2022-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2022-uosius metus paskelbė:

 • Ievos Simonaitytės metais;
 • Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais;
 • Pranciškaus Skorinos metais;
 • Jono Meko metais;
 • Sūduvos metais;
 • Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais;
 • Romo Kalantos metais;
 • Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metais;
 • Lietuvos krepšinio šimtmečio metais;
 • Lietuvos universitetų metais;
 • Gyvūnų gerovės metais;
 • Lietuvos jaunimo metais;
 • Savanorystės metais;
 • Lietuvos karaimų metais.

 

 

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
SAUSIS
01 01 NAUJIEJI METAI    
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA    
1467 01 01 ŽYGIMANTAS SENASIS – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. 555 1548 04 01
1927 01 01 Jonas LINKEVIČIUS – literatūrologas, literatūros kritikas. 95  
1952 01 01 Vytautas RAČICKAS – prozininkas, redaktorius, vaikų rašytojas. 70  
1932 01 02 Džina LITL – kanadiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 90 1973 09 02
1892 01 03 Džonas Ronaldas Ruelis TOLKINAS – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, filologijos profesorius. 130 1973 09 02
1872 01 03 Jonas VILEIŠIS – visuomenės ir politikos veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. 150 1942 06 01
1927 01 05 Vladas GRYBAS – poetas. 95 1954 06 22
1932 01 05 Umberto ECO – italų mokslininkas, semiotikas, rašytojas. 90 2016 02 19
1822 01 06

 

Henrikas ŠLYMANAS – vokiečių verslininkas, archeologas-mėgėjas, turėjęs verslo ryšių su Klaipėda. 200 1890 12 26
1922 01 06 Ernstas Martynas KAVOLIS – vertėjas, mokytojas. 100 1978 04 23
1927 01 06 Vitas AREŠKA – literatūros tyrinėtojas, kritikas. 95 2019 11 05
01 06 TRYS KARALIAI    
1547 01 08 Išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. 475  
1942 01 10 Rimantas ŠAVELIS – rašytojas, kino scenaristas 80 2021 05 20
1907 01 12 Martynas GELŽINIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, pedagogas. 115 1990 10 14
01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA    
1947 01 13 Jurgis KUNČINAS – poetas, prozininkas, eseistas, vertėjas. 75 2002 12 13
01 15 KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA

(1923 m. įvykusio Klaipėdos sukilimo minėjimas)

   
1622 01 15 MOLJERAS (tikr. Jean-Baptiste Poquelin) – prancūzų dramaturgas, aktorius, teatro veikėjas. 400 1673 02 17
1897 01 16 Eduardas SIMAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, pedagogas. 125 1942 11 24
1882 01 18 Alanas Aleksanderis MILNAS – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 140 1956 01 31
1897 01 18 Balys BURAČAS – etnografas, kraštotyrininkas, fotografas. 125 1972 07 28
1667 01 18 Johanas BĖRENTAS – lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų liuteronų vyskupas. 355 1737 04 14
1942 01 20 Jonas Antanas RAČKAUSKAS – pedagogas, visuomenės veikėjas, kraštietis. 80 2018 03 19
1887 01 22 Ansas ŠIUŠELIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 135 1954 06 20
1897 01 23 Ieva SIMONAITYTĖ – Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. 125 1978 08 27
1882 01 24 Juozas Povilas GRAJAUSKAS – kunigas, draudžiamos spaudos platintojas, publicistas. 140 1930 11 23
1907 01 24 Aleksandras MERKELIS – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, bibliografas, visuomenininkas. 115 1994 01 11
1712 01 24 FRYDRICHAS II, Frydrichas Didysis – Prūsijos karalius nuo 1740 m. 310 1786 08 17
01 25 PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ    
1912 01 25 Albinas ŽUKAUSKAS – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 110 1987 08 10
01 26 TARPTAUTINĖ MUITININKŲ DIENA    
01 27 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
1832 01 27 Lujis KEROLAS – anglų matematikas ir rašytojas. 190 1898 01 14
1872 01 28 Kazimieras ŠAULYS – prelatas, 1918 m. vasario       16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, kraštietis. 150 1964 05 09
1892 01 28 Kazys TRUKANAS – Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, pedagogas. 130 1957 09 19
VASARIS
1922 02 01 1922 m. įkurta Šilutės (Šilokarčemos) liaudies biblioteka. Steigėjai – knygyno ir antikvariato savininkai Tobynai. 100  
1922 02 01 Vladas MOZŪRIŪNAS – poetas, prozininkas, redaktorius, vaikų literatūros kūrėjas. 100 1964 06 09
1852 02 02

 

Gabrielius LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS – dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 170 1916 08 28
1907 02 02 Bernardas BRAZDŽIONIS – poetas, kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 115 2002 07 11
1932 02 02 Dalia URNEVIČIŪTĖ – dramaturgė, poetė. 90 2002 05 19
1527 02 03 Mikalojus DAUKŠA – kunigas, vienas iš lietuvių raštijos pradininkų. 495 1613
1902 02 04 Vytautas MONTVILA – poetas. 120 1941 07 19
1887 02 04 Stasys ŠIMKUS – kompozitorius, choro dirigentas, folkloristas, pedagogas ir muzikos visuomenininkas. 135 1943 10 15
1812 02 07 Čarlzas DIKENSAS – anglų literatūros klasikas, vaikų literatūros kūrėjas. 210 1870 06 09
1942 02 07 Paulina ŽEMGULYTĖ – poetė, vaikų literatūros kūrėja, žurnalistė. 80  
1942 02 08 Algimantas ZURBA – rašytojas, publicistas, redaktorius. 80 2018 09 09
1897 02 08 Kurtas Hermanas FORSTROITERIS – vienas žymiausių Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorikų, archyvistas. 125 1979 02 28
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA    
1917 02 11 Kazys BRADŪNAS – poetas, redaktorius, kultūros veikėjas. 105 2009 02 09
1932 02 11 Algimantas MACKUS – poetas, literatūros kritikas. 90 1964 12 28
1872 02 12 Jurgis ARNAŠIUS – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas. 150 1934 06 23
02 14 ŠV. VALENTINO DIENA    
1817 02 14 Karlas Rudolfas JAKOBIS – Mažosios Lietuvos kalbininkas, pedagogas, evangelikų liuteronų kunigas. 205 1881 02 24
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA    
1922 02 16 Kaune buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, kuriame pirmą kartą buvo pradėtos universitetinės studijos lietuvių kalba. 100  
1497 02 16 Pilypas MELANCHTONAS – humanistas, reformacijos teologas, artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis. 525 1560 04 19
1857 02 17 Johanesas ABROMAITIS – Mažosios Lietuvos ir Rytų Prūsijos botanikas. 165 1946 01 19
02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA    
1682 02 21 Johanas Arnoldas PAULIS – mokytojas, prūsų kalbos tyrinėtojas, teologas. 340 1741 03 13
1511 02 22 Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas. Klaipėdos komtūras Michelis von Schwabenas Ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile. 511  
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA    
1842 02 25 Karlas MAJUS – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, keliautojas. 180 1912 03 30
1802 02 26 Viktoras HUGO – vienas žymiausių XIX a. prancūzų romantikų, vaikų literatūros kūrėjas. 220 1885 05 22
1912 02 27 Levas VLADIMIROVAS – vienas žymiausių XX a. Lietuvos knygotyros ir bibliotekininkystės specialistų, kultūros istorikas, mokslininkas, kraštietis. 110 1999 02 20
1792 02 29 Džoakinas Antonijus ROSINIS – italų kompozitorius. 230 1868 11 13
KOVAS
03 01 TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ APKABINIMO DIENA    
03 01 UŽGAVĖNĖS    
03 02 GAVĖNIOS PRADŽIA    
1902 03 01 Pranas GENYS – muziejininkas, poetas, mokytojas. 120 1952 08 26
1932 03 02 Aldona GUSTAS – poetė, dailininkė, kraštietė. 90  
03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA    
1887 03 03 Juozas ANDŽEJAUSKAS – pirmojo Lietuvos jūrų laivo „Jūratė“ kapitonas. 135 1938 03 16
03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA    
1942 03 07 Birutė Teresė LENGVENIENĖ – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė, kraštietė. 80 2010 12 08
03 08 TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA    
03 09 LIETUVOS VARDO DIENA    
1877 03 08 Marija PEČKAUSKAITĖ (slapyvardis – ŠATRIJOS RAGANA) – rašytoja, vertėja, pedagogė. 145 1930 07 24
1917 03 09 Algirdas Julius GREIMAS – kalbininkas, semiotikas, mitologas ir eseistas. 105 1992 02 27
03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA    
03 16 KNYGNEŠIO DIENA    
1862 03 18 Jurgis MIKŠAS – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas,  tautinio atgimimo spaudos kūrėjas. 160 1903 05 01
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA    
03 20 ŽEMĖS DIENA    
03 21 PASAULINĖ POEZIJOS DIENA    
03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA    
1842 03 23  Adomas EINARAS – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 180 1906 09 11
03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA    
03 25 GANDRO DIENA (GANDRINĖS, BLOVIEŠČIAI)    
03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA    
2004 03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA    
1732 03 31 Francas Jozefas HAIDNAS – austrų kompozitorius. 290 1809 05 31
1877 03 31 Hermanas VIRTAS – vokiečių tapytojas, grafikas, tapęs Mažosios Lietuvos vaizdus. 145 1956 11 18
BALANDIS
04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA    
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA    
04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA    
1927 04 02 Juozas POŽĖRA– rašytojas, scenaristas, vertėjas, žurnalistas. 95 1997 03 20
1932 04 03 Romualdas LANKAUSKAS – prozininkas, dramaturgas, dailininkas. 90 2020 02 04
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA    
04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA    
1882 04 07 Antanas VIENUOLIS (tikr. ŽUKAUSKAS) – rašytojas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas. 140 1957 08 17
1922 04 09 Kazimieras VASILIAUSKAS – žymus lietuvių katalikų dvasininkas, monsinjoras. 100 2001 10 14
1917 04 09 Johanesas BOBROVSKIS – vokiečių rašytojas. 105 1965 09 02
04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA    
04 12 TARPTAUTINĖ AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA    
1852 04 12 Jurgis RĖŽAITIS – mokytojas, visuomenės veikėjas, lietuvių tautosakos rinkėjas. 170 Po 1917
1867 04 14 Jonas MAČYS-KĖKŠTAS – poetas, publicistas,  draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 155 1902 12 15
04 15 PASAULINĖ KULTŪROS DIENA    
1877 04 15 Jurgis GEGUŽIS – JAV lietuvių veikėjas, Mažosios Lietuvos knygnešys, dirbęs Martyno Jankaus spaustuvėje Tilžėje. 145 1943 02 21
1832 04 15 Vilhelmas BUŠAS – vokiečių poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas, karikatūristas. 190 1908 01 09
1777 04 15 Samuelis Teodoras CIPELIS – evangelikų liuteronų kunigas, Rytų Prūsijos tautosakos rinkėjas, vertėjas. 245 Po 1834
1807 04 15 Jonas URBONAS – Mažosios Lietuvos literatas, spaudos darbuotojas. 215 1886 06 12
1812 04 15 Teodoras RUSO – prancūzų tapytojas. 210 1867 12 22
04 17–18 VELYKOS    
04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA    
1922 04 23 Kaune įvyko pirmosios krepšinio rungtynės. 100  
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)    
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA    
04 24 PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA    
04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA    
04 26 PASAULINĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA    
1852 04 26 Otas von MAUDERODĖ – Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, leidėjas. 170 1909 01 17
04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA    
04 27 TARPTAUTINĖ KOVOS SU TRIUKŠMU DIENA    
04 28 PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA    
04 29 TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA    
GEGUŽĖ
05 01 TARPTAUTINĖ DARBO DIENA    
2004 05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA    
05 01 MOTINOS DIENA    
1902 05 02 Alanas MARŠALAS – vienas žymiausių australų rašytojų, vaikų literatūros kūrėjas. 120 1984 01 21
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA    
05 03 SAULĖS DIENA    
1922 05 03 Vladimir KISELIOV – ukrainiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 100 1995 03 01
05 04 ŠV. FLORIJONO, GAISRŲ SERGĖTOJO DIENA    
1922 05 06 Jonas MIKELINSKAS – rašytojas, pedagogas. 100 2015 01 25
05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA    
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA    
05 08 LIETUVOS MUITINĖS ĮKŪRIMO DIENA    
05 09 EUROPOS DIENA    
1912 05 09 Domicelė TARABILDIENĖ – grafikė, tapytoja, skulptorė. 110 1985 09 08
05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA    
05 13 TARPTAUTINĖ BUHALTERIŲ DIENA    
05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA    
05 15 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA    
05 15 STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO DIENA    
1922 05 16 Jonas AVYŽIUS – rašytojas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas, kultūros, visuomenės veikėjas. 100 1999 07 07
05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA    
1967 05 20 Dainora POCIŪTĖ-ABUKEVIČIENĖ – literatūros ir kultūros istorikė, kraštietė. 55  
05 21 PASAULINĖ KULTŪRŲ PUOSELĖJIMO DIENA    
1922 05 21 Klara FEBER – vengrų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 100 1996 09 11
1962 05 25 Vytautas V. LANDSBERGIS – vaikų literatūros kūrėjas, kino ir teatro režisierius. 60  
1897 05 25 Henris FUCHSAS – mokytojas, Neringos istorijos muziejaus Nidoje įkūrėjas. 125 1980 03 24
05 28 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 511  
1877 05 28 Oskaras MILAŠIUS – poetas, prozininkas. 145 1939 03 02
1952 05 29 Luiza KUPER – britų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 70 2009 10 21
1902 05 30 Jonas Endrikis GRIGOLAITIS – žurnalistas, visuomenininkas, vienas iš Mažosios Lietuvos tarybos įkūrėjų. 120 1957 10 18
05 31 PASAULINĖ DIENA BE TABAKO    
BIRŽELIS
06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA    
1872 06 01 Marija IVANAUSKAITĖ-LASTAUSKIENĖ (slapyvardis – LAZDYNŲ PELĖDA) – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 150 1957 07 19
1882 06 02 Aleksandras KAČANAUSKAS – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, dainininkas. 140 1959 11 16
06 04 TARPTAUTINĖ VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO AGRESIJOS, DIENA    
06 05 TĖVO DIENA    
06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA    
06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA    
06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA    
1867 06 19 Česlovas SASNAUSKAS – kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas. 155 1916 01 18
1892 06 19 Dovas ZAUNIUS (jaunesnysis) – teisininkas, Lietuvos Respublikos diplomatas. 130 1940 02 22
1897 06 23 Mikas ŠLAŽA – Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, pedagogas. 125 1956
06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)    
06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA    
1907 06 26 Vytautas MAKNYS – pedagogas, visuomenės veikėjas, teatrologas, rašė straipsnius Mažosios Lietuvos tematika. 115 2003 01 21
06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA    
1897 06 27 Jonas  KYBRANCAS  – bankininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. 125 1967 08 02
1932 06 27 Kazys SAJA – rašytojas,  1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. 90  
1712 06 28 Žanas Žakas RUSO – prancūzų rašytojas, filosofas. 310 1778 07 02
06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA    
LIEPA
1937 07 01 Eduardas KANIAVA – dainininkas, Lietuvos kultūros, politinis bei visuomenės veikėjas. 85  
07 02 TARPTAUTINĖ KOOPERACIJOS DIENA    
1887 07 02 Valentinas GAILIUS – evangelikų liuteronų kunigas, Klaipėdos krašto religinis veikėjas. 135 1935 07 27
1927 07 05 Zinaida NAGYTĖ-KATILIŠKIENĖ (slapyvardis – LIŪNĖ SUTEMA) – poetė, vertėja. 95 2013 01 17
07 06 VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA    
1887 07 07 Markas ŠAGALAS – Rusijos ir Prancūzijos tapytojas, grafikas, keramikas, litvakas. 135 1985 03 28
1937 07 12 Judita VAIČIŪNAITĖ – poetė modernistė, vertėja. 85 2001 02 11
1897 07 14 Augustas DĖVILAITIS – lietuvių evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių tautosakos pateikėjas. 125 1968 09 11
1410 07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA    
1902 07 21 Antanas SALYS – kalbininkas, eksperimentinės fonetikos pradininkas Lietuvoje. 120 1972 07 31
1902 07 23 Povilas PAKARKLIS – istorikas, teisininkas, parašęs veikalų apie Mažąją Lietuvą. 120 1955 11 23
1802 07 24 Aleksandras DIUMA – prancūzų rašytojas. 220 1870 12 05
1902 07 26 Hermanas Jokūbas JAKUŽAITIS – Mažosios Lietuvos žurnalistas, rašytojas. 120 1966 05 12
1991 07 31 MEDININKŲ TRAGEDIJOS DIENA    
RUGPJŪTIS
1922 08 01 Priimta Lietuvos Valstybės Konstitucija. 100  
1902 08 06 Martynas KĖKŠTAS – visuomenės veikėjas,         1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. 120 1944 08 12
1892 08 08 Karlas EULENSTEINAS – vienas žymiausių Rytprūsių dailininkų, tapytojas, knygų iliustruotojas. 130 1981 06 23
1922 08 09 1922 m. rugpjūčio 9 d. Steigiamasis Seimas priėmė Piniginio vieneto įstatymą ir nustatė, kad Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta yra litas. 100  
08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA    
08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ)    
1852 08 15 Kristupas JURKŠAITIS – Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas. 170 1915 06 17
1787 08 19 Augustas Gothilfas KRAUZĖ – vokiečių istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. 235 1855 06 01
1862 08 22 Klodas Ašilis DEBIUSI – prancūzų kompozitorius, pianistas, dirigentas, muzikos kritikas. 160 1918 03 25
08 23 Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena    
1907 08 23 Jonas RAGAUSKAS – publicistas, rašytojas, kultūros veikėjas. 115 1967 10 11
1882 08 24 Mykolas BIRŽIŠKA – literatūrologas, literatūros istorikas, visuomenės veikėjas, 1918 m. vasario     16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. 140 1962 08 24
1887 08 25 Kazys ŠIMONIS – tapytojas. 135 1978 06 05
1872 08 31 Kristupas LEKŠAS – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių kūrėjas ir sudarytojas. 150 1941 03 30
08 31 LAISVĖS DIENA    
RUGSĖJIS
09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA    
09 03 BALTIJOS JŪROS DIENA    
1907 09 03 Juozas MILTINIS – teatro aktorius, režisierius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas. 115 1994 07 13
1872 09 03 Martynas LABUTIS – prekybininkas, visuomenės veikėjas, kalendorių leidėjas. 150 1966 03 24
1902 09 04 Juozas KELIUOTIS – žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas. 120 1983 03 25
1837 09 07 Mikelis KYBELKA – Mažosios Lietuvos religinės literatūros kūrėjas, sakytojas. 185 1906 07 06
09 08 TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA    
1932 09 09 Vytautas BUBNYS – rašytojas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas. 90 2021 04 24
1937 09 11 Tomas VENCLOVA – poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas. 85  
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ    
1902 09 19 Jurgis PLONAITIS – visuomenės ir politikos veikėjas, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Šilutės miesto garbės pilietis. 120 1998 04 06
1887 09 20 Jonas TOLIŠIUS – teisininkas, Klaipėdos krašto politinis veikėjas. 135 1973
1902 09 21 Hansas Zygfrydas VĖDĖ – Mažosios Lietuvos kaimiškosios architektūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas. 120 1983 10 21
1932 09 22 Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. 90 2010 06 26
1807 09 22 Rudolfas A. ŠTALIS – Mažosios Lietuvos knygų prekybininkas, knygrišys ir ekslibrisų kūrėjas. 215 Po 1881
1236 09 22 SAULĖS MŪŠIO DIENA    
09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA    
09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA    
1932 09 24 Pranas RAŠČIUS – poetas. 90 1987 07 21
1897 09 25 Viljamas FOLKNERIS – amerikiečių rašytojas. 125 1962 07 06
1877 09 25 Martynas ŽVILIUS – Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas. 145 1945
09 25 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA    
09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA    
09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA    
1422 09 27 Sudaryta Melno taikos sutartis. Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie LDK. 600  
1941 09 27 Šilutei suteiktos miesto teisės.    
1942 09 27 Doloresa KAZRAGYTĖ – aktorė, rašytoja. 80  
1867 09 28 Sofija IVANAUSKAITĖ-PŠIBILIAUSKIENĖ (slapyvardis – LAZDYNŲ PELĖDA) – visuomenės veikėja, rašytoja. 155 1926 02 14
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO, LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA    
09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA    
1857 09 30 Hermanas ZUDERMANAS – vokiečių rašytojas ir dramaturgas. 165 1928 11 21
SPALIS
10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA    
10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA    
1857 10 02 Aleksandras Teodoras KURŠAITIS – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, kalbininkas, žodynininkas. 165 1944 08 17
1907 10 02 Herbertas KIRINIS – Rytprūsių istorijos tyrėjas. 115 1977 08 08
10 02 ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA    
10 04 PASAULINĖ GYVŪNŲ DIENA    
10 05 PASAULINĖ MOKYTOJŲ DIENA    
10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA    
10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA    
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA    
1867 10 10 Feliksas JANUŠIS – gydytojas, istorikas, literatas, vertėjas, varpininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis. 155 1920 01 31
1867 10 14 Jokūbas BROŽAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 155 1928 01 11
1872 10 14 Otas BETCHERIS – Klaipėdos krašto politinis veikėjas. 150 1932 06 16
1887 10 15 Rolfas LAUKNERIS – vokiečių rašytojas, dramaturgas, vertėjas. 135 1954 04 27
10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA    
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA    
10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS SU SKURDU DIENA    
1932 10 18 Vytautas LANDSBERGIS – politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. 90  
1882 10 19 Vincas KRĖVĖ-MICKEVIČIUS – prozininkas, dramaturgas, politinis veikėjas. 140 1954 07 07
10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA    
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA    
1922 10 25 Jurgis GAIŽAUSKAS – kompozitorius. 100 2009 05 24
1912 10 28 Marija CVIRKIENĖ – dailininkė. 110 2004 06 23
1907 10 30 Martynas  BRAKAS – teisininkas, istorikas, visuomenės veikėjas. 115 2000 01 24
10 31 REFORMACIJOS DIENA    
LAPKRITIS
11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA    
11 02 VĖLINĖS    
1862 11 02 MAIRONIS (tikr. JONAS MAČIULIS) – poetas, katalikų dvasininkas. 160 1932 06 28
1857 11 04 Martynas GAILIUS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, vienas iš lietuvininkų evangelikų liuteronų labdaros, kultūros ir švietimo draugijos „Sandora“ steigėjų. 165 1944
1562 11 06 Lozorius ZENGŠTOKAS – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir leidėjas. 460 1621 02 28
1882 11 06 Paulius Vilius LINDENAU – laivų statybos inžinierius, šiuolaikinės laivų statybos Klaipėdoje pradininkas. 140 1955 10 07
1872 11 06 Mikelis ŠUIŠELIS – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, vertėjas. 150 1921 01 06
1872 11 11 Martynas Jurgis STOROSTA – mokytojas, Vilhelmo STOROSTOS-VYDŪNO brolis. 150 1937 11 14
1907 11 14 Astrida LINDGREN – viena žymiausių švedų vaikų rašytojų pasaulyje. 115 2002 01 28
11 16 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA    
1952 11 21 Eimuntas NEKROŠIUS – lietuvių teatro režisierius. 70 2018 11 20
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA    
11 27 ADVENTO PRADŽIA    
11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA    
GRUODIS
12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA    
12 03 TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA    
1827 12 08 Mikelis ŠAPALAS – Mažosios Lietuvos veikėjas, mokytojas, poetas, raštijos darbuotojas. 195 1884 12 03
1867 12 10 Endrikis ŠADAGYS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 155 1911 08 11
12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA    
1872 12 12 Jurgis BROŽAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 150 1944
1822 12 12 Aleksandras FROMAS-GUŽUTIS – rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų. 200 1900 08 21
1947 12 13 Martynas PURVINAS – architektas, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrėjas. 75  
1882 12 16 Tadas IVANAUSKAS – gamtininkas, rašytojas. 140 1970 06 01
1852 12 17 Mikalojus KATKUS prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas. 170 1944 06 26
1782 12 18 Georgas Fridrichas HARTUNGAS – Mažosios Lietuvos spaustuvininkas. 240 1849 04 19
1952 12 19 Astrida PETRAITYTĖ – rašytoja, publicistė, kraštietė. 70  
1897 12 23 Jonas Jurgis GOCENTAS – teisininkas, literatas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 125 1974 07 08
1922 12 24 Jonas MEKAS – avangardinio kino kūrėjas ir kino kritikas, prozininkas, poetas. 100 2019 01 23
1922 12 24 Vanda ZABORSKAITĖ literatūrologė, kritikė, eseistė. 100 2010 12 27
1917 12 24 Eugenijus MATUZEVIČIUS – poetas, vertėjas. 105 1994 06 20
12 24 ŠV. KŪČIOS    
12 25-26 ŠV. KALĖDOS    
1907 12 26 Julija TVERSKAITĖ-MACEINIENĖ menotyrininkė, vertėja. 115 1971 11 19
1923 12 29 Šilutės gyvenvietės pavadinimas oficialiai paskelbtas laikraštyje „Klaipėdos krašto valdžios žinios“.    

 

 

Atmintinos datos ir sukaktys:

1522 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė. (500 metų)

1757 m. pastatyta Degučių Šv. Vincento Ferero medinė bažnyčia. (265 metai)

1832 m. atidarytos Šilutės evangelikų liuteronų senosios kapinės. (190 metų)

1837 m. pastatytas medinis Ventės rago švyturys. (185 metai)

1882 m. Šilutės (Šilokarčemos) pirklys Otas Hofmanas Traksėdžiuose įsteigė Rytprūsių durpių kraiko fabriką. (140 metų)

1892 m. pastatytas dabartinės Šilutės ligoninės pastatas. (130 metų)

1897 m. dvarininko Hugo Šojaus pastangomis Šilokarčemoje įsteigta dvimetė žiemos žemės ūkio mokykla. (125 metai)

1897 m. Šilokarčemos apskrityje įsteigta savanorių gaisrininkų komanda. (125 metai)

1907 m. Verdainėje (dabar Šilutė) buvo pastatytas dujų fabrikas. (115 metai)

1907 m. Uostadvaryje pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, susiurbianti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį į Atmatą. Tai pirmasis tokios paskirties statinys Lietuvos teritorijoje. (115 metų)

1912 m. iš pagrindinės geležinkelio stoties Žibuose į Šilokarčemą buvo nutiesta siaurojo geležinkelio atšaka ir pastatyta stotis (dabar Lietuvininkų g. 15). (110 metų)

1922 m. įsteigtas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas, kurio tikslas – parengti sąlygas Klaipėdos krašto sukilimui, išvaduoti kraštą iš Prancūzijos okupacijos ir prijungti jį prie atkurtos Lietuvos valstybės. (100 metų)

 

Parengė: Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Sonata Mockienė