Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Darbo laikas
Renginių kalendorius

ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2017 m IV ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1119
850
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
900
722
3.
Vedėjas ūkio reikalams
770
602
3.
Raštvedė
522
433
4.
Vyr. buhalteris
913
701
5.
Skyrių vedėjai
892
685
6.
Vyriausias bibliotekininkas
754
591
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
720
568
8.
Bibliotekininkas
675
538
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
874
674
10.
Vyresnysis bibliotekininkas technologijoms
757
593
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
259
197
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
332
253
13.
Buhalteris
307
279
14.
Vairuotojas
509
424
15.
Archyvo tvarkytojas
123
112
16.
Valytojos
380
335
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2017 m III ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1119
850
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
853
688
3.
Vedėjas ūkio reikalams
715
565
3.
Raštvedė
473
399
4.
Vyr. buhalteris
875
674
5.
Skyrių vedėjai
865
667
6.
Vyriausias bibliotekininkas
706
559
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
694
550
8.
Bibliotekininkas
618
498
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
848
656
10.
Vyresnysis bibliotekininkas technologijoms
568
371
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
254
188
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
332
253
13.
Buhalteris
302
275
14.
Vairuotojas
464
396
15.
Archyvo tvarkytojas
105
96
16.
Valytojos
380
335
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2017 m II ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1119
850
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
848
686
3.
Vedėjas ūkio reikalams
705
558
3.
Raštvedė
470
396
4.
Vyr. buhalteris
861
665
5.
Skyrių vedėjai
861
665
6.
Vyriausias bibliotekininkas
691
548
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
662
531
8.
Bibliotekininkas
547
450
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
861
665
10.
Vyresnysis bibliotekininkas technologijoms
757
593
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
254
188
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
332
253
13.
Buhalteris
300
273
14.
Vairuotojas
457
388
15.
Archyvo tvarkytojas
104
95
16.
Valytojos
380
335
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2017 m I ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1071
814
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
804
656
3.
Vedėjas ūkio reikalams
642
515
3.
Raštvedė
430
370
4.
Vyr. buhalteris
851
658
5.
Skyrių vedėjai
832
645
6.
Vyriausias bibliotekininkas
689
547
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
611
524
8.
Bibliotekininkas
547
450
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
832
645
10.
Vyresnysis bibliotekininkas technologijoms
751
589
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
238
181
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
331
250
13.
Buhalteris
269
245
14.
Vairuotojas
441
377
15.
Archyvo tvarkytojas
187
170
16.
Valytojos
380
335
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2016 m IV ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1022
777
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
760
587
3.
Vedėjas ūkio reikalams
579
458
3.
Raštvedė
391
325
4.
Vyr. buhalteris
840
643
5.
Skyrių vedėjai
813
624
6.
Vyriausias bibliotekininkas
675
524
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
600
473
8.
Bibliotekininkas
540
431
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
827
634
10.
Bibliotekininkas informacinėms technologijoms
736
584
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
330
281
13.
Buhalteris
237
210
14.
Vairuotojas
426
350
15.
Archyvaras
270
235
16.
Valytojos
380
317
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2016 m III ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1022
777
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
760
587
3.
Vedėjas ūkio reikalams
579
458
3.
Raštvedė
391
325
4.
Vyr. buhalteris
840
643
5.
Skyrių vedėjai
813
624
6.
Vyriausias bibliotekininkas
675
524
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
600
473
8.
Bibliotekininkas
540
431
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
827
634
10.
Bibliotekininkas informacinėms technologijoms
736
584
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
330
281
13.
Buhalteris
237
210
14.
Vairuotojas
426
350
15.
Archyvaras
270
235
16.
Valytojos
380
317
17.
Pagalbinis darbininkas
190
173

2016 m II ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1072
815
2.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
696
541
3.
Vedėjas ūkio reikalams
579
458
3.
Raštvedė
391
325
4.
Vyr. buhalteris
840
643
5.
Skyrių vedėjai
738
571
6.
Vyriausias bibliotekininkas
596
471
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
536
428
8.
Bibliotekininkas
476
385
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
738
571
10.
Bibliotekininkas informacinėms technologijoms
596
471
11.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
12.
Dailininkas – apipavidalintojas
298
257
13.
Vairuotojas
383
320
14.
Archyvaras
238
211
15.
Valytojos
350
296
16.
Pagalbinis darbininkas
175
159

2016 m I ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1034
862
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
579
458
3.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
696
541
3.
Raštvedė
391
325
4.
Vyr. buhalteris
840
643
5.
Skyrių vedėjai
738
571
6.
Vyr. bibliotekininkas
596
471
7.
Bibliotekininkas
536
428
8.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
738
571
9.
Bibliotekininkas informacinėms technologijoms
596
471
10.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
11.
Dailininkas – apipavidalintojas
298
257
12.
Vairuotojas
383
320
13.
Archyvaras
238
211
14.
Valytojos
350
296
15.
Pagalbinis darbininkas
175
159

2015 m IV ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1059
805
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
579
454
3.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
696
538
3.
Raštvedė
391
318
4.
Vyr. buhalteris
840
641
5.
Skyrių vedėjai
738
568
6.
Vyr. bibliotekininkas
596
466
7.
Bibliotekininkas
536
423
8.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
738
568
9.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
10.
Dailininkas – apipavidalintojas
298
251
11.
Vairuotojas
383
312
12.
Archyvaras
215
188
13.
Valytojos
325
271
14.
Pagalbinis darbininkas
163
148

2015 m III ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
1012
769
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
579
454
3.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
696
538
3.
Sekretorė – referentė
391
318
4.
Vyr. buhalteris
840
641
5.
Skyrių vedėjai
738
568
6.
Vyr. bibliotekininkas
596
466
7.
Bibliotekininkas
536
423
8.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
738
568
9.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
10.
Dailininkas – apipavidalintojas
298
251
11.
Vairuotojas
383
312
12.
Archyvaras
215
188
13.
Valytojos
325
271
14.
Pagalbinis darbininkas
163
148

2015 m II ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
994
755
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
508
402
3.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
650
505
3.
Sekretorė – referentė
320
233
4.
Vyr. buhalteris
748
575
5.
Skyrių vedėjai
736
567
6.
Vyr. bibliotekininkas
550
433
7.
Bibliotekininkas
430
346
8.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
692
535
9.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
222
169
10.
Dailininkas – apipavidalintojas
275
234
11.
Vairuotojas
383
312
12.
Archyvaras
215
188
13.
Valytojos
300
256
14.
Pagalbinis darbininkas
150
137

2015 m I ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
Išmokėtas mėnesinis darbo užmokestis
(EUR)
1.
Direktorius
942
628
2.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
508
402
3.
Direktoriaus pavaduotojas bibliotekininkystei
162
162
3.
Sekretorė – referentė
320
233
4.
Vyr. buhalteris
748
575
5.
Skyrių vedėjai
736
567
6.
Vyr. bibliotekininkas
550
433
7.
Bibliotekininkas
430
346
8.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
692
535
9.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
186
142
10.
Dailininkas – apipavidalintojas
275
234
12.
Vairuotojas
312
261
13.
Archyvaras
215
188
14.
Valytojos
300
256
15.
Pagalbinis darbininkas
150
137

 

Versija neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems