Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Darbo laikas
Renginių kalendorius
PDF formate: 2016 m.  2017 m.  2018 m.

 

2019-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2019 metus paskelbė:

 • Jėzuitų misijos Lietuvoje metais;
 • Juozo Tumo-Vaižganto metais;
 • Žemaitijos metais;
 • Lietuvos šaulių sąjungos metais;
 • Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais;
 • Pasaulio lietuvių metais;
 • Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais;
 • Partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto metais;
 • Laikinosios sostinės atminimo metais;
 • Vietovardžių metais;
 • Juozo Naujalio metais.

 

 

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
SAUSIS
01 01 NAUJIEJI METAI
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
1529 01 01 Paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos statutas 490
1714 01 01 Kristijonas DONELAITIS – kunigas, poetas 305 1780
1889 01 01 Juozas TALLAT-KELPŠA – kompozitorius, dirigentas 130 1949 02 05
1919 01 01 Džeromas Deividas SELINDŽERIS – amerikiečių rašytojas 100 2010 01 27
1809  01 04 Luisas BRAILIS – rašto akliesiems išradėjas 210 1852 01 06
1009 05 05 Kvedlinburgo analuose paminėtas Lietuvos vardas 1010
01 06 TRYS KARALIAI
1939 01 09 Algirdas MATULEVIČIUS – istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas 80
1529 01 11 Paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos Statutas 490
1919 01 12 Įsteigtas Lietuvos Raudonasis Kryžius 100
          01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
          01 15 KLAIPĖDOS DIENA

(1923 m. įvykusio Klaipėdos sukilimo minėjimas)

1919 01 16 Įkurta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 100
1944 01 19 Gediminas GIRDVAINIS – Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorius 75
1809 01 19 Edgaras Alanas PO – amerikiečių poetas, novelių rašytojas, redaktorius ir literatūros kritikas 210 1849 10 07
          01 26 TARPTAUTINĖ MUITININKŲ DIENA
1949 01 26 Gražina TREIGYTĖ – biologijos mokslų daktarė 70
1904 01 28 Teofilis TILVYTIS – Mažosios Lietuvos poetas 115 1969
1789 01 29 Johanas ŠVIDERSKIS – Šilutės krašto knygininkas, tautosakos rinkėjas, poetas 230 1855
1889 01 31 Pradėtas leisti liberalinių, visuomeninių pažiūrų, politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis žurnalas „VARPAS“ . Ėjo iki 1905 m. 130
VASARIS
1919 02 02 Ambraziejus JONYNAS – tautosakininkas 100 2016 07 08
1954 02 08 Ramunė PALEKAITĖ – Šilutės krašto poetė 65
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA    
1809 02 12 Čarlzas DARVINAS – anglų biologas, gamtininkas ir keliautojas, sukūręs evoliucinę gyvųjų organizmų natūralios atrankos teoriją 210 1882
1769 02 13 Ivanas KRYLOVAS – rusų rašytojas 250 1884
          02 14 ŠV. VALENTINO DIENA
1564 02 15 Galilėjas GALILĖJUS – italų mokslininkas, astronomas, mechanikas, fizikas, filosofas, moderniojo mokslo atstovas, padaręs revoliucinių atradimų 455 1642
          02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
          02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA
1899 02 23 Vilius BAJORAS – kompozitorius, pedagogas, Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos signataras 120 1979 08 23
1944 02 21 Artūras HERMANAS – Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas. 75
1899 02 23 Vilius BAJORAS – lietuviškų chorų dirigentas, kompozitorius, pedagogas 120 1979 08 23
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA
1904 02 27 Klaipėdoje įsteigta lietuvių evangelikų kultūros, švietimo

ir labdaros draugija „Sandora“. Veikė iki 1939 m.

115
KOVAS
1869 03 01 Juozas Vilkutaitis KETURAKIS – dramaturgas, kartu su broliu parašęs komediją „Amerika pirtyje“. 150 1948
1899 03 02 Juozas PAUKŠTELIS – rašytojas, vertėjas. 120 1981 07 20
1929 03 02 Ventės Rage įkurta ornitologijos stotis. 90
          03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA
          03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA
03 06 UŽGAVĖNĖS
03 06 GAVĖNIOS PRADŽIA
1869 03 07 Donatas MALINAUSKAS – Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras. 150 1942 11 30
          03 08 TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA
          03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA  
1794 03 12 Prasidėjo  T. Kosčiuškos vadovaujamas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. 225
1959 03 13 Mindaugas CAPAS – kraštietis aktorius. 60
1879 03 14 Albertas EINŠTEINAS –  vokiečių fizikas, sukūręs reliatyvumo teoriją. 140 1955
1804 03 14 Johanas ŠTRAUSAS (vyresnysis) – austrų kompozitorius. 215 1849 09 25
1909 03 15 Jonas ŽEMAITIS – VYTAUTAS – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas. 110 1954 11 26
          03 16 KNYGNEŠIO DIENA
1929 03 18 Alfonsas ČEPAUSKAS – Lietuvos dailininkas grafikas, keliautojas, žurnalistas. 90
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA
          03 20 ŽEMĖS DIENA
1879 03 20 Jurgis LĖBARTAS – kultūros ir politikos veikėjas. 140 1944
1799 03 22 Frydrichas Vilhelmas Augustas ARGELANDERIS – įžymus Prūsijos (Klaipėda) astronomas. 220 1875
1819 03 22 Ventas ENDRIKIS – šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas. 200 1896
1939 03 23 Klaipėdos kraštą užgrobė fašistinė Vokietija. 80
          03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA
          03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA
1909 03 25 Petras CVIRKA – rašytojas, politinis veikėjas. 110 1947 05 02
          03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
1974 03 28 Mindaugas TIMINSKAS – kraštietis sportininkas. 45
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA
BALANDIS
          04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA
1809 04 01 Nikolajus GOGOLIS – rusų rašytojas. 210 1852 03 04
          04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
1889 04 03 Ignas ŠEINIUS –  lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas. 130 1959 01 15
1919 04 04 Lietuvos  valstybės prezidentu tapo Antanas SMETONA. 100
1934 04 06 Eugenijus Rimvydas STANCIKAS –  kraštietis rašytojas, Laisvės kovų dalyvis. 85 2014 07 03
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA
          04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA
1869 04 09 Juozas NAUJALIS –  vargonininkas, kompozitorius, pedagogas ir choro dirigentas. 150 1934 09 09
          04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA
1879 04 11 Jonas BILIŪNAS – rašytojas, publicistas 140 1907 12 08
          04 12 TARPTAUTINĖ  AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA
04 14 VERBŲ SEKMADIENIS
1904 04 15 Kazimieras ALMINAS – kalbininkas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas bei tyrėjas, profesorius. 115 1986
04 15 PASAULIO KULTŪROS DIENA
1889 04 16 Čarlzas Spenseris ČAPLINAS – JAV kino aktorius, režisierius, scenaristas, prodiuseris. 130 1977
          04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA
1814 04 18 Eucharistijus TIŠKEVIČIUS – lietuvių archeologas, muziejininkas. 205 1873
1939 04 18 Romualdas GRANAUSKAS –  lietuvių prozininkas, dramaturgas, eseistas. 80 2014 10 28
1784 04 18 Natanielis Frydrichas OSTERMEJERIS – Šilutės krašto raštijos darbuotojas. 235 1846 08 24
1949 04 21 Domas KAUNAS – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos knygų ir spaudos tyrinėtojas. 70
04 21-22 Šv. VELYKOS
1724 04 22 Imanuelis KANTAS – vokiečių filosofas. 295 1804 02 12
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)
          04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA
1589 04 25 Jonas JAKNAVIČIUS – lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas. 430 1668 04 11
1564 04 26 Viljamas ŠEKSPYRAS – žymiausias renesanso dramaturgas. 455 1616 04 23
          04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
          04 27 PASAULINĖ SUSIGIMINIAVUSIŲ MIESTŲ DIENA
1909 04 27 Juozas BALTUŠIS (tikr. Albertas Juozėnas) –  Lietuvos rašytojas, radijo ir spaudos darbuotojas, politinis bei visuomenės veikėjas. 110 1991 02 04
GEGUŽĖ
          05 01 TARPTAUTINĖ DARBININKŲ DIENA
          05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA
1469 05 03 Nikolas MAKIAVELIS – Italijos politikas, rašytojas, filosofas, istorikas. 550 1527 06 21
1889 05 03 Mikelis HOFMANAS – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 130 1921 06 25
05 04 ŠV. FLORIJONAS, GAISRŲ SERGĖTOJŲ DIENA
          05 05 MOTINOS DIENA    
1879 05 05 Jurgis ŠAULYS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, valstybės ir visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 140 1948 10 18
1679 05 06 Jonas Jokūbas ŠPERBERIS – Šilutės krašto knygininkas, religinių darbų redaktorius. 340 1741 03 02
          05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA
          05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA
1924 05 08 Pasirašyta Klaipėdos konvencija, įteisinusi ir reglamentavusi autonominę Klaipėdos krašto priklausomybę Lietuvos Respublikai.
1894 05 08 Zigmas  GAIDAMAVIČIUS (slapyvardis  – GĖLĖ) – poetas. 125 1912 12 17
          05 09 EUROPOS DIENA
1904 05 11 Salvadoras DALI – ispanų dailininkas. 115 1989 01 23
          05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA
1919 05 12 Augustinas SAVICKAS – Lietuvos dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas. 100 2012 06 24
          05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA
          05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA
          05 18 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA
1624 05 20 Fridrichas PRETORIJUS – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. 395 1695 02 27
1799 05 20 Onorė de BALZAKAS – prancūzų rašytojas. 220 1850 08 18
05 21 LIETUVOS TAUTINIŲ BENDRIJŲ DIENA    
1509 05 21 Įkurtas Švėkšnos miestelis. 510  
1859 05 22 Artūras Konanas DOILIS – amerikiečių rašytojas. 160 1930 07 07
05 25 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 508  
1989 05 27 Klaipėdoje įkurta lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“. 30
1989 05 28 Šilutėje įvyko pirmoji Lietuvininkų šventė. 30  
1899 05 28 Jonas ANYSAS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 120 1985 09 24
05 29 ŠEŠTINĖS  
1609 05 30 Danielius KLEINAS – lietuvių kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas. 410 1666 11 28
          05 31 PASAULINĖ DIENA BE TABAKO
1989 05 Įsteigtas Hermano Zudermano memorialinis muziejus Macikuose – Šilutės muziejaus padalinys. 30
BIRŽELIS
          06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
06 02 TĖVO DIENA
1894 06 02 Pranas BAJERČIUS – kunigas, teologas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 125 1967
1988 06 03 SĄJŪDŽIO DIENA    
          06 04 TARPTAUTINĖ AGRESIJOS PRIEŠ VAIKUS DIENA
          06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
1799 06 06 Aleksandras PUŠKINAS – rusų poetas. 220 1837 02 10
06 08 SEKMINĖS
06 10 DEVINTINĖS
1914 06 12 Napoleonas BERNOTAS – aktorius, režisierius, gyvenęs Švėkšnoje. 105 1959 04 07
06 13 ŠV. ANTANAS
1864 06 13 Vilius ENDRULAITIS ENDRIKIS – evangelikų kunigas, Šilutės krašto knygininkas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas. 155 1919 11 28
          06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA
          06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA
1819 06 16 Antanas JUŠKA – tautosakininkas. 200 1880 11 01
1904 06 19 Balys DVARIONAS – kompozitorius ir dirigentas. 115 1972 08 23
1939 06 20 Antanas MARTINAITIS – Lietuvos tapytojas, poetas. 80 1986 06 20
1889 06 23 Ana ACHMATOVA – rusų poetė. 130 1966 03 05
          06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)
          06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA
1949 06 26 Šilutėje įvyko pirmoji apskrities dainų šventė.
          06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA
          06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA
06 29 ŠV. PETRAS IR POVILAS
LIEPA
1829 07 01 Erdmanas Julius ŠYKOPAS – Mažosios Lietuvos kalbininkas. 190 1901
1569 07 01 LIUBLINO UNIJA 450
1909 07 02 Jonas BALYS –  etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų. 110 2011 09 09
1829 07 03 Johanas Fridrichas Francas ŠREDERIS – lietuviškų knygų rengėjas ir leidėjas. 190 1906
          07 05 TARPTAUTINĖ KOOPERACIJOS DIENA
          07 06 LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO (VALSTYBĖS) DIENA
1904 07 07 Jonas Aistis – ALEKSANDRAVIČIUS – poetas. 115 1973 06 13
1789 07 11 Silvestras Teofilis VALIŪNAS – poetas. 230 1831 05 19
1874 07 12 Artūras BITENSAS – istorikas, pedagogas, veikalų apie Klaipėdos kraštą autorius. 145 1920
1260 07 13 DURBĖS MŪŠIO DIENA    
1410 07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
1919 07 15 Alfonsas Nyka NILIŪNAS – lietuvių poetas, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. 100 2015 01 20
1894 07 16 Elzė JANKUTĖ – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja. 125 1985 09 09
          07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA
1899 07 21 Ernestas HEMINGVĖJUS – JAV rašytojas. 120 1961 07 02
1699 07 25 Adomas ŠIMELPENIGIS – Mažosios Lietuvos poetas, vertėjas. 320 1763 11 22
07 26 ŠV. ONA
1714 07 27 Jonas BRAŠKYS – Šilutės krašto knygininkas, kunigas, pedagogas, vertėjas. 305 1773 01 12
1949 07 28 Vidmantas Kastytis BENTKUS – kraštietis, habilituotas fizinių mokslų daktaras 70 2010 06 03
07 30 JŪROS DIENA
1991 07 31 ĮVYKO MEDININKŲ TRAGEDIJA
1949 07 31 Petras BALSYS – kraštietis tautodailininkas. 70
RUGPJŪTIS
1914 08 01 Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas 105
1909 08 03 Liūnė JANUŠYTĖ – Lietuvos žurnalistė, rašytoja, vertėja. 110 1965 05 06
1674 08 05 Kristupas ŠPERBERIS – Šilutės krašto knygininkas. 345 1752 02 10
1949 08 06 Angelina BANYTĖ – dailininkė, molbertinės tapybos ciklo „Mažoji Lietuva“ kūrėja. 70
1844 08 06 Jurgis TROUŠYS – Mažosios Lietuvos spaudos

darbuotojas, lietuvių religinės literatūros rengėjas.

175 1918
1874 08 10 Antanas SMETONA – pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas. 145 1944 01 09
          08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA
1919 08 14 Įsteigta Švėkšnos progimnazija (nuo 1929 m. – gimnazija).
          08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ)
1929 08 16 Pranas RUMŠAS – kraštietis matematikas, fizikas, matematikos mokslų daktaras. 90
1544 08 17 Įsteigtas Karaliaučiaus universitetas.
1859 08 18 Mikelis REIDYS – Mažosios Lietuvos veikėjas, Tižės akto signataras. 160 1926
1899 08 20 Lietuvoje suvaidintas pirmas viešas lietuviškas spektaklis – Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.
          08 23 JUODOJO KASPINO DIENA
1989 08 23 BALTIJOS KELIAS – 650 KM (KITAIS DUOMENIMIS – 595 KM) ILGIO SUSIKIBUSIŲ ŽMONIŲ GRANDINĖ. 30
1939 08 23 Pasirašyta SSRS – Vokietijos sutartis (Molotovo – Ribentropo paktas). 80
08 24 ŠV. BALTRAMIEJUS
1744 08 25 Johanas Gotfrydas HERDERIS – vokiečių filosofas, teologas, poetas, literatūros bei istorijos tyrinėtojas, vertėjas, literatūros kritikas ir humanistas. 275 1803 12 18
1884 08 27 Liudas GIRA – rašytojas, dramaturgas. 135 1946 07 01
1924 08 27 Ignas PIKTURNA – prozininkas, publicistas, savo knygose vaizdavęs Lietuvos žvejų gyvenimą. 95 2005 05 11
1749 08 28 Johanas Volfgangas GETĖ – vokiečių rašytojas, mąstytojas, gamtininkas. 270 1832 03 22
      08 31 LAISVĖS DIENA
1884 08 31 Bronius LAUCEVIČIUS – VARGŠAS – prozininkas, dramaturgas. 135 1916 03 31
RUGSĖJIS
          09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
1949 09 04 Adolfas VEČERSKIS – aktorius ir režisierius. 70
          09 06 BALTIJOS JŪROS DIENA
1789 09 15 Džeimsas Fenimoras KUPERIS – JAV rašytojas. 230 1851 09 14
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ    
1774 09 17 Tadas TIŠKEVIČIUS – 1794 m. ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje veikėjas. 245 1852 04 15
1869 09 20 Juozas Tumas-VAIŽGANTAS – rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. 150 1933 04 29
          09 21 TARPTAUTINĖ TAIKOS DIENA
1236 09 22 ĮVYKO SAULĖS MŪŠIS  
          09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA
          09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA
1869 09 23 Jonas VANAGAITIS – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, žurnalistas. 150 1946 09 09
1914 09 26 Marius KATILIŠKIS – rašytojas. 105 1980 12 17
          09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA
          09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA
          09 28 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA
          09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA
09 29 ŠV. MYKOLAS
1939 09 29 Lietuva atgavo Vilnių.
1529 09 29 Paskelbtas 1-asis Lietuvos Statutas.
SPALIS
          10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA
          10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA
          10 02 ŠV. ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA
1919 10 03 Eduardas MIEŽELAITIS – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas. 100 1997 06 06
          10 04 PASAULINĖ GYVŪNIJOS DIENA
          10 05 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
          10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA
          10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA
1919 10 13 Paulius DREVINIS (tikroji pavardė DREVINSKAS) – poetas. 100 1990 11 22
1954 10 13 Rolandas RASTAUSKAS – rašytojas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. 65
          10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA
1844 10 15 Fridrichas NYČĖ – vokiečių filosofas. 175 1900 08 25
1814 10 15 Michailas LERMONTOVAS – rusų poetas. 205 1841 07 27
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA
          10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS PRIEŠ SKURDĄ DIENA
1914 10 18 Vilius PĖTERAITIS – lietuvių kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 105 2008 03 05
1949 10 18 Gediminas GRUODIS – kraštietis sportininkas. 70
1894 10 18 Jurgis TALMANTAS – pedagogas, kalbininkas, vertėjas. 125 1955 08 18
          10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA
          10 25 KONSTITUCIJOS DIENA
1799 10 26 Simonas STANEVIČIUS – lietuvių poetas, istorikas, tautosakininkas. 220 1848 03 10
1989 10 28 Vyšnių gatvei suteiktas Petro Jakšto vardas, atidengta memorialinė lenta (prie namo nr. 1). 30
1899 10 28 Petras JAKŠTAS – bibliofilas, kultūros veikėjas, kraštotyrininkas. 120 1988 11 14
1909 10 29 Karolis JACKUS – tautodailininkas. 110 1997 11 01
LAPKRITIS
          11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
          11 02 VĖLINĖS
1699 11 02 Žanas Batistas ŠARDENAS – prancūzų dailininkas. 320 1779 12 06
1879 11 06 Kazimieras BŪGA – kalbininkas. 140 1924
1899 11 07 Vincas KEMEŽYS – žurnalistas, poetas, vertėjas, bibliografas, publicistas. 120 1947
1949 11 07 Šilutėje įkurtas kraštotyros muziejus. 70
1784 11 08 Teodoras NARBUTAS – lietuvių istorikas romantikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, inžinierius, architektas. 235 1864 11 27
1759 11 10 Frydrichas ŠILERIS – vokiečių dramaturgas, poetas, istorikas ir filosofas. 260 1805 05 09
1849 11 10 Martynas ŠERNIUS – vertėjas, spaustuvininkas ir leidėjas. 170 1908 04 14
1904 11 13 Stanislovas RIAUBA – menininkas, skulptorius. 115 1982 04 12
11 14 PASAULINĖ DIABETO DIENA
1904 11 17 Salomėja NĖRIS (Bačinskaitė-Bučienė) – poetė. 105 1945
1694 11 21 VOLTERAS (Fransua Mari Arujė) – prancūzų rašytojas. 325 1778 05 30
1819 11 22 Džordž ELIOT (Mary Anne Evans) – anglų rašytoja. 200 1880 12 22
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA
1944 11 27 Dalia TEIŠERSKYTĖ – žurnalistė, poetė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja. 75
1918 11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA
GRUODIS
          12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA
12 01 ADVENTO PRADŽIA
1884 12 02 Vaclovas BIRŽIŠKA – bibliografas, kultūros istorikas. 135 1956 01 03
          12 03 TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA
1829 12 05 Mikalojus AKELAITIS – iškilus lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, publicistas, kalbininkas, tautosakininkas. 190 1887 09 27
          12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
1874 12 10 Morta Augustė RAIŠUKYTĖ – spaudos ir kultūros veikėja. 145 1933
1899 12 12 Augustinas GRICIUS – žurnalistas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 120 1972 02 28
1864 12 13 Juozas ANDZIULAITIS-KALNĖNAS – poetas, vertėjas, publicistas, laisvamanis. 155 1916 02 12
1909 12 14 Ona MICIŪTĖ –  poetė, vertėja. 110 1973 02 02
1919 12 20 Eduardas BALSYS – Lietuvos kompozitorius, pedagogas. 100 1984 11 03
1884 12 20 Juozas GRUODIS – Lietuvos kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius. 135 1948 04 16
          12 24 ŠV. KŪČIOS
    12 25-26 ŠV. KALĖDOS
1904 12 25 Bronius KELBAUSKAS – pirmasis profesionalus lietuvių baleto artistas ir baletmeisteris. 115 1975 06 09
1919 12 27 Pranas GUDYNAS – muziejininkas, dailėtyrininkas, restauratorius, tapytojas. 100 1979 09 14
1909 12 29 Juozas KARIBUTAS (iki 1944 m. Juozas Kelmas) – žurnalistas, režisierius, kino ir teatro kritikas. 110 2000 03 06

 

 

Parengė:  Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Gražvydė Liutkevičienė

Versija neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems