Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Darbo laikas
Renginių kalendorius
PDF formate: 2016 m.  2017 m. 

 

2017-ųjų metų minėtinų datų kalendorius

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais.

Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp jų Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį. Be to, Reformacija paskatino Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje, todėl Seimas paskelbė 2017-uosius Reformacijos metais.

Seimas, pabrėždamas sporto naudą žmogui ir visuomenei, atsižvelgdamas į sporto vaidmenį propaguojant sveiko gyvenimo būdą, taip pat švietimo ir socialinio gyvenimo srityse, siekdamas skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, paskelbė 2017-uosius Sporto metais.

Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas, pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, paskelbė 2017-uosius Tautinio kostiumo metais.

Seimas, pabrėždamas moksleivių lietuvių kalbos žinių prastėjimą, vertindamas lietuvių kalbos išskirtinumą ir originalumą ir siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, paskelbė 2017-uoius Lietuvių kalbos kultūros metais.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. bus minimos pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės, paskelbė 2017-uoius Algirdo Juliaus Greimo metais.

Seimas, įvertindamas tai, kad Ieva Simonaitytė yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvininkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, paskelbė 2017-uosius Ievos Simonaitytės metais.

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
  SAUSIS    
01 01 NAUJIEJI METAI
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
1467 01 01 g. Žygimantas Senasis – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. 550 1548 04 01
1927 01 01 g. Jonas Linkevičius – literatūrologas, literatūros kritikas. 90
1952 01 01 g. Vytautas Račickas – prozininkas, redaktorius, vaikų rašytojas. 65
1932 01 02 g. Džina Litl – kanadiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 85 1973 09 02
1892 01 03 g. Džonas Ronaldas Ruelis Tolkinas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, filologijos profesorius. 125 1973 09 02
1872 01 03 g. Jonas Vileišis – visuomenės ir politikos veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 145 1942 06 01
1927 01 05 g. Vladas Grybas – poetas. 90 1954 06 22
1822 01 06

 

g. Henrikas Šlymanas – vokiečių verslininkas, archeologas-mėgėjas, turėjęs verslo ryšių su Klaipėda. 195 1890 12 26
1922 01 06 g. Ernstas Martynas Kavolis – vertėjas, mokytojas. 95 1978 04 23
1927 01 06 g. Vitas Areška – literatūros tyrinėtojas, kritikas. 90
01 06 TRYS KARALIAI
1547 01 08 Išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. 470
1907 01 12 g. Martynas Gelžinis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, pedagogas. 110 1990 10 14
01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 26
1947 01 13 g. Jurgis Kunčinas – poetas, prozininkas, eseistas, vertėjas. 70 2002-12-13
01 15 KLAIPĖDOS DIENA

(1923 m. įvykusio Klaipėdos sukilimo minėjimas)

94
 1897 01 16 g. Eduardas Simaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, pedagogas. 120 1942 11 24
1882 01 18 g. Alanas Aleksanderis Milnas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 135 1956 01 31
1897 01 18 g. Balys Buračas – etnografas, kraštotyrininkas, fotografas. 120 1972 07 28
1667 01 18 g. Johanas Bėrentas – lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų liuteronų vyskupas. 350 1737 04 14
1942 01 20 g. Jonas Antanas Račkauskas – pedagogas, visuomenės veikėjas, kraštietis. 75
1887 01 22 g. Ansas Šiušelis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 130 1954 06 20
1897 01 23 g. Ieva Simonaitytė – Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. 120 1978 08 27
1882 01 24 g. Juozas Povilas Grajauskas – kunigas, draudžiamos spaudos platintojas, publicistas. 135 1930 11 23
1907 01 24 g. Aleksandras Merkelis – literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, bibliografas, visuomenininkas. 110 1994 01 11
1712 01 24 g. Frydrichas II, Frydrichas Didysis – Prūsijos karalius nuo 1740 m. 305 1786 08 17
01 25 PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ
1912 01 25 g. Albinas Žukauskas – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 105 1987 08 10
01 26 TARPTAUTINĖ MUITININKŲ DIENA
1832 01 27 g. Lujis Kerolas – anglų matematikas ir rašytojas. 185 1898 01 14
1872 01 28 g. Kazimieras Šaulys – prelatas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, kraštietis. 145 1964 05 09
1892 01 28 g. Kazys Trukanas – Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, pedagogas. 125 1957 09 19
VASARIS
1922 02 01 g. Vladas Mozūriūnas – poetas, prozininkas, redaktorius, vaikų literatūros kūrėjas. 95 1964 06 09
1852 02 02

 

g. Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis – dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 165 1916 08 28
1907 02 02 g. Bernardas Brazdžionis – poetas, kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 110 2002 07 11
1932 02 02 g. Dalia Urnevičiūtė – dramaturgė, poetė. 85 2002 05 19
1527 02 03 g. Mikalojus Daukša – kunigas, vienas iš lietuvių raštijos pradininkų. 490 1613
1902 02 04 g. Vytautas Montvila – poetas. 115 1941 07 19
1887 02 04 g. Stasys Šimkus – kompozitorius, choro dirigentas, folkloristas, pedagogas ir muzikos visuomenininkas. 130 1943 10 15
1812 02 07 g. Čarlzas Dikensas – anglų literatūros klasikas, vaikų literatūros kūrėjas. 205 1870 06 09
1942 02 07 g. Paulina Žemgulytė – poetė, vaikų literatūros kūrėja, žurnalistė. 75
1942 02 08 g. Algimantas Zurba – rašytojas, publicistas, redaktorius. 75
1897 02 08 g. Kurtas Hermanas Forstroiteris – vienas žymiausių Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorikų, archyvistas. 120 1979 02 28
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
1917 02 11 g. Kazys Bradūnas – poetas, redaktorius, kultūros veikėjas. 100 2009 02 09
1872 02 12 g. Jurgis Arnašius – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas. 145 1934 06 23
02 14 ŠV. VALENTINO DIENA
1937 02 14 g. Irena Regina Merkienė – mokslininkė, etnologė. 80
1817 02 14 g. Karlas Rudolfas Jakobis – Mažosios Lietuvos kalbininkas, pedagogas, evangelikų liuteronų kunigas. 200 1881 02 24
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 99
1497 02 16 g. Philipas Melanchtonas (tikr. Švarcerdas) – humanistas, reformacijos teologas, artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis. 520 1560 04 19
1857 02 17 g. Johanesas Abromaitis – Mažosios Lietuvos ir Rytų Prūsijos botanikas. 160 1946 01 19
02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA
1682 02 21 g. Johanas Arnoldas Paulis – mokytojas, prūsų kalbos tyrinėtojas, teologas. 335 1741 03 13
1511 02 22 Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas. Klaipėdos komtūras Michelis von Schwabenas Ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile. 506
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA
1842 02 25 g. Karlas Majus – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, keliautojas. 175 1912 03 30
1802 02 26 g. Viktoras Hugo – vienas žymiausių XIX a. prancūzų romantikų, vaikų literatūros kūrėjas. 215 1885 05 22
1912 02 27 g. Levas Vladimirovas – vienas žymiausių XX a. Lietuvos knygotyros ir bibliotekininkystės specialistų, kultūros istorikas, mokslininkas. 105 1999 02 20
02 28 UŽGAVĖNĖS
KOVAS
03 01 GAVĖNIOS PRADŽIA
1902 03 01 g. Pranas Genys – muziejininkas, poetas, mokytojas. 115 1952 08 26
1932 03 02 g. Aldona Gustas – poetė, dailininkė, kraštietė. 85
03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA
1887 03 03 g. Juozas Andžejauskas – pirmojo Lietuvos jūrų laivo „Jūratė“ kapitonas. 130 1938 03 16
03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA
1942 03 07 g. Birutė Lengvenienė – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė. 75 2010 12 08
03 08 TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA
1877 03 08 g. Marija Pečkauskaitė (slapyvardis – Šatrijos Ragana) – rašytoja, vertėja, pedagogė. 140 1930 07 24
1917 03 09 g. Algirdas Julius Greimas – kalbininkas, semiotikas, mitologas ir eseistas. 100 1992 02 27
03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA 27
03 16 KNYGNEŠIO DIENA
1862 03 18 g. Jurgis Mikšas – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas,  tautinio atgimimo spaudos kūrėjas. 155 1903 05 01
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA
03 20 ŽEMĖS DIENA
1547 03 21 g. Motiejus Strijkovskis – lenkų kilmės istorikas, poetas. 470 1593
03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA
1842 03 23 g. Adomas Einaras – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 175 1906 09 11
03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA
03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA 13
1732 03 31 g. Francas Jozefas Haidnas – austrų kompozitorius. 285 1809 05 31
1877 03 31 g. Hermanas Virtas – vokiečių tapytojas, grafikas. Tapė Mažosios Lietuvos vaizdus. 140 1956 11 18
BALANDIS
04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA
04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
1927 04 02 g. Juozas Požėra – rašytojas, scenaristas, vertėjas, žurnalistas. 90 1997 03 20
1932 04 03 g. Romualdas Lankauskas – prozininkas, dramaturgas, dailininkas. 85
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA
04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA
1882 04 07 g. Antanas Vienuolis (tikr. Žukauskas) – rašytojas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas. 135 1957 08 17
1922 04 09 g. Kazimieras Vasiliauskas – žymus lietuvių katalikų dvasininkas, monsinjoras. 95 2001 10 14
04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA
04 12 TARPTAUTINĖ AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA
1852 04 12 g. Jurgis Rėžaitis – mokytojas, visuomenės veikėjas, lietuvių tautosakos rinkėjas. 165 Po 1917
1867 04 14 g. Jonas Mačys-Kėkštas – poetas, publicistas,  draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. 150 1902 12 15
04 15 TARPTAUTINĖ KULTŪROS DIENA
1877 04 15 g. Jurgis Gegužis – JAV lietuvių veikėjas, Mažosios Lietuvos knygnešys, dirbęs Martyno Jankaus spaustuvėje Tilžėje. 140 1943 02 21
1832 04 15 g. Vilhelmas Bušas – vokiečių poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas, karikatūristas. 185 1908 01 09
1777 04 15 g. Samuelis Teodoras Cipelis – evangelikų liuteronų kunigas, Rytų Prūsijos tautosakos rinkėjas, vertėjas. 240 Po 1834
1807 04 15 g. Jonas Urbonas – Mažosios Lietuvos literatas, spaudos darbuotojas. 210 1886 06 12
1812 04 15 g. Teodoras Ruso – prancūzų realistinis tapytojas, peizažistas. 205 1867 12 22
04 16-17 VELYKOS
04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA
1902 04 19 g. Venjamin Kaverin (tikr. Zilberis) – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 115 1989 05 02
04 20 TARPTAUTINĖ KOVOS SU TRIUKŠMU DIENA
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA
04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA
04 26 PASAULINĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA
1852 04 26 g. Otas von Mauderodė – Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, leidėjas. 165 1909 01 17
04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
04 28 PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA
1902 04 28 g. Valentina Osejeva-Chmeliova – rusų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė. 115 1969 07 05
04 29 TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA
  GEGUŽĖ
05 01 TARPTAUTINĖ DARBO DIENA
05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA 13
1902 05 02 g. Alanas Maršalas – vienas žymiausių australų rašytojų, vaikų literatūros kūrėjas. 115 1984 01 21
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA
05 03 SAULĖS DIENA
1922 05 03 g. Vladimir Kiseliov – ukrainiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 95 1995 03 01
05 04 ŠV. FLORIJONO – GAISRŲ SERGĖTOJO DIENA
1922 05 06 g. Jonas Mikelinskas – rašytojas, pedagogas. 95 2015 01 25
05 07 MOTINOS DIENA
05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA
05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA
05 08 LIETUVOS MUITINĖS ĮKŪRIMO DIENA
05 09 EUROPOS DIENA
05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA
05 12 BUHALTERIŲ DIENA
05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA
05 15 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA
05 15 STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO DIENA
1922 05 16 g. Jonas Avyžius – rašytojas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas, kultūros, visuomenės veikėjas. 95 1999 07 07
05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA
1967 05 20 g. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – literatūros ir kultūros istorikė, kraštietė. 50
05 21 PASAULINĖ KULTŪRŲ PUOSELĖJIMO DIENA
1922 05 21 g. Klara Feber – vengrų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 95 1996 09 11
1962 05 25 g. Vytautas V. Landsbergis – vaikų literatūros kūrėjas, kino ir teatro režisierius. 55
1897 05 25 g. Henris Fuchsas – mokytojas, Neringos istorijos muziejaus Nidoje įkūrėjas. 120 1980 03 24
05 27 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 506
1877 05 28 g. Oskaras Milašius – poetas, prozininkas. 140 1939 03 02
1952 05 29 g. Luiza Kuper – britų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 65 2009 10 21
1892 05 29 g. Karolis Žalkauskas – teisininkas, valstybės ir visuomenės veikėjas. 125 1961 09 16
05 31 PASAULINĖ NERŪKYMO DIENA
  BIRŽELIS
06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
1872 06 01 g. Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (slapyvardis – Lazdynų Pelėda) – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 145 1957 07 19
1882 06 02 g. Aleksandras Kačanauskas – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, dainininkas. 135 1959 11 16
06 04 TARPTAUTINĖ VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO AGRESIJOS, DIENA
06 04 TĖVO DIENA
06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA
06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA
1867 06 19 g. Česlovas Sasnauskas – kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas. 150 1916 01 18
1892 06 19 g. Dovas Zaunius (jaunesnysis) – teisininkas, Lietuvos Respublikos diplomatas. 125 1940 02 22
1897 06 23 g. Mikas Šlaža – Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas, pedagogas. 120 1956
06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)
06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA
1907 06 26 g. Vytautas Maknys – pedagogas, visuomenės veikėjas, teatrologas, rašė straipsnius Mažosios Lietuvos tematika. 110 2003 01 21
06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA
1897 06 27 g. Jonas Kybrancas – bankininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. 120 1967 08 02
1712 06 28 g. Žanas Žakas Ruso – prancūzų rašytojas, filosofas. 305 1778 07 02
06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA
  LIEPA
1937 07 01 g. Eduardas Kaniava – dainininkas, Lietuvos kultūros, politinis bei visuomenės veikėjas. 80
07 02 TARPTAUTINĖ KOOPERACIJOS DIENA
1887 07 02 g. Valentinas Gailius – evangelikų liuteronų kunigas, Klaipėdos krašto religinis veikėjas. 130 1935 07 27
1927 07 05 g. Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slapyvardis – Liūnė Sutema) – poetė, vertėja. 90 2013 01 17
07 06 VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA
1657 07 11 g. Friedrichas I – pirmasis Prūsijos karalius nuo 1701 m. 360 1713 02 25
1937 07 12 g. Judita Vaičiūnaitė – poetė modernistė, vertėja. 80 2001 02 11
1897 07 14 g. Augustas Dėvilaitis – lietuvių evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių tautosakos pateikėjas. 120 1968 09 11
07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA 607  
07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA
1787 08 19 g. Augustas Gothilfas Krauzė – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. 230 1855 06 01
1902 07 21 g. Antanas Salys – kalbininkas, eksperimentinės fonetikos pradininkas Lietuvoje. 115 1972 07 31
1902 07 23 g. Povilas Pakarklis – istorikas, teisininkas, parašęs veikalų apie Mažąją Lietuvą. 115 1955 11 23
1902 07 26 g. Hermanas Jokūbas Jakužaitis – Mažosios Lietuvos žurnalistas, rašytojas. 115 1964 05 12
1927 07 28 g. Vytautas Radaitis – rašytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas. 90 1996 07 03
1902 07 30 g. Jonas Endrikis Grigolaitis – žurnalistas, visuomenininkas, vienas iš Mažosios Lietuvos tarybos įkūrėjų. 115 1957 10 18
1991 07 31 MEDININKŲ TRAGEDIJOS DIENA 26
  RUGPJŪTIS
1902 08 06 g. Martynas Kėkštas – visuomenės veikėjas, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. 115 1944 08 12
1892 08 08 g. Karlas Eulensteinas – vienas žymiausių Rytprūsių dailininkų, tapytojas, knygų iliustruotojas. 125 1981 06 23
08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA
08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ)
1852 08 15 g. Kristupas Jurkšaitis – Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas. 165 1915 06 17
1787 08 19 g. Augustas Gothildas Krauzė – vokiečių istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. 230 1855 06 01
08 23 JUODOJO KASPINO DIENA
08 23 BALTIJOS KELIO DIENA
1907 08 23 g. Jonas Ragauskas – publicistas, rašytojas, kultūros veikėjas. 110 1967 10 11
1882 08 24 g. Mykolas Biržiška – literatūrologas, literatūros istorikas, visuomenės veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 135 1962 08 24
1872 08 31 g. Kristupas Lekšas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių kūrėjas ir sudarytojas. 145 1941 03 30
08 31 LAISVĖS DIENA
  RUGSĖJIS
09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
09 02 BALTIJOS JŪROS DIENA
1907 09 03 g. Juozas Miltinis – teatro aktorius, režisierius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas. 110 1994 07 13
1872 09 03 g. Martynas Labutis – prekybininkas, visuomenės veikėjas, kalendorių leidėjas. 145 1966 03 24
1902 09 04 g. Juozas Keliuotis – žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas. 115 1983 03 25
1837 09 07 g. Mikelis Kybelka – Mažosios Lietuvos religinės literatūros kūrėjas, sakytojas. 180 1906 07 06
1932 09 09 g. Vytautas Bubnys – rašytojas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas. 85
1937 09 11 g. Tomas Venclova – poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas. 80
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ 26  
1902 09 19 g. Jurgis Plonaitis – visuomenės ir politikos veikėjas, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Šilutės miesto garbės pilietis. 115 1998 04 06
1887 09 20 g. Jonas Tolišius – teisininkas, Klaipėdos krašto politinis veikėjas. 130 Apie 1971–72
09 21 PASAULINĖ TAIKOS DIENA
1902 09 21 g. Hansas Zygfrydas Vėdė – Mažosios Lietuvos kaimiškosios architektūros tyrinėtojas, visuomenės veikėjas. 115 1983 10 21
1932 09 22 g. Algirdas Mykolas Brazauskas – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. 85 2010 06 26
1807 09 22 g. Rudolfas A. Štalis – Mažosios Lietuvos knygų prekybininkas, knygrišys ir ekslibrisų kūrėjas. 210 Po 1881
1236 09 22 SAULĖS MŪŠIO DIENA 781
09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA
09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA
1932 09 24 g. Pranas Raščius – poetas. 85 1987 07 21
1897 09 25 g. Viljamas Folkneris – amerikiečių rašytojas. 120 1962 07 06
1877 09 25 g. Martynas Žvilius – Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas. 140 1945 01
09 25 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA
1942 09 27 g. Doloresa Kazragytė – aktorė, rašytoja. 75
09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA
09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA
1941 09 27 Šilutei suteiktos miesto teisės. 76
1867 09 28 g. Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (slapyvardis – Lazdynų Pelėda) – visuomenės veikėja, rašytoja. 150 1926 02 14
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO, LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA
09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA
1857 09 30 g. Hermanas Zudermanas – vokiečių rašytojas ir dramaturgas. 160 1928 11 21
SPALIS
10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA
10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA
1857 10 02 g. Aleksandras Teodoras Kuršaitis – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, kalbininkas, žodynininkas. 160 1944 08 17
1907 10 02 g. Herbertas Kirinis – Rytprūsių istorijos tyrėjas. 110 1977 08 08
10 02 ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA
10 04 PASAULINĖ GYVŪNŲ DIENA
10 05 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA
10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA
1867 10 10 g. Feliksas Janušis – gydytojas, istorikas, literatas, vertėjas, varpininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis. 150 1920 01 31
1867 10 14 g. Jokūbas Brožaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 150 1928 01 11
1872 10 14 g. Otas Betcheris – Klaipėdos krašto politinis veikėjas. 145 1932 06 16
1887 10 15 g. Rolfas Laukneris – vokiečių rašytojas, dramaturgas, vertėjas. 130 1954 04 27
10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA
10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS SU SKURDU DIENA
1932 10 18 g. Vytautas Landsbergis – politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. 85
1882 10 19 g. Vincas Krėvė-Mickevičius – prozininkas, dramaturgas, politinis veikėjas. 135 1954 07 07
10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA
1912 10 28 g. Marija Cvirkienė – dailininkė. 105 2004 06 23
1907 10 30 g. Martynas Brakas – teisininkas, istorikas, visuomenės veikėjas. 110 2000 01 24
LAPKRITIS
11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
11 02 VĖLINĖS
1862 11 02 g. Maironis (tikr. Jonas Mačiulis) – poetas, katalikų dvasininkas. 155 1932 06 28
1857 11 04 g. Martynas Gailius – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, vienas iš lietuvininkų evangelikų liuteronų labdaros, kultūros ir švietimo draugijos „Sandora“ steigėjų. 160 1944
1562 11 06 g. Lozorius Zengštokas – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir leidėjas. 455 1621 02 28
1882 11 06 g. Paulius Vilius Lindenau – laivų statybos inžinierius, šiuolaikinės laivų statybos Klaipėdoje pradininkas. 135 1955 10 07
1872 11 06 g. Mikelis Šuišelis – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, vertėjas. 145 1921 01 06
1872 11 11 g. Martynas Jurgis Storosta – mokytojas, Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) brolis. 145 1937 11 14
1907 11 14 g. Astrida Lindgren – viena žymiausių švedų vaikų rašytojų pasaulyje. 110 2002 01 28
11 23 LIETUVOS KARIŲ DIENA
1918 11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA
GRUODIS
12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA
12 03 TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA
12 03 ADVENTO PRADŽIA
1827 12 08 g. Mikelis Šapalas – Mažosios Lietuvos veikėjas, mokytojas, poetas, raštijos darbuotojas. 190 1884 12 03
1867 12 10 g. Endrikis Šadagys – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 150 1911 08 11
12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
1872 12 12 g. Jurgis Brožaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 145 1944
1822 12 12 g. Aleksandras Fromas-Gužutis – rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų. 195 1900 08 21
1947 12 13 g. Martynas Purvinas – architektas, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrėjas. 70
1882 12 16 g. Tadas Ivanauskas – gamtininkas, rašytojas. 135 1970 06 01
1852 12 17 g. Mikalojus Katkus prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas. 165 1944 06 26
1782 12 18 g. Georgas Fridrichas Hartungas – Mažosios Lietuvos spaustuvininkas. 235 1849 04 19
1952 12 19 g. Astrida Petraitytė – rašytoja, publicistė, kraštietė. 65
1897 12 23 g. Jonas Jurgis Gocentas – teisininkas, literatas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 120 1974 07 08
1922 12 24 g. Vanda Zaborskaitė literatūrologė, kritikė, eseistė. 95 2010 12 27
1917 12 24 g. Eugenijus Matuzevičius – poetas, vertėjas. 100 1994 06 20
12 24 ŠV. KŪČIOS
12 25-26 ŠV. KALĖDOS
1927 12 26 g. Petras Skodžius rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 90 2009 05 09
1907 12 26 g. Julija Tverskaitė-Maceinienė menotyrininkė, vertėja. 110 1971 11 19
1923 12 29 Šilutės gyvenvietės pavadinimas oficialiai paskelbtas laikraštyje „Klaipėdos krašto valdžios žinios“. 94

 

Atmintinos datos ir sukaktys:

1262 m. sausio 21 d. įvyko Kalijų mūšis arba kitaip vadinamas Kalgių mūšis. Kovėsi kryžiuočių ir prūsų sembų sukilėlių kariuomenės.

1757 m. pastatyta Degučių Šv. Vincento Ferero medinė bažnyčia.

1807 m. liepos 7, 9 d. Tilžėje sudarytos tarpvalstybinės sutartys tarp Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I, Rusijos imperatoriaus Aleksandro I ir Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo III – Tilžės taika.

1837 m. pastatytas medinis Ventės rago švyturys. Vėliau keletą kartų perstatytas.

1882 m. Šilutės (Šilokarčemos) pirklys Otas Hofmanas įsteigė Rytprūsių durpių kraiko fabriką.

1897 m. dvarininko Hugo Šojaus pastangomis Šilokarčemoje įsteigta dvimetė žiemos žemės ūkio mokykla, Šilutės žemės ūkio mokyklos pirmtakė.

1897 m. Šilokarčemos apskrityje įsteigta savanorių gaisrininkų komanda.

1907 m. Uostadvaryje pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, susiurbianti pievų vandens perteklių ir nuleidžianti jį į Atmatą. Tai pirmasis tokios paskirties statinys Lietuvos teritorijoje.

1922 m. įkurta Šilutės (Šilokarčemos) liaudies biblioteka. Steigėjai – knygyno ir antikvariato savininkai Tobynai. Išblaškyta Antrojo pasaulinio karo metu.

1937 m. įsteigta Usėnų lietuvių privati pradinė mokykla. Įsteigė Klaipėdos krašto mokyklų draugija. Mokyklą lankė 34 vaikai. Iki tol Usėnų kaimo vaikai lankė Žemaitkiemio liaudies mokyklą.

1937 m. įsteigta privati lietuvių pradinė mokykla, kurią Vorusnės kaime lietuvių pageidavimu atidarė Klaipėdos krašto mokyklų draugija. Ją lankė 25 vaikai. 1939 m. kovo 23 d. Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą mokykla buvo uždaryta.

 

Parengė Gražvydė Liutkevičienė

Versija neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems