Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Darbo laikas
Renginių kalendorius

 

2020-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2020-uosius metus paskelbė:

  • Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais;
  • Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;
  • Tautodailės metais;
  • UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais;
  • Mokyklų bendruomenių metais;
  • Eugenijos Šimkūnaitės metais;
  • Ateitininkų metais.
Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
SAUSIS
01 01 NAUJIEJI METAI
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
2015 01 01 Lietuvoje įvestas euras
1930 01 04 Aldona Elena PUIŠYTĖ – poetė, eseistė, vertėja 90
1925 01 04 Zigmas ZINKEVIČIUS – kalbininkas, baltistas, dialektologas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras 95 2018 02 20
01 06 TRYS KARALIAI
1905 01 06 Kazys BORUTA – poetas, prozininkas, vertėjas 115 1965 03 09
1915 01 09 Povilas Almis MAŽEIKA – okeanografas, kraštietis 105 2005 02 27
1925 01 10 Jokūbas SKLIUTAUSKAS – prozininkas, dramaturgas, publicistas, literatūros kritikas 95 2004 03 04
1930 01 11 Rimantas BUDRYS – prozininkas, publicistas, redaktorius 90 2001 11 03
1900 01 12 Ona Anita JAGOMASTAITĖ-VILMANTIENĖ – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja, kraštotyrininkė 120 1941 08 23
01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
1880 01 13 Jonas KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS – poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas 140 1967 01 21
01 15 KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA

(1923 m. įvykusio Klaipėdos sukilimo minėjimas)

1835 01 17 Antanas BARANAUSKAS – poetas, kalbininkas, vyskupas 185 1902 11 26
1920 01 18 Horstas SKODLERAKAS (Skodlerrak) – vokiečių tapytojas, grafikas, gimęs Juknaičiuose (Šilutės r.) 100 2001 10 29
1945 01 19 Alma KAROSAITĖ – poetė 75 2014 09 08
1950 01 20 Mintaras Morkus SMELEVIČIUS – pedagogas, režisierius, poetas, kultūros ir visuomenės veikėjas, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas 70 2013 01 21
1890 01 25 Paulius GALAUNĖ – Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas 130 1988 10 18
1845 01 26 Dovas ZAUNIUS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas 175 1921 06 25
01 26 TARPTAUTINĖ MUITINIŲ DIENA
01 27 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA
1860 01 29 Antonas ČECHOVAS – rusų rašytojas 160 1904 07 15
VASARIS
1515 02 04 Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir reformacijos veikėjas 505 1565 05 29
1925 02 08 Jonas LANKUTIS – literatūrologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras 95 1995 03 05
1930 02 09 Vytautas Petras BLOŽĖ – poetas, vertėjas 90 2016 12 31
1925 02 09 Aleksas BALTRŪNAS – rašytojas 95 2001 04 15
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
1905 02 11 Antanas MIŠKINIS – rašytojas, publicistas, vertėjas 115 1983 12 16
1910 02 12 Pranė DUNDULIENĖ  –  etnologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė 110 1991 02 27
02 14 ŠV. VALENTINO DIENA
1930 02 15 Algimantas BALTAKIS – poetas, literatūros kritikas, vertėjas 90
1885 02 15 Tilžėje įkurta  „Birutė“ –  pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių (lietuvininkų) draugija. Veikė iki 1914 m. 135
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
1905 02 18 Petronėlė ORINTAITĖ – rašytoja, pedagogė 115 1999 12 16
02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA
1930 02 21 Emilija LIEGUTĖ – prozininkė, dramaturgė 90
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA
1915 02 24 Aldona LIOBYTĖ-PAŠKEVIČIENĖ – rašytoja, kultūros veikėja, vertėja 105 1985 09 01
1900 02 24 Jurgis BRŪVELAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas 120 1995 03 26
02 25 UŽGAVĖNĖS
02 26 GAVĖNIOS PRADŽIA
1885 02 26 Aleksandras STULGINSKIS – Lietuvos Respublikos prezidentas, 1918 02 16 Nepriklausomybės Akto signataras 135 1969 09 22
1920 02 26 Juozas URBONAS – savamokslis muzikantas, bandonininkas 100 2001 12 25
1870 02 27 Motiejus GUSTAITIS – poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas 150 1927 12 23
KOVAS
03 01 TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ APKABINIMO DIENA
1950 03 01 Juozas ŠIKŠNELIS – prozininkas, dramaturgas 70
03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA
03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA
03 08 TARPTAUTINĖ MOTERŲ SOLIDARUMO (MOTERS) DIENA
03 09 LIETUVOS VARDO DIENA
1760 03 09 Antanas STRAZDAS – poetas, kunigas 260 1833 04 23
1930 03 10 Justinas MARCINKEVIČIUS – poetas, dramaturgas, vertėjas 90 2011 02 16
03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. Sukanka 30 metų, kai atkurta (1990) Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. 30
1920 03 11 Eugenija ŠIMKŪNAITĖ – farmacininkė, žolininkė,  habilituota biologijos mokslų daktarė 100 1996 01 27
1935 03 12 Robertas KETURAKIS – poetas, publicistas 85
03 16 KNYGNEŠIO DIENA
1925 03 16 Kornelija BORČERS (Cornell Borchers) – Šilutėje gimusi vokiečių aktorė, vaidinusi Vokietijos ir JAV filmuose nuo 1949 iki 1959 m. 95 2014 05 12
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA
03 20 ŽEMĖS DIENA
03 21 PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
1875 03 22 Marta ZAUNIŪTĖ – Mažosios Lietuvos kultūros ir spaudos veikėja, bibliografė 145 1945
1870 03 22 Enzys JAGOMASTAS – Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvininkas 150 1941 08 23
03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA
03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA
1845 03 24 Juozapas MILIAUSKAS-MIGLOVARA – rašytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys 175 1937 01 21
03 25 GANDRO ŠVENTĖ

(GANDRINĖS, BLOVIEŠČIAI)

1885 03 26 Borisas DAUGUVIETIS – dramaturgas, aktorius, režisierius 135 1949 07 13
03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA
1995 03 31 Šilutės rajono tarybos sprendimu įsteigta „Sidabrinės nendrės“ premija. 25
1675 03 31 Pilypas RUIGYS – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kalbininkas, vertėjas 345 1749 04 06
1835 03 31 Ansas BALTRIS vyresnysis – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, sakytojas 185 1909 12 12
BALANDIS
1845 04 01 Hugo ŠOJUS – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, Šilutės miesto mecenatas, lietuvių tautosakos rinkėjas 175 1937 07 25
04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA
04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
1805 04 02 Hansas Kristianas ANDERSENAS – danų rašytojas 215 1875 08 04
1840 04 02 Emilis ZOLIA – prancūzų rašytojas 180 1902 09 29
1960 04 05 Valdis ALEKSAITIS – aktorius, režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos puoselėtojas, kraštietis 60 2010 06 17
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA
04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA
1935 04 11 Kazys ALMENAS – prozininkas, inžinierius 85 2017 10 07
04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA
04 12 TARPTAUTINĖ AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA
04 12–13 ŠV. VELYKOS
1920 04  14–15 Išrinktas Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas – pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas. 100
04 15 PASAULINĖ KULTŪROS DIENA
04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ IR PAMINKLINIŲ VIETOVIŲ APSAUGOS DIENA
1930 04 19 Vytautas GIRDZIJAUSKAS – prozininkas 90
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)
1720 04 23 VILNIAUS GAONAS Elijas ben Saliamonas Zalmanas – žydų mokslininkas, rabinas, litvakų misnagdų religinės minties lyderis, iškiliausias litvakų kultūros atstovas 300 1797 10 09
1910 04 23 Henrikas RADAUSKAS – poetas, vertėjas 110 1970 07 27
04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA
04 26 PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA
04 26 GEOLOGŲ DIENA
04 26 PASAULINĖ SUSIGIMINIAVUSIŲ MIESTŲ DIENA
04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
04 28 Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
1945 04 Įsteigti Šilutės apskrities kultūros namai (dab. Šilutės kultūros ir pramogų centras). 75
GEGUŽĖ
05 01 TARPTAUTINĖ DARBO DIENA
05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA
05 03 MOTINOS DIENA
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA
05 03 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena
05 04 Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena
1890 05 04 Jurgis SAVICKIS – rašytojas, diplomatas 130 1952 12 22
1890 05 05 Vilius ENDRIKAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas 130 1981 05 12
05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA
05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA
1935 05 08 Eugenijus IGNATAVIČIUS – rašytojas, dramaturgas, vertėjas, kraštietis 85
05 09 EUROPOS DIENA
05 11 Pagarbos mokesčių mokėtojams diena
05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA
05 15 STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO DIENA. 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamasis Seimas įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika. 100
05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA
1935 05 16 Antanas DRILINGA – poetas, prozininkas, žurnalistas 85
05 17 Pasaulinė informacinės visuomenės diena
05 17 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA
1880 05 17 Mykolas Pijus ROMERIS (Römeris, Remeris) –  teisininkas, pedagogas, publicistas, valstybės ir visuomenės veikėjas 140 1945 02 22
05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA
1920 05 18 JONAS PAULIUS II (tikrasis vardas  Karol Józef Wojtyła) –  popiežius, šventasis 100 2005 04 02
05 20 EUROPOS JŪRŲ DIENA
05 21 LIETUVOS TAUTINIŲ BENDRIJŲ DIENA
05 24 ŠEŠTINĖS
05 25 Tarptautinė dingusių vaikų diena
1930 05 28 Vytautas PETKEVIČIUS – prozininkas, dramaturgas, politikas 90 2008 12 10
05 31 SEKMINĖS
05 31 PASAULINĖ DIENA BE TABAKO
BIRŽELIS
06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
06 03 SĄJŪDŽIO DIENA
 06 04 TARPTAUTINĖ AGRESIJOS PRIEŠ VAIKUS DIENA
1845 06 04 ŽEMAITĖ (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) – lietuvių literatūros klasikė 175 1921 12 07
06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
1875 06 06 Tomas MANAS – vokiečių rašytojas 145 1955 08 12
06 07 TĖVO DIENA
1835 06 07 Jonas SMALAKYS – Mažosios Lietuvos kultūros, visuomenės ir politikos veikėjas 185 1901 05 08
1815 06 08 Jonas JUŠKA – kalbininkas 205 1886 05 11
06 13 ŠV. ANTANAS
06 14 DEVINTINĖS
06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA
06 14 Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena
06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA
06 23 BIRŽELIO SUKILIMO DIENA
06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)
06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA
06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA
1875 06 28 Povilas VIŠINSKIS – visuomenės ir kultūros veikėjas, literatūros kritikas, publicistas 145 1906 04 23
1900 06 29 Antuanas de SENT EGZIUPERI – prancūzų rašytojas 120 1944 07 31
06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA
06 29 ŠV. PETRAS IR POVILAS
LIEPA
1890 07 02 Šarlotė KAIZER (Charlotte Keyser) – Mažosios Lietuvos rašytoja, kultūros veikėja, pedagogė 130 1966 09 13
07 04 TARPTAUTINĖ KOOPERACIJOS DIENA
07 05 GLOBĖJŲ DIENA
07 06 VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA
07 06 „TAUTIŠKOS GIESMĖS“ DIENA
1915 07 09 Jonas ŠIOŽINYS – poetas, prozininkas 105 1987 07 18
1890 07 11 Petras VAIČIŪNAS – poetas, dramaturgas, vertėjas 130 1959 06 07
07 13 Durbės mūšio diena

(1260 07 13 įvyko Durbės mūšis)

760
07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA                              (1410 07 15 įvyko Žalgirio mūšis) 600
1810 07 15 Jurgis Konstantinas PLATERIS (Pliateris) – Lietuvos istorijos šaltinių, lietuvių kalbos, spaudos ir knygos istorijos tyrėjas, kolekcininkas 210 1836 02 05
07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA
1925 07 18 Leonas JEZERSKAS – ornitologas, buvęs Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas 95 2018 06 08
1930 07 20 Jonas KANTMINAS – inžinierius mechanikas, technologijų mokslų daktaras, kraštietis 90
1880 07 21 Jonas YČAS – istorikas, pedagogas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas 140 1931 12 17
1930 07 23 Arvedas KYBRANCAS – architektas, lietuvininkų visuomenės veikėjas 90 1997 02 07
1920 07 23 Marcelinas IGNATAVIČIUS – pedagogas, švietėjas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu 100 2016 02 10
07 26 ŠV. ONA
07 26 JŪROS DIENA
07 26 ŽVEJŲ DIENA
1605 07 29 Simonas DACHAS – vokiečių rašytojas, gimęs Klaipėdoje 415 1659 04 15
RUGPJŪTIS
1945 08 01 Įsteigta Šilutės apskrities valstybinė viešoji biblioteka (1995 m. bibliotekai suteiktas Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjo Fridricho Bajoraičio vardas). 75

 

1520 08 01 Žygimantas AUGUSTAS – Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius 500 1572 07 07
08 02 ROMŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENA
1930 08 03 Vytautas GIPIŠKISagronomas, biomedicinos mokslų daktaras, kraštietis 90
1940 08 04 Remigijus NAUŽEMYS – sportininkas, sporto mokslininkas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras, kraštietis 80 2016 12 24
1850 08 05 Gi de MOPASANAS – prancūzų rašytojas 170 1893 07 06
1890 08 05 Jonas AUŠRA – muitininkas, Mažosios Lietuvos sąjūdžio veikėjas 130 1960 03 01
1925 08 09 Algirdas Juozas ČERVINSKAS – pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės ir politikos veikėjas, Šilutės Garbės pilietis 95 2016 06 28
08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA
1905 08 14 Tadas LOMSARGIS – dailininkas, meninės knygrišystės pradininkas Lietuvoje, gimęs Varniškiuose (Šilutės r.) 115 1942 09 26
08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ)
1930 08 21 Bernardas ALEKNAVIČIUS – fotožurnalistas,  fotometraštininkas, kraštotyrininkas 90
08 23 EUROPOS DIENA STALINIZMO IR NACIZMO AUKOMS ATMINTI
08 23 BALTIJOS KELIO DIENA
08 24 ŠV. BALTRAMIEJUS

(Gandrų išskridimo diena)

1930 08 28 Algirdas POCIUS – rašytojas 90
1910 08 30 Halina KORSAKIENĖ – rašytoja, vertėja 110 2003 03 14
08 31 LAISVĖS DIENA
RUGSĖJIS
09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
1995 09 01 Pradėtas leisti Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės nepriklausomas laikraštis „Šilokarčema“. 25
1920 09 06 Paulius ŠIRVYS – poetas, žurnalistas 100 1979 03 24
09 08 VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO DIENA
09 08 PADĖKOS UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS BEI LAISVĖS APGYNIMĄ DIENA
09 08 ŠILINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO DIENA)
09 08 TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA
1910 09 09 Anastazija TAMOŠAITIENĖ – tekstilininkė, dailininkė 110 1991 08 28
1950 09 10 Rimantas ČERNIAUSKAS – rašytojas 70 2011 06 01
1890 09 15 Agata KRISTI – anglų rašytoja 130 1976 01 12
1880 09 15 Pranas DOMŠAITIS – dailininkas 140 1965 11 14
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ
1940 09 18 Libertas KLIMKA – fizikas, mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras 80
1260 09 20 Prasidėjo Didysis prūsų sukilimas prieš Vokiečių ordiną. Žymiausias vadas – Herkus Mantas. 760
09 21 TARPTAUTINĖ TAIKOS DIENA
09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA
1875 09 22 Mikalojus Konstantinas ČIURLIONIS – kompozitorius, dailininkas 145 1911 04 10
09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENA
1765 09 25 Mykolas Kleopas OGINSKIS – kunigaikštis, kompozitorius, diplomatas 255 1833 10 15
09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA
09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA
1870 09 27 Vilius GAIGALAITIS – Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Respublikos politinis, religinis, visuomenės veikėjas, literatas, evangelikų liuteronų kunigas 150 1945 11 30
09 27 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA
09 28 TARPTAUTINĖ VISUOTINĖS PRIEIGOS PRIE INFORMACIJOS DIENA
09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA
09 29 ŠV. MYKOLAS
SPALIS
10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA
10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA
1945 10 01 Viktorija DAUJOTYTĖ – literatūrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė 75
10 02 ŠV. ANGELŲ SARGŲ (POLICIJOS) DIENA
1595 10 04 Išėjo Mikalojaus Daukšos „Katekizmas arba mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“ – pirmoji lietuviška knyga, išleista Lietuvoje 425
10 04 PASAULINĖ GYVŪNIJOS DIENA
10 05 PASAULINĖ MOKYTOJŲ DIENA
 

1940 10 06

 

Juozas BUDRAITIS – teatro ir kino aktorius, diplomatas, kraštietis 80
1850 10 09 Vincas PIETARIS – rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius 170 1902 10 03
10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA
10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA
10 10 DERLIAUS DIENA
1920 10 12 Henrikas NAGYS – poetas, literatūros ir meno kritikas, vertėjas 100 1996 08 03
10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA
1945 10 15 Bronislovas MAČERNIS – sunkiaatletis, rovimo pasaulio rekordininkas, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas 75 1993 03 25
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA
10 16 BOSO DIENA
1935 10 16 Medardas URMULEVIČIUS – lengvosios atletikos treneris, pedagogas, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas 85
10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS SU SKURDU DIENA
1900 10 17 Petras ZALANSKAS – lietuvių liaudies dainininkas, tautosakos ir etnografinės medžiagos pateikėjas 120 1980 07 21
1810 10 23 Henrikas DMACHAUSKAS (Dmochovskis) – skulptorius, 1831 ir 1863 m. sukilimų dalyvis 210 1863 05 26
1930 10 23 Vytautas MAJORAS – Klaipėdos krašto tautodailininkas, kraštietis 90 2006 03 19
1940 10 24 Birutė BALTRUŠAITYTĖ – rašytoja, literatūrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė 80 1996 08 02
1895 10 24 Gustavas JUOZUPAITIS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas 125 1954 04 14
10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA
10 31 REFORMACIJOS DIENA
1885 10 Tilžėje įsteigta Jurgio Mikšo (apie 1862–1903) spaustuvė – pirmoji lietuvių poligrafijos įmonė Mažojoje Lietuvoje. Veikė iki 1886 m. birželio mėn. 135
LAPKRITIS
11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
11 02 VĖLINĖS
1895 11 05 Martynas ANYSAS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas 125 1974 01 29
1885 11 05 Vladas Rafaelis JURGUTIS  – politikas, ekonomistas, lietuvių finansų mokslo pradininkas, mokslininkas, pirmasis Lietuvos banko valdytojas, vienas ateitininkų organizacijos steigėjų 135 1966 01 09
11 06 PYRAGŲ DIENA
1950 11 08 Ričardas GAVELIS – rašytojas 70 2002 08 18
2000 11 09 Lietuvos mokslų akademijoje surengta pirmoji Šilutės krašto diena (2010 m. birželio 1 d. Šilutės rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokslų akademija). 20
11 14 PASAULINĖ DIABETO DIENA
1920 11 15 Eva BANAITYTĖ-KOCH – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, menų rėmėja 100 2015
11 16 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA
1915 11 16 ALĖ RŪTA (tikr. Elena Nakaitė-Arbačiauskienė) – JAV lietuvių visuomenės veikėja, prozininkė, poetė 105 2011 12 31
1930 11 19 Juozas KINDERIS – poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygius, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas 90 2005 04 15
11 21 PASAULINĖ SVEIKINIMOSI DIENA
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS  DIENA
1890 11 26 Lidija BAJORAITĖ – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja 130 1990 07 16
11 29 ADVENTO PRADŽIA
1935 11 29 Ema MIKULĖNAITĖ – prozininkė, dramaturgė 85
11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA
1835 11 30 Markas TVENAS (tikr.  Samuelis Langhornas Klemensas) – JAV rašytojas 185 1910 04 21
GRUODIS
12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA
1895 12 02 Įkurta Tilžės lietuvių giedotojų draugija – kultūrinė tautinė organizacija. Veikė iki 1935 m. 125
12 03 TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA
1875 12 04 Raineris Marija RILKĖ – austrų rašytojas 145 1926 12 29
1895 12 08 Bronė BUIVYDAITĖ – rašytoja 125 1984 01 29
1860 12 08 Kristupas LOKYS – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, lietuvių raštijos darbuotojas 160 1921 06 27
12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
1930 12 13 Vytautė ŽILINSKAITĖ – prozininkė, humoristė, vaikų literatūros rašytoja 90
1770 12 17 Liudvikas van BETHOVENAS – vokiečių kompozitorius, pianistas 250 1827 03 26
12 18 TARPTAUTINĖ MIGRANTŲ DIENA
1935 12 21 Juozas NEKROŠIUS – poetas 85
1905 12 22 Stasys ANGLICKIS – poetas, pedagogas, visuomenės veikėjas 115 1999 02 26
12 24 ŠV. KŪČIOS
12 25–26 ŠV. KALĖDOS
1940 12 24 Bronius RADZEVIČIUS – prozininkas 80 1980 10 10
1945 12 24 Saulius ŠALTENIS – rašytojas, Kovo 11-osios akto  signataras 75
1900 12 26 Jonas MARCINKEVIČIUS – prozininkas, dramaturgas 120 1953 07 31
1930 12 26 Vytautas RIMKEVIČIUS – prozininkas, dramaturgas 90 1991 01 20
1860 12 30 Jonas JABLONSKIS – kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos normintojas 160 1930 02 23
KITOS SUKAKTYS
25 m., kai Šilutės tremtinių ir politinių kalinių sąjungos ir Šilutės muziejaus iniciatyva Macikuose įrengtas (1995) lagerio karceris-muziejus, Šilutės muziejaus filialas.
55 m., kai įsteigta (1965) Šilutės meno mokykla.
75 m., kai įrengtos (1945) Šilutės miesto tarybinių karių kapinės.
75 m., kai įsteigtas (1945) Šilutės kamerinis dramos teatras (prasidėjęs nuo dramos būrelio teatras vėliau pelnė liaudies teatro, miesto teatro vardus, o 2005 m. kultūros ministro įsakymu Šilutės teatras pripažintas profesionaliu teatru).
110 m., kai Šilutė (Šilokarčema), prijungus Žibus, Verdainę ir Cintjoniškius, neturėdama miesto teisių praktiškai tapo miestu.
130 m., kai įkurta (1890) Šilutės lentpjūvė (dabar AB „Šilutės baldai“).
145 m., kai per Šilutę nutiesta (1875) geležinkelio trasa Tilžė–Klaipėda.
170 m.,  kai Šilutės katalikų bendruomenei suteiktas (1850) savarankiškos parapijos statutas.
170 m., kai per Šilutę nutiestas (1850) plentas Tilžė–Klaipėda.
210 m., kai Rusnėje, prie Atmatos upės, įsteigta (1810) vandens matavimo stotis.
Apie 510 m., kai Žemaitijoje (spėjama, Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio ar Gardamo apylinkė) gimė Martynas Mažvydas (apie 1510–1520 m.) – lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos parengėjas, reformacijos veikėjas, Prūsijos evangelikų liuteronų kunigas.
190 m., kai mirė  Dionizas Poška (1764 10–1830 05 12) – rašytojas, kultūros veikėjas, istorikas, leksikografas, kuris 1812 m. Baublyje  (dengtame drevėto tūkstantmečio ąžuolo tuščiaviduriame kamblyje) įkūrė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų.
240 m.,  kai mirė Kristijonas Donelaitis (1714 01 01–1780 02 18) – lietuvių grožinės literatūros pradininkas, poemos „Metai“  (apie 1760–1775) autorius.
430 m., kai Jonas Bretkūnas (1536–1602) – lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų liuteronų kunigas, pirmasis į lietuvių kalbą išvertė (1579–1590) visą Bibliją.
450 m., kai įsteigta Vilniaus jėzuitų kolegijos biblioteka (1570 m., dabar Vilniaus universiteto biblioteka).
495 m., kai Prūsijos kunigaikštystėje liuteronybė pripažinta (1525) valstybine religija.
495 m., kai gimė Baltramiejus Vilentas (apie 1525–1587) – lietuvių vertėjas, giesmių eiliuotojas, evangelikų liuteronų kunigas, Martyno Mažvydo pusbrolis ir jo darbų tęsėjas.
500 m., kai gimė Barbora Radvilaitė (1520–1551 05 08) – Lietuvos didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė.

 

Parengė: Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė Inga Tarozienė

 

 

Didinti raides
Keisti ryškumą