Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Darbo laikas
Renginių kalendorius
PDF formate: 2016 m.  2017 m. 

 

 2018-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 2018 metais bus minimos Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinės, todėl 2018 metai paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storostas-Vydūnas 2018-ieji paskelbti Vydūno metais, norint priminti visuomenei šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumą, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo svarbą ugdant šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinę atmintį, formuojant vertybines nuostatas.

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

2018 metai paskelbti Skautų judėjimo metais, nes sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. kovo 6 d. minėsime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, ir siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, paskelbė 2018-uosius Adolfo Ramanausko-Vanago metais.

 

2018-ieji paskelbti Sąjūdžio metais atsižvelgiant į tai, kad kitais metais sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba.

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 29 d. bus minimos 100-osios vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo metinės, nuspręsta 2018-uosius paskelbti Tėvo Stanislovo metais.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais spalio 28 d. sukanka 225 metai nuo lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus Simono Daukanto gimimo, nusprendė 2018-uosius paskelbti Simono Daukanto metais.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus minimos Lietuvos katalikių moterų sąjungos įkūrimo 100-osios metinės, pabrėždamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos, įkurtos 1918 metais Lietuvos valstybėje ir atkurtos po 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje, svarbą bei jos aktyvią veiklą išeivijoje, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą sovietų okupacijos metais, 2018 metus paskelbia Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

 

Data

Asmenybė, šventė,
istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

Mirties
data

 

SAUSIS

 

 

01 01

NAUJIEJI METAI

 

 

01 01

LIETUVOS VĖLIAVOS
DIENA

 

 

1928 01 01

Albertas
LAURINČIUKAS – prozininkas, dramaturgas, publicistas.

90

2012
01 08

1938 01 01

Norbertas
VĖLIUS – lietuvių etnografas ir religijotyrininkas.

80

1996
06 23

1943 01 04

Remigijus GRAŽYS – poetas, vaikų
literatūros kūrėjas, žurnalistas.

75

2012
04 05

1643 01 04

Izaokas NIUTONAS – anglų fizikas,
matematikas, astronomas, alchemikas, filosofas.

375

1727
03 31

01 06

TRYS KARALIAI

 

 

1893
01 06

Vincas
MYKOLAITIS-PUTINAS – poetas, prozininkas.

125

1967
06 07

1923
01 07

Anzelmas
MATUTIS (tikr. MATULEVIČIUS) – poetas, vaikų
literatūros kūrėjas, pedagogas.

95

1985
09 21

1883
01 10

Aleksejus
TOLSTOJUS – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

135

1945
02 23

1628 01 12

Šarlis PERO – prancūzų poetas, literatūrinės
pasakos pradininkas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas.

390

1703 05 16

01 13

LAISVĖS GYNĖJŲ
DIENA

27

 

01 15

KLAIPĖDOS DIENA

(1923 m. įvykusio
Klaipėdos sukilimo minėjimas)

95

 

1938 01 16

Stasys SKRODENIS – kalbininkas,
tautosakininkas, vertėjas.

80

 

1913 01 17

Vytautas TAMULAITIS –
prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos
laureatas (1935).

105

1993 09 22

1913 01 17

Česlovas GRINCEVIČIUS – rašytojas,
bibliografas.

105

1994 06 28

1788 01 22

Džordžas Noelis
Gordonas BAIRONAS – anglų poetas, vienas žymiausių
romantizmo atstovų.

230

1824 04 19

1723 01 23

Povilas ŠREDERIS – giesmių
eiliuotojas.

295

1796 12 07

01 25

PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ

 

 

01 26

TARPTAUTINĖ
MUITININKŲ DIENA

 

 

1933 01 26

Martynas VAINILAITIS – poetas, vertėjas,
vaikų literatūros kūrėjas.

85

2006 06 20

1888 01 26

Jonas VALAITIS – spaudos
darbuotojas, publicistas, politinis veikėjas.

130

1984 01 05

01 27

TARPTAUTINĖ
HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA

 

 

1588 01 28

Krokuvoje Lenkijos karalius ir
Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza patvirtino III Lietuvos statutą.

430

 

1928 01 28

Kostas KAUKAS – rašytojas,
žurnalistas, redaktorius.

90

 

 

VASARIS

 

 

1838 02 02

Konstantinas KALINAUSKAS – vienas
iš 1863 m. sukilimo vadų.

180

1864
03 22

1598 02 03

Kristupas VILKAS – Mažosios
Lietuvos poetas, archyvaras, pedagogas.

420

1647
11 02

1943 02 04

Sigitas GEDA – poetas,
dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas.

75

2008
12 12

02 04

PASAULINĖ KOVOS SU
VĖŽIU DIENA

 

 

02 05

ŠV. AGOTA, DUONOS
DIENA

 

 

1898 02 05

Martynas Emilis NAUBURAS –
pedagogas, kultūros veikėjas.

120

1973
08 17

1828 02 08

Žiulis VERNAS – prancūzų
rašytojas, mokslinės fantastikos žanro pradininkas

190

1905
03 24

1908 02 10

Kazys JAKUBĖNAS – poetas,
vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas.

110

1950
01 08

1918 02 11

Julius BALČIAUSKAS – visuomenės veikėjas,
agronomas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos
laureatas.

100

2008

1903 02 11

Viktoras FALKENHANAS – vokiečių
kalbininkas.

115

1987
04 16

1903 02 12

Juozas BALKUS – pedagogas ir
poetas.

115

1932
11 29

02 13

PASAULINĖ RADIJO
DIENA

 

 

02 13

UŽGAVĖNĖS

 

 

1928 02 13

Vytautas RUDOKAS – poetas,
vertėjas.

90

2006
07 13

02 14

GAVĖNIOS PRADŽIA

 

 

02 14

ŠV. VALENTINAS,
ĮSIMYLĖJĖLIŲ DIENA

 

 

02 16

LIETUVOS VALSTYBĖS
ATKŪRIMO DIENA

100

 

1943 02 16

Bitė VILIMAITĖ – prozininkė,
vaikų ir paauglių literatūros kūrėja.

75

2014
10 11

1688 02 17

Fabijonas Ulrichas
GLAZERIS – giesmių eiliuotojas, vertėjas.

330

1747
11 07

1938 02 20

Pranciškus BUDRIUS – Lietuvos
birbynininkas, koncertmeisteris.

80

 

1913 02 21

Jonas Kuzmickis – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas, žurnalistas, dvasininkas.

105

1982 03 20

02 21

TARPTAUTINĖ
GIMTOSIOS KALBOS DIENA

 

 

1511 02 22

Pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas.
Klaipėdos komtūras Michelis
von Schwabenas Ordino
pavaldiniui Georgui Talatui
išdavė privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile.

507

 

1923 02 23

Petras Gaulė – poetas, dainų
tekstų autorius, vaikų literatūros
kūrėjas.

95

1993 07 19

02 24

ŠV. MOTIEJUS,
VIEVERSIO DIENA

 

 

 

KOVAS

 

 

03 01

TARPTAUTINĖ
BIBLIOTEKININKŲ APKABINIMO DIENA

 

 

1943 03 01

Francas HOLERIS – šveicarų
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, radijo ir televizijos laidų vedėjas.

75

 

1928 03 02

Kazys GAIGALAS – biologas,
zoologas, vyresnysis mokslinis bendradarbis, kraštotyrininkas, Šilutės rajono
savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas.

90

2014 02 27

03 03

TARPTAUTINĖ
RAŠYTOJŲ DIENA

 

 

1953 03 03

Juozas ERLICKAS – humoristas,
prozininkas, poetas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas, Lietuvos
nacionalinės premijos laureatas (1998).

65

 

03 04

LIETUVOS GLOBĖJO
ŠV. KAZIMIERO DIENA, KOVARNIŲ DIENA

 

 

1923 03 04

Jonas LAPAŠINSKAS – poetas, vaikų
literatūros kūrėjas, žurnalistas.

95

1997 12 11

1918 03 06

Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS –
žymus Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis.

100

1957
11 29

1898 03 06

Jurgis STRAGYS – mokytojas, Mažosios
Lietuvos kraštotyrininkas.

120

1928

1893 03 07

Lorena Alisija
HIČKOK – amerikiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja.

125

1968
05 01

03 08

TARPTAUTINĖ MOTERŲ
SOLIDARUMO DIENA (MOTERS DIENA)

 

 

03 11

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

 

1948 03 12

Sandra BROWN (BRAUN) –
amerikiečių rašytoja, žurnalistė.

70

 

1923 03 12

Sviatoslavas Sacharnovas – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

95

2010
09 23

1913 03 13

Sergejus MICHALKOVAS – rusų
prozininkas, poetas, dramaturgas, vaikų
literatūros klasikas, visuomenės veikėjas.

105

2009
08 27

1923 03 15

Archibaldas BAJORATAS (Archibald
BAJORAT) – dailininkas, pedagogas.

95

2009
12 15

03 16

KNYGNEŠIO DIENA

 

 

1948 03 17

Gediminas GRIŠKEVIČIUS – poetas,
vaikų literatūros kūrėjas.

70

 

1963 03 17

Daiva TAMOŠAITYTĖ – rašytoja,
vaikų literatūros kūrėja, kultūrologė, filosofė,
muzikė, vertėja.

55

 

03 18

RAUDONOS NOSIES
DIENA

 

 

03 19

ŠV. JUOZAPAS,
PEMPĖS ŠVENTĖ

 

 

1883 03 19

Kazys Aleksandras PUIDA –
rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas.

135

1945
01 24

1898 03 19

Kristupas GUDAITIS – gydytojas,
medicinos daktaras, visuomenininkas.

120

1972
07 26

03 20

ŽEMĖS DIENA

 

 

1828 03 20

Henrikas Johanas IBSENAS – norvegų
dramaturgas, prozininkas, šiuolaikinės dramos pradininkas.

190

1906
05 23

03 20

PAVASARIO
LYGIADIENIS

 

 

03 21

PASAULINĖ POEZIJOS
DIENA

 

 

1868 03 22

VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS – visuomenės
veikėjas, rašytojas, publicistas, filosofas.

150

1953
02 20

1863 03 22

Francas Oskaras TECNERIS –
vokiečių etnografas, K. Donelaičio archyvo tyrinėtojas.

155

1919
02 24

03 25

BLOVIEŠČIAI, GANDRO
ŠVENTĖ

 

 

1973 03 26

Marius IVAŠKEVIČIUS –
prozininkas, dramaturgas, novelistas,
eseistas, kino scenaristas ir režisierius.

45

 

03 27

TARPTAUTINĖ TEATRO
DIENA

 

 

1913 03 27

Petras RIMKŪNAS – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, redaktorius, žurnalistas.

105

1944 09 10

1948 03 28

Stasys JONAUSKAS – poetas,
žurnalistas, redaktorius.

70

 

03 29

LIETUVOS ĮSTOJIMO Į
NATO DIENA

 

 

1928 03 30

Birutė ŽEMGULIENĖ-DARGEVIČIŪTĖ –
mokytoja, muziejininkė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“
premijos laureatė.

90

 

 

BALANDIS

 

 

04 01

JUOKŲ ARBA MELAGIŲ
DIENA

 

 

04 01

PASAULINĖ PAUKŠČIŲ
DIENA

 

 

1938 04 01

Laimonas INIS – prozininkas,
eseistas, novelistas, poetas, žurnalistas, bibliotekininkas, vaikų
literatūros kūrėjas.

80

 

1893 04 01

Juozas PRONSKUS – prozininkas,
vertėjas, žurnalistas.

125

1984 05 21

04 01-02

ŠV. VELYKOS

 

 

04 02

TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS
DIENA

 

 

1783 04 03

Vašingtonas IRVINGAS –
amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

235

1859 11 28

1908 04 05

Ričardas MIRONAS – kalbininkas,
vertėjas, pedagogas.

110

1979 04 26

04 06

SAUGAUS EISMO DIENA

 

 

04 07

PASAULINĖ SVEIKATOS
DIENA

 

 

04 11

TARPTAUTINĖ
KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA

 

 

04 12

TARPTAUTINĖ
AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA

 

 

1963 04 12

Annette NEUBAUER – vokiečių rašytoja,
vaikų ir paauglių literatūros kūrėja.

55

 

04 15

KULTŪROS DIENA

 

 

1938 04 15

Ieva LABUTYTĖ – dailininkė grafikė, pedagogė,
Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtoja.

80

2003 09 18

1918 04 16

Šilutėje įkurta pirmoji –
Herderio vardo – gimnazija.

100

 

04 18

TARPTAUTINĖ
PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA

 

 

04 20

KINŲ KALBOS DIENA

 

 

1843 04 20

Kristupas KROPAITIS – pedagogas,
publicistas, poetas.

175

1911?

04 22

TARPTAUTINĖ MOTINOS
ŽEMĖS DIENA

 

 

1923 04 22

Paula FOKS – amerikiečių rašytoja,
vaikų ir paauglių literatūros kūrėja, H. Ch. Anderseno
premijos laureatė (1978).

95

2017 03 01

04 23

PASAULINĖ KNYGOS IR
AUTORIŲ TEISIŲ DIENA

 

 

04 23

ANGLŲ KALBOS DIENA

 

 

1953 04 23

Vytautas Albertas GOCENTAS –
ekonomistas, knygius, lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo puoselėtojas.

65

 

1833 04 23

Jonas PIPIRAS – religinės
literatūros rengėjas.

185

1912 03 29

04 24

TARPTAUTINĖ JAUNIMO
SOLIDARUMO DIENA

 

 

04 26

PASAULINĖ
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA

 

 

1863 04 27

Ksaveras SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS –
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas.

165

1938 06 15

1863 04 28

Jurgis MARTINAITIS – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, kunigas.

165

1946 10 26

04 29

TARPTAUTINĖ ŠOKIO
DIENA

 

 

 

GEGUŽĖ

 

 

05 01

TARPTAUTINĖ
DARBININKŲ DIENA

 

 

05 01

LIETUVOS ĮSTOJIMO Į
EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA

 

 

1953 05 01

Marijus ŠIDLAUSKAS (iki
1998-04-08 – Jonaitis) – literatūros
tyrinėtojas, kritikas, humanitarinių mokslų daktaras, vertėjas, pedagogas.

65

 

1878 05 01

Albertas STOSOSTA – Mažosios Lietuvos
pedagogas, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas. Vydūno brolis.

140

1905

1873 05 02

Jurgis BALTRUŠAITIS – poetas,
vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, diplomatas.

145

1944 01 03

05 03

SAULĖS DIENA

 

 

05 03

PASAULINĖ SPAUDOS
LAISVĖS DIENA

 

 

05 04

ŠV. FLORIJONO,
GAISRŲ SERGĖTOJO DIENA

 

 

1893 05 04

Antanas BRUŽAS – spaudos
darbuotojas

125

1970 05 28

1963 05 05

Skotas VESTERFELDAS – amerikiečių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

55

 

1833 05 05

Frydrichas Vilhelmas ZYBERTAS
(SIEBERT) – spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos poligrafijos ir knygos
istorijos veikėjas.

185

1900 03 12

05 06

MOTINOS DIENA

 

 

05 07

SPAUDOS ATGAVIMO,
KALBOS IR KNYGOS DIENA

 

 

05 08

TARPTAUTINĖ
RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA

 

 

05 08

LIETUVOS MUITINĖS
ĮKŪRIMO DIENA

 

 

05 08

ANTROJO PASAULINIO
KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA

 

 

05 09

EUROPOS DIENA

 

 

05 11

BUHALTERIŲ IR
AUDITORIŲ DIENA

 

 

1903 05 12

Petras BABICKAS – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, diplomatas.

115

1991 08 27

1943 05 13

Algimantas MIKUTA – poetas,
vertėjas.

75

 

05 14

PILIETINIO
PASIPRIEŠINIMO DIENA

 

 

05 15

TARPTAUTINĖ ŠEIMOS
DIENA

 

 

05 15

STEIGIAMOJO SEIMO
SUSIRINKIMO DIENA

 

 

05 17

PASAULINĖ
INFORMACINĖS VISUOMENĖS DIENA

 

 

1843 05 17

Vilius BRUOŽIS – Mažosios
Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas.

175

1909 07 06

05 18

TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ
DIENA

 

 

1848 05 19

Kazimieras JAUNIUS – teologas,
lietuvių kalbos tyrinėtojas.

170

1908 03 09

1943 05 20

Vytautas SKRIPKA – poetas, vaikų
literatūros kūrėjas, kritikas.

75

2013 05 16

05 21

PASAULINĖ KULTŪRŲ
PUOSELĖJIMO DIENA

 

 

05 21

LIETUVOS TAUTINIŲ
BENDRIJŲ DIENA

 

 

1898 05 21

Salys ŠEMERYS – poetas, rinko ir
užrašinėjo Klaipėdos krašto padavimus.

120

1981 05 14

1923 05 22

Maksas VELTUIJSAS – Nyderlandų
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas, knygų iliustruotojas,

H. Ch.
Anderseno premijos laureatas (2004).

95

2005 01 25

1858 05 23

Juozapas RUGYS – visuomenės
veikėjas, aušrininkas, varpininkas ir knygnešių organizatorius Švėkšnoje.

160

1919 09 16

1908 05 25

Zenonas IVINSKIS – Lietuvos
istorikas medievistas, spaudos bendradarbis.

110

1971 12 24

05 26

ŠILUTĖS MIESTO
ŠVENTĖ

507

 

1868 05 26

Petras MIKOLAITIS – knygnešys,
Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas.

150

1934 01 07

1943 05 28

Augustas TAMALIŪNAS – rašytojas,
paauglių literatūros kūrėjas.

75

2012 03 26

05 29

TARPTAUTINĖ
JUNGTINIŲ TAUTŲ TAIKOS SAUGOTOJŲ DIENA

 

 

1793 05 29

Karolis Augustas JORDANAS –
Mažosios Lietuvos tautosakininkas, etnografas.

225

1871 08 09

1933 05 30

Jonas JUŠKAITIS – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas,
Lietuvos nacionalinės premijos
laureatas (1998).

85

 

05 31

PASAULINĖ DIENA BE
TABAKO

 

 

 

BIRŽELIS

 

 

06 01

TARPTAUTINĖ VAIKŲ
GYNIMO DIENA

 

 

1943 06 02

Bruno FERRERO – italų rašytojas,
paauglių literatūros kūrėjas, kunigas salezietis.

75

2006 04 15

06 03

SĄJŪDŽIO DIENA

 

 

06 03

TĖVO DIENA

 

 

1988 06 03

Vilniuje susikūrė Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.

30

 

06 04

TARPTAUTINĖ VAIKŲ,
NUKENTĖJUSIŲ NUO AGRESIJOS, DIENA

 

 

06 05

PASAULINĖ APLINKOS
APSAUGOS DIENA

 

 

1773 06 05

Johanas Frydrichas GLOGAU –
Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

245

1831
11 12

1928 06 06

Remigija BUKAVECKIENĖ – gamtos
mokslų daktarė, Laisvės kovų dalyvė.

90

 

1918 06 06

Virdžinija Kleo
ENDRIUS – amerikiečių rašytoja, novelistė.

100

1986
12 19

1933 06 13

Vytautas ČEPLIAUSKAS – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, muzikas, pedagogas.

85

2011
02 04

06 14

GEDULO IR VILTIES
DIENA

 

 

06 14

PASAULINĖ KRAUJO
DONORO DIENA

 

 

1938 06 14

Edmundas KRIPAITIS – prozininkas,
liaudies
dailininkas, tapytojas, mokytojas.

80

 

1828 06 26

Antanas MACKEVIČIUS – vienas 1863
m. sukilimo Lietuvoje vadų.

190

1863
12 28

06 15

OKUPACIJOS IR
GENOCIDO DIENA

 

 

06 20

PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ
DIENA

 

 

1898 06 20

Augustas Albertas PUSKEPALAITIS –
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaustuvininkas.

120

1979
08 17

06 21

TARPTAUTINĖ JOGOS
DIENA

 

 

1898 06 22

Erichas Marija REMARKAS – vokiečių
rašytojas.

120

1970
09 25

06 23

VALSTYBĖS
TARNAUTOJO DIENA

 

 

06 23

BIRŽELIO SUKILIMO
DIENA

 

 

06 23

TARPTAUTINĖ
OLIMPINĖ DIENA

 

 

06 24

JONINĖS (RASOS)

 

 

06 27

LIETUVOS ŠAULIŲ
SĄJUNGOS ĮKŪRIMO DIENA

 

 

1943 06 27

Aloyzas KAŽDAILIS – prozininkas,
vaikų literatūros kūrėjas.

75

 

06 29

LIETUVOS
PASIENIEČIŲ DIENA

 

 

1753 06 30

Jonas Gotfridas JORDANAS –
raštijos veikėjas, užrašinėjo lietuviškas dainas.

265

1822 08 01

 

LIEPA

 

 

07 01

TARPTAUTINĖ
ARCHITEKTŲ DIENA

 

 

1923 07 01

Kostas KUBILINSKAS – poetas,
vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas.

95

1962 03 09

1868 07 01

Julius MACIEJAUSKAS – prelatas,
klebonas, Švėkšnos bažnyčios statybų iniciatorius.

150

1947 05 14

07 03

TARPTAUTINĖ DIENA
BE PLASTIKINIŲ MAIŠELIŲ

 

 

1943 07 04

Daiva KŠANIENĖ – muzikologė, Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros tyrinėtoja, profesorė,
visuomenės bei politinė veikėja.

75

 

1908 07 04

Bronius KALINAUSKAS – Lietuvos
kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras

110

2001 06 21

1903 07 05

Vladimiras SUTAJEVAS – rusų
rašytojas, iliustruotojas, multiplikacijos pradininkas, daugiau kaip 30
animacinių filmų scenarijaus autorius ir dailininkas.

115

1993 03 10

07 06

VALSTYBĖS (LIETUVOS
KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA

 

 

07 06

TARPTAUTINĖ BUČINIŲ
DIENA

 

 

1928 07 06

Janina DEGUTYTĖ – poetė, vaikų
literatūros kūrėja.

90

1990 02 08

1903 07 08

Julijus VANAGAS – latvių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas.

115

1986 10 12

1948 07 10

Vidmantė JASUKAITYTĖ – rašytoja, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto
dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 
signatarė.

70

 

07 11

PASAULIO GYVENTOJŲ
DIENA

 

 

07 13

DURBĖS MŪŠIO DIENA

 

 

1923 07 13

Vytautas GUDELIS – Lietuvos
mokslininkas geologas, geografas, profesorius, habilituotas daktaras.

95

2007 07 17

07 15

ŽALGIRIO MŪŠIO
DIENA

 

 

07 17

PASAULIO LIETUVIŲ
VIENYBĖS DIENA

 

 

07 17

DARIAUS IR GIRĖNO
ŽUVIMO DIENA

 

 

1893 07 19

Vladimiras MAJAKOVSKIS – rusų
poetas, vaikų literatūros kūrėjas.

125

1930 04 14

07 20

TARPTAUTINĖ
ŠACHMATŲ DIENA

 

 

1893 07 21

BUTKŲ JUZĖ ( tikr.
Juozas BUTKUS) – pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

125

1947 04 22

1923 07 25

Marija GRIPĖ – švedų rašytoja, vaikų
literatūros kūrėja, H. K. Anderseno premijos laureatė (1974).

95

2007 04 05

1853 07 27

Vladimiras KOROLENKA – rusų
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

165

1921 12 25

1928 07 27

Antanas BIELIAUSKAS –
dramaturgas, prozininkas, žurnalistas.

90

2005 11 18

1843 07 31

Peteris ROZEGERIS – vokiečių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

175

1918 06 26

 

RUGPJŪTIS

 

 

1868 08 01

Mikelis KIOŠIS – Mažosios
Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas.

150

1927 11 08

1963 08 04

Andersas JACOBSSONAS – švedų rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas.

55

 

1858 08 07

Martynas JANKUS – lietuvių
visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

160

1946
05 23

08 09

TARPTAUTINĖ TAUTOS
DIENA

 

 

1943 08 10

Ona BALIUKIENĖ-PRANCKEVIČIŪTĖ –
poetė.

75

 

1953 08 11

Joachimas FRIEDRICHAS – vokiečių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

65

 

08 12

TARPTAUTINĖ JAUNIMO
DIENA

 

 

1923 08 12

Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ – poetė,
prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, režisierė, aktorė.

95

2007
09 21

08 13

TARPTAUTINĖ
KAIRIARANKIŲ DIENA

 

 

1803 08 13

Vladimiras ODOJEVSKIS – rusų
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

215

1869
03 11

1888 08 13

Jurgis GERULIS – lietuvių kilmės
Vokietijos kalbininkas, baltistas.

130

1945

08 15

ŽOLINĖ, ŠV.
MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ

 

 

1898 08 15

Petras SŪDŽIUS – pedagogas,
istorikas.

120

1941
06 25

1903 08 15

Emilijus KRAŠTINAITIS – Klaipėdos
krašto knygotyrininkas, kultūros veikėjas.

115

1983
03 14

1953 08 15

Volfgangas HOLBAINAS – vokiečių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

65

 

1863 08 16

Augustas AMBRASAITIS – Rytprūsių
ir Mažosios Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas.

155

1913
11 23

08 19

PASAULINĖ
FOTOGRAFIJOS DIENA

 

 

1913 08 19

Sonė PIPIRAITĖ-TOMARIENĖ – rašytoja,
vaikų literatūros kūrėja.

105

2002
09 08

1913 08 20

Meilė
LUKŠIENĖ –
mokslininkė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė.

105

2009
10 16

08 23

JUODOJO KASPINO DIENA

 

 

08 23

BALTIJOS KELIO DIENA

 

 

08 24

ŠV. BALTRAMIEJUS, GANDRŲ
IŠSKRIDIMO DIENA

 

 

1893 08 27

Viktoras GAILIUS – Mažosios
Lietuvos veikėjas, teisininkas.

125

1956 07 07

08 31

LAISVĖS DIENA

 

 

08 31

INTERNETO
DIENORAŠČIŲ (BLOGŲ) DIENA

 

 

 

RUGSĖJIS

 

 

09 01

MOKSLO IR ŽINIŲ
DIENA

 

 

1893 09 01

Vytautas BIČIŪNAS – rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas.

125

1942 10 30

1933 09 06

Petras PANAVAS – poetas, vaikų
literatūros kūrėjas.

85

 

09 07

BURIUOTOJŲ DIENA

 

 

09 08

TARPTAUTINĖ
RAŠTINGUMO DIENA

 

 

09 08

TARPTAUTINĖ
KINEZITERAPEUTO DIENA

 

 

09 09

TARPTAUTINĖ GROŽIO
DIENA

 

 

1828 09 09

Levas TOLSTOJUS – rusų
rašytojas, eseistas, dramaturgas ir filosofas.

190

1910 11 20

09 15

TARPTAUTINĖ
DEMOKRATIJOS DIENA

 

 

09 16

TARPTAUTINĖ OZONO
SLUOKSNIO APSAUGOS DIENA

 

 

1991 09 17

LIETUVA PRIIMTA Į
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ

27

 

1958 09 20

Remigijus VALIULIS – Lietuvos
sportininkas, olimpinis čempionas.

60

 

09 21

TARPTAUTINĖ TAIKOS
DIENA

 

 

09 22

BALTŲ VIENYBĖS
DIENA

 

 

09 22

RUDENS LYGĖ
(LYGIADIENIS)

 

 

09 23

LIETUVOS ŽYDŲ
GENOCIDO DIENA

 

 

1323 09 23

Pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose (kunigaikščio Gedimino
laiške) paminėtas Vilnius.

695

 

09 25

MOKYMOSI ŠEIMOJE
DIENA

 

 

09 26

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

 

1918 09 26

Valteris Kristupas BANAITIS –
žurnalistas, muzikas, visuomenės veikėjas.

100

1999 09 09

09 27

PASAULINĖ TURIZMO
DIENA

 

 

09 27

LIETUVOS SOCIALINIŲ
DARBUOTOJŲ DIENA

 

 

09 28

VILNIAUS ĮKŪRĖJO,
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA

 

 

09 29

PASAULINĖ ŠIRDIES
DIENA

 

 

1918 09 29

TĖVAS STANISLOVAS (tikr. ALGIRDAS MYKOLAS DOBROVOLSKIS) – kunigas, žymus
kultūros ir visuomenės veikėjas.

100

2005 06 23

 

SPALIS

 

 

10 01

TARPTAUTINĖ
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA

 

 

10 01

PASAULINĖ MUZIKOS
DIENA

 

 

1953 10 01

Liutauras DEGĖSYS – poetas,
filosofas.

65

 

10 02

ANGELŲ SARGŲ ARBA
POLICIJOS DIENA

 

 

10 03

TARPTAUTINĖ
VELTINIO DIENA

 

 

10 04

PASAULINĖ GYVŪNIJOS
DIENA, ŠV. PRANCIŠKUS

 

 

10 05

TARPTAUTINĖ
MOKYTOJŲ DIENA

 

 

10 07

KRAŠTO APSAUGOS
DIENA

 

 

10 07

DIENA UŽ ORŲ DARBĄ

 

 

10 09

PASAULINĖ PAŠTO
DIENA

 

 

10 10

VIETOS SAVIVALDOS
DIENA

 

 

1928 10 13

Sofija VASILENKAITĖ-VAINILAITIENĖ
dailininkė
tekstilininkė, knygų iliustruotoja.

90

 

10 14

KARALIAUS MINDAUGO
VARDO DIENA

 

 

10 15

PASAULINĖ BALTOSIOS
LAZDELĖS DIENA

 

 

10 16

MAŽOSIOS LIETUVOS
GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA

 

 

10 16

BOSO DIENA

 

 

1948 10 19

VYDAS ASTAS (tikr.
TAUTVYDAS GALINIS) – prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

70

 

10 20

PASAULINĖ
STATISTIKOS DIENA

 

 

1923 10 20

Otfrydas PROISLERIS (Otfried Preußler)
– vokiečių rašytojas, vaikų
literatūros kūrėjas.

95

2013
02 18

1928 10 20

Mykolas SLUCKIS – prozininkas.

90

2013
02 25

1988 10 22-23

 

Įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
steigiamasis susirinkimas.

30

 

10 24

JUNGTINIŲ TAUTŲ
ORGANIZACIJOS DIENA

 

 

10 24

PASAULINĖ
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS DIENA

 

 

1903 10 24

Konstantinas BAJERČIUS –
prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas.

115

1946
12 08

10 25

KONSTITUCIJOS DIENA

 

 

1938 10 25

Kostas FEDARAVIČIUS – poetas,
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas, žurnalistas, redaktorius.

80

 

10 27

KRIMINALINĖS
POLICIJOS DIENA

 

 

10 27

VYTAUTO DIDŽIOJO
MIRTIES DIENA

 

 

1883 10 27

Mykolas VAITKUS – rašytojas,
kunigas.

135

1973
05 20

1793 10 28

Simonas DAUKANTAS – istorikas,
švietėjas.

225

1864
12 06

1953 10 28

Vilija DAILIDIENĖ (slapyv. VILĖ VĖL) – rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros
kūrėja, pedagogė.

65

 

1893 10 29

Vilius ŠAULINSKIS – Mažosios
Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvininkas.

125

1935
05 10

1888 10 30

Erdmonas SIMONAITIS – lietuvių visuomenės
veikėjas.

130

1969
02 26

10 31

HELOVINAS
(HALLOWEEN)

 

 

 

LAPKRITIS

 

 

11 01

VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA

 

 

11 02

MIRUSIŲJŲ ATMINIMO
DIENA, VĖLINĖS, ILGĖS

 

 

1928 11 03

Kęstutis GENYS – aktorius,
režisierius, poetas, poezijos skaitovas.

90

1996 12 15

1938 11 05

Jurgis GIMBERIS – satyrikas, prozininkas, vertėjas.

80

 

11 06

PYRAGŲ DIENA

 

 

11 06

ATŠVAITŲ DIENA

 

 

1938 11 06

Leonardas GUTAUSKAS – prozininkas,
poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas.

80

 

1913 11 07

Albertas KAMIU (Albert Camus)
prancūzų rašytojas, filosofas, Nobelio premijos laureatas.

105

1960 01 04

1633 11 07

Teodoras LEPNERIS – Mažosios
Lietuvos lietuvių kultūros tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas.

385

1691 11 07

11 08

EUROPOS SVEIKOS
MITYBOS DIENA

 

 

1778 11 08

Frydrichas Vilhelmas HORCHAS – spaustuvininkas,
pirmosios spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (1816).

240

1855 01 13

1818 11 09

Ivanas SERGEJEVIČIUS TURGENEVAS –
rusų romanistas, novelistas, poetas, kritikas, dramaturgas, vertėjas.

200

1883 09 03

11 10

PASAULINĖ MOKSLO
DIENA TAIKAI IR VYSTYMUISI

 

 

1483 11 10

Martynas LIUTERIS – reformacijos
pradininkas.

535

1546 02 18

1798 11 11

Eduardas Karolis Samuelis
GIZEVIJUS (GISEVIUS) – Mažosios Lietuvos tautosakininkas, etnografas,
vertėjas.

220

1880 05 09

1933 11 13

Peteris HERTLINGAS – vokiečių
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

85

 

1913 11 13

Romualdas GIEDRAITIS (slapyv. SPALIS) – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

105

1980 05 14

11 14

PASAULINĖ DIABETO
DIENA

 

 

11 14

KARALIAUS MINDAUGO
ŽŪTIES DIENA

 

 

1848 11 14

Vilius KALVAITIS – tautosakos bei
kalbinės medžiagos rinkėjas ir leidėjas.

170

1914 06 22

1833 11 15

Karlas Vilhelmas SEKUNA –
spaustuvininkas.

185

1908 07 26

11 16

TARPTAUTINĖ
TOLERANCIJOS DIENA

 

 

1893 11 16

Kazys BINKIS – poetas,
dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas.

125

1942 04 27

11 17

TARPTAUTINĖ
STUDENTŲ DIENA

 

 

1918 11 17

Jonas JONAITIS – ekonomistas,
teisininkas, kraštotyrininkas, Šilutės miesto Garbės pilietis.

100

 

1983 11 17

Christoferis PAOLINI – amerikiečių rašytojas,
vaikų literatūros kūrėjas.

35

 

1903 11 18

Bernardas BUČAS – skulptorius.

115

1979 12 21

1858 11 20

Selma LAGERLIOF – švedų novelistė,
romanistė, vaikų literatūros kūrėja.

160

1940 03 16

1943 11 20

Violeta PALČINSKAITĖ – poetė,
prozininkė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, vaikų
literatūros kūrėja.

75

 

11 21

PASAULINĖ
SVEIKINIMOSI DIENA

 

 

11 21

PASAULINĖ
TELEVIZIJOS DIENA

 

 

1938 11 21

Romas SADAUSKAS – rašytojas, publicistas,
žurnalistas, redaktorius.

80

 

1928 11 22

Juozas MARCINKUS – prozininkas,
poetas.

90

2004 05 17

11 23

LIETUVOS
KARIUOMENĖS DIENA

 

 

1928 11 23

Vytautas KUBILIUS – literatūros kritikas, literatūrologas, habilituotas
humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

90

2004 02 17

1953 11 26

Antanas A. JONYNAS – poetas,
vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas.

65

 

11 29

DRAUGO DIENA

 

 

1918 11 30

MAŽOSIOS LIETUVOS
PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA

100

 

1813 11 30

Rudolfas Andrius CIPELIS –
kunigas, kalbininkas.

205

1894 02 19

1913 11 30

Viktoras DRAGUNSKIS – rusų
rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, aktorius.

105

1972 05 06