Juciutė Sonata

Juciutė Sonata

Juciutė Sonata

Chemijos inžinerijos specialistė polimerų ir naftos srityje, chemijos mokytoja-korepetitorė.

 

Gimė 1987 m. vasario 4 d. Kalininkų k., Šilutės r.

 

Sonata Juciutė 1993–1997 m. mokėsi Grabupių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1997–2000 m. – Šilutės Martyno Jankaus vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla), 2000–2005 m. – Šilutės pirmojoje gimnazijoje. 2006–2010 m. Kauno technologijos universitete (toliau – KTU) studijavo chemijos inžineriją (polimerų pakraipa) ir įgijo bakalauro laipsnį. 2010–2011 m. KTU studijavo bendrąją pedagogiką, 2011–2014 m.– chemijos inžineriją (naftos pakraipa), įgijo magistro laipsnį. S. Juciutė nuo 2017 m. Fizinių ir technologijos mokslų centre studijuoja chemiją doktorantūroje.

2010–2012 m. Šilutės Vydūno gimnazijoje S. Juciutė buvo chemijos mokytoja. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos ėjo specialistės pareigas – vertino augalų apsaugos priemonių fizikines ir chemines savybes, analitinius metodus. S. Juciutė yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomų projektų TYKU2 ir COSMOS2020 specialistė, programos „Horizontas‘ 2020“ ekspertė energetikos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) srityje. LR Švietimo ministerijos nominuota kaip programos H2020 nacionalinis kontaktinis asmuo, atsakingas už šias sritis: galimybės gauti finansavimą, kosmosas, saugi, švari ir efektyviai naudojama energija, saugumas, Euroatomas.

S. Juciutė – LR Švietimo ministerijos komiteto, vykdančio Lietuvos atstovų delegavimą į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, narė; Europos Sąjungos mokslo ir technologijų inovacijos programos „Horizontas‘ 2020“ komitetų „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“, „Euratomas (Skilimas)“, „Euratomas (Sintezė)“ narė.

Kraštietė priklausė organizacijai KTU BEST KAUNAS, buvo KTU „Erasmus“ studentų tinklo ESN projektų koordinatorė, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) savanorių koordinatorė, programos „Youth in Action“ veiklų įgyvendintoja Lietuvoje, „Realister“ sąsiuvinio mobiliosios aplikacijos „Įdomioji chemija“ autorė.

S. Juciutė padeda organizuoti renginius visuomenės švietimo klausimais, skaito įvairius pranešimus tarptautiškumo temomis mokslo įstaigose ir kt., organizuoja nemokamas chemijos pamokėles vaikams iš nepasiturinčių šeimų. Ji papildomai mokosi programavimo, dalyvauja renginiuose, skaito pranešimus.

Grįždama į gimtąjį miestą S. Juciutė ne tik aplanko čia gyvenančius artimuosius, tačiau prisideda ir prie krašto puoselėjimo bei švietimo.

 

Literatūra:

 

1. Juciutė, Sonata. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka 2017]. 2 p.