Šilutės kraštietis Arnoldas Piročkinas: Atvyksiu į Šilutę…

Vergai ir vikiai2011 Vasario 8 d., Dalia UŽPELKIENĖ

Į Pamario bibliotekininkų kvietimą susitikti pasaulio šilutiškių sueigoje „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ hab. humanitarinių mokslų daktaras prof. Arnoldas Piročkinas atsiliepė: „Atvyksiu į Šilutę. Gegužę taip gražiai žydės ir žaliuos Nemuno, Šyšos ir Minijos lankos…“.

Šilutės kraštietis, buvęs Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros profesorius, yra parengęs mokslinę disertaciją „Dabartinės lietuvių literatūros kalbos sujungiamieji sakiniai“, habilitacinį darbą „Jono Jablonskio darbų reikšmė bendrinės kalbos raidai“, parašė lietuvių kalbos vadovėlį kitataučiams „Mokomės lietuvių kalbos: aukštesniojo kurso vadovėlis“ (1995), labai vertingą monografiją „Jurbarkas: istorijos puslapiai“ (1996), išvertė Čekijos archyvuose rastos lituanistinės medžiagos ir čekų literatūros, parašė daug kitų lituanistinės – pažintinės tematikos leidinių, publicistinių straipsnių Lietuvos istorijos, kultūros, literatūros, politikos klausimais.

Žinomas lietuvių kalbininkas, buvęs 1948 – 1949 metų Šilutės pirmosios gimnazijos auklėtinis, bibliotekai atsiuntė dovanų 8 retas, prieškariu išleistas knygas, tarp kurių didžioji dalis iš Jonaičių kaimo kilusio Vydūno (Vilhelmo Storostos) „Mūsų uždavinys“ (Tilžė, 1921), „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“ (Detmold, Vokietija, 1948), „Jūrų varpai“ (Tilžė, 1920), „Vergai ir dikiai“ (Tilžė, 1919). Jau bibliografine retenybe tapusių Vydūno kūrinių kolekciją papildo B. Brazdžionio poezijos rinktinės „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1949) ir „Šiaurės pašvaistė“ (1947), išspausdintos Schwertschlage (Vokietija) spaustuvėse. Antikvarinio pobūdžio knygų kraitę gražiai papildo S. Zaborsko grožinė knygelė „Doleris iš Pitsburgo“ (JAV, 1952) ir Maironio poema „Jaunoji Lietuva“, kurią 1963 metais išleido Nidos knygų klubas Londone (Anglija). Visi šie leidiniai papildė F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejaus senųjų dovanotų spaudinių rinkinį.

Laiške A. Piročkinas rašo, kad bibliotekai dovanotos „trys knygos yra  evangelikų liuteronų kunigo Jurgio Gavėnio (1909 – 1981), kuris yra 1960 – 1961 metais buvęs Šilutėje evangelikų liuteronų bažnyčios klebonu knygų rinkinio dalis. Jo būta didelio knygų mėgėjo“. Taigi, į Šilutę sugrįžo šviesios atminties šilutiškio kunigo J.Gavėnio knygos. Simboliška, kad kraštiečių sueigos išvakarėse jas bibliotekai sugrąžino taip pat  šilutiškis Arnoldas Piročkinas, kuris, be kita ko, laiške taip pat rašo, kad  J. Gavėnio asmeninis knygų rinkinys yra „beveik visas pražuvęs“. Įdomus ir kitų knygų likimas. Jas A. Piročkinui paliko šviesios atminties jo bičiulis Leonidas Venckus, pasakydamas „tu sugebėsi jas padėti į tinkamą vietą“. „Man smagu, rašo A. Piročkinas, kad Šilutės biblioteka bus toji tinkamiausia vieta“.
Bibliotekininkai išsiuntė įspūdingą rinkinį padovanojusiam kraštiečiui A. Piročkinui padėkos laišką, o šilutiškius kviečia su knygomis susipažinti bibliotekos Knygos muziejaus ekspozicijoje.

Spausdinti
Facebook komentarai