Periodiniai leidiniai

Bibliotekoje rasite platų (8 118 vnt.) periodinių leidinių (2020–2024 m.) pasirinkimą – 9 pavadinimų laikraščių ir 61 pavadinimo žurnalų.

Laikraščiai

XXI amžius
370
7 meno dienos
Bičiulystė
Klaipėda
Lietuvos rytas
Mokslo Lietuva
Mūsų Respublika
Šiaurės Atėnai
Šilokarčema
Šilutės naujienos
Tremtinys
Vakaro žinios
Vakarų ekspresas

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

XXI amžius
Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

370
7 meno dienos
Lietuvos rytas
Šiaurės Atėnai
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Šilokarčema
Šilutės naujienos
Valstiečių laikraštis

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Bičiulystė
Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šiaurės Atėnai
Šilokarčema
Šilutės naujienos
Tremtinys

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šilokarčema
Šilutės naujienos

370
Lietuvos rytas
Šiaurės Atėnai
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Lietuvos rytas
Šiaurės Atėnai
Šilokarčema
Šilutės naujienos

Žurnalai

Akiračiai
Artuma
Ateitis
Būdas
Durys
Flintas
Iliustruotasis mokslas
Ji
Justė
Karys
Kelionė
Ko gydytojas tau nepasako
Kultūros barai
Laimė
Laimiukas
Legendos
Literatūra ir menas
Lututė
Mano namai
Metai
Moters savaitė
Moters savaitgalis
Namie ir sode
Naminukas
Naujasis židinys
Nemunas
NK Kids
Nykštukas
Pašvaistė
Penki
Prie kavos
Prie kavos Sveikata
Rubinaitis
Santara
Savaitė
Savivaldybių žinios
Sodo spalvos PLIUS
Tapati
Tarp knygų
Vakaro žvaigždelė
Voruta
Žmonės

Būdas
Ko gydytojai tau nepasako
Kultūros barai
Naminukas
Nykštukas
Prie kavos
Savaitė

Artuma
Moters savaitgalis
Namie ir sode
Prie kavos Sveikata

Artuma
Durys
Justė
Kelionė
Ko gydytojai tau nepasako
Legendos
Lututė
Metai
Namie ir sode
Naminukas
Naujasis židinys
Nykštukas
Savaitė
Tapati
Žmonės

Ji
Naminukas
Prie kavos Sveikata

Akiračiai
Ji
Naminukas
Nykštukas
Prie kavos Sveikata

Ko gydytojai tau nepasako
Legendos
Nykštukas
Žmonės

Justė
Ko gydytojai tau nepasako
Legendos
Metai
Naujasis židinys
Nykštukas
Prie kavos
Žmonės

Akiračiai
Literatūra ir menas
Ji
Ko gydytojai tau nepasako
Legendos
Namie ir sode
Naminukas
Nykštukas
Voruta
Žmonės

Akiračiai
Ateitis
Būdas
Durys
Literatūra ir menas
Kelionė
Ko gydytojai tau nepasako
Kultūros barai
Laimė
Laimiukas
Legendos
Metai
Naujasis židinys
NG Kids
Nemunas
Nykštukas
Prie kavos
Santara
Voruta
Žmonės

Ji
Nykštukas
Prie kavos Sveikata

Ko gydytojai tau nepasako
Laimiukas
Legendos
Moters savaitgalis
Nykštukas
Prie kavos
Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos
Žmonės

Ji
Naminukas
Prie kavos Sveikata

Akiračiai
Flintas
Justė
Kelionė
Ko gydytojai tau nepasako
Laimė
Literatūra irmenas
Legendos
Prie kavos
Žmonės

Akiratis
Ji
Ko gydytojas tau nepasako
Laimiukas
Legendos
Naminukas
Nykštukas
Vakaro žvaigždelė
Žmonės

Ko gydytojas tau nepasako
Namie ir sode
Prie kavos
Žmonės

Artuma
Ateitis
Būdas
Durys
Ji
Ko gydytojas tau nepasako
Kultūros barai
Laimė
Literatūra ir menas
Metai
Naminukas
Naujasis židinys
Nemunas
Nykštukas
Prie kavos
Savaitė
Voruta

Ji
Justė
Naminukas
Nykštukas
Prie kavos
Prie kavos Sveikata

Justė
Kelionė
Legendos
Naminukas
Nykštukas
Prie kavos
Prie kavos Sveikata
Voruta
Žmonės

Artuma
Durys
Flintas
Ji
Laimė
Namie ir sode
Naminukas
Nykštukas
Prie kavos Sveikata

Artuma
Justė
Ko gydytojai tau nepasako
Kultūros barai
Laimiukas
Legendos
Namie ir sode
Nemunas
Nykštukas
Prie kavos
Žmonės

Artuma
Būdas
Durys
Flintas
Laimė
Laimiukas
Legendos
Literatūra ir menas
Metai
Namie ir sode
Naminukas
Nemunas
Nykštukas
Prie kavos Sveikata
Savaitė
Žmonės