Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio
viešosios bibliotekos pasiekimai

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjai Sandrai Jablonskienei skirta Šilutės rajono savivaldybės mero padėka už neatlygintiną pagalbą kuruojant įstaigos savanorius – jaunimo savanoriškos tarnybos modelio kuratorius.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Šilutės rajono savivaldybės mero padėka už jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą įstaigoje.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Kintų pagrindinės mokyklos padėka už Mažosios Lietuvos mokykloms organizuotą atvirą tarpdalykinę viktoriną „Klaipėdos kraštas: geografija, gamta, istorija, kultūra“.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Kintų seniūnijos seniūno  Antano Kliženčio ir Kintų Vydūno kultūros centro direktorės Ritos Tarvydienės padėka už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant protų mūšį „Mūsų kraštas“ Kintuose, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Klaipėdos krašto metams paminėti.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Tarptautinės komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. 2023 m. pilietiškumo akcijoje dalyvavo daugiau nei 1 500 institucijų ir organizacijų.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta asociacijos „Langas į ateitį“ direktorės Ritos Šukytės padėka už aktyvų dalyvavimą rengiant Saugesnio interneto savaitės edukacines veiklas ir taip kuriant geresnį internetą visiems.

2023 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Katyčių seniūnijos seniūnės Gražinos Kungienės padėka už profesionalumą, kūrybingumą ir pagalbą organizuojant Katyčių seniūnijos bendruomenės intelektualias žaidynes, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta padėka už aktyvų dalyvavimą Saugesnio interneto savaitės iniciatyvoje.

2022 m. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius apdovanojo Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešąją biblioteką ir direktorę Laimą Dumšienę padėka už dalyvavimą etnofestivalyje „Kultūros tiltas: Mažoji Lietuva – Dzūkija 2022“.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta padėka už bendradarbiavimą 2022 m. spalio 8–30 d. organizuojant žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ filmų rodymą bibliotekoje.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta padėka už konstruktyvų kultūrinį ir profesinį bendradarbiavimą plečiant bibliotekose organizuojamų veiklų spektrą.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta padėka už dalyvavimą Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės veiklose 2022 m. spalio 24–31 d.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota padėka už dalyvavimą etnokultūros protų mūšyje „Etnomonai“.

2022 m. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjai Sandrai Jablonskienei Saugų seniūnijos bendruomenės vardu skirta padėka už saugiškiams surengtas intelektualias žaidynes „IQ testas“.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos padėka už aktyvų dalyvavimą 2021 m. sausio 13 d. visoje Lietuvoje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės mūsų tautos pergalės prieš agresorių 30-ąsias metines.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už bendradarbiavimą įgyvendinant „Saugesnio interneto savaitės“ veiklas ir indėlį kartu kuriant geresnį internetą.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka už savanorišką ir nuoširdų indėlį į Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą Šilutės rajono savivaldybėje.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorei Laimai Dumšienei skirta Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka už didelį indėlį įgyvendinant visuomenei svarbius projektus, už lyderystę bibliotekų veikloje ir nuoširdų, sutelktą darbą populiarinant Šilutę, knygos istorijos kraštą, Lietuvoje ir užsienyje.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai ir direktorei Laimai Dumšienei, Kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ partnerei, už Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimą ir partnerystę įgyvendinant projektą „Vėtrungių kelias“ skirta Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorės Jūratės Pancerovos padėka.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas apdovanotas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padėka už dalyvavimą jubiliejiniame XX Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje, kuriame buvo suteiktas sportiškiausios komandos, užėmusios I vietą, vardas.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė apdovanota Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos diplomu už aktyvų įsitraukimą į projektą „Vasara su knyga“ ir skaitymo iššūkio sklaidą.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už nuoširdų indėlį į nacionalinį projektą „Prisijungusi Lietuva“ stiprinant savo krašto žmonių skaitmeninius įgūdžius, kuriant tvarią bendruomenę.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių filialo bibliotekininkei Raimondai Lomsargytei skirta padėka už dalyvavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotame konkurse „Laiškas bibliotekininkui“ ir taip prisidėjus prie bibliotekininko profesijos prestižo didinimo bei bibliotekų įvaizdžio stiprinimo.

2021 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės padėka už dalyvavimą kuriant eglučių alėją prie Hugo Šojaus dvaro.

2020 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už 2019 m. indėlį stiprinant savo krašto gyventojų skaitmeninius gebėjimus.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir taip prisidedant prie geresnio interneto kūrimo.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės rajono savivaldybės padėka už savanorystės idėjos puoselėjimą įtraukiant jaunus žmones.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už dalyvavimą XIX Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje „Bibliotekų spiečius 2020“.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bendruomenė apdovanota Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos padėka už ilgametį bendradarbiavimą ir pasveikinta Bibliotekos veiklos 75-ojo jubiliejaus proga.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas ir direktorė Laima Dumšienė apdovanota Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėka už iniciatyvas telkiant bendruomenes kultūrinei veiklai ir reprezentuojant Šilutę kaip knygos istorijos kraštą.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas ir direktorė Laima Dumšienė Bibliotekos 75-erių metų veiklos proga apdovanota kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėka už nuoširdų, atsakingą ir prasmingą darbą puoselėjant bibliotekines tradicijas, kuriant pozityvų viešųjų bibliotekų įvaizdį, bendruomenės būrimą, inovatyvių paslaugų kūrimą ir darbus, skirtus Lietuvos kultūros ateičiai ir gyventojų gerovei.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas Bibliotekos veiklos 75-ojo jubiliejaus proga apdovanotas LR Seimo nario Alfredo Stasio Nausėdos padėka už reikšmingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės kraštą Lietuvoje bei už jos ribų.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bendruomenė ir direktorė Laima Dumšienė pasveikinta  Klaipėdos rajono viešųjų bibliotekų bendruomenės.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai ir direktorei Laimai Dumšienei už bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbą vykdant veiklą socialinėms įstaigoms bei kartu su Šilutės rajono savivaldybe vykdytą projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ skirta nominacija  „Metų socialinis partneris“ nuo Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos ir UAB „Asseco Lietuva” (Lietuvos informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo kompanija) padėka ir nominacija „Inovacijų biblioteka’2019″ už originalią veiklą panaudojant IT technologijos, diegiant kitas netradicines paslaugas, įvairias edukacines veiklas ir neformalųjį švietimą. Bibliotekos specialistai sukūrė interaktyvų žaidimą „Grindopolis“ ir jį pristatė visuomenei.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialui skirta nominacija „Netradicinė biblioteka‘2019“ už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijos, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis Bibliotekos paslaugomis.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ bei turtingų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės padėka už žaislų gamybą ir eglutės puošimą prie Hugo Šojaus dvaro.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėka už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos padėka už dalyvavimą iniciatyvoje „Vasara su knyga“ – skaitymo skatinimo akcijoje „Skaitymo iššūkis“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas ir padedant savo bendruomenės  nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už bendradarbiavimą organizuojant projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ teminę akciją „Senjorų dienos internete“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyrius apdovanotas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėkos raštu už dalyvavimą 2019 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filialas apdovanotas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėkos raštu už dalyvavimą 2019 metų viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) Metų nominacijos skyrimo konkurse.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Šilutės ligoninės padėka už bendradarbiavimą organizuojant Lietuvos medicinos darbuotojų dieną „Medikopterių sezonas bibliotekoje‘2“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos padėka už nuoširdų bendradarbiavimą.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Atviros jaunimo erdvės „NORIU, GALIU, DARAU“ padėka už dalyvavimą Kintų atviros jaunimo erdvės renginyje „Kelionė laiku“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato padėka už nuoširdų darbą ir pagalbą organizuojant muzikinį ringą „Spauskim gazą“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės policijos komisariato diplomas už glaudų bendradarbiavimą vykdant projektą „Bibliotekos sociumas“.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos policijos padėka už išskirtinį kūrybiškumą rengiant „Saugaus eismo“ renginį.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Šilutės rajono mokinių tarybos padėka už bendradarbiavimą projekte „Karjeros savaitė“.

2018 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Erasmus+ padėka už bendradarbiavimą vykdant tarptautinį Erasmus+ projektą „Socialinės atskirties mažinimas per verslumą ir savanorystę“.

2018 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už aktyvų dalyvavimą SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖS iniciatyvoje ir šviečiamųjų veiklų organizavimą padedant savo bendruomenės nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje.

2018 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos padėka už ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą ir partnerystės puoselėjimą.

2017 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštu už aktyvų įsijungimą į skaitymą ir bendravimą skatinančią akciją „Knygų Kalėdos“.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir Traksėdžių filialas apdovanoti asociacijos „Langas į ateitį“ padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą Saugesnio interneto savaitės iniciatyvoje ir įvairių šviečiamųjų veiklų organizavimą padedant savo bendruomenės nariams jaustis saugesniais internetinėje erdvėje.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Soroptimos klubo prezidentės Loretos Alsės padėkos raštu už didžiulę pagalbą įgyvendinant akciją „Dovanok lietuvišką knygą Airijos lietuviams“.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka nominuota reikšmingiausių Šilutės rajono kultūros įvykių ir renginių kaleidoskope „Atverkime dvasios turtų skrynią’2016“ už inovatyvaus ir originalaus projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ įgyvendinimą.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota „Vaikų linijos“ padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių’2017“ kovo 20–26 dienomis.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos padėka už nuoširdų bendradarbiavimą.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos policijos padėka už glaudų bendradarbiavimą su policija.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Kintų jaunimo klubo ir AJE „Noriu, galiu, darau“ padėka už dalyvavimą tradiciniame jaunimo nakties renginyje „Aš – LIETUVIS“.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės Hugo Šojaus muziejaus padėka už žaislų gamybą ir eglutės puošimą prie Hugo Šojaus dvaro.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato padėka už nuoširdų darbą ir pagalbą organizuojant žinių lygą „Gink, saugok, padėk, bet išlik…“

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota „Diemedžio“ ugdymo centro padėka už ilgalaikį bendradarbiavimą ir padovanotą keliaujantį žinių turnyrą „Margaspalvė knygų karuselė“.

2017 m. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pripažintas Bendruomeniškiausia biblioteka už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.

2016 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos padėka už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekos pažangai 2“ bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą.

2016 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyrius pripažintas „Biblioteka – mažųjų draugas 2015“ už prasmingą veiklą su mažaisiais skaitytojais ir apdovanotas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėkos raštu.

2016 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėka už pagalbą organizuojant regiono mokinių dvyliktąją metodinę-praktinę konferenciją „Informacinės technologijos mokinių darbuose“.

2016 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota VšĮ „Vaikų linija“ padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“.

2016 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota „Diemedžio“ ugdymo centro bendruomenės padėka su surengtas Kalėdines varžytuves „Muzikos ritmu“.

2016 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjai, LBD  tarybos narei Sandrai Jablonskienei įteikta Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka už profesinį patriotizmą, nuoširdų darbą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, aktyvų dalyvavimą stiprinant bibliotekų pozicijas, bendradarbiavimo ir partnerystės tarp bibliotekų bei kitų institucijų iniciatyvas.

2016 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Elektronikos platintojų asociacijos direktoriaus padėka už socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą.

2016 m. Kintų filialo vyresnioji bibliotekininkė Vaida Nausėdaitė apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už skatinimą skaityti, kūrybinį lavinimą, bendruomenės telkimą ir švietimo iniciatyvas.

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už aktyvią ir kūrybingą ketvirtąją „Knygų Kalėdų“ akciją;

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už inovatyvias iniciatyvas kuriant informacinę visuomenę;

2015 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pripažino Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką „Lietuviškiausia biblioteka 2014“;

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos nominacija „Išminties marės“ ir UAB „Finaneta“ 500 Eurų prizu už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų ieškojimą, skaitymo skatinimą, organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius.

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota II vietos diplomu už trumpametražinių filmų konkurse „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ pristatytą filmuką.

2014 m. F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo medalis už šilutiškių telkimą kilniems darbams;

2012 metais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Viešiausia biblioteka’ 2012“.

2010 m. viešosios bibliotekos kolektyvas apdovanotas projekto „Bibliotekos pažangai“ diplomu už įsitraukimą ir dalyvavimą inicijuotoje ir įgyvendintoje akcijoje „Atgimimo istorija“ ir indėlį pildant internetinę krašto enciklopediją „Graži tu mano“.

2010 m. Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką už didžiausią interneto seansų skaičių projekto „Bibliotekos pažangai“ organizatoriai pripažino „Skaitlingiausia‘2010“ biblioteka.

2010 m. Šilutės rajono savivaldybė, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ties metų jubiliejų, pareiškė padėką viešosios bibliotekos kolektyvui už puikų indėlį kuriant, puoselėjant, saugant ir garsinant Šilutės kraštą.

2009 m., Europos Sąjungos garbės vėliavos įteikimo Šilutės rajono savivaldybei proga, viešosios bibliotekos kolektyvui įteiktas Šilutės rajono mero Virgilijaus Pozingio padėkos raštas už aktyvią ES idėjų sklaidą ir nuoseklų bendradarbiavimą su užsienio partneriais, vietos ir tarptautinių projektų įgyvendinimą.

2009 m. viešosios bibliotekos kolektyvui įteiktas Goethe‘s instituto Vilniuje padėkos raštas už puikų bendradarbiavimą rengiant Stefano Koppelkammo fotografijų parodą „Vietos laikas“.

2008 m. viešosios bibliotekos kolektyvui skirtas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje padėkos raštas už įspūdingiausią Europos dienos minėjimo renginį, vykusį Rusnėje.

2007 m. viešajai bibliotekai skirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ INTERREG Jungtinio techninio sekretoriato padėkos raštas už aktyvią pagalbą viešinant Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programą ir prisidedant prie geros kaimynystės skatinimo Šilutės regione.

2006 m. viešosios bibliotekos kolektyvui skirta Šilutės rajono savivaldybės mero Arvydo Jako padėka bibliotekos 60-mečio ir įkurtuvių proga už nuoširdų ir kūrybišką darbą bei novatorišką veiklą puoselėjant bibliotekinio darbo tradicijas ir garsinant Šilutės kraštą.

2006 m. viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui skirtas Šiaurės ministrų tarybos biuro padėkos raštas už kūrybinį bendradarbiavimą vykdant Šiaurės šalių bibliotekų projektą Lietuvoje, už indėlį, stiprinant Lietuvos ir Šiaurės šalių kultūrų sąveiką, už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 2006 metų programoje.

2006 m. viešajai bibliotekai skirta Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos padėka už 2006 metų suaugusiųjų švietimo savaitės „Švietimas kultūrai. Kultūra švietimui“ konkursui pateiktą kultūrinio ugdymo projektą „Pamario vėjų šėlsme“.

2005 m. Šilutės rajono „Šilokarčemos” laikraščio redakcijos paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią“, skirtame išrinkti 2004 m. labiausiai nusipelniusius rajono kultūrai kolektyvus ir asmenis, viešoji biblioteka pripažinta nugalėtoja nominacijoje „Metų renginys” už surengtą kraštiečių šventę „Šviesos parnešti, gera padaryti”.

2004 metais viešajai bibliotekai skirtas Šiaurės ministrų tarybos informacijos biuro padėkos raštas už kūrybinį bendradarbiavimą vykdant Šiaurės šalių bibliotekų projektą Lietuvoje, už indėlį stiprinant Lietuvos ir Šiaurės šalių kultūrų sąveiką, už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 2004 programoje, minint Hanso Christiano Anderseno 200-ąsias gimimo metines.

2002 metais viešajai bibliotekai skirtas Šiaurės ministrų tarybos informacijos biuro padėkos raštas už kūrybinį bendradarbiavimą, vykdant Šiaurės šalių bibliotekų projektą Lietuvoje, už indėlį, stiprinant Lietuvos ir Šiaurės šalių kultūrų sąveiką, už dalyvavimą 2002 metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės programoje.

2001 m. viešosios bibliotekos kolektyvui skirta Šilutės rajono mero Algirdo Balčyčio padėka už šventės „Šilutė-490“ organizavimą.

1998 m. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė komisija už geriausią renginį pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai paminėti apdovanojo Fridricho Bajoraičio viešąją biblioteką 10 000 Lt pinigine premija. Įteiktas Martyno Mažvydo atminimo medalis ir diplomas.

1996 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota 1995 metų Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės” premija už kultūrinęliteratūrinę veiklą.

 

Atnaujinta: 2024-01-23