BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2022 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. GRUODŽIO 31 D. (PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ SUMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. RUGSĖJO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. KOVO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. KOVO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. GRUODŽIO 31 D. (PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ SUMŲ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. RUGSĖJO 30 D. (PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ SUMŲ 2021 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

 

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ SUMŲ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

 

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. KOVO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 M. KOVO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. KOVO 31 D. ATASKAITA (BIBLIOTEKOS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. RUGSĖJO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. KOVO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 M. KOVO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2019 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. GRUODŽIO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. RUGSĖJO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. KOVO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 M. KOVO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2018 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. GRUODŽIO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. BIRŽELIO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. KOVO 31 D. (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. KOVO 31 D. (PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITA
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2017 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. RUGSĖJO 30 D. (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. RUGSĖJO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. RUGSĖJO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. BIRŽELIO 30 D. (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. BIRŽELIO 30 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. BIRŽELIO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. KOVO 31 D. (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. KOVO 31 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. KOVO 31 D. (BIBLIOTEKOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2016 m.

IV ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. GRUODŽIO 31 D. (SAVARANKIŠKOS FUNKCIJOS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. GRUODŽIO 31 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. GRUODŽIO 31 D. (DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

PDF SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮSTAIGŲ ATASKAITA UŽ 2016 METŲ IV KETVIRTĮ

III ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D. (SAVARANKIŠKOS FUNKCIJOS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. RUGSĖJO 30 D. (DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI)

II ketvirtis

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. BIRŽELIO 30 D. (SAVARANKIŠKOS FUNKCIJOS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. BIRŽELIO 30 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. BIRŽELIO 30 D. (VIETINIO ŪKIO PROGRAMA)

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I ketvirtis

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. KOVO 31 D. (PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS)

PDF BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. KOVO 31 D. (SAVARANKIŠKOS FUNKCIJOS)

PDF BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

PDF MOKĖTINŲ IR GAUTINIŲ SUMŲ 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

PDF SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ 2016 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-12