ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2021 m. IV ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1595
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1290
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1200
8. Bibliotekininkas 24 1075
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Archyvo tvarkytojas 1 Neskelbiama*
17. Valytojas 3 642
18. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2021 m. III ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1595
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1290
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1200
8. Bibliotekininkas 24 1075
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Archyvo tvarkytojas 1 Neskelbiama*
17. Valytojas 3 642
18. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2021 m. II ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1.
Direktorius
1
Neskelbiama*
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
Neskelbiama*
3.
Raštvedys
1
Neskelbiama*
4.
Vyr. buhalteris
1
Neskelbiama*
5.
Skyriaus vedėjas
4
1551
6.
Vyriausias bibliotekininkas
6
1280
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
14
1190
8.
Bibliotekininkas
24
1075
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
1
Neskelbiama*
10.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
1
Neskelbiama*
11.
Dailininkas – apipavidalintojas
1
Neskelbiama*
12.
Apskaitininkas
1
Neskelbiama*
13.
Vairuotojas
1
Neskelbiama*
14.
Specialistas viešiesiems pirkimams
1
Neskelbiama*
15.
Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams
1
Neskelbiama*
16.
Archyvo tvarkytojas
1
Neskelbiama*
17.
Valytojas
3
642
18.
Pagalbinis darbininkas
1
Neskelbiama*

2021 m. I ketvirtis

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1.
Direktorius
1
Neskelbiama*
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
Neskelbiama*
3.
Raštvedys
1
Neskelbiama*
4.
Vyr. buhalteris
1
Neskelbiama*
5.
Skyriaus vedėjas
4
1551
6.
Vyriausias bibliotekininkas
6
1280
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
11
1190
8.
Bibliotekininkas
27
1075
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
1
Neskelbiama*
10.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
1
Neskelbiama*
11.
Dailininkas – apipavidalintojas
1
Neskelbiama*
12.
Apskaitininkas
1
Neskelbiama*
13.
Vairuotojas
1
Neskelbiama*
14.
Specialistas viešiesiems pirkimams
1
Neskelbiama*
15.
Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams
1
Neskelbiama*
16.
Archyvo tvarkytojas
1
Neskelbiama*
17.
Valytojas
3
642
18.
Pagalbinis darbininkas
1
Neskelbiama*

2020 m.

Eil. Nr.
Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1.
Direktorius
1
Neskelbiama*
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
Neskelbiama*
3.
Raštvedys
1
Neskelbiama*
4.
Vyr. buhalteris
1
Neskelbiama*
5.
Skyriaus vedėjas
5
1451
6.
Vyriausias bibliotekininkas
5
1220
7.
Vyresnysis bibliotekininkas
11
1128
8.
Bibliotekininkas
27
1061
9.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
1
Neskelbiama*
10.
Inžinierius elektros ūkiui ir apsaugai
1
Neskelbiama*
11.
Dailininkas – apipavidalintojas
1
Neskelbiama*
12.
Apskaitininkas
1
Neskelbiama*
13.
Vairuotojas
1
Neskelbiama*
14.
Specialistas viešiesiems pirkimams
1
Neskelbiama*
15.
Archyvo tvarkytojas
1
Neskelbiama*
16.
Valytojas
3
607
17.
Pagalbinis darbininkas
1
Neskelbiama*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo  Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18p.)