ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2024 m. 

I ketv. 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1948
6. Vyriausias bibliotekininkas 7 1654
7. Vyresnysis bibliotekininkas 10 1502
8. Bibliotekininkas 18 1403
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Bibliotekininkas-metodininkas 1 Neskelbiama*
11. Bibliotekininko padėjėjas 4 1322
12. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
13. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
14. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
15. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
16. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
17. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
18. Valytojas 3 924
19. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2023 m. 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1800
6. Vyriausias bibliotekininkas 7 1480
7. Vyresnysis bibliotekininkas 10 1357
8. Bibliotekininkas 18 1284
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Bibliotekininkas-metodininkas 1 Neskelbiama*
11. Bibliotekininko padėjėjas 4 1185
12. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
13. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
14. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
15. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
16. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
17. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
18. Valytojas 3 840
19. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)