ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS F. BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2022 m. IV ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1659
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1351
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1243
8. Bibliotekininkas 24 1149
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Valytojas 3 730
17. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2022 m. III ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1659
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1351
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1243
8. Bibliotekininkas 24 1149
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Valytojas 3 730
17. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2022 m. II ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1659
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1351
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1243
8. Bibliotekininkas 24 1149
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Valytojas 3 730
17. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2022 m. I ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1659
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1351
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1243
8. Bibliotekininkas 24 1149
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Archyvo tvarkytojas 1 Neskelbiama*
17. Valytojas 3 730
18. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

2021 m. 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR)
1. Direktorius 1 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 Neskelbiama*
3. Raštvedys 1 Neskelbiama*
4. Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama*
5. Skyriaus vedėjas 4 1573
6. Vyriausias bibliotekininkas 6 1285
7. Vyresnysis bibliotekininkas 14 1195
8. Bibliotekininkas 24 1075
9. Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 Neskelbiama*
10. Elektros inžinierius 1 Neskelbiama*
11. Dailininkas – apipavidalintojas 1 Neskelbiama*
12. Apskaitininkas 1 Neskelbiama*
13. Vairuotojas 1 Neskelbiama*
14. Specialistas viešiesiems pirkimams 1 Neskelbiama*
15. Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams 1 Neskelbiama*
16. Archyvo tvarkytojas 1 Neskelbiama*
17. Valytojas 3 642
18. Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“)