2023-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2023-uosius metus paskelbė:

 • Klaipėdos krašto metais;
 • Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais;
 • Šventojo Juozapato metais;
 • Jurgio Baltrušaičio, Felicijos Bortkevičienės, Simono Daukanto, Marcelės Kubiliūtės, Miko Petrausko, Vlado Putvinskio-Pūtvio, Mykolo Vaitkaus metais;
 • Edukacinės komisijos (Apšvietos) metais;
 • Vilniaus geto likvidavimo metais;
 • Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais;
 • Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto metais;
 • Tremtinių ir politinių kalinių metais;
 • Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metais;
 • Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Kersteno komiteto metais;
 • Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos) metais;
 • Žirgo metais.
Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
SAUSIS
01 01 NAUJIEJI METAI    
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA    
1928 01 01 Albertas LAURINČIUKAS – prozininkas, dramaturgas, publicistas. 95 2012 01 08
1938 01 01 Norbertas VĖLIUS – lietuvių etnografas ir religijotyrininkas. 85 1996 06 23
01 04 PASAULINĖ BRAILIO DIENA    
1943 01 04 Remigijus GRAŽYS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas. 80 2012 04 05
1643 01 04 Izaokas NIUTONAS (Isaac NEWTON) – anglų fizikas, matematikas, astronomas, alchemikas, filosofas. 380 1727 03 31
01 06 TRYS KARALIAI    
1893 01 06 Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS – poetas, prozininkas. 130 1967 06 07
1923 01 07 Anzelmas MATUTIS (tikr. MATULEVIČIUS) – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas. 100 1985 09 21
1883 01 10 Aleksejus TOLSTOJUS (Aleksej TOLSTOJ) – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 140 1945 02 23
1628 01 12 Šarlis PERO (Charles PERRAULT)  – prancūzų poetas, literatūrinės pasakos pradininkas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 395 1703 05 16
01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 32  
01 15 KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA 100  
1938 01 16 Stasys SKRODENIS – kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas. 85  
1913 01 17 Vytautas TAMULAITIS – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos laureatas (1935). 110 1993 09 22
1913 01 17 Česlovas GRINCEVIČIUS – rašytojas, bibliografas. 110 1994 06 28
1923 01 19 Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir krašto atstovai priėmė Šilutės seimo deklaraciją, kurioje skelbiama, kad Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis jungiasi prie Lietuvos valstybės. 100  
1788 01 22 Džordžas Noelis Gordonas BAIRONAS  (George Noel Gordon BYRON) – anglų poetas, vienas žymiausių romantizmo atstovų. 235 1824 04 19
1723 01 23 Povilas ŠREDERIS  (Paul SCHROEDER) – giesmių eiliuotojas. 300 1796 12 07
01 24 TARPTAUTINĖ EDUKACIJOS DIENA    
01 25 PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ    
1323 01 25 Vilniaus miestas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Europai skirtuose laiškuose. 700  
01 26 TARPTAUTINĖ MUITINĖS DIENA    
1933 01 26 Martynas VAINILAITIS – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 90 2006 06 20
1888 01 26 Jonas VALAITIS – spaudos darbuotojas, publicistas, politinis veikėjas. 135 1984 01 05
01 27 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
1588 01 28 Krokuvoje Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza patvirtino III Lietuvos statutą. 435  
1928 01 28 Kostas KAUKAS – rašytojas, žurnalistas, redaktorius. 95 2020 08 07
VASARIS
1838 02 02 Konstantinas KALINAUSKAS – vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. 185 1864 03 22
1598 02 03 Kristupas VILKAS – Mažosios Lietuvos poetas, archyvaras, pedagogas. 425 1647 11 02
1943 02 04 Sigitas GEDA – poetas, dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas. 80 2008 12 12
02 04 PASAULINĖ KOVOS SU VĖŽIU DIENA    
02 05 ŠV. AGOTA, DUONOS DIENA    
1898 02 05 Martynas Emilis NAUBURAS – pedagogas, kultūros veikėjas. 125 1973 08 17
1828 02 08 Žiulis VERNAS (Jules VERNE) – prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos žanro pradininkas. 195 1905 03 24
1908 02 10 Kazys JAKUBĖNAS – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 115 1950 01 08
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA    
1918 02 11 Julius BALČIAUSKAS – visuomenės veikėjas, agronomas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas. 105 2008 10 04
1903 02 12 Juozas BALKUS – pedagogas ir poetas. 120 1932 11 29
02 13 PASAULINĖ RADIJO DIENA    
1928 02 13 Vytautas RUDOKAS – poetas, vertėjas. 95 2006 07 13
02 14 ŠV. VALENTINO DIENA    
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA    
1943 02 16 Bitė VILIMAITĖ – prozininkė, vaikų ir paauglių literatūros kūrėja. 80 2014 10 11
1688 02 17 Fabijonas Ulrichas GLAZERIS  (Fabian Ulrich GLÄSER)  – giesmių eiliuotojas, vertėjas. 335 1747 11 07
1938 02 20 Pranciškus BUDRIUS –  birbynininkas, koncertmeisteris. 85  
02 21 UŽGAVĖNĖS    
02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA    
02 21 TARPTAUTINĖ GIDO DIENA    
1913 02 21 Jonas KUZMICKIS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas, žurnalistas, dvasininkas. 110 1982 03 20
02 22 GAVĖNIOS PRADŽIA    
1511 02 22 Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas. Klaipėdos komtūras  Michaelis fon Švabenas (Michael von Schwaben) Ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile. 512  
1923 02 23 Petras GAULĖ – poetas, dainų tekstų autorius,  vaikų literatūros kūrėjas. 100 1993 07 19
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA    
KOVAS
03 01 TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ APKABINIMO DIENA    
1943 03 01 Francas HOLERIS (Franc HOLER) – šveicarų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, radijo ir televizijos laidų vedėjas. 80  
1928 03 02 Kazys GAIGALAS – biologas, zoologas, vyresnysis mokslinis bendradarbis, kraštotyrininkas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas. 95 2014 02 27
03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA    
03 03 PASAULINĖ LAUKINĖS GAMTOS DIENA    
1953 03 03 Juozas ERLICKAS – humoristas, prozininkas, poetas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1998). 70  
03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA, KOVARNIŲ DIENA    
1923 03 04 Jonas LAPAŠINSKAS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas. 100 1997 12 11
1918 03 06 Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS – žymus Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis. 105 1957 11 29
1898 03 06 Jurgis STRAGYS – mokytojas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas. 125 1928
1893 03 07 Lorena Alisija HIČKOK (Lorena Alice HICKOK)– amerikiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 130 1968 05 01
03 08 TARPTAUTINĖ MOTERŲ SOLIDARUMO DIENA (MOTERS DIENA)    
03 09 LIETUVOS VARDO DIENA    
03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA    
1948 03 12 Sandra BRAUN (Sandra BROWN) – amerikiečių rašytoja, žurnalistė. 75  
1923 03 15 Archibaldas BAJORATAS (Archibald BAJORAT) – dailininkas, pedagogas. 100 2009 12 15
03 16 KNYGNEŠIO DIENA    
1948 03 17 Gediminas GRIŠKEVIČIUS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas. 75 2020 07 13
1963 03 17 Daiva TAMOŠAITYTĖ – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, kultūrologė, filosofė, muzikė, vertėja. 60  
03 18 RAUDONOS NOSIES DIENA    
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS ŠVENTĖ    
1883 03 19 Kazys Aleksandras PUIDA – rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas. 140 1945 01 24
03 20 ŽEMĖS DIENA    
03 20 PAVASARIO LYGIADIENIS    
1828 03 20 Henrikas Johanas IBSENAS (Henrik Johan IBSEN) – norvegų dramaturgas, prozininkas, šiuolaikinės dramos pradininkas. 195 1906 05 23
03 21 PASAULINĖ POEZIJOS DIENA    
1868 03 22 VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS – visuomenės veikėjas, rašytojas, publicistas, filosofas. 155 1953 02 20
1863 03 22 Francas Oskaras TECNERIS (Franc Oskar TETZNER) – vokiečių etnografas, Kristijono Donelaičio archyvo tyrinėtojas. 160 1919 02 24
03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA    
03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA    
03 25 GANDRO ŠVENTĖ (GANDRINĖS, BLOVIEŠČIAI)    
1973 03 26 Marius IVAŠKEVIČIUS – prozininkas, dramaturgas, novelistas, eseistas, kino scenaristas ir režisierius. 50  
03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA    
1913 03 27 Petras RIMKŪNAS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, redaktorius, žurnalistas. 110 1944 09 10
1948 03 28 Stasys JONAUSKAS – poetas, žurnalistas, redaktorius. 75 2018 06 13
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA    
1928 03 30 Birutė DARGEVIČIŪTĖ-ŽEMGULIENĖ – mokytoja, muziejininkė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė. 95  
BALANDIS
04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA    
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA    
1938 04 01 Laimonas INIS – prozininkas, eseistas, novelistas, poetas, žurnalistas, bibliotekininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 85  
1893 04 01 Juozas PRONSKUS – prozininkas, vertėjas, žurnalistas. 130 1984 05 21
04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA    
1783 04 03 Vašingtonas IRVINGAS (Washington IRVING) – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 240 1859 11 28
1908 04 05 Ričardas MIRONAS – kalbininkas, vertėjas, pedagogas. 115 1979 04 26
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA    
04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA    
04 09–10 ŠV. VELYKOS    
04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA    
04 12 TARPTAUTINĖ AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA    
1963 04 12 Anetė NEUBAUER (Annette NEUBAUER) – vokiečių rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros kūrėja. 60  
04 15 PASAULINĖ KULTŪROS DIENA    
1938 04 15 Ieva LABUTYTĖ – dailininkė grafikė, pedagogė, Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtoja. 85 2003 09 18
1918 04 16 Šilutėje įkurta pirmoji – Herderio – gimnazija. 105  
04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ IR PAMINKLINIŲ VIETOVIŲ APSAUGOS DIENA    
1843 04 20 Kristupas KROPAITIS – pedagogas, publicistas, poetas. 180 Prieš 1911
04 21 PASAULINĖ KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ DIENA    
04 22 TARPTAUTINĖ MOTINOS ŽEMĖS DIENA    
1923 04 22 Paula FOKS (Paula FOX) – amerikiečių rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros kūrėja, H. K. Anderseno (H. Ch. Andersen) premijos laureatė (1978). 100 2017 03 01
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA    
04 23 ŠV. JURGIO DIENA (JURGINĖS)    
1953 04 23 Vytautas Albertas GOCENTAS – ekonomistas, knygius, lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo puoselėtojas. 70  
1833 04 23 Jonas PIPIRAS – religinės literatūros rengėjas. 190 1912 03 29
04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA    
04 26 PASAULINĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA    
04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA    
1863 04 27 Ksaveras SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas. 160 1938 06 15
04 28 PASAULINĖ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA    
1863 04 28 Jurgis MARTINAITIS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, kunigas. 160 1946 10 26
04 29 TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA    
04 30 PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA    
GEGUŽĖ
05 01 TARPTAUTINĖ DARBO DIENA    
05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA    
1953 05 01 Marijus ŠIDLAUSKAS (iki 1998-04-08 – Jonaitis)  – literatūros tyrinėtojas, kritikas, humanitarinių mokslų daktaras, vertėjas, pedagogas. 70  
1878 05 01 Albertas STOROSTAS – Mažosios Lietuvos pedagogas, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas. Vydūno brolis. 145 1905 02 10
1873 05 02 Jurgis BALTRUŠAITIS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, diplomatas. 150 1944 01 03
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA    
05 04 ŠV. FLORIJONO, GAISRŲ SERGĖTOJO, DIENA    
1893 05 04 Antanas BRUŽAS – spaudos darbuotojas, vargonininkas. 130 1970 05 28
1988 05 04 Šilutėje, prie Vydūno g. 1 pastato, atidengtas bareljefas rašytojui, kultūros veikėjui Vilhelmui Storostai-Vydūnui. 35  
1833 05 05 Frydrichas Vilhelmas ZYBERTAS (Friedrich Wilhelm SIEBERT) – spaustuvininkas, Mažosios Lietuvos poligrafijos ir knygos istorijos veikėjas. 190 1900 03 12
05 07 MOTINOS DIENA    
05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA    
05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA    
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
05 09 EUROPOS DIENA    
05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA    
1903 05 12 Petras BABICKAS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, diplomatas. 120 1991 08 27
1943 05 13 Algimantas MIKUTA – poetas, vertėjas. 80  
05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA    
05 15 STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO DIENA    
05 16 TARPTAUTINĖ ŠVIESOS DIENA    
05 17 PASAULINĖ INFORMACINĖS VISUOMENĖS DIENA    
1843 05 17 Vilius BRUOŽIS – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas. 180 1909 07 06
05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA    
1848 05 19 Kazimieras JAUNIUS – teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas. 175 1908 03 09
1943 05 20 Vytautas SKRIPKA – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, kritikas. 80 2013 05 16
05 21 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA    
05 21 PASAULINĖ KULTŪRŲ PUOSELĖJIMO DIENA    
05 21 LIETUVOS TAUTINIŲ BENDRIJŲ DIENA    
1898 05 21 Salys ŠEMERYS – poetas, rinko ir užrašinėjo Klaipėdos krašto padavimus. 125 1981 05 14
1923 05 22 Maksas VELTHUIJSAS (Maxas VELTHUIJSAS) – Nyderlandų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas, knygų iliustruotojas, H. K. Anderseno (H. Ch. Andersen) premijos laureatas (2004). 100 2005 01 25
1858 05 23 Juozapas RUGYS – visuomenės veikėjas, aušrininkas, varpininkas ir knygnešių organizatorius Švėkšnoje. 165 1919 09 16
1908 05 25 Zenonas IVINSKIS – Lietuvos istorikas medievistas, spaudos bendradarbis. 115 1971 12 24
05 27 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 512  
1988 05 28 Įvyko pirmoji Šilutės miesto šventė. 35  
1868 05 26 Petras MIKOLAITIS – knygnešys, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 155 1934 01 07
1943 05 28 Augustas TAMALIŪNAS – rašytojas, paauglių literatūros kūrėjas. 80 2012 03 26
05 29 TARPTAUTINĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ TAIKOS SAUGOTOJŲ DIENA    
1793 05 29 Karolis Augustas JORDANAS (Carl August JORDAN)  – Mažosios Lietuvos tautosakininkas, etnografas. 230 1871 08 09
1933 05 30 Jonas JUŠKAITIS – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1998). 90 2019 06 30
05 31 PASAULINĖ DIENA BE TABAKO    
BIRŽELIS
06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA    
1943 06 02 Bruno FERRERO – italų rašytojas, paauglių literatūros kūrėjas, kunigas salezietis. 80 2006 04 15
1988 06 03 SĄJŪDŽIO DIENA 35  
06 04 TĖVO DIENA    
06 04 TARPTAUTINĖ VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO AGRESIJOS, DIENA    
06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA    
1773 06 05 Johanas Frydrichas GLOGAU – Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. 250 1831 11 12
1928 06 06 Remigija BUKAVECKIENĖ – gamtos mokslų daktarė, Laisvės kovų dalyvė. 95 2021 09 27
1918 06 06 Virdžinija Kleo ENDRIUS (Virginia Cleo ANDREWS)  – amerikiečių rašytoja, novelistė. 105 1986 12 19
06 13 ŠV. ANTANAS    
1933 06 13 Vytautas ČEPLIAUSKAS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, muzikas, pedagogas. 90 2011 02 04
06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA    
06 14 Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena    
06 14 PASAULINĖ KRAUJO DONORŲ DIENA    
1828 06 26 Antanas MACKEVIČIUS – vienas 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadų. 195 1863 12 28
06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA    
06 20 PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ DIENA    
1898 06 20 Augustas Albertas PUSKEPALAITIS – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaustuvininkas. 125 1979 08 17
06 21 TARPTAUTINĖ JOGOS DIENA    
1898 06 22 Erichas Marija REMARKAS (Erich Maria REMARQUE) – vokiečių rašytojas. 125 1970 09 25
06 23 TARPTAUTINĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJO DIENA    
06 23 BIRŽELIO SUKILIMO DIENA    
06 24 JONINĖS (RASOS)    
06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA    
1943 06 27 Aloyzas KAŽDAILIS – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 80 2018 05 08
06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA    
1753 06 30 Jonas Gotfridas JORDANAS  (Johann Gotfride JORDAN) – raštijos veikėjas, užrašinėjo lietuviškas dainas. 270 1822 08 01
LIEPA
1923 07 01 Kostas KUBILINSKAS – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 100 1962 03 09
1868 07 01 Julius MACIEJAUSKAS – prelatas, klebonas, Švėkšnos bažnyčios statybų iniciatorius. 155 1947 05 14
07 03 TARPTAUTINĖ DIENA BE PLASTIKINIŲ MAIŠELIŲ    
1943 07 04 Daiva KŠANIENĖ – muzikologė, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros tyrinėtoja, profesorė, visuomenės bei politinė veikėja. 80  
1908 07 04 Bronius KALINAUSKAS – Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 115 2001 06 21
07 06 VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENA    
1928 07 06 Janina DEGUTYTĖ – poetė, vaikų literatūros kūrėja. 95 1990 02 08
1903 07 08 Julijus VANAGAS (Jūlijs VANAGS) – latvių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas. 120 1986 10 12
1948 07 10 Vidmantė JASUKAITYTĖ – rašytoja,  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė. 75 2018 07 14
07 13 DURBĖS MŪŠIO DIENA    
1923 07 13 Vytautas GUDELIS – Lietuvos mokslininkas geologas, geografas, profesorius, habilituotas daktaras. 100 2007 07 17
07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA    
1893 07 21 BUTKŲ JUZĖ (tikr. Juozas BUTKUS) – pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas. 130 1947 04 22
1923 07 25 Marija GRIPĖ (Maria GRIPE) – švedų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, H. K. Anderseno (H. Ch. Andersen) premijos laureatė (1974). 100 2007 04 05
1928 07 27 Antanas BIELIAUSKAS – dramaturgas, prozininkas, žurnalistas. 95 2005 11 18
1898 07 28 Marcelė KUBILIŪTĖ – visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja. 125 1963 06 13
07 31 MEDININKŲ ŽUDYNIŲ DIENA    
RUGPJŪTIS
1868 08 01 Mikelis KIOŠIS – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. 155 1927 11 08
1858 08 07 Martynas JANKUS – lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 165 1946 05 23
08 09 TARPTAUTINĖ TAUTOS DIENA    
08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA    
1923 08 12 Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ – poetė, prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, režisierė, aktorė. 100 2007 09 21
08 13 TARPTAUTINĖ KAIRIARANKIŲ DIENA    
1888 08 13 Jurgis GERULIS – lietuvių kilmės Vokietijos kalbininkas, baltistas. 135 1945
08 15 ŽOLINĖ, ŠV. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ    
1898 08 15 Petras SŪDŽIUS – pedagogas, istorikas. 125 1941 06 25
1903 08 15 Emilijus KRAŠTINAITIS – Klaipėdos krašto knygotyrininkas, kultūros veikėjas. 120 1983 03 14
1863 08 16 Augustas AMBRASAITIS – Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas. 160 1913 11 23
08 19 PASAULINĖ FOTOGRAFIJOS DIENA    
1913 08 19 Sonė PIPIRAITĖ-TOMARIENĖ – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 110 2002 09 08
1913 08 20 Meilė LUKŠIENĖ – mokslininkė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė. 110 2009 10 16
08 23 EUROPOS DIENA STALINIZMO IR NACIZMO AUKOMS ATMINTI    
08 23 BALTIJOS KELIO DIENA    
08 24 ŠV. BALTRAMIEJUS, GANDRŲ IŠSKRIDIMO DIENA    
1893 08 27 Viktoras GAILIUS – Mažosios Lietuvos veikėjas, teisininkas. 130 1956 07 07
08 31 LAISVĖS DIENA    
RUGSĖJIS
09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA    
1873 09 01 Felicija BORTKEVIČIENĖ – knygnešė, lietuvių visuomenės veikėja, politikė. 150 1945 10 21
1893 09 01 Vytautas BIČIŪNAS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas. 130 1942 10 30
1933 09 06 Petras PANAVAS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas. 90  
09 08 TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA    
09 08 Vytauto Didžiojo karūnavimo diena    
09 08 Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena    
09 08 ŠILINĖ (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena)    
1828 09 09 Levas TOLSTOJUS (Lev TOLSTOJ) – rusų rašytojas, eseistas, dramaturgas ir filosofas. 195 1910 11 20
09 15 TARPTAUTINĖ DEMOKRATIJOS DIENA    
1991 09 17 Lietuva priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO).    
09 21 TARPTAUTINĖ TAIKOS DIENA    
09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA    
09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENA    
09 24 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA    
09 26 EUROPOS KALBŲ DIENA    
1918 09 26 Valteris Kristupas BANAITIS – žurnalistas, muzikas, visuomenės veikėjas. 105 1999 09 09
09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA    
09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA    
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO, LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA    
09 28 TARPTAUTINĖ VISUOTINĖS PRIEIGOS PRIE INFORMACIJOS DIENA    
1918 09 29 TĖVAS STANISLOVAS (tikr. Algirdas Mykolas DOBROVOLSKIS) – kunigas, žymus kultūros ir visuomenės veikėjas. 105 2005 06 23
SPALIS
10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA    
10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA    
1953 10 01 Liutauras DEGĖSYS – poetas, filosofas. 70  
10 02 ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA    
10 04 PASAULINĖ GYVŪNIJOS DIENA, ŠV. PRANCIŠKUS    
10 05 PASAULINĖ MOKYTOJŲ DIENA    
1873 10 06 Vladas Putvinskis‑Pūtvis – lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas, knygnešys, visuomenės ir kultūros veikėjas. 150 1929 03 05
10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA    
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA    
1873 10 13 Mikas PETRAUSKAS – kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjas, vargonininkas. 150 1937 03 23
1928 10 13 Sofija VASILENKAITĖ-VAINILAITIENĖ – dailininkė tekstilininkė, knygų iliustruotoja. 95  
10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA    
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA    
1948 10 19 VYDAS ASTAS (tikr. Tautvydas GALINIS) – prozininkas, dramaturgas, vertėjas. 75  
1923 10 20 Otfrydas PROISLERIS (Otfried PREUßLER) – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 100 2013 02 18
1928 10 20 Mykolas SLUCKIS – prozininkas. 95 2013 02 25
1988 10 22-23

 

Įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis susirinkimas. 35  
10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENA    
10 24 PASAULINĖ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS DIENA    
1903 10 24 Konstantinas BAJERČIUS – prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas. 120 1946 12 08
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA    
1938 10 25 Kostas FEDARAVIČIUS – poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas, žurnalistas, redaktorius. 85  
1883 10 27 Mykolas VAITKUS – rašytojas, kunigas. 140 1973 05 20
1793 10 28 Simonas DAUKANTAS – istorikas, švietėjas. 230 1864 12 06
1953 10 28 Vilija DAILIDIENĖ (slapyv. VILĖ VĖL) – rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros kūrėja, pedagogė. 70  
1893 10 29 Vilius ŠAULINSKIS – Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvininkas. 130 1935 05 10
1888 10 30 Erdmonas SIMONAITIS – lietuvių visuomenės veikėjas. 135 1969 02 26
10 31 REFORMACIJOS DIENA    
LAPKRITIS
11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA    
11 02 MIRUSIŲJŲ ATMINIMO DIENA, VĖLINĖS, ILGĖS    
1928 11 03 Kęstutis GENYS – aktorius, režisierius, poetas, poezijos skaitovas. 95 1996 12 15
1938 11 05 Jurgis GIMBERIS – satyrikas, prozininkas, vertėjas. 85 2018 12 31
1938 11 06 Leonardas GUTAUSKAS – prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas. 85 2021 09 25
1913 11 07 Albertas KAMIU (Albert CAMUS) – prancūzų rašytojas, filosofas, Nobelio premijos laureatas. 110 1960 01 04
1633 11 07 Teodoras LEPNERIS (Theodor LEPNER) – Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas. 390 1691 11 07
11 08 EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENA    
1778 11 08 Frydrichas Vilhelmas HORCHAS (Friedrich Wilhelm HORCH) –  spaustuvininkas, pirmosios spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (1816). 245 1855 01 13
11 10 PASAULINĖ MOKSLO DIENA TAIKAI IR VYSTYMUISI    
1483 11 10 Martynas LIUTERIS  (Martin LUTHER) – reformacijos pradininkas. 540 1546 02 18
1798 11 11 Eduardas Karolis Samuelis GIZEVIJUS (Eduard Karol Samuel GISEVIUS) – Mažosios Lietuvos tautosakininkas, etnografas, vertėjas. 225 1880 05 09
1933 11 13 Pėteris HERTLINGAS  (Peter HÄRTLING) – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 90 2017 07 10
1913 11 13 Romualdas GIEDRAITIS (slapyv. SPALIS) – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 110 1980 05 14
11 14 PASAULINĖ DIABETO DIENA    
1848 11 14 Vilius KALVAITIS – tautosakos bei kalbinės medžiagos rinkėjas ir leidėjas. 175 1914 06 22
1833 11 15 Karlas Vilhelmas SEKUNA – spaustuvininkas. 190 1908 07 26
11 16 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA    
1893 11 16 Kazys BINKIS – poetas, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas. 130 1942 04 27
11 17 TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA    
1918 11 17 Jonas JONAITIS – ekonomistas, teisininkas, kraštotyrininkas, Šilutės miesto Garbės pilietis. 105 2018 04 16
1983 11 17 Kristoferis PAOLINIS (Christopher PAOLINI)  – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 40  
1903 11 18 Bernardas BUČAS – skulptorius. 120 1979 12 21
1858 11 20 Selma LAGERLIOF (Selma LAGERLÖF)  – švedų novelistė, romanistė, vaikų literatūros kūrėja. 165 1940 03 16
1943 11 20 Violeta PALČINSKAITĖ – poetė, prozininkė, dramaturgė, scenaristė, vertėja, vaikų literatūros kūrėja. 80  
1938 11 21 Romas SADAUSKAS – rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius. 85  
1928 11 22 Juozas MARCINKUS – prozininkas, poetas. 95 2004 05 17
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA    
1928 11 23 Vytautas KUBILIUS – literatūros kritikas, literatūrologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius. 95 2004 02 17
1953 11 26 Antanas A. JONYNAS – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas. 70  
1918 11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA 105  
1813 11 30 Rudolfas Andrius CIPELIS (Rudolf Andreas ZIPPEL) – kunigas, kalbininkas. 210 1894 02 19
GRUODIS
12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA    
12 02 TARPTAUTINĖ VERGOVĖS PANAIKINIMO DIENA    
1943 12 02 Giedrė KAUKAITĖ-ŽEBRIŪNIENĖ – dainininkė, pedagogė. 80  
12 03 TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA    
12 03 ADVENTO PRADŽIA    
1913 12 03 Jonas BURKUS – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, kunigas. 110 2012 01 20
12 07 TARPTAUTINĖ CIVILINĖS AVIACIJOS DIENA    
12 09 TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA    
1883 12 09 Fridrichas BAJORAITIS-PAUKŠTELIS – Mažosios Lietuvos poetas, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 140 1909 03 16
12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA    
12 10 NOBELIO DIENA    
1903 12 10 Merė NORTON (Mary NORTON) – anglų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 120 1992 08 29
1823 12 11 Karlas Teodoras Valdemaras HOFHAINCAS (Karl Theodor Waldemar HOFFHEINZ) – lietuvių raštijos tyrinėtojas. 200 1907 08 31
12 13 ŠVIESOS DIENA, ŠV. LIUCIJA    
1908 12 14 Erikas PURVINAS – botanikas, mokytojas. 115 1999 08 17
1923 12 14 Antanas JONYNAS – poetas, prozininkas, vaikų ir paauglių literatūros kūrėjas. 100 1976 07 06
1813 12 15 Liudvikas Adomas JUCEVIČIUS – žemaičių lietuviškojo sąjūdžio dalyvis, literatas ir kraštotyrininkas. 210 1846 03 24
12 18 TARPTAUTINĖ MIGRANTŲ DIENA    
1863 12 19 Pranas MAŠIOTAS – pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius, visuomenės bei kultūros veikėjas. 160 1940 09 14
12 21 ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA    
1923 12 21 Genovaitė RANDIENĖ – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė. 100 2005 10 23
1973 12 23 Rasa AŠKINYTĖ-DEGĖSIENĖ – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, filosofė, pedagogė. 50  
12 24 ŠV. KŪČIOS    
1798 12 24 Adomas MICKEVIČIUS (Adam MICKIEWICZ)  – Lietuvos ir Lenkijos poetas. 225 1855 11 26
1973 12 24 Stafani MEJER (Stephenie MEYER)  – amerikiečių rašytoja, paauglių ir jaunimo literatūros kūrėja. 50  
1873 12 24 Frydrichas MEGNIS – Žemaičių Naumiesčio kunigas diakonas, laikraščio „Sweczias“ leidėjas. 150 1950 10 09
12 25-26 ŠV. KALĖDOS    
1928 12 25 Kazimieras ŽEMGULIS – mokytojas, bitininkas, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas. 95 2016 07 11
1923 12 29 Šilutės gyvenvietės pavadinimas oficialiai paskelbtas 1923 m. gruodžio 29 d.  laikraštyje „Klaipėdos krašto valdžios žinios“. 100  
1858 12 31 Vincas KUDIRKA – gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, Lietuvos himno autorius. 165 1899 11 16

 

Kitos sukaktys:

 • 405 m., kai Klaipėdoje gimė (apie 1618 m.) Vilhelmas Martinis (Wilhelm Martini) – Rytų Prūsijos lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Mirė 1671 m. Verdainėje.
 • 240 m., kai Gastose gimė (1783) Endrikis Budrius – Mažosios Lietuvos literatas, tautosakos rinkėjas, kanklių meistras, vargonininkas, mokytojas. Mirė 1852 m. Bredūnuose, netoli Pilupėnų.
 • 205 m., kai Liudvikas Rėza išleido (1818) Kristijono Donelaičio poemą „Metai“.
 • 165 m., kai Karlas Vilhelmas Sekuna (Carl Wilhelm Sekunna) įsteigė pirmą Šilutės knygrišyklą-knygyną (1858).
 • 160 m., kai gimė (apie 1863 m.) Francas Oskaras Tecneris (Franc Oskar Tetzner) – vokiečių etnografas, Kristijono Donelaičio archyvo tyrinėtojas. Su žmona išvertė į vokiečių kalbą 70 lietuviškų dainų (1897). Mirė 1919 m.
 • 95 m., kai Šilutėje įkurta lietuvių privati pradinė mokykla (1928), 1932 m. reorganizuota į progimnaziją, o vėliau – į gimnaziją, kuriai 1938 m. pastatyti nauji rūmai, kur šiuo metu veikia Šilutės Vydūno gimnazija.
 • 35 m., kai Šilutės ligoninės kieme atidengtas paminklas „Pūga“ (1988), skirtas 1982 m. žuvusios Natkiškių medicinos felčerės Zosės Petraitienės atminimui įamžinti.

 

 

Parengė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius