2024-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2024 metus paskelbė:

  • NATO ir ES metais
  • Dainų šventės metais
  • Diplomatų Lozoraičių metais

 

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktis Mirties data
SAUSIS
01 01 NAUJIEJI METAI    
          01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA    
1529 01 01 Paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos statutas. 495  
1714 01 01 Kristijonas DONELAITIS – kunigas, poetas. 310 1780
1889 01 01 Juozas TALLAT-KELPŠA – kompozitorius, dirigentas. 135 1949 02 05
1919 01 01 Džeromas Deividas SELINDŽERIS – amerikiečių rašytojas. 105 2010 01 27
01 04 PASAULINĖ BRAILIO DIENA    
1809 01 04 Luisas BRAILIS – rašto akliesiems išradėjas. 215 1852 01 06
1009 05 05 Kvedlinburgo analuose paminėtas Lietuvos vardas. 1015  
01 06 TRYS KARALIAI    
1939 01 09 Algirdas MATULEVIČIUS – istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas. 85  
1529 01 11 Paskelbtas pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys – Lietuvos Statutas. 495  
1919 01 12 Įsteigtas Lietuvos Raudonasis Kryžius. 105  
          01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA    
          01 15 KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA 101  
1919 01 16 Įkurta Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. 105  
1944 01 19 Gediminas GIRDVAINIS – Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorius. 80 2020 06 02
1809 01 19 Edgaras Alanas PO – amerikiečių poetas, novelių rašytojas, redaktorius ir literatūros kritikas. 215 1849 10 07
01 22 1863–1864 M. SUKILIMO PRIEŠ OKUPACINĘ RUSIJOS IMPERIJOS VALDŽIĄ PRADŽIOS DIENA.    
01 24 TARPTAUTINĖ EDUKACIJOS DIENA    
01 25 PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ    
01 26 TARPTAUTINĖ MUITININKŲ DIENA    
1949 01 26 Gražina TREIGYTĖ – biologijos mokslų daktarė. 75  
01 27 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
1904 01 28 Teofilis TILVYTIS – Mažosios Lietuvos poetas. 120 1969
1789 01 29 Johanas ŠVIDERSKIS – Šilutės krašto knygininkas, tautosakos rinkėjas, poetas. 235 1855
1889 01 31 Pradėtas leisti liberalinių, visuomeninių pažiūrų, politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis žurnalas „VARPAS“ . Ėjo iki 1905 m. 135  
VASARIS
1919 02 02 Ambraziejus JONYNAS – tautosakininkas. 105 2016 07 08
02 04 PASAULINĖ KOVOS SU VĖŽIU DIENA    
02 05 ŠV. AGOTA, DUONOS DIENA    
1954 02 08 Ramunė PALEKAITĖ – Šilutės krašto poetė. 70  
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA    
1809 02 12 Čarlzas DARVINAS – anglų biologas, gamtininkas ir keliautojas, sukūręs evoliucinę gyvųjų organizmų natūralios atrankos teoriją. 215 1882
02 13 UŽGAVĖNĖS    
02 13 PASAULINĖ RADIJO DIENA    
          02 14 ŠV. VALENTINO DIENA    
02 14 GAVĖNIOS PRADŽIA    
1564 02 15 Galilėjas GALILĖJUS – italų mokslininkas, astronomas, mechanikas, fizikas, filosofas, moderniojo mokslo atstovas, padaręs revoliucinių atradimų. 460 1642
          02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 106  
1944 02 21 Artūras HERMANAS – Mažosios Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas. 80  
          02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA    
02 21 TARPTAUTINĖ GIDO DIENA    
1899 02 23 Vilius BAJORAS – kompozitorius, pedagogas, Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos signataras. 125 1979 08 23
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA    
1904 02 27 Klaipėdoje įsteigta lietuvių evangelikų kultūros, švietimo

ir labdaros draugija „Sandora“. Veikė iki 1939 m.

120  
KOVAS
03 01 TARPTAUTINĖ BIBLIOTEKININKŲ APKABINIMO DIENA    
1869 03 01 Juozas Vilkutaitis KETURAKIS – dramaturgas, kartu su broliu parašęs komediją „Amerika pirtyje“. 155 1948
1899 03 02 Juozas PAUKŠTELIS – rašytojas, vertėjas. 125 1981 07 20
1929 03 02 Ventės rage įkurta ornitologijos stotis. 95  
          03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA    
03 03 PASAULINĖ LAUKINĖS GAMTOS DIENA    
          03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA,  KOVARNIŲ DIENA    
1869 03 07 Donatas MALINAUSKAS – Vasario 16-osios Akto signataras. 155 1942 11 30
          03 08 TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA    
03 09 LIETUVOS VARDO DIENA    
          03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA    
1794 03 12 Prasidėjo  Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. 230  
1959 03 13 Mindaugas CAPAS – kraštietis aktorius. 65  
1879 03 14 Albertas EINŠTEINAS –  vokiečių fizikas, sukūręs reliatyvumo teoriją. 145 1955
1804 03 14 Johanas ŠTRAUSAS (vyresnysis) – austrų kompozitorius. 220 1849 09 25
1909 03 15 Jonas ŽEMAITIS – VYTAUTAS – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas. 115 1954 11 26
          03 16 KNYGNEŠIO DIENA    
03 18 RAUDONOS NOSIES DIENA    
1929 03 18 Alfonsas ČEPAUSKAS – Lietuvos dailininkas grafikas, keliautojas, žurnalistas. 95  
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA    
          03 20 ŽEMĖS DIENA    
1879 03 20 Jurgis LĖBARTAS – kultūros ir politikos veikėjas. 145 1944
03 21 PASAULINĖ POEZIJOS DIENA    
1799 03 22 Frydrichas Vilhelmas Augustas ARGELANDERIS – įžymus Prūsijos (Klaipėda) astronomas. 225 1875
1819 03 22 Ventas ENDRIKIS – šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas. 205 1896
1939 03 23 Klaipėdos kraštą užgrobė fašistinė Vokietija. 85  
          03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA    
03 24 VERBŲ SEKMADIENIS    
          03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA    
1909 03 25 Petras CVIRKA – rašytojas, politinis veikėjas. 115 1947 05 02
          03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA    
1974 03 28 Mindaugas TIMINSKAS – kraštietis sportininkas. 50  
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA 20  
03 31-04 01 Šv. VELYKOS    
BALANDIS
          04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA    
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA    
          04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA    
1889 04 03 Ignas ŠEINIUS –  lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas. 135 1959 01 15
1919 04 04 Lietuvos  valstybės prezidentu tapo Antanas SMETONA. 105  
1934 04 06 Eugenijus Rimvydas STANCIKAS –  kraštietis rašytojas, Laisvės kovų dalyvis. 90 2014 07 03
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA    
          04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA    
1869 04 09 Juozas NAUJALIS –  vargonininkas, kompozitorius, pedagogas ir choro dirigentas. 155 1934 09 09
          04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA    
1879 04 11 Jonas BILIŪNAS – rašytojas, publicistas. 145 1907 12 08
          04 12 TARPTAUTINĖ  AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA    
1904 04 15 Kazimieras ALMINAS – kalbininkas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas bei tyrėjas, profesorius. 120 1986
04 15 PASAULIO KULTŪROS DIENA    
1889 04 16 Čarlzas Spenseris ČAPLINAS – JAV kino aktorius, režisierius, scenaristas, prodiuseris. 135 1977
          04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ  IR PAMINKLINIŲ VIETOVIŲ APSAUGOS DIENA    
1814 04 18 Eucharistijus TIŠKEVIČIUS – lietuvių archeologas, muziejininkas. 210 1873
1939 04 18 Romualdas GRANAUSKAS –  lietuvių prozininkas, dramaturgas, eseistas. 85 2014 10 28
1784 04 18 Natanielis Frydrichas OSTERMEJERIS – Šilutės krašto raštijos darbuotojas. 240 1846 08 24
1949 04 21 Domas KAUNAS – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos knygų ir spaudos tyrinėtojas. 75  
04 21 PASAULINĖ KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ DIENA            
04 22 TARPTAUTINĖ MOTINOS ŽEMĖS DIENA    
1724 04 22 Imanuelis KANTAS – vokiečių filosofas. 300 1804 02 12
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORIŲ TEISIŲ DIENA    
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)    
          04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA    
1589 04 25 Jonas JAKNAVIČIUS – lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas. 435 1668 04 11
04 26 PASAULINĖ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS DIENA    
1564 04 26 Viljamas ŠEKSPYRAS – žymiausias renesanso dramaturgas. 460 1616 04 23
          04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA    
          04 27 PASAULINĖ SUSIGIMINIAVUSIŲ MIESTŲ DIENA    
04 27 VETERINARIJOS DIENA    
1909 04 27 Juozas BALTUŠIS (tikr. Albertas Juozėnas) –  Lietuvos rašytojas, radijo ir spaudos darbuotojas, politinis bei visuomenės veikėjas. 115 1991 02 04
04 29 TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA                                      
04 30 PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA    
GEGUŽĖ
          05 01 TARPTAUTINĖ DARBO DIENA    
          05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA 20  
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA    
1469 05 03 Nikolas MAKIAVELIS – Italijos politikas, rašytojas, filosofas, istorikas. 555 1527 06 21
1889 05 03 Mikelis HOFMANAS – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 135 1921 06 25
05 04 ŠV. FLORIJONAS, GAISRŲ SERGĖTOJŲ DIENA    
          05 05 MOTINOS DIENA    
1879 05 05 Jurgis ŠAULYS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, valstybės ir visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 145 1948 10 18
1679 05 06 Jonas Jokūbas ŠPERBERIS – Šilutės krašto knygininkas, religinių darbų redaktorius. 345 1741 03 02
          05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA    
          05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA    
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA    
1924 05 08 Pasirašyta Klaipėdos konvencija, įteisinusi ir reglamentavusi autonominę Klaipėdos krašto priklausomybę Lietuvos Respublikai. 100  
1894 05 08 Zigmas  GAIDAMAVIČIUS-GĖLĖ – poetas. 130 1912 12 17
          05 09 EUROPOS DIENA    
1904 05 11 Salvadoras DALI – ispanų dailininkas. 120 1989 01 23
          05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA    
05 12 ŠEŠTINĖS    
1919 05 12 Augustinas SAVICKAS – Lietuvos dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas. 105 2012 06 24
          05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA    
05 15 STEIGIAMOJO SEIMO SUSIRINKIMO DIENA    
05 15 RESPUBLIKOS DIENA    
05 17  PASAULINĖ INFORMACINĖS VISUOMENĖS DIENA            
05 17 VAIKO DIENA    
          05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA    
05 19 SEKMINĖS    
1624 05 20 Fridrichas PRETORIJUS – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. 400 1695 02 27
1799 05 20 Onorė de BALZAKAS – prancūzų rašytojas. 225 1850 08 18
05 21 LIETUVOS TAUTINIŲ BENDRIJŲ DIENA    
          05 21 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA    
05 21 PASAULINĖ KULTŪRŲ PUOSELĖJIMO DIENA    
1509 05 21 Įkurtas Švėkšnos miestelis. 515  
1859 05 22 Artūras Konanas DOILIS – amerikiečių rašytojas. 165 1930 07 07
05 25 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 513  
1989 05 27 Klaipėdoje įkurta lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“. 35  
1989 05 28 Šilutėje įvyko pirmoji Lietuvininkų šventė. 35  
1899 05 28 Jonas ANYSAS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 125 1985 09 24
05 29 TARPTAUTINĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ TAIKOS SAUGOTOJŲ DIENA    
1609 05 30 Danielius KLEINAS – lietuvių kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas. 415 1666 11 28
          05 31 PASAULINĖ DIENA BE TABAKO    
1989 05 Įsteigtas Hermano Zudermano memorialinis muziejus Macikuose – Šilutės muziejaus padalinys. 35  
BIRŽELIS
06 02 TĖVO DIENA    
06 02 DEVINTINĖS    
1894 06 02 Pranas BAJERČIUS – kunigas, teologas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 130 1967
1988 06 03 SĄJŪDŽIO DIENA    
          06 04 TARPTAUTINĖ VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO AGRESIJOS, DIENA    
          06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA    
1799 06 06 Aleksandras PUŠKINAS – rusų poetas. 225 1837 02 10
1914 06 12 Napoleonas BERNOTAS – aktorius, režisierius, gyvenęs Švėkšnoje. 110 1959 04 07
06 13 ŠV. ANTANAS    
1864 06 13 Endrikis Jurgis ENDRULAITIS – evangelikų liuteronų kunigas, Šilutės krašto knygininkas,  literatas, lietuviškos religinės raštijos rengėjas, spaudos bendradarbis, redaktorius. 160 1919 11 28
          06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA    
06 14 Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena    
06 14 PASAULINĖ KRAUJO DONORŲ DIENA    
          06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA    
1819 06 16 Antanas JUŠKA – tautosakininkas. 205 1880 11 01
1904 06 19 Balys DVARIONAS – kompozitorius ir dirigentas. 120 1972 08 23
06 20 PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ DIENA    
1939 06 20 Antanas MARTINAITIS – Lietuvos tapytojas, poetas. 85 1986 06 20
06 23 TARPTAUTINĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJO DIENA    
06 23 BIRŽELIO SUKILIMO DIENA    
1889 06 23 Ana ACHMATOVA – rusų poetė. 135 1966 03 05
          06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)    
          06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA    
1949 06 26 Šilutėje įvyko pirmoji apskrities dainų šventė. 75  
          06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA    
          06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA    
06 29 ŠV. PETRAS IR POVILAS    
LIEPA
1829 07 01 Erdmanas Julius ŠYKOPAS – Mažosios Lietuvos kalbininkas. 195 1901
1569 07 01 LIUBLINO UNIJA 455  
1909 07 02 Jonas BALYS –  etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų. 115 2011 09 09
1829 07 03 Johanas Frydrichas Francas ŠRĖDERIS – lietuviškų knygų rengėjas ir leidėjas, Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. 195 1906
          07 05 TARPTAUTINĖ KOOPERACIJOS DIENA    
          07 06 LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO (VALSTYBĖS) DIENA    
1904 07 07 Jonas Aistis-ALEKSANDRAVIČIUS – poetas. 120 1973 06 13
1789 07 11 Silvestras Teofilis VALIŪNAS – poetas. 235 1831 05 19
1874 07 12 Artūras BITENSAS – istorikas, pedagogas, veikalų apie Klaipėdos kraštą autorius. 150 1920
1260 07 13 DURBĖS MŪŠIO DIENA    
1410 07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
1919 07 15 Alfonsas Nyka NILIŪNAS – lietuvių poetas, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. 105 2015 01 20
1894 07 16 Elzė JANKUTĖ – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja. 130 1985 09 09
          07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA    
1899 07 21 Ernestas HEMINGVĖJUS – JAV rašytojas. 125 1961 07 02
1699 07 25 Adomas ŠIMELPENIGIS – Mažosios Lietuvos poetas, vertėjas. 325 1763 11 22
07 26 ŠV. ONA    
1714 07 27 Jonas BRAŠKYS – Šilutės krašto knygininkas, kunigas, pedagogas, vertėjas. 310 1773 01 12
1949 07 28 Vidmantas Kastytis BENTKUS – kraštietis, habilituotas fizinių mokslų daktaras. 75 2010 06 03
07 30 JŪROS DIENA    
1991 07 31 ĮVYKO MEDININKŲ TRAGEDIJA    
1949 07 31 Petras BALSYS – kraštietis tautodailininkas. 75  
RUGPJŪTIS
1914 08 01 Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. 110  
1909 08 03 Liūnė JANUŠYTĖ – Lietuvos žurnalistė, rašytoja, vertėja. 115 1965 05 06
1674 08 05 Kristupas ŠPERBERIS – Šilutės krašto knygininkas. 350 1752 02 10
1949 08 06 Angelina BANYTĖ – dailininkė, molbertinės tapybos ciklo „Mažoji Lietuva“ kūrėja. 75  
1844 08 06 Jurgis TRAUŠYS – Mažosios Lietuvos spaudos

darbuotojas, lietuvių religinės literatūros rengėjas, vertėjas, redaktorius.

180 1918
08 09 TARPTAUTINĖ TAUTOS DIENA    
1874 08 10 Gimė Antanas SMETONA – pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas. 150 1944 01 09
          08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA    
08 13 TARPTAUTINĖ KAIRIARANKIŲ DIENA    
1919 08 14 Įsteigta Švėkšnos progimnazija (nuo 1929 m. – gimnazija).    
          08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ)    
1929 08 16 Pranas RUMŠAS – kraštietis matematikas, fizikas, matematikos mokslų daktaras. 95  
1544 08 17 Įsteigtas Karaliaučiaus universitetas.    
1859 08 18 Mikelis REIDYS – Mažosios Lietuvos veikėjas, Tilžės akto signataras. 165 1926
08 19 PASAULINĖ FOTOGRAFIJOS DIENA    
1899 08 20 Lietuvoje suvaidintas pirmas viešas lietuviškas spektaklis – Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.    
          08 23 JUODOJO KASPINO DIENA    
1989 08 23 BALTIJOS KELIO DIENA 35  
1939 08 23 Pasirašyta SSRS – Vokietijos sutartis (Molotovo – Ribentropo paktas). 85  
08 24 ŠV. BALTRAMIEJUS    
1744 08 25 Johanas Gotfrydas HERDERIS – vokiečių filosofas, teologas, poetas, literatūros bei istorijos tyrinėtojas, vertėjas, literatūros kritikas ir humanistas. 280 1803 12 18
1884 08 27 Liudas GIRA – rašytojas, dramaturgas. 140 1946 07 01
1924 08 27 Ignas PIKTURNA – prozininkas, publicistas, savo knygose vaizdavęs Lietuvos žvejų gyvenimą. 100 2005 05 11
1749 08 28 Johanas Volfgangas GĖTĖ – vokiečių rašytojas, mąstytojas, gamtininkas. 275 1832 03 22
      08 31 LAISVĖS DIENA    
1884 08 31 Bronius LAUCEVIČIUS-VARGŠAS – prozininkas, dramaturgas. 140 1916 03 31
RUGSĖJIS
          09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA    
1949 09 04 Adolfas VEČERSKIS – aktorius ir režisierius. 75  
          09 06 BALTIJOS JŪROS DIENA    
09 08 TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA                       
09 08 Vytauto Didžiojo karūnavimo diena           
09 08 Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena    
09 08 ŠILINĖ (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena)    
09 15 TARPTAUTINĖ DEMOKRATIJOS DIENA    
1789 09 15 Džeimsas Fenimoras KUPERIS – JAV rašytojas. 235 1851 09 14
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ    
1774 09 17 Tadas TIŠKEVIČIUS – 1794 m. ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje veikėjas. 250 1852 04 15
1869 09 20 Juozas TUMAS-VAIŽGANTAS – rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. 155 1933 04 29
          09 21 TARPTAUTINĖ TAIKOS DIENA    
1236 09 22 ĮVYKO SAULĖS MŪŠIS    
          09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA    
          09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA    
1869 09 23 Jonas VANAGAITIS – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, žurnalistas. 155 1946 09 09
          09 24 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA    
09 26 EUROPOS KALBŲ DIENA    
1914 09 26 Marius KATILIŠKIS – rašytojas. 110 1980 12 17
          09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA    
          09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA    
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA    
09 28 TARPTAUTINĖ VISUOTINĖS PRIEIGOS PRIE INFORMACIJOS DIENA    
          09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA    
09 29 ŠV. MYKOLAS    
1939 09 29 Lietuva atgavo Vilnių.    
1529 09 29 Paskelbtas 1-asis Lietuvos Statutas.    
SPALIS
          10 01 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA    
          10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA    
          10 02 ŠV. ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA    
1919 10 03 Eduardas MIEŽELAITIS – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas. 105 1997 06 06
          10 04 PASAULINĖ GYVŪNIJOS IR ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, GYVŪNŲ GLOBĖJO, DIENA    
          10 05 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA    
          10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA    
          10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA    
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA    
1919 10 13 Paulius DREVINIS (tikr. DREVINSKAS) – poetas. 105 1990 11 22
1954 10 13 Rolandas RASTAUSKAS – rašytojas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. 70  
          10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA    
1844 10 15 Fridrichas NYČĖ – vokiečių filosofas. 180 1900 08 25
1814 10 15 Michailas LERMONTOVAS – rusų poetas. 210 1841 07 27
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA    
          10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS PRIEŠ SKURDĄ DIENA    
1914 10 18 Vilius PĖTERAITIS – lietuvių kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 110 2008 03 05
1949 10 18 Gediminas GRUODIS – kraštietis sportininkas. 75  
1894 10 18 Jurgis TALMANTAS – pedagogas, kalbininkas, vertėjas. 130 1955 08 18
          10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA    
10 24 PASAULINĖ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS DIENA    
          10 25 KONSTITUCIJOS DIENA    
1799 10 26 Simonas STANEVIČIUS – lietuvių poetas, istorikas, tautosakininkas. 225 1848 03 10
1989 10 28 Vyšnių gatvei suteiktas Petro JAKŠTO vardas, atidengta memorialinė lenta (prie namo nr. 1). 35  
1899 10 28 Petras JAKŠTAS – bibliofilas, kultūros veikėjas, kraštotyrininkas. 125 1988 11 14
1909 10 29 Karolis JACKUS – tautodailininkas. 115 1997 11 01
10 31 REFORMACIJOS DIENA    
LAPKRITIS
          11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA    
          11 02 MIRUSIŲJŲ ATMINIMO DIENA, VĖLINĖS, ILGĖS    
1699 11 02 Žanas Batistas ŠARDENAS – prancūzų dailininkas. 325 1779 12 06
1879 11 06 Kazimieras BŪGA – kalbininkas. 145 1924
1899 11 07 Vincas KEMEŽYS – žurnalistas, poetas, vertėjas, bibliografas, publicistas. 125 1947
1949 11 07 Šilutėje įkurtas kraštotyros muziejus. 75  
11 08 EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENA    
1784 11 08 Teodoras NARBUTAS – lietuvių istorikas romantikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, inžinierius, architektas. 240 1864 11 27
11 10 PASAULINĖ MOKSLO DIENA TAIKAI IR VYSTYMUISI    
1759 11 10 Frydrichas ŠILERIS – vokiečių dramaturgas, poetas, istorikas ir filosofas. 265 1805 05 09
1849 11 10 Martynas ŠERNIUS – vertėjas, spaustuvininkas ir leidėjas. 175 1908 04 14
1904 11 13 Stanislovas RIAUBA – menininkas, skulptorius. 120 1982 04 12
11 14 PASAULINĖ DIABETO DIENA    
11 16 TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA    
11 17 TARPTAUTINĖ STUDENTŲ DIENA    
1904 11 17 Salomėja NĖRIS (tikr. BAČINSKAITĖ-BUČIENĖ) – poetė. 110 1945
11 20 PASAULINĖ VAIKO TEISIŲ DIENA    
1694 11 21 VOLTERAS (tikr. Fransua Mari Arujė) – prancūzų rašytojas. 330 1778 05 30
1819 11 22 Džordžas ELIOTAS (tikr. Mary Ann Evans) – anglų rašytoja. 205 1880 12 22
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA    
1944 11 27 Dalia TEIŠERSKYTĖ – žurnalistė, poetė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja. 80 2023 11 27
1918 11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA    
GRUODIS
          12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA    
12 01 ADVENTO PRADŽIA    
12 02 TARPTAUTINĖ VERGOVĖS PANAIKINIMO DIENA    
1884 12 02 Vaclovas BIRŽIŠKA – bibliografas, kultūros istorikas. 140 1956 01 03
          12 03 TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA    
1829 12 05 Mikalojus AKELAITIS – iškilus lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, publicistas, kalbininkas, tautosakininkas. 195 1887 09 27
12 07 TARPTAUTINĖ CIVILINĖS AVIACIJOS DIENA        
12 09 TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA    
          12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA    
12 10 NOBELIO DIENA    
1874 12 10 Morta Augustė RAIŠUKYTĖ – spaudos ir kultūros veikėja. 150 1933
1899 12 12 Augustinas GRICIUS – žurnalistas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 125 1972 02 28
1864 12 13 Juozas ANDZIULAITIS-KALNĖNAS – poetas, vertėjas, publicistas, laisvamanis. 160 1916 02 12
1909 12 14 Ona MICIŪTĖ –  poetė, vertėja. 115 1973 02 02
12 18 TARPTAUTINĖ MIGRANTŲ DIENA    
1919 12 20 Eduardas BALSYS – Lietuvos kompozitorius, pedagogas. 105 1984 11 03
1884 12 20 Juozas GRUODIS – Lietuvos kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius. 140 1948 04 16
12 21 ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA    
          12 24 ŠV. KŪČIOS    
    12 25-26 ŠV. KALĖDOS    
1904 12 25 Bronius KELBAUSKAS – pirmasis profesionalus lietuvių baleto artistas ir baletmeisteris. 120 1975 06 09
1919 12 27 Pranas GUDYNAS – muziejininkas, dailėtyrininkas, restauratorius, tapytojas. 105 1979 09 14
1909 12 29 Juozas KARIBUTAS (iki 1944 m. Juozas KELMAS) – žurnalistas, režisierius, kino ir teatro kritikas. 115 2000 03 06

 

Kitos sukaktys:

  • 400 m., kai gimė Mykolas Kazimieras Pacas – Lietuvos ir Abiejų Tautų Respublikos karinis ir politinis veikėjas (1624–1682).
  • 150 metų, kai gimė žymus visuomenės veikėjas, publicistas, leidėjas Antanas Macijauskas (1874–1950).
  • 135 metai, kai gimė Lietuvos karininkas, kapitonas, nepriklausomybės kovų dalyvis Teodoras Balnis (1889–1943).
  • 130 metų, kai gimė Vilniaus universiteto bibliotekininkė, pasaulio tautų teisuolė Ona Šimaitė (1894–1970).
  • 120 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjų sąjungos įkūrėjas Petras Paulaitis (1904–1986).
  • 110 metų, kai gimė Lietuvos katalikų kunigas, disidentas, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbis Vincentas Vėlavičius (1914–1997).
  • 110 metų, kai gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos narys Povilas Morkūnas-Rimantas (1914–1953).

 

Parengė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Bardauskienė