2021-ŲJŲ METŲ MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2021-uosius metus paskelbė:

 • Jono Karolio Chodkevičiaus metais;
 • Vytauto Mačernio metais;
 • Juozo Zikaro metais;
 • Vincento Sladkevičiaus metais;
 • Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais;
 • Juozo Lukšos-Daumanto metais;
 • Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais;
 • Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais;
 • Archyvų metais;
 • Marijos Gimbutienės metais.

 

2021 metais minėsime:

 • 1921 m. vasario 16 d. – Vytauto Didžiojo karo muziejaus atidarymo Kaune 100-ąsias metines.
 • 1921 m. rugsėjo 22 d. – Lietuvos įstojimo į Tautų sąjungą 100-ąsias metines.
 • 1941 m. birželio 14 d. – prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo liūdną 80-mečio sukaktį.
 • 1941 m. birželio 22–28 d.– Lietuvių tautos sukilimo 80-mečio sukaktį.

 

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktys Mirties data
  SAUSIS    
01 01 NAUJIEJI METAI
01 01 LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
1941 01 01 Petras BRAŽĖNAS – literatūros kritikas, pedagogas. 80
1746 01 01 Ksaveras BOGUŠAS – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės veikėjas, kultūros tyrėjas. 275 1820 04 04
1946 01 01 Jeronimas LAUCIUS – vaikų rašytojas. 75
1946 01 01 Juozas MARCINKEVIČIUS – prozininkas, poetas, dramaturgas. 75 2019 06 06
1981 01 02 Ramutė DRAGENYTĖ – poetė, literatūros kritikė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė. 40
1926 01 03 Juozas PIKČILINGIS – kalbininkas. 95 1991 10 17
01 04 PASAULINĖ BRAILIO DIENA    
1891 01 04 Pijus KRAKAITIS – prozininkas, dramaturgas. 130 1948 08 04
1931 01 05 Leonardas SAUKA – tautosakininkas, kalbininkas. 90
1921 01 05 Frydrichas DIURENMATAS – šveicarų rašytojas, dramaturgas. 100 1990 12 14
01 06 TRYS KARALIAI
1926 01 06 Rimvydas ŠILBAJORIS – lietuvių literatūros kritikas. 95 2005 12 03
1911 01 07 Juozas GAUDRIMAS – muzikologas, muzikos pedagogas. 110 1994 12 03
1906 01 07 Antanas VENCLOVA – poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, visuomenės ir politikos veikėjas. 115 1971 06 28
1776 01 09 Martynas Liudvikas Gediminas RĖZA – lituanistas, teologas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas. 245 1840 08 30
1856 01 10 Jonas ZEMBRICKIS – Mažosios Lietuvos istorikas. 165 1919 03 08
1876 01 12 Džekas LONDONAS (Jack London) – amerikiečių rašytojas. 145 1916 11 22
1826 01 12 Juozapas Silvestras DOVYDAITIS – kunigas, vertėjas, prozininkas. 195 1883 01 09
1906 01 12 Emanuelis LEVINAS – prancūzų filosofas,  religinis mąstytojas. 115 1995 12 25
1831 01 13 Jonas KATELĖ – švietėjas, kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų lietuviškų vakarų bei lietuvių mokyklų organizatorius. 190 1908 05 21
01 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA  
1906 01 14 Liudas DOVYDĖNAS – žurnalistas, rašytojas. 115 2000 07 04
1956 01 14 Selemonas PALTANAVIČIUS –  Lietuvos prozininkas gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas. 65
01 15 KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENA

(1923 m. įvykusio Klaipėdos sukilimo minėjimas)

 
1831 01 15 Jurgis ZAUERVEINAS ( Georg Sauerwein) –  sorbų kilmės poliglotas, filosofijos daktaras, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, poetas. 190 1904 12 16
1891 01 15 Osipas MANDELŠTAMAS – rusų poetas, prozininkas, vertėjas. 130 1938 12 27
1896 01 20 Steponas DARIUS (JUCEVIČIUS) – karo lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris. 125 1933 07 17
1946 01 21 Jokūbas SŪDŽIUS – astronomas, astrofizikas, kraštietis. 75
1921 01 23 Marija Birutė ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ – archeologė, archeomitologijos pradininkė. 100 1994 02 02
01 24 TARPTAUTINĖ EDUKACIJOS DIENA    
1976 01 24 Indrė JAKUBAITYTĖ – sportininkė (ieties metikė), kraštietė. 45
1776 01 24 Ernestas Teodoras Amadėjus HOFMANAS  (Ernst Theodor Amadeus Hoffman) – vokiečių rašytojas. 245 1822 07 25
01 25 PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ
1851 01 25 Petras VILEIŠIS – inžinierius, visuomenės ir politinis veikėjas. 170 1926 08 12
01 26 TARPTAUTINĖ MUITININKŲ DIENA
01 27 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA
1756 01 27 Volfgangas Amadėjus MOCARTAS (Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) – austrų kompozitorius. 265 1791 12 05
1966 01 27 Alvydas ŠLEPIKAS – poetas, režisierius, aktorius, scenaristas. 55
1916 01 30 Zigfrydas LUDŽIUVAITIS – mokytojas, kultūros tyrinėtojas. 105 1998?
1926 01 31 Vytautas KLOVA – kompozitorius ir pedagogas. 95 2009 12 10
VASARIS
1896 02 02 Balys SRUOGA – poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. 125 1947 10 16
02 04 PASAULINĖ KOVOS SU VĖŽIU DIENA    
02 05 ŠV. AGOTA, DUONOS DIENA    
1931 02 08 Jonas JAKŠTAS – poetas, vertėjas. 90
02 09 TARPTAUTINĖ ODONTOLOGŲ DIENA    
1956 02 10 Arūnas ACUS – sociologas, istorikas, kraštietis. 65
1876 02 10 Pranas VAIČAITIS – poetas, vertėjas, teisininkas. 145 1901 09 21
1911 02 10 Antanas DAMBRAUSKAS – vertėjas, memuaristas. 110 1995 11 21
02 11 PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
1951 02 12 Zita GAIŽAUSKAITĖ-VOKIETAITIENĖ – vaikų poetė. 70
1906 02 13 Adolfas ŠAPOKA – istorikas. 115 1961 03 09
1756 02 13 Kristupas Danielius HASENŠTEINAS – lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas, vertėjas. 260 1821 12 17
02 13 PASAULINĖ RADIJO DIENA    
02 14 ŠV. VALENTINO DIENA
1811 02 14 Georgas Henrikas Ferdinandas NESELMANAS – vokiečių filologas, lietuvių  ir prūsų raštijos tyrinėtojas. 210 1881 01 07
1916 02 16 Viktoras MILIŪNAS – rašytojas, vertėjas. 105 1986 11 09
1886 02 16 Antanas ŠMULKŠTYS (PAPARONIS) – poetas, publicistas. 135 1951 12 27
02 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA  
02 17 GAVĖNIOS PRADŽIA  
1906 02 17 Agnija BARTO – rusų vaikų poetė. 115 1981 04 01
1876 02 18 Maksas LAURIŠKUS – lietuvių kilmės vokiečių kompozitorius, pedagogas. 145 1929 11 17
1821 02 19 Augustas ŠLEICHERIS – vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmąją mokslinę lietuvių kalbos gramatiką. 200 1868 12 06
1916 02 20 Julius JUZELIŪNAS – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. 105 2001 06 15
02 21 TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA
02 21 TARPTAUTINĖ GIDO DIENA
1511 02 22 Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilokarčemos pavadinimas. Klaipėdos komtūras Michelis von Schwabenas Ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile. 510
1866 02 22 Kazimieras PAKALNIŠKIS (DĖDĖ ATANAZAS) – prozininkas, publicistas, blaivybės propaguotojas. 155 1933 07 01
1916 03 22 Helmutas RAMONAITIS – miškininkas, visuomenės veikėjas. 105 1985 07 22
1891 02 23 Petras KLIMAS – diplomatas, istorikas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 130 1969 01 16
1931 02 23 Gediminas Petras ISOKAS – Lietuvos rašytojas, miškininkas, publicistas, gamtininkas, žurnalistas. 90 2020 07 05
02 24 ŠV. MOTIEJUS, VIEVERSIO DIENA
1786 02 24 Vilhelmas GRIMAS – vokiečių kalbininkas, tautosakininkas, pasakininkas. 235 1859 12 16
1906 02 24 Andrius AŠMANTAS – kalbininkas. 115 1941 05 15
1931 02 25 Arnoldas PIROČKINAS – kalbininkas, vertėjas, kraštietis. 90 2020 09 15
1946 02 26 Alma Antanina LAPINSKIENĖ – literatūrologė, prozininkė, vertėja, kraštietė. 75
1801 02 28 Motiejus VALANČIUS – dvasininkas, istorikas, švietėjas, lietuvių grožinės prozos pradininkas. 220 1875 05 29
KOVAS
1916 03 01 Kazys UMBRASAS – literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas. 105 1970 11 20
03 03 TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA
03 03 PASAULINĖ LAUKINĖS GAMTOS DIENA
03 04 LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KAZIMIERO DIENA
1936 03 04 Elena KLUMBYTĖ-PETKIENĖ – sportininkė (rankinis), kraštietė. 85 2020 07 29
1806 03 06 Elizabet Baret BRAUNING – anglų poetė. 215 1861 06 29
1861 03 07 Jonas ŠLIŪPAS – gydytojas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, kritikas, aušrininkas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas. 160 1944 11 06
03 08 TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA
03 09 LIETUVOS VARDO DIENA
03 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA  
1786 03 11 Ernestas Vilhelmas BERBOMAS – Kuršių marių ir visų jų intakų žvejybos inspektorius, Klaipėdos krašto lietuvių tautosakos rinkėjas, Mažosios Lietuvos lituanistinio sąjūdžio dalyvis. 235 1865 02 20
1831 03 11 Ernestas Augustas VICHERTAS – vokiečių rašytojas, vaizdavęs Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenimą. 190 1902 01 21
1886 03 13 Sofija KYMANTAITĖ-ČIURLIONIENĖ – rašytoja, literatūros ir meno kritikė, vertėja, visuomenės veikėja. 135 1958 12 01
1906 03 14 Juozas ŽAGRAKALYS – Lietuvos teisininkas, rezistentas, vertėjas, prozininkas. 115 1977 04 02
1846 03 16 Jurgis BIELINIS –  Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis. 175 1918 01 18
1716 03 16 Vilhelmas REGĖ – evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškų religinių giesmių rinkėjas, vertėjas. 305 1791 01 15
03 16 KNYGNEŠIO DIENA
1861 03 18 Gabrielė PETKEVIČAITĖ-BITĖ – rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja. 160 1943 06 14
1856 03 18 Eduardas VOLTERIS – etnografas, kalbininkas, literatūros istorikas. 165 1941 12 14
1891 03 18 Juozas BALČIŪNAS-ŠVAISTAS – prozininkas. 130 1978 09 02
1936 03 19 Alfonsas Jonas NAVICKAS – poetas. 85
03 19 ŠV. JUOZAPAS, PEMPĖS DIENA
03 20 ŽEMĖS DIENA
03 20 PAVASARIO LYGIADIENIS
03 21 PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
03 23 PASAULINĖ METEOROLOGIJOS DIENA
03 24 TARPTAUTINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA
03 25 GANDRO ŠVENTĖ
03 27 TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
1931 03 27 Vytautas MIZERAS – prozininkas, muziejininkas, kraštietis. 90
03 28 VERBŲ SEKMADIENIS
1891 03 28 Juozas ŽILEVIČIUS – kompozitorius, muzikologas. 130 1985 08 05
03 29 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA
1906 03 29 Martynas GUDELIS – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas. 115 1993 07 04
BALANDIS
04 01 JUOKŲ ARBA MELAGIŲ DIENA
04 01 PASAULINĖ PAUKŠČIŲ DIENA
1936 04 01 Marcelijus Teodoras MARTINAITIS – poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 85 2013 04 05
04 02 TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
1896 04 04 Julius JANONIS – poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas. 125 1917 05 30
04 04-05 VELYKOS
1886 04 05 Adomas BRAKAS – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, dailininkas, architektas, pedagogas. 135 1952 02 02
1906 04 05 Mikas Kristupas KŪJUS – pedagogas, Mažosios Lietuvos veikėjas išeivijoje. 115 1984 09 15
04 06 SAUGAUS EISMO DIENA    
04 07 PASAULINĖ SVEIKATOS DIENA
1801 04 11 Jurgis MEŠKAITIS – Mažosios Lietuvos rašytojas, religinių raštų vertėjas. 220 1876 01 01
04 11 TARPTAUTINĖ KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ KALINIŲ IŠLAISVINIMO DIENA
04 12 TARPTAUTINĖ  AVIACIJOS IR KOSMONAUTIKOS DIENA
1911 04 12 Vytautas Sirijos GIRA – rašytojas, vertėjas. 110 1997 02 14
1861 04 12 Šilokarčemoje (dab. Šilutė), A. Umlaufo spaustuvėje,  išspausdintas pirmasis vietos laikraštis „HEIDEKRUGER ANZEIGER“ lietuvių ir vokiečių kalbomis. 160
1906 04 13 Samuelis BEKETAS (Samuel Beckett) – airių rašytojas, dramaturgas. 115 1989 12 22
1851 04 14 Adalbertas BECENBERGERIS – vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas, Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėtojas. 170 1922 10 31
1946 04 14 Petras PRETKELIS – keramikas, kraštietis. 75
1931 04 15 Vytautas KARALIUS – poetas, vertėjas, kraštietis. 90 2019 05 15
04 15 TARPTAUTINĖ KULTŪROS DIENA
1876 04 18 Jurgis ŠLAPELIS – vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas. 145 1941 03 07
04 18 TARPTAUTINĖ PAMINKLŲ APSAUGOS DIENA
1716 04 20 Gotfridas OSTERMEJERIS – evangelikų liuteronų kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas. 305 1800 03 13
04 21 PASAULINĖ KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ DIENA    
1816 04 21 Šarlotė BRONTĖ – britų rašytoja. 205 1855 03 31
1876 04 21 Jurgis NARJAUSKAS – kunigas, diplomatas, tautosakininkas, vertėjas. 145 1943 01 27
04 22 TARPTAUTINĖ MOTINOS ŽEMĖS DIENA    
1916 04 23 Otonas SERAPINAS – lietuvininkas, skautas, Lietuvos kariuomenės savanoris. 105 1998 09 06
04 23 JURGINĖS (ŠV. JURGIO DIENA)
04 23 PASAULINĖ KNYGOS IR AUTORINIŲ TEISIŲ DIENA
1806 04 24 Frydrichas KURŠAITIS (Friedrich Kurschat) – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas, žodynininkas, religinių raštų rengėjas. 215 1884 08 23
04 24 TARPTAUTINĖ JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA
04 26 TARPTAUTINĖ ČERNOBYLIO AVARIJOS AUKŲ ATMINIMO DIENA
04 27 MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
  GEGUŽĖ
05 01 TARPTAUTINĖ DARBININKŲ DIENA
05 01 LIETUVOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ DIENA
05 02 MOTINOS DIENA
05 03 PASAULINĖ SPAUDOS LAISVĖS DIENA
1931 05 02 Vladislava MINELGAITĖ–BILIŪNIENĖ – literatė, bibliotekininkė, kraštietė. 90 2016 11 08
1881 05 03 Jurgis SMALSTYS (SMOLSKIS) – prozininkas, dramaturgas, knygnešys. 140 1919 07 06
1856 05 03 Liudvika DIDŽIULIENĖ–NITAITĖ (slapyvardis ŽMONA) – prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja. 165 1925 10 25
1856 05 06 Zigmundas FROIDAS – austrų neurologas ir psichiatras, psichoanalizės pradininkas. 165 1939 09 23
05 07 SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA
05 08 TARPTAUTINĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS DIENA
05 08 ANTROJO PASAULINIO KARO AUKŲ ATMINIMO DIENA
05 09 EUROPOS DIENA
1881 05 11 Vanda DIDŽIULYTĖ-ALBRECHTIENĖ – rašytoja, publicistė, rusų rašytojų kūrinių vertėja, politinė veikėja. 140 1941 06 27
05 12 TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA
05 15 TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA
05 15 PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA
1891 05 15 Michailas BULGAKOVAS – rusų rašytojas. 130 1940 03 10
1916 05 16 Eduardas ČEPULIS – aktorius, dirbo Klaipėdos dramos teatre. 105 1993 01 02
05 18 TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA
1941 05 25 Romas BERNOTAS – poetas, sportininkas (bėgikas), tarptautinės klasės sporto meistras, kraštietis. 80
1576 05 25 Jonas RĖZA (Johannes Rehsa) – evangelikų liuteronų kunigas, redaktorius, leidėjas. 445 1629 08 30
05 28 ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ 510
05 31 PASAULINĖ NERŪKYMO DIENA
1556 05 31 Jurgis RADVILA – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės veikėjas, Katalikų Bažnyčios kardinolas, memuaristas. 465 1600 01 21
  BIRŽELIS
06 01 TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
06 03 SĄJŪDŽIO DIENA
06 04 TARPTAUTINĖ AGRESIJOS PRIEŠ VAIKUS DIENA
1921 06 04 Bronė LIKTORAITĖ-ELERTIENĖ – aktorė, muziejininkė, istorikė, pedagogė. 100 2007 07 26
06 05 PASAULINĖ APLINKOS APSAUGOS DIENA
1921 06 05 Vytautas MAČERNIS – poetas. 100 1944 10 07
06 06 TĖVO DIENA
1901 06 06 Adomas GOBERIS – žvejas lietuvininkas, tautosakos ir liaudies dainų pateikėjas. 120 1988 05 01
1936 06 08 Juozas APUTIS – prozininkas, vertėjas, redaktorius. 85 2010 02 28
1801 06 10 Johanas Ferdinandas KELKIS – Mažosios Lietuvos pedagogas, poetas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų. 220 1877 02 19
1936 06 12 Janina VAIČIULYTĖ-JANAVIČIENĖ – filologė, kalbininkė, kraštietė. 85
06 14 GEDULO IR VILTIES DIENA
06 14 PASAULINĖ KRAUJO DONORO DIENA
06 15 OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA
1941 06 17 Genovaitė GOKAITĖ-MAIRONIENĖ – muzikologė, dirigentė. 80 2000 01 22
1431 06 19 PASIRAŠYTA SKIRSNEMUNĖS SUTARTIS 590
1951 06 20 Svajūnas ARMONAS – dailininkas, kraštietis, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas. 70
06 22 VASAROS SAULĖGRĮŽA    
06 23 VALSTYBĖS TARNAUTOJO DIENA    
1906 06 23 Antanas VAIČIULAITIS – prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius. 115 1992 07 22
1941 06 23 Audronė KAUKIENĖ – kalbininkė, Klaipėdos krašto visuomenės veikėja. 80 2017 10 03
06 24 JONINĖS (RASOS ŠVENTĖ)
1941 06 24 Zigmas MALINAUSKAS – geologas, kraštietis 80
06 26 TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA
06 27 TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA
06 27 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRIMO DIENA
1941 06 28 Edita BARAUSKIENĖ – rašytoja, pedagogė, kraštietė. 80
06 29 LIETUVOS PASIENIEČIŲ DIENA
1946 06 29 Linas Julijonas JANKUS – tapytojas, kraštietis. 75 2014 07 14
1911 06 30 Česlovas MILOŠAS (Czesław Miłosz)  – lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio premijos laureatas. 110 2004 08 14
  LIEPA
1911 07 02 Vladas NAUSĖDA – poetas, vertėjas, kraštietis. 110 1983 06 06
1956 07 04 Dalia KUDŽMAITĖ-BALSIENĖ – poetė. 65
1906 07 04 Jurgis GLIAUDA – visuomenininkas, vienas iš žymiųjų lietuvių rašytojų. 115 1996 01 03
07 06 LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO (VALSTYBĖS) DIENA
1956 07 07 Linas ZUBĖ – teatro režisierius, aktorius, kraštietis. 65
07 13 DURBĖS MŪŠIO DIENA    
1951 07 13 Eugenijus BUTKUS – chemikas organikas, kraštietis 70
1931 07 13 Algimantas POLIS – prozininkas. 90 2019 04 27
07 15 ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA    
07 17 PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA
1951 07 18 Gintaras PATACKAS – poetas, vertėjas, dramaturgas 70
1926 07 18 Eduardas ŠMITAS – pedagogas, visuomenininkas, solistas, chorų vadovas, kraštietis. 95 2009 01 21
1896 07 18 Marija Kotryna RADKEVIČIŪTĖ-NAVIKEVIČIENĖ –   prozininkė, poetė, politikos, kultūros ir visuomenės veikėja, kovotojų už Lietuvos laisvę rėmėja. 125 1987 04 26
1871 07 25 Jokūbas STIKLIORIUS – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas. 150 1942 02 19
1991 07 31 MEDININKŲ TRAGEDIJOS DIENA  
1886 07 31 Ignas KONČIUS – fizikas, kraštotyrininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 135 1975 02 19
  RUGPJŪTIS
1921 08 03 Vacys REIMERIS – poetas, vertėjas. 100
1941 08 08 Ona NORKUTĖ –  pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė. 80
08 09 TARPTAUTINĖ TAUTOS DIENA    
08 12 TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA
1871 08 13 Ignas PRIELGAUSKAS – pianistas, pedagogas. 150 1956 07 16
08 15 ŽOLINĖ (ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTĖ)
1911 08 15 Jokūbas JOSADĖ – rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas. 110 1995 11 09
1936 08 16 Rokas FLICK – archeologas, ekonomistas, rašytojas, kraštietis. 85
1906 08 17 Jonas ŠIMKUS – rašytojas, žurnalistas, redaktorius. 115 1965 10 28
1886 08 21 Ramūnas BYTAUTAS – lietuvių filosofas, psichologas ir publicistas. 135 1915 06 22
08 23 JUODOJO KASPINO DIENA
08 24 GANDRŲ IŠSKRIDIMO DIENA
08 31 LAISVĖS DIENA
  RUGSĖJIS
09 01 MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA
1941 09 02 Vacys BAGDONAVIČIUS – filosofijos istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas. 80 2020 03 22
09 03 BALTIJOS JŪROS DIENA
09 08 TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA
1686 09 08 Michaelis LILIENTALIS (Michael Lilienthal) – vokiečių istorikas, literatas, paskelbė straipsnių iš Mažosios Lietuvos istorijos, raštijos, vietovardžių. 335 1770 01 20
1906 09 08 Grigas VALANČIUS – ekonomistas, lietuvių kalbos tyrinėtojas, rinko istorinę medžiagą apie Mažąją Lietuvą. 115 1978 05 11
1931 09 10 Albertas JUŠKA – pedagogas, Mažosios Lietuvos istorikas, kraštietis. 90 2014 12 21
1911 09 12 Alfonsas KELIUOTIS – poetas, spaudos darbuotojas. 110 1994 12 29
1991 09 17 LIETUVA PRIIMTA Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ 30  
09 21 PASAULINĖ TAIKOS DIENA
1971 09 20 Sonata TAMAŠAUSKAITĖ-PETKIENĖ – muzikė, muzikos pedagogė, kompozitorė, kraštietė. 50
1236 09 22 SAULĖS MŪŠIO DIENA 785
09 22 BALTŲ VIENYBĖS DIENA
09 22 RUDENS LYGIADIENIS
09 23 LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENA
09 25 PASAULINĖ KURČIŲJŲ DIENA
09 26 EUROPOS KALBŲ DIENA
1871 09 25 Kristupas URĖDAITIS – prekybininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas. 150 1913 02 19
1906 09 25 Kazys INČIŪRA – rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 115 1974 11 30
1751 09 25 Kristijonas Dovydas VITIKAS – Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas, mokytojas, kunigas. 270 1824 05 25
1921 09 26 Ansas LYMANTAS – spaudos darbuotojas, žurnalistas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 100 2002 07 22
1841 09 26 Antanas VIENAŽINDYS – poetas, kunigas. 180 1892 07 29
1911 09 27 Pranas ALŠĖNAS (ALIŠAUSKAS) – rašytojas, publicistas. 110 1986 09 29
09 27 PASAULINĖ TURIZMO DIENA
09 27 LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA
09 28 VILNIAUS ĮKŪRĖJO, LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO DIENA
09 29 PASAULINĖ ŠIRDIES DIENA
SPALIS
10 01 TARPTAUTINĖ MUZIKOS DIENA
10 01 TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA
1536 10 01? Jonas BRETKŪNAS – lietuvių raštijos kūrėjas, Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas, žymiausias XVI a. Mažosios Lietuvos rašytojas. 485 1602 10 01
10 02 ANGELŲ SARGŲ ARBA POLICIJOS DIENA
10 04 PASAULINĖ GYVŪNŲ DIENA
10 05 TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
1886 10 06 Jonas ELIJOŠAITIS – Mažosios Lietuvos rašytojas ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 135 1915 06 12
10 07 KRAŠTO APSAUGOS DIENA    
1921 10 07 Zigfrydas  KALVAITIS – kalbininkas, vertėjas. 100 1997 09 27
10 09 PASAULINĖ PAŠTO DIENA
10 10 PASAULINĖ PSICHINĖS SVEIKATOS DIENA
10 10 VIETOS SAVIVALDOS DIENA
1936 10 12 Marta JUŠKAITĖ – bibliotekininkė, tautosakos ir žodžių rinkėja, kraštietė. 85 2018 04 10
10 15 PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA
1936 10 15 Vladas ŠIMKUS – poetas, vertėjas. 85 2004 09 06
10 16 MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA
10 17 TARPTAUTINĖ KOVOS SU SKURDU DIENA
1876 10 20 Juozapas Albinas HERBAČIAUSKAS – prozininkas, kritikas. 145 1944 12 03
1856 10 21 Antanas VILEIŠIS – visuomenės veikėjas, gydytojas. 165 1919 04 09
1946 10 21 Eugenijus Remigijus BALTRUŠAITIS – poetas, dramaturgas. 75
10 24 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA
1866 10 24 Stasys MATULAITIS – gydytojas, knygnešys, publicistas, spaudos darbuotojas, istorikas. 155 1956 04 10
10 25 KONSTITUCIJOS DIENA
1881 10 25 Pablas PIKASAS – ispanų tapytojas. 140 1973 04 08
1756 10 25 Karolis Gotardas KEBERIS – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, religinių raštų rengėjas. 265 1835 01 07
1931 10 26 Vytautas JOVAIŠA – choro dirigentas ir pedagogas. 90
10 27 VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES DIENA    
1931 10 27 Ramutė SKUČAITĖ – poetė, dramaturgė. 90
1921 10 29 Alfredas FRANCKAITIS – poetas, vertėjas, Vokietijos ir Lietuvos rašytojas, evangelikų pastorius. 100 2013 03 06
1876 10 31 Antanas ŽMUIDZINAVIČIUS (Antanas Žemaitis) – dailininkas, tapytojas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas. 145 1966 08 09
LAPKRITIS
11 01 VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA
1936 11 01 Vytolis KUČINSKAS – sociologas, edukologas, kraštietis. 85
1946 11 01 Rūta Emigart ČIUŽELIENĖ – pedagogė, tautodailininkė, karpinių meistrė, Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatė. 75
11 02 VĖLINĖS
1921 11 02 Petras RUMŠAS – pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius, kraštietis. 100 1987 02 23
11 03 MEDŽIOTOJŲ DIENA    
1926 11 03 Valdas ADAMKUS – politikas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas. 95
1856 11 04 Jurgis LAPINAS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 165 1932 05 09
1946 11 04 Bronius BUŠMA – prozininkas. 75
1906 11 06 VILNIUJE PASTATYTA PIRMOJI LIETUVIŠKA OPERA – MIKO PETRAUSKO „BIRUTĖ“. 115
11 10 TARPTAUTINĖ BUHALTERIŲ IR AUDITORIŲ DIENA    
1876 11 10 Ansas BRUOŽIS – bibliografas, publicistas, istorikas, Mažosios Lietuvos politinis veikėjas. 145 1928 12 27
1931 11 10 Algimantas Jurgis ČEKUOLIS – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų vedėjas, gidas. 90
1821 11 11 Fiodoras DOSTOJEVSKIS – rusų rašytojas. 200 1881 01 28
11 14 PASAULINĖ DIABETO DIENA    
1866 11 14 Justinas STAUGAITIS – kunigas, valstybės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 155 1943 07 08
1961 11 14 Jurga IVANAUSKAITĖ – prozininkė, dramaturgė, dailininkė. 60 2007 02 17
1896 11 16 Valteris DIDŽYS – visuomenės veikėjas, gydytojas, Tilžės akto signataras. 125 1977 10 21
11 23 LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA    
1851 11 23 Jonas BASANAVIČIUS – gydytojas, istorikas, tautinio judėjimo veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 170 1927 02 16
1936 11 24 Algis SAMULIONIS – literatūros tyrinėtojas, kritikas. 85 1994 12 27
1866 11 27 Vincas Jonas MARKEVIČIUS – vienas žymiausių Lietuvos knygnešių. 155 1938 02 21
1901 11 29 Juozas GRUŠAS – prozininkas, dramaturgas. 120 1986 05 21
11 28 ADVENTO PRADŽIA
1918 11 30 MAŽOSIOS LIETUVOS PRIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENA
GRUODIS
12 01 PASAULINĖ KOVOS SU AIDS DIENA
1886 12 02 Pranas DOVYDAITIS – valstybės veikėjas, filosofas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. 135 1942 11 04
12 03 TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA
1871 12 04 Liudas STULPINAS – pirmasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos uosto viršininkas, jūrų kapitonas. 150 1934 07 15
1901 12 05 Voltas DISNĖJUS – JAV kino filmų prodiuseris, režisierius, scenarijų rašytojas, įgarsintojas bei animatorius. 120 1966 12 15
1891 12 06 Mikelis AŠMYS – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas. 130 1918 12 01
1976 12 08 Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ – prozininkė, dramaturgė. 45
12 10 TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
1886 12 11 Martynas REIZGYS – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 135 1942 04 02
1891 12 12 Jonas UŽPURVIS – kalbininkas, Mažosios Lietuvos istorikas, kraštotyrininkas. 130 1992 09 12
1911 12 12 Marija Irena SILIŪTĖMALAKŪNIENĖ – rašytoja, kraštietė. 110 2000 04 04
1721 12 15 Kristijonas LOVYNAS – vertėjas, giesmių eiliuotojas, raštijos darbuotojas. 300 1783 02 03
1866 12 17 Kazys GRINIUS – Lietuvos Respublikos prezidentas, gydytojas, publicistas, varpininkas. 155 1950 06 04
1641 12 19 Mykolas MERLINAS – Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjas, lietuvių kalbos norminimo pradininkas. 380 1708 02 21
12 21 ŽIEMOS SAULĖGRĮŽA    
1861 12 21 Kristupas VOSKA – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. 160 1905 11 01
1896 12 22 Petras BIRŽYS – karininkas, savanoris, etnografas, rašytojas, dailininkas. 125 1970 07 23
1941 12 23 Povilas DIRGĖLA – prozininkas, medikas. Kartu su broliu Petru Dirgėla parašė apysakų ir apsakymų rinkinį „Žaibai gęsta rudenį“ (1971) ir daugelį kitų knygų. 80 2004 10 16
12 24 ŠV. KŪČIOS
12 25-26 ŠV. KALĖDOS
1926 12 30 Lidija MEŠKAITYTĖ – žymiausia Klaipėdos krašto savamokslė tapytoja. 95 1993 07 31

 

 

Šiemet sukanka:

485 m., kai gimė Jonas BRETKŪNAS – vienas Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos pradininkų, Biblijos vertėjas (1536–1602);

570 m., kai gimė Kristupas KOLUMBAS – italų jūrininkas, keliautojas (1451–1506);

315 m., kai išverstos į lietuvių kalbą „Ezopo pasakėčios“ – pirmoji pasaulinė lietuviška grožinė knyga (1706);

315 m., kai gimė Frydrichas Vilhelmas HAKAS – Mažosios Lietuvos kalbininkas, žodynininkas, vertėjas (1706–1754);

235 m., kai gimė Fridrichas Vilhelmas RAUŠNINGAS – liuteronų kunigas, lietuviškų dainų rinkėjas (1786–1850);

350 m., kai gimė Frydrichas Zigmantas ŠUSTERIS – lietuvių raštijos darbuotojas, religinių leidinių redaktorius, giesmių eiliuotojas (1671–1750);

65 m., kai 1956 m. įsteigta Hanso Kristiano Anderseno premija;

1926 m. lapkričio 10 d. pašventinta Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia, kuriai suteiktas bažnyčios reformatoriaus Martyno Liuterio vardas;

1996 m. birželio 23 d. Šilutėje, Atgimimo alėjoje, pastatyta ir įšventinta Naujųjų Apaštalų bažnyčia;

1941 m. rugsėjo 16 d. Rytprūsių gauleiteris (provincijos valdytojas) Erichas Kochas Šilutei suteikė miesto teises;

1861 m. A. Umlaufas Šilutėje įsteigė pirmąją spaustuvę (dabar Lietuvininkų g. 40).

Parengė: Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Gražvydė Liutkevičienė