ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS*

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:

 

asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems

1,15

vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, bedarbiams

0,70

vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų

Nemokamai

Dokumentų kopijavimas:

 

nespalvota kopija A-4 formato

0,06

nespalvota kopija A-3 formato

0,10

spalvota kopija A-4 formato

0,45

spalvota kopija A-3 formato

0,90

Dokumento spausdinimas:

 

nespalviniu spausdintuvu A-4 formato

0,07

nespalvota kopija A-3 formato

0,12

spalviniu spausdintuvu A4 formato

0,50

spalviniu spausdintuvu A3 formato

1,00

Dokumento skenavimas:

 

skenavimas 1 vaizdas / 1puslapis A-4 formatas

0,15

Dokumentų įrišimas

 

Įrišimas A4 formato iki 25 lapų

0,75

Įrišimas A4 formato iki 45 lapų

1,00

Įrišimas A4 formato iki 65 lapų

1,30

Įrišimas A4 formato iki 95 lapų

1,60

Dokumentų laminavimas:

 

Laminavimas A4 formatas

1,00

Laminavimas A5 formatas

0,75

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą:

 

1 bibliografinis įrašas

0,30

Dokumento parsiuntimas paštu iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą

Spaudinio persiuntimo kaina yra apskaičiuojama individualiai, pagal pašto paslaugų tarifus

Leidybos paslaugos:

 

1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas)

0,55

1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas)

0,90

leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) (1 val.)

2,30

Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, platinimas

Faktinė savikaina

Pranešimo išsiuntimas faksu

0,60

* PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-394,  2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-989, 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-1123

TRUMPALAIKĖ PATALPŲ NUOMA (1 VAL. MOKESTIS)

Renginių/parodų salės (Tilžės g. 12, 1 a.) nuoma be įrangos – 15,00 Eur, su demonstracine įranga – 20,00 Eur.
Renginių salės (Tilžės g. 10, IV a.) nuoma be įrangos – 8,00 Eur, su demonstracine įranga – 10,00 Eur.
Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose be įrangos – 5,00 Eur, su demonstracine įranga – 7,00 Eur.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Neradęs reikiamo leidinio Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų naudodamasi tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis. Ši paslauga yra mokama.

Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų svorio).
Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį,  paštu, telefonu, faksu ir elektroniniu paštu.
Išsiųsti užsakymai neanuliuojami!
TBA keliu gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolina 30-čiai dienų, paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas).
Lietuvos bibliotekos  privalo sudaryti TBA sutartį su biblioteka.
Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai lediniai per TBA neskolinami.
Praradęs ar sužalojęs per TBA gautą dokumentą, asmuo/ar institucija/, kurio vardu buvo užsakytas dokumentas, atsiskaito už jį „ Naudojimosi biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.

Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (TTBA)
Užsienio bibliotekoms atsiskaitome pagal dokumentą atsiuntusios bibliotekos mokestinį reikalavimą.
Už kopijas – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Pašto siuntų tarifai

Išsamesnė informacija apie TBA ir TTBA:
Dalia Pupšytė
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Dalia.Pupsyte@silutevb.lt
Tel. 8 441 78216