LapynasLapelisLapeliukasLapukasLapukasLapukas

Biblioteka – ne tik knygos!

Šilutės bibliotekos logo baltas

Viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyrius (toliau – Skyrius) sistemina, kaupia ir aktualizuoja spausdintinius ir rankraštinius Pamario krašto knyginio paveldo dokumentus, duomenis, ikonografiją, rankraščių rinkinius elektroninėse ir tradicinėse laikmenose, užtikrina sukauptų vertybių saugą, panaudą ir prieigą vartotojams, puoselėja savo krašto savitumą.

Skyrius saugo Šilutės krašte išleistus spaudinius: periodinius, serialinius leidinius, lankstinukus ir kitą smulkiąją produkciją, Viešajai bibliotekai dovanotas knygas su autografais, fotografijas ir kitą kraštotyros medžiagą, susijusią su Šilutės krašto istorija, kultūra bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais.

Skelbiamos publikacijos Lietuvos ir vietinėje spaudoje, internetiniuose tinklalapiuose apie žymius, nusipelniusius Šilutės krašto kultūros, mokslo, meno bei visuomenės atstovus, organizuojamos kraštotyros dokumentų parodos, kraštotyriniai kultūros renginiai, viktorinos, konkursai, susiję su Skyriaus veiklos specifika, įgyvendinami su kraštotyros veikla susiję projektai. Skyriuje yra interaktyvus stalas su žemėlapiu „Pamario raštijos lobynas“, kuriame pateikti kultūros paveldo objektų aprašymai, nuotraukos, biografijos su vaizdine medžiaga (fotografijos, skaitmeniniai leidiniai), garso bei vaizdo įrašai.

Skyriaus darbuotojai populiarina Šilutės krašto kultūros paveldą ir kraštotyros dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei informaciją, susijusią su Šilutės kraštu.

Skip to content