2023 m. įgyvendinti projektai: „Rašytojų – žinianešių – tarnystė, „Svečiuose pas Fridrichą Bajoraitį“, „Interaktyvus Pamario raštijos lobynas: išgirsk, prisiliesk, pamatyk“ (tęstinis projektas), „Biblioteka jaunimui: ateik, pažink, sužinok“ ir  „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link 4“.

2022 m. 2022 m. įgyvendinti projektai: „Programavimo studija”, „Žodžio, garso, formos etiudai”, „Knygrišystė knygių žemėje’2“, „Tiltai tarp meno ir saviraiškos“, vaikų vasaros poilsio stovykla „Tradicijų ir modernumo smagumai”, „Interaktyvus Pamario raštijos lobynas: išgirsk, prisiliesk, pamatyk“ (tęstinis projektas), „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link 3“

2021 m. įgyvendinti projektai: „Meno mūzų improvizacijos“, „Šviesos parnešti, gera padaryti”, „Knygrišystė knygių žemėje“, „Stalo žaidimas „Keliauk ir pažink Šilutę“, „Knygos atgimsta skulptūromis“, „Technologijų startuoliai“, „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“ (tęstinis).

2020 m. įgyvendinti projektai: „Iššūkis tau – Žiniasvydis”, „Literatūriniai dialogai kitaip”, „Interaktyvus Pamario raštijos lobynas: Išgirsk, prisiliesk, pamatyk“, „Jaunųjų technologų akademija bibliotekoje”, „Kultūros edukacija „Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso” (tęstinis projektas), „Robotų ir savo krašto tyrinėtojai-2“, „Išjunk išmanųjį – atskleisk savo talentą“, „Kūrybiškumo dirbtuvės edukacinės saviraiškos lauke“, „Kūrybiškumo dirbtuvės edukacinės saviraiškos lauke‘2“, „Atostogauk, tobulėk ir auk“,  „Atostogauk, tobulėk ir auk – 2“, „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“.

2019 m. įgyvendinti projektai: „Jaunųjų technologų akademija bibliotekoje”, „Bibliotekos sociumas”, „Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis projektas), „Edukacinių renginių ciklas „Prie knygos ir vaizduotės versmės: pažink, atrask, kurk“ (tęstinis projektas) „Profesionalaus meno ir saviraiškos dialogas” (tęstinis projektas), „Prezidentas Antanas Smetona: laikmetis ir žmonės“, „Kūrybinių idėjų namelis“, „Su knyga – į pažinimą“, „Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso” (tęstinis projektas), „Robotų ir savo krašto tyrinėtojai“, „Vaikų kūrybiniai prisilietimai“, „Renginių programa „ES galimybės, kuriomis džiaugiamės kartu“, skirta Europos dienai Šilutės rajone paminėti.

2018 m. įgyvendinti projektai: „Jaunųjų technologų akademija bibliotekoje”, „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“, „Bibliotekos sociumas”, „Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis projektas), „Prie knygos versmės: kurk, švęsk, pažink “ (tęstinis projektas), „Profesionalaus meno ir saviraiškos dialogas”, „Renginių programa „Pažink ir pajusk Europos kultūros paveldo skonį“, skirta Europos dienai Šilutės rajone paminėti.

2017 m. įgyvendinti projektai: „Trys žingsniai socializacijos link“; „Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis projektas); „Bibliotekos iššūkis jaunimui – ateik, priimk, įveik!; „Išbandymų kambario šturmas“; „Prie knygos versmės…“ (tęstinis projektas); „Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso“; „Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas“; „ Keliaujanti dokumentikos paroda „IEVA SIMONAITYTĖ. Raskime akimirką stabtelti ties ja…:“, skirtas rašytojos I. Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti; „Europos dienos kodas – „60+30+10“, skirtas Europos dienai Šilutėje paminėti; „Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150“; „Menų sampyna Lietuvai valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse“.

2016 m. VB bibliotekininkai įgyvendino projektus: „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“, stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis), „Prie knygos versmės…“, „Knygnešių kelias interaktyvioje erdvėje“, „Inovatyvūs pramogadieniai kartu su biblioteka“, „Tapk Europos Sąjungos pažinimo triumfatoriumi“, „Prabylančios mūzos & inovatyvūs žiniadieniai“, „Jaunimo divizionas – ateik, mąstyk, šturmuok“.
Šilutės rajono savivaldybė skyrė finansavimą Bibliotekos 2016 m. strateginiam renginiui – šilutiškių sueigai „Šviesos parnešti, gera padaryti…“.

2015 m. įgyvendinti projektai: „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“; „Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms“; „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“; stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis projektas); „Padėdami kitiems padėsime ir sau“; „Lietuvos etnografinių regionų subėgtuvėsvaržytuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą…“; „Kūrybiniai blyksniai iš arti“; „Pripildė mus Lietuvos“; „Maža kelionė – dideli pasiekimai“.

2014 m. įgyvendinti projektai: „Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“; „Stovykla „Jaunieji genijai – menininkai“; „ Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“; „Kelią kuriame eidami drauge su Europa“; „Skaitymo skatinimo meniu“; „Iš miesto į kaimą: keliaujantys sociokultūriniai turai“.

2013 m. įgyvendinti projektai: „Kristijonas Donelaitis: Knygos metų laikai“; „Tarptautinė vaikų knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės“; „Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL‘2013“ (tęstinis projektas); „Tarptautinė keliaujanti Klaipėdos krašto istorijos žinių lyga – turnyras „… Kol esam lietuviai, to krašto nenustosim…“; „Iš miesto į kaimą: keliaujantys sociokultūriniai turai“; „Tarptautinis projektas „Trys keliaujančios knygų mugės: lietuviško žodžio atodangos“; „Elektroninių paslaugų vadybininkai – kompetentingi bibliotekininkai“; „Žodžio klėties duris atvėrus…“; „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė“; „Andriaus Šikšniaus knygos „Paklausk žalčio“ leidyba“; „Net ir būdamas namuose, jauskis tikru europiečiu“.

2012 m. įgyvendinti projektai: „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“; „Skaitmeninės paveldosaugos knygos gyvasties ženklai“; „Tarptautinis projektas „Trys keliaujančios knygų mugės „Lietuviško žodžio akiračiai“; „Kultūros  paveldo palikimas: praeities akcentai ir novatoriškumas“; „Renginių ciklas „Knygos šaukinys-kūryba“; „Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL“; „Su knyga – per išminties marias“; „Bibliotheca Georgii comitis de Plater: Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“; „Kūrybos slėpiniai ir atsivėrimai“; „Atrask save: jaunų žmonių socialinis dialogas“; „Mes turtingi patirtim, dovanota jauniems“.

2011 m. įgyvendinti projektai: „Tiesiame tiltus: nuo rašytojo link skaitytojo“; „Sankirtos: trys keliaujančios knygos dekados“; „Sociokultūros paviljonas: žodis, žinios, kūryba“; „Pasaulio šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti“, skirta Šilutės miesto 500 metų jubiliejui; „Penki veiksmai miesto gimtadieniui“; „Knyga ir biblioteka amžių tėkmėje…“; „Tėviškėje prasideda žmogus“.

2010 m. įgyvendinti projektai: „Trys meno mūzos: Literatūra. Muzika. Dailė“; „Tarptautinis tęstinis projektas „Keliaujanti knygos dekada „Šimtmečių akistata“; „Knygos ir rašto paveldas: penkių šimtmečių šviesmečiai“; „Tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“; „Knyga – pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“; „Europos diena Šilutėje“; „Penkių šimtmečių šviesmečiai“; „2011 metų meninis reprezentacinis kalendorius „Šilutė 500“; „Grafo Jurgio Pliaterio 200ųjų gimimo metinių minėjimas“.

2009 m. įgyvendinti projektai: „Lietuva tarp praeities ir dabarties: dialogai meno kalba“; „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: knygos ir žodžio atovarta“; „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“; „Tarptautinis projektas „Literatūrinė kelionė: lietuviškos knygos metų laikai“; „Vaikų, tėvelių ir senelių kelionė skaitymo traukiniu“; „Žinių ir kūrybos atodangos“; „Už metų kalno“; „Spalvotu pažinimo greitkeliu“; „Gimtinės kronikos“; „Knygos renginių kaleidoskopas: žmogaus ir žodžio sangrąža“, projektas skirtas Martyno Kybelkos 125-osioms gimimo metinėms ir pirmosios lietuviškos gramatikos autoriaus Danieliaus Kleino 400-osioms gimimo metinėms paminėti.

2008 m. įgyvendinti projektai: „Tarptautinė vaikų knygos mugė „Rimtai ir žaismingai metų knygos ratu!“; „Žodžio klėties duris atvėrus“; „Trys knygos dekados „Lietuviški dialogai“; „Vydūnas: Fridrichas Bajoraitis „Gyvumo žodžiai“; „Pamario krašto knygos ir rašto paveldo istorijos ženklai“; „Prisilietimai prie kūrybos versmių“; „Stebuklų pilna pažinimo planeta“; „Vydūno kūrybinio paveldo aktualinimas“; „Gyvoji literatūros ir meno sintezė“; „Visos Vydūno knygos“ spausdinimas“; „Gyvumo žodžiai“.

2007 m. įgyvendinti projektai: „Lietuviškas žodis ir raštas Karaliaučiaus krašte“; „Knygos slėpiniai“; „Knygos ir rašto paveldo aktualizavimas ir sklaida“; „Pamario krašto kultūros paveldo aktualizavimas ir sklaida socialinėje aplinkoje“; „Knygos pasaulis atviras visiems“; kraštiečių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti…“; „Kūrybos ir saviraiškos takas – kelionė į pažinimo šalį“; „Knygų skaitymo pasaulis ir pažinimo galaktika“; „Hermannas Sudermannas savo knygose ir biblioteka“; „Knyga – raktas į suvokimo pasaulį“; literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“

2006 m. įgyvendinti projektai: „ Tarptautinis projektas „Baltijos šalių vaikų knygos mugė „Margaspalvė knygų karuselė“; „Knygos ir rašto paveldas Šilutės krašte“; „Pamario vėjų šėlsme“; „Spaudos ir istorijos fotografijų albumas su bibliografija „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“; „Būti kartu su laiku“; „Knygos ir rašto paveldo sauga ir aktualizavimas“ (tęstinis); „Knyga – šaltinis, gaivinantis gebėjimą mąstyti“ arba „Naujų knygų aruodai“; „Kartu su laiko tėkme“; „Modernėjančiai bendruomenei – besikeičianti biblioteka“.

Puslapis atnaujintas: 2024-07-01