KAIP TAPTI SKAITYTOJU

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Norint tapti bibliotekos skaitytoju, reikia:

  • Susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis
  • Įsigyti skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje (Tilžės g. 10, Šilutė) arba užsisakyti portale www.ibiblioteka.lt
  • Pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą (studentams, moksleiviams, neįgaliesiems – atitinkamą pažymėjimą) su nuotrauka, asmens kodu ir parašu
  • Užpildyti registracijos kortelę
  • Sumokėti nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį

Vaikas iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.
Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas.
LIBIS skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.
LIBIS skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės.
Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto ir mokėti už registraciją nereikia.

 

Kontaktinis asmuo
VYRESNIOJI BIBLIOTEKININKĖ (SKAITYTOJŲ REGISTRACIJA)
Žaneta Jokužytė, tel. (8 441) 76 962, el. paštas – Zaneta.Jokuzyte@silutevb.lt