Asmens duomenų tvarkymo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje taisyklės

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

 

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises forma

 

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – Informacijos skyriaus vedėja Sandra Jablonskienė, tel. (8 441) 45 962, sandra.jablonskiene@silutevb.lt

Atnaujinta: 2024-01-23