BIBLIOTEKININKAI KVIEČIA BENDRADARBIAUTI RENGIANT MONOGRAFIJĄ „ŠILUTĖ. GAIDELIAI” IŠ SERIJOS „LIETUVOS VALSČIAI”

purvinai_041Leidykla „Versmė” nuo 1994-ųjų rengia ir leidžia mūsų šalyje ir kitur analogų neturinčią, net kelis šimtus tomų galinčią pasiekti seriją „Lietuvos valsčiai”, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009) ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), taip pat dedikuojamą ir kitoms reikšmingoms valstybės, jos miestų ir miestelių bei kitų šaliai svarbių įvykių sukaktims.

„Lietuvos valsčių” serija – tai daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos istorijos leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų, kovas už nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius ir šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.
Dr. Martynas Purvinas – vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas jau parengė monografijos „Šilutė. Gaideliai” preliminarią struktūrą, kuri skirta monografijos medžiagos rinkimo etapui: gamta; proistorė (archeologinių tyrimų duomenys); istorija; urbanistika ir architektūra; kaimai ir dvarai; etnografija; etnika (tautinė specifika); transportas, infrastruktūra, ryšiai; pramonė; verslai ir amatai; prekyba; medicina ir sveikatos apsauga; religija (visos buvusios konfesijos, jų bendruomenės, šventovės, dvasininkai); švietimas; kultūra: muziejai ir kolekcijos, kraštotyra, kultūros draugijos, kultūros veikėjai; tautosaka; tautodailė, liaudies menas; raštija ir spauda: leidiniai, spaustuvės, bibliotekos ir knygynai, veikėjai; menas; lietuvybė; kalbos, tarmės; žymesni žmonės; sportas ir poilsis, pramogos; išeivija (ankstesnių amžių išeivija, 1939, 1944, 1957 m. ir vėliau pasitraukusieji, jų veikla); Šilutė ir apylinkės 1944–1989 m.; Šilutė atgimimo metais; šiandieninė Šilutė. Parengtoje koncepcijoje nurodyti tik svarbesni monografijos poskyriai, juose galės būti po kelis ar net keliolika atskirų straipsnių. Apimtis griežtai neribojama – gali būti gana trumpų straipsnelių ar labai nemažų studijų. Temų pobūdis taip pat gali labai skirtis (pavyzdžiui, nuo vieno istorinio veikėjo, kokios nors draugijos, pramonės įmonės ar pan. aprašymo iki platesnių apžvalgų). Tiktų ir įvairių laikų atsiminimai (jei juose būtų apibūdinama Šilutė ir jos apylinkės vienu ar kitu metu, neapsiribojant vien pernelyg smulkiais ir privačiais dalykais). Bendrų žinių apie reikalavimus tokiems straipsniams galima rasti leidyklos „Versmė” tinklalapyje <http://www.versme.lt> .
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojai ne tik rengs straipsnius būsimai monografijai, bet ir imasi iniciatyvos talkinti jos vyriausiajam redaktoriui ir sudarytojui dr. M. Purvinui ieškant būsimų monografijos rengėjų, organizuojant susitikimus, palaikant kontaktus ir kt. organizaciniuose darbuose. Daugiau informacijos čia__.
Tikimasi, kad prie knygos rengimo prisidės Pamario krašto šviesuoliai, istorikai, literatai švietimo ir kultūros darbuotojai, muziejininkai, kraštotyrininkai, tautodailininkai, spaudos leidėjai ir kiti mūsų kraštui neabejingi žmonės. Gegužės 18 dieną (penktadienį) 16.30 val. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bus surengtas susitikimas su monografijos „Šilutė. Gaideliai” vyriausiuoju redaktoriumi ir sudarytoju dr. M. Purvinu, į kurį kviečiami visi norintys tapti monografijos rengėjais. Susitikime dr. M. Purvinas aptars Klaipėdos krašto valsčių ypatybes, galimą kraštotyrinių monografijų apie Šilutės apskrities valsčius sistemą, siūlomą Šilutės monografijos teritorinę bazę, pristatys būsimos monografijos preliminarią struktūrą. Dr. M. Purvino nuomone, pirmiausia bus rengiama Šilutės ir Gaidelių valsčių monografija, kartu renkant straipsnius Rusnės ir Kintų valsčių monografijoms. Už parengtus ir monografijoje publikuotus straipsnius bus atlyginta (pavyzdžiui, vieno straipsnio autorius galės gauti už tai didžiosios knygos egzempliorių). Susitikimo metu šilutiškiai turės pirmenybę pasirinkti norimas straipsnių temas, pasirašyti sutartis su leidykla. Jei Šilutėje neatsiras rašančių viena ar kita tema, tomis temomis galinčių rašyti bus ieškoma kituose miestuose.
Monografija „Šilutė. Gaideliai” bus ne mažesnė už kitas serijos „Lietuvos valsčiai” knygas – per tūkstančio puslapių apimties. Joje tilps bent šimtas straipsnių. Tai bus pati didžiausia knyga apie šias apylinkes.
Susitikime gegužės 18 dieną (penktadienį) 16.30 val. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Tilžės g. 10, Periodikos skaitykla, I aukštas) laukiami ne tik šilutiškiai bet ir tie, kurie turi parengę arba gali parengti medžiagą apie Rusnės ar Kintų apylinkes.

Informaciją parengė Nijolė Budreckienė,
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vedėja

Spausdinti
Facebook komentarai