Inkakliuose paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

inkakliai012013 m. gegužės 9 d., Daiva Milkerienė

 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių filialas kartu su Švėkšnos „Saulės” gimnazijos Inkaklių skyriaus mokiniais paminėjo spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, prisimindami Švėkšnos krašto knygnešių organizatorių Juozapą Rugį, kuriam kaip tik šiemet, gegužės 23 d. sukanka 155-osios gimimo metinės.

Švėkšniškė kraštotyrininkė Ona Norkutė įdomiai pasakojo apie gydytoją, aušrininką, varpininką ir knygnešį Juozapą Rugį (1858-1919). Apie jo nuveiktus darbus skleidžiant tautiškumo idėjas, platinant knygas lietuviškais rašmenimis, gelbstint knygnešius nuo trėmimų. 1886 m. suvalkietis atvykęs į Švėkšną, čia pasiliko visiems laikams. Juozapas Rugis didelę įtaką ir autoritetą turėjo ir tarp paprastų vietos gyventojų, ir tarp aukštuomenės narių. Jis organizavo knygnešių tinklą ir platino atgabentus lietuviškus spaudinius. Artimai bendravo su caro rūmuose aukštas pareigas užėmusiu grafu Adomu Broel Pliateriu, jo sūnumi Jurgiu Broel Pliateriu. Palaikė ryšius su tautinio atgimimo veikėjais Vincu Kudirka, Martynu Jankumi, Juozu Griniumi, Jurgiu Šauliu. Ne vienam yra padėjęs pereiti sieną ir pagelbėjęs pinigais.
Didžiausi talkininkai platinat lietuvišką spaudą, buvo vietos knygnešiai, o tarp jų Tadas Lomsargis (1873-1947) iš Varniškių kaimo, esančio visai šalia Inkaklių kaimo ir prie pat Prūsų sienos. Tadas Lomsargis tarnavo eiguliu pas grafą Pliaterį, todėl gerai žinojo visus Parubežio miško takelius. Jis pats gabeno knygas, ir kitus asmenis pervesdavo per sieną jam žinomais takais. Caro valdžia Tadą Lomsargį už draudžiamų knygų platinimą nuteisė ištremti į Sibirą, tačiau Juozapui Rugiui paprašius grafo Adomo Pliaterio užtarti jį, vis gi Tadas Lomsargis buvo ištremtas tik į Mogiliovą Ukrainoje, kur Genovaitė Pliaterienė turėjo dvarų ir viename iš jų Tadas Lomsargis ten tarnavo ūkvedžiu. 1918 m. jis su šeima grįžo į gimtąjį Varniškių kaimą, kur ir mirė. Palaidotas Švėkšnos kapinėse. Įdomu tai, kad Tado Lomsargio sūnus taip pat Tadas Lomsargis (1905-1942) buvo vienas iš pirmųjų meninės knygrišystės profesionalas. Jo įrištos knygos pasižymėjo menine, kokybine verte.
Kraštotyrininkės Onos Norkutės pasakojimą bibliotekininkė D. Milkerienė paįvairino skaidrėmis su vaizdais iš Juozapo Rugio ir Tado Lomsargio išlikusių nuotraukų, kai kurios jų iš asmeninio Onos Norkutės archyvo.
Švėkšnos aikštėje stovi paminklas Švėkšnos krašto knygnešiams, kuriame yra įrašas: „Knygnešių gadynė gali būti prilyginta didžiųjų kovų su kryžiuočiais gadynei.”

 

inkakliai02

Spausdinti
Facebook komentarai