Inkaklių bibliotekoje pristatyta fotografijų ir dokumentų paroda „Inkaklių bendruomenės „Ašva“ dešimtmetis“

bendr.12013 m. liepos 10 d., Daiva Milkerienė

Prisiminti Inkaklių bendruomenės „Ašva” nuveiktus darbus, aptarti busimus, į Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių filialą rinkosi bendruomenės „Ašva” nariai, inkakliškiai. Inkaklių filialo bibliotekininkė Daiva Milkerienė susirinkusiems pristatė surinktas fotografijas, kuriose užfiksuotas bendruomenės gyvenimas ir veikla nuo pat jos susikūrimo. Taip pat buvo pristatyta dokumentinė paroda, kurioje atsispindi bendruomenės veikla, demonstruota video medžiaga. Prisiminimais aktyviai dalijosi bendruomenės narės Zita Drungėlienė, Zita Pliuščiauskaitė.

Švėkšnos seniūnijos Inkaklių bendruomenė „Ašva” įsikūrė 2003 metų kovo 10 dieną. Jos pirmininku išrinktas Valentinas Vanagas, kuris sėkmingai šiai bendruomenei vadovauja iki pat šiol. Bendruomenės veikla prasidėjo gegužės mėnesį sukvietus visus inkakliškius į visuotinę talką tvarkyti gyvenvietę, buvo pasodintas ąžuoliukas, kuris turėjo simbolizuoti tvirtą, susitelkusią bendruomenę. Talką užbaigė suneštinės vaišės. Bendruomenė iš pat pradžių ėmėsi organizuoti Inkaklių kaimo šventę, Motinos dienos šventę, nes nebelikus kultūros namų Inkakliuose, nebebuvo kam tai daryti. Bendruomenės narės Irenos Jančauskienės iniciatyva nuolat sveikinami senoliai sulaukę garbingo amžiaus jubiliejus, paminėtos daugiavaikes šeimos. Stengiamasi padėti visiems inkakliškiams spręsti bendras problemas, taip pat ir individualius klausimus.
Kadangi bendruomenė neturėjo savo patalpų, tai nuolat rinkdavosi pradinėje mokykloje arba bibliotekoje. Pagrindinių švenčių padėjėjai taip pat tapo vietos įstaigų darbuotojai: mokytojos, bibliotekininkė, medicinos sesuo, girininkijos darbuotojai, etnografinio „Dainorių” ansamblio nariai.
Bendruomenė per savo gyvavimo dešimtmetį rengė įvairius projektus, kai ką pavyko įgyvendinti, kai kur pritrūko patirties. 2004 m. prie Švėkšnos seniūno A. Šepučio iniciatyvos, prisidedant ir bendruomenei, buvo įrengta poilsio aikštelė prie rubežiaus, kur tais pačiais metais kaimo šventės metu buvo pastatytas stogastulpis (aut. V. Bliudžius), ženklinantis sieną tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos. 2007 m. išleistas atvirukas su kaimo vaizdais. 2008 m. įrengta sūpynių aikštelė, bėgimo takas su šuoliaduobe pagal projektą „Sveika aplinka, sveikas žmogus – visos bendruomenės rūpestis”. 2009 m. ant akmeninio paminklo, menančio Inkaklių žymiąsias istorines datas, Inkaklių kaimo šventės metu pritvirtinta nukalta saulutė su Lietuvos tūkstantmečio ženklu (aut. D. Šarkus). 2013 metais pagaliau įrengti bendruomenės namai. Įgyvendinus papildomą projektą įsigyti visi baldai ir įranga. Šiais metais taip pat bendruomenės iniciatyva tvarkomas Inkaklių kaimo pasididžiavimas – Inkaklių koplyčia ir šv. Mergelės Marijos Lurdo grota.
Bendruomenės pirmininkas V. Vanagas nuolat džiaugiasi, kad bendruomenei niekada netrūksta rėmėjų. Jais yra ne tik vietos verslininkai, bet ir geranoriški vietos žmonės, kurie dažnai padeda darbus nuveikti savo darbščiomis rankomis. Bendruomenė yra dėkinga rėmėjams tokiems, kaip buvęs seimo narys Z. Balčytis, dabartinis seimo narys R. Žemaitaitis. Dėkojame ir rajono savivaldybės tarybos nariams, administracijai už įvairiapusią paramą sprendžiant sudėtingas problemas.
Dešimt metų atrodo pralėkė taip greit. Gražėja vis mūsų Inkakliai ir žmonės geri čia gyvena. Todėl čia gyventi gera. O planų ateičiai tai tikrai turime… Tokiomis mintimis buvo užbaigtas pokalbis prie arbatos puodelio.

Spausdinti
Facebook komentarai