Pravėrę langą į praeitį

sam 24832014 m. liepos 9 d., Danutė Adomavičienė

Būtent taip jautėsi liepos 5 d. susirinkusieji į Šilutės F. Bajoraičio viešosios Pašyšių filialo biblioteką, kur vyko susitikimas su publicistu Stasiu Mėlinausku, pristačiusiu savo knygą ,,Pėdos rasoje“.

Stasys Mėlinauskas ilgus metus dirbo Šilutės rajono laikraštyje „Pamarys“, „Respublikos“ laikraštyje, rašė kitiems leidiniams. Knygoje „Pėdos rasoje” sudėti straipsniai, atspindintys ne tik Šilutės krašto žmonių buitį, sovietinius laikus, Atgimimo aušrą Pamaryje, pirmuosius atkurtos Nepriklausomybės metus bet ir vėlesnes dienas, anuomet Šilutės ir Pagėgių krašte gyvenusių žmonių lūkesčius, siekius, džiaugsmus, laimėjimus ir nusivylimus. Autorius buvo daugelio to laiko įvykių, permainų liudininkas ir dalyvis, per keturiasdešimt žurnalistinio darbo metų sutikęs daugybę žmonių, apie daug ką rašęs, daug ką įamžinęs. Į leidinį autorius sudėjo 1969–2011 metais jo paties parašytus ir rajoninėje spaudoje spausdintus straipsnius apie Šilutės ir Pagėgių krašto gyvenimą, fotografijas.

Idėja išleisti publikacijų knygą autoriui gimė vartant senus apdulkėjusius laikraščius, kuriuos jis saugojo savo sodyboje. Čia būtų galima pacituoti vieno universiteto dėstytojo žodžius: „Laikraštis turi du gyvenimus: pirmąsyk jis įdomus tada, kai pasirodo, o antrąsyk, kai žmogus jį skaito po daugelio metų“. Ši mintis paskatino publicistą ieškoti savo rašinių „Pamario“ redakcijoje, Šilutės ir Klaipėdos bibliotekose, vartant senus laikraščius. Pradžioje S. Mėlinauskas atsirinko per 600 publikacijų, po septynių atrankos turų iš to pluošto nebeliko nė pusės. „Bet ir po tokio radikalaus rašinių atsijojimo knyga vis tiek gimė gal ir nepadoriai stora…“, – teigė autorius.

Knygą autorius paskyrė savo buvusiems skaitytojams ir Sąjūdžio dienų draugams. Tai tarsi istorijos vadovėlis, leidžiantis geriau pažinti anuomet vykusius įvykius mūsų krašte.

Eidami gyvenimo keliu, paliekame pėdsakus. Vieni – vos matomus, kiti – giliau įspaustus. Vienų pėdos granite (tiesiogine ir perkeltine prasme), kitų – lakiame smėlyje, rytmečio rasoje…

Savo pėdas istorijos verpetuose paliko ir amžinybėn išėjęs Vytautas Tribičius – ilgametis Pašyšių gyventojas, savamokslis dailininkas, kurio paroda pristatyta renginio metu. Buvęs tremtinys nutapė apie150 paveikslų. Dalis jų padovanota Šilutės muziejui. Už neišsenkantį talentą, meilę savo kraštui 2009 m. jam suteiktas Pašyšių garbės piliečio vardas. Paroda surengta pagerbiant amžinybėn išėjusį dailininką. Norisi padėkoti jo šeimai už suteiktą galimybę dar kartą pažvelgti į šviesaus atminimo V. Tribičiaus kūrybą, kurioje atsispindi mūsų krašto vaizdai.

sam 2489

sam 2493

Spausdinti
Facebook komentarai