Laiko, žmogaus ir žodžio sąskambiai…

IMG 90202015 m. rugsėji 15 d., Aldona Norbutienė
Rugsėjo 10 dieną Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka paminėjo 70-ties metų sukaktį, surengdama šventę „Laiko, žmogaus ir žodžio sąskambiai…”. Šventiškai puošniame Vasaros kiemelyje į jubiliejinį renginį susirinko garbūs svečiai, bibliotekos bičiuliai, partneriai, bendraminčiai, rėmėjai, bibliotekos skaitytojai, kuriuos muzikos garsais pasitiko Priekulės Bengelių kaimo kapelos muzikantai. Čia pat buvo galima susipažinti su bibliotekininkų parengta ekspozicija „Metų ritme: biblioteka, bendruomenė, bibliotekininkas”, vyko žaidimas „Taip. Ne”.

„Bibliotekos pašaukimas – sergėti ir branginti žmogaus kuriamą kultūrą plačiąja prasme, atverti duris ieškantiems, atrandantiems žinių, pomėgių ir kūrybos erdvę. Tokia netradicinė, kurianti ir ieškanti yra Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka” – rašoma bibliotekos parengtame ir išleistame pažintiniame, iliustruotame leidinyje „Biblioteka – durys, atviros visiems”, skirtame 70-mečiui. Biblioteka įkurta 1945 m. rugpjūčio 1 d. kaip Šilutės apskrities valstybinė viešoji biblioteka. 1950 m. tapo rajonine, vėliau – centrine, 2005 m. pavadinta pirmojo Mažojoje Lietuvoje kilnojamojo knygynėlio įkūrėjo, poeto Fridricho Bajoraičio vardu. Pasitelkus žiniasklaidą, reklamą, biblioteka nuolat primena apie save, pristato save, kviesdama bendruomenę „Aš esu įdomi biblioteka – ateik!” Kuo ši biblioteka įdomi?
Nuo 2006 m. biblioteka įsikūrusi viename senojo Žibų kaimo istorinių pastatų komplekse, su fasaduose išsaugotais autentiškos prieškario reklamos fragmentais. Šilutės kraštas – Mažosios Lietuvos, dar vadinamos lietuviškos raštijos lopšiu, dalis, garsėjanti istorine praeitimi, žinoma kultūros, knygos, rašto iškiliais veikėjais. Mažosios Lietuvos paveldui pažinti, aktualizuoti, skleisti bibliotekoje 1990 m. įkurtas pirmasis Lietuvoje Knygos muziejus, kuriame sukaupti ir saugomi seni, reti, vertingi leidiniai, rankraščiai, ikonografija apie Mažąją Lietuvą. Veikia nuolat atnaujinama ekspozicija „Šilutės senoji knyga ir jos veikėjai”.
Pasikeitė ir bibliotekos veidas. Iš kuklios knygų saugotojos, skirtos skaityti, ji tapo modernia biblioteka, gebančia tenkinti bendruomenės informacinius, savišvietos, laisvalaikio poreikius, bendradarbiaujančia su vietos institucijomis, nuolat sulaukiančia rėmėjų. Biblioteka ir jos filialai kompiuterizuoti, įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, projekto „Bibliotekos pažangai” lėšomis 22 bibliotekos miestelių ir kaimo filialuose įrengti viešosios interneto prieigos taškai su jaukiomis vartotojų aptarnavimo zonomis. Regiono bendruomenei siūlomos 47 rūšių nemokamos ir 26 mokamos tradicinės ir skaitmeninės bei interaktyvios informacijos paslaugos: mobilios – senjorams, regos ir judėjimo sutrikimų turintiems skaitytojams, pristatant knygas į namus; naujos – „Keliaujanti biblioteka”, teikiant skaitymo paslaugas įstaigose; netradicinės – sužadėtuvių fotosesijos, užsiėmimai su dietologais, fotografų dienos bibliotekoje. Lankytojai gali naudotis savitarnos įranga, bibliotekos kiemelyje – Knygų grąžinimo dėže, Vienišiaus palėpėlėje – jaukia ir ramia vieta darbui ir kūrybai, Pastogėlėje – pasigrožėti meno kūrinių parodomis. Bibliotekos tinklo paslaugomis naudojasi per 25 % rajono gyventojų, kuriems atviras 251 600 fiz. vnt. knygų, periodinių, elektroninių laikmenų fondas. Per metus vidutiniškai apsilanko per 231 500 lankytojų, aptarnaujama per 10 650 vartotojų, išduodama per 402 000 dokumentų, surengiama per 840 žodinių ir vaizdinių knygos renginių.
Veikloms lėšas biblioteka pritraukia teikdama paraiškas įvairiems fondams papildomam finansavimui gauti. Šiuo metu įgyvendinami projektai: „Bibliotekos pažangai 2″ projektas „Bendruomenės Hub’as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą”, skirtas inovatyvioms paslaugoms teikti, bei tarptautinis projektas „Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms”, skirtas skatinti profesionalios kultūros ir meno sklaidą, pristatyti Vakarų Lietuvos regiono kultūrą, vykdyti inovatyvias veiklas, aktualias Vakarų Lietuvos regiono bibliotekų vartotojams. Surengta tarptautinė inovatyvių bibliotekos paslaugų sklaidos mugė „Akistata su vartotoju: įdomu, nes netikėta?”, du keliaujantys diskusijų forumai „Regionų kultūros tapatumo ženklai”, kiemo renginys „Taip. Ne”.
Bibliotekos veidas – netradiciniai renginiai. Į rengiamą Pasaulio šilutiškių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti” susirenka po pasaulį išsibarstę žymūs kraštiečiai, savo darbais garsinantys Šilutės vardą Lietuvoje ir užsienyje. Šventė skatina gerų darbų kraštui iniciatyvas, kuria pažinimo tiltus tarp čia gyvenusių ir dabar gyvenančių kartų, rengiami susitikimai, kūrybos pristatymai. Literatūrinio rudens šventė-konkursas „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…” kas trejus metus sukviečia iš Šilutės krašto kilusius ar kitaip su juo susijusius meninio žodžio, knygos autorius, literatūrologus, knygų vertėjus, sudarytojus, iliustruotojus. Renginio tikslas – skleisti, aktualinti naujausią Pamario krašto autorių literatūrinę kūrybą, populiarinti poeto, publicisto, visuomenės veikėjo Fridricho Bajoraičio vardą, įteikiant jo vardo literatūrinę premiją laureatui. Kas trejus metus rengiama šventė, tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes – iš Baltijos valstybių”, populiarina Baltijos šalių ir Kaliningrado (Rusija) knygą, literatūrinį žodį. Kas dvejus metus biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas pakviečia Šilutės krašto gimnazijų jaunuomenę susitikti Vilniaus universiteto „Žinių ir karjeros mugėje”, telkiančioje gimnazistus pasirinkti interesus atitinkančią karjerą, skatinančioje jų profesinę motyvaciją. Organizuotame tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas” dalyvavo 47 dailininkai iš 19 valstybių, sukurta 117 ekslibrisų. Konkurso tikslas – pakviesti dailininkus sukurti ekslibrisus ir įprasminti laivų vėtrunges – Mažosios Lietuvos nematerialiosios kultūros ženklą. Rengiamos žinių lygos-turnyrai „Žaidžiame ir mokomės”, kuriose bibliotekos lankytojams perduodamos žinios ir naujausia informacija. Turnyre „Pažink didžią Mažąją Lietuvą!”, kuriam išskirtinumo ir intrigos suteikė VU Istorijos katedros profesorius Alfredas Bumblauskas, jėgas išbandė Šilutės gimnazijų ir specialiųjų mokyklų moksleiviai. Surengtas policijos pareigūnų turnyras „Gink, saugok, padėk, bet išlik”. Teatralizuotame žinių turnyre „Šaukinys – vietos savivalda” kovėsi Vakarų Lietuvos savivaldybės institucijų komandos. Minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metį surengta protų kova „…kol esam lietuviai, to krašto nenustosim…”, į kurią savo jėgų išbandyti atvyko komandos ir iš aplinkinių rajonų. Dalyvavo rajonų vadovai, politikai, valstybės tarnautojai ir bibliotekininkai. Žinių lygoje-turnyre „Bičiulių kodas – biblioteka” varžėsi Šilutės rajono savivaldybės politikų ir Administracijos darbuotojų, verslininkų, kultūros ir švietimo įstaigų, žiniasklaidos komandos. Rengiamus turnyrus lydi azartas, geros emocijos, šilta ir draugiška atmosfera, o dalyviai išeina su šypsena ir pagausėjusiu žinių bagažu. Bibliotekininkai patys kuria teatralizuotas turnyrų programas, jose dalyvauja, improvizuoja, sukuria nepakartojamą renginio nuotaiką. Organizuojama Vasaros stovykla „Jaunieji genijai –menininkai” sukviečia jaunųjų bibliotekos lankytojų ratą. Stovyklą veda teatro „Lėlė” profesionalūs aktoriai. Dalyviai turi galimybę artimiau susipažinti su šiuo teatru, išmoksta pajusti erdvę, improvizuoti scenoje su savo sukurtomis lėlėmis. Ši jaunųjų talentų meninio ugdymo mokykla lavina mąstymą, praturtina laisvalaikį. Parengta edukacinė programa „Arbata iš metų į metus” lankytojus supažindina su įvairių šalių arbatos gėrimo tradicijomis ir ritualais. Edukacinės mokyklėlės „Grafikos studija” užsiėmimuose mokoma kurti knygos ženklą – ekslibrisą. Biblioteka žinoma savo leidybine veikla. Plati partnerystės ir bičiulystės geografija leidžia nuosekliai vykdyti tarpvalstybinį kultūros dialogą knyginės kultūros, edukacijos, informacijos, gerosios praktikos sferose. Partnerystė su Šilutės miesto vaikų darželiais leidžia ugdyti skaitymo įgūdžius nuo ankstyvos vaikystės. Siekdama užtikrinti prasmingą laisvalaikio užimtumą, kūrybiškumą, ugdyti domėjimąsi mokslu, integruoti socialinės atskirties grupes į visuomenę, biblioteka sukūrė aktyvų bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis, vaikų ir jaunimo organizacijomis.
Apžvelgiant bibliotekos septynių dešimtmečių kelią prisimename tuos, kurie įvairiais laikotarpiais kūrė biblioteką: pirmoji vedėja – Kostė Gedmintienė, vėliau – Elena Juškienė, Jurgis Racevičius, Angelė Šedytė, Jadvyga Poškaitė, Gailutė Rutkauskaitė, Gerdrūta Leškytė. Nuo1976 m. iki šiol bibliotekai vadovauja Dalia Užpelkienė, pelniusi gausybę apdovanojimų ir įvertinimo ženklų. Įstaigos tradicijas kūrė ir puoselėjo ilgamečiai bibliotekų-filialų darbuotojai: Jadvyga Verpečinskienė (Žemaičių Naumiestis), Pranciška Žemgulienė (Ramučiai), Rusnės salos bibliotekininkai Juozas Kinderis, Ona Malinauskienė, viešojoje bibliotekoje dirbusios Birutė Krukauskienė, Genovaitė Širvaitienė ir daugelis kitų. Siekiant stiprinti bibliotekininkų profesinę motyvaciją už praėjusių metų profesinio meistriškumo rezultatus kasmet (nuo 1997 m.) renkamas geriausias Šilutės krašto metų bibliotekininkas.
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka už kultūrinę-literatūrinę veiklą apdovanota Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės” premija (1995), pelnytas LR Seimo Martyno Mažvydo atminimo medalis, diplomas ir 10 000 Lt premija už geriausią renginį pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui paminėti(1998). Reikšmingi ir kiti apdovanojimai: projekto „Bibliotekos pažangai” nominacijos „Skaitlingiausia’ 2010″, „Viešiausia’ 2012″ biblioteka, LR Seimo medalis už šilutiškių telkimą kilniems darbams, Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už dalyvavimą „Knygų Kalėdų” akcijose (2012, 2015), Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos nominacija „Išminties marės” (2015), LR Vidaus reikalų ministerijos ministro padėkos raštas ir 579 eurų premija už programą „Biblioteka – policijos bendražygė nusikaltimų prevencijos greitkelyje” (2015) ir kt.
Bibliotekos 70-ojo jubiliejaus šventė prasidėjo bibliotekos Pastogėlėje rašytojo, bibliotekininko, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio mažosios plastikos parodos „Baibokai ir jų lazdos” atidarymu. Parodos autorius skaitytojams žinomas kaip romanų, novelių, pjesių, detektyvų autorius. Rašytojas dažnai detektyvus pasirašo Raido Dubrės slapyvardžiu. Susitikime jis atskleidė savo pomėgį drožinėti iš medžio bei skaptuoti iš akmens įvairias skulptūras. J. Šikšnelis atsakė į gausiai susirinkusių žiūrovų klausimus, skaitė savo sukurtus literatūrinius tekstus. Auditorijos širdis savo pagamintos birbynės garsais virpino žinomas birbynininkas, liaudies instrumentų meistras, kraštietis Kazys Budrys.
Toliau šventinis renginys vyko bibliotekos Vasaros kiemelyje, kuriame vos tilpo gausus sveikintojų ir lankytojų būrys. Šventė prasidėjo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimu Šilutės bibliotekininkams, skaitytojams ir bibliotekos draugams, kurį perskaitė renginio vedėjas Marijus Budraitis. Po to sveikino Šilutės rajono savivaldybės vadovai – mero pavaduotojas Algirdas Balčytis, mero patarėja Inesa Murauskienė, Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas. Jie perdavė Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus padėkas viešosios bibliotekos bendruomenei ir direktorei Daliai Užpelkienei. Seimo narys Artūras Skardžius perdavė LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus dedikuotą dovaną – paveikslą. Seimo pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio sveikinimą perskaitė patarėja Daiva Liaugaudaitė. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai, svarų indėlį kuriant darnią, pilietišką visuomenę LR Kultūros ministerijos padėkos raštą bibliotekos direktorei D. Užpelkienei įteikė sveikinti atvykę ministerijos atstovai – viceministras Arnas Neverauskas, ministro patarėja Dalia Vencevičienė, vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė. Sveikino kolegos bibliotekininkai: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. hab. dr. Renaldas Gutauskas, direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Stratilatovas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, Lietuvos technikos bibliotekos direktorius Kazys Mackevičius, Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, kolegos iš Latvijos Bauskės centrinės bibliotekos, Vakarų Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai, bibliotekininkai iš Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos, Telšių, Pagėgių, Palangos, Šilalės, Tauragės. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos vardu linkėjimus perdavė tarybos narė Daina Sutkevičienė. Pasveikinti susirinko gausus būrys partnerių: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė dr. Silva Pocytė, Šilutės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, rajono seniūnijų seniūnai, Šilutės socialinių paslaugų centro, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono komisariato, rajoninės spaudos atstovai, bibliotekos rėmėjai – Šilutės verslininkai ir įstaigų vadovai. Nuoširdžiausius linkėjimus skyrė kolegos, partneriai ir bendraminčiai – Pamario krašto kultūros įstaigų atstovai. Prie gausybės sveikinimų prisijungė Šilutės mokyklų bibliotekininkai, tarptautinio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…” dalyviai, folkloro ansamblių „Ramytė”, „Verdainė”, mišraus vokalinio ansamblio „Mingė”, Šilutės nevyriausybinio sektoriaus (klubas „Moterų seklyčia”, diabeto klubas „Margainis”, astmos klubas „Ave Vita”, Šilutės-Emericho miestų bendradarbiavimo draugija, moterų draugija „Viva femina”) atstovai.
„Gimtadienis yra ta diena, kai po vienu stogu susirenka saviškiai, bičiuliai, bendraminčiai. Gimtadienis yra Dievo dovanota proga pasitikrinti savitarpio ryšių tvarumą ir pasakyti: aš branginu Tave ne todėl, kad tu esi mano draugas, bet todėl, kad savo draugu laikai mane”, – dėkojo atvykusiems bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė, pakviesdama gimtadienio publiką žaisti ir taip sutvirtinti partnerystę, bičiulystę, bendrystę.
Toliau šventinį vakarą tęsė nuotaikingas žaidimas „Taip. Ne”, kuriame prie baltųjų ir juodųjų stalų žaidė dvi komandos, sudarytos iš atvykusių svečių, kultūros darbuotojų, pedagogų, moksleivių. Žaidimo tema – biblioteka ir skaičius 70. Žaidime buvo įtampos ir azarto. Žaidėjams teko pasukti galvas ir prisiminti bibliotekos išleistas knygas, laimėtas premijas, apsilankiusius prezidentus, Lietuvininkų gatvės pastatų numerius, kelio ženklus. Solidžius rėmėjų įsteigtus prizus laimėjo tiek komandų žaidėjai, tiek žiūrovai, kurie turėjo galimybę spęsti kryžiažodį, atsakyti į klausimą. Po žaidimo laukė gimtadienio tortas su užrašu „Taip. Ne” bei verslininkų Vilijos ir Arūno Dikšų dovana bibliotekos gimtadienio šventei – keptas avinas, kuris buvo kepamas kiemelyje viso šventinio renginio metu.
Džiugi šventė baigėsi, tačiau Šilutės bibliotekininkai toliau imasi naujų iniciatyvų, iššūkių ir kviečia lankytojus į jaukią, šiuolaikišką ir visiems atvirą kultūros židinį.

Pilną nuotraukų galerija: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990252757685048.1073741869.137456279631371&type=1&l=c47eaf8d04

IMG 9021

IMG 9022

IMG 9221

IMG 9229

IMG 9255

IMG 9290

IMG 9449

IMG 9455

IMG 9648IMG 9608IMG 9566IMG 9543IMG 9523

Spausdinti
Facebook komentarai