Viešosios bibliotekos Knygos muziejui padovanoti šimtamečiai žodynai

Viešosios bibliotekos Knygos muziejui padovanoti šimtamečiai žodynai2015 m. rugsėjo 19 d., Virginija Veiverienė

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ką tik iškilmingai paminėjo savo veiklos 70-metį. Šventės metu netrūko šiltų linkėjimų, draugiškų šypsenų, pozityvaus humoro ir dovanų. Viena jų jau papildė bibliotekos Knygos muziejaus retų ir vertingų knygų rinkinį. Tai šilutiškių Reginos ir Jono Jaunių dovanoti vokiečių leksikografų Eduard Muret ir Daniel Sanders sudaryto enciklopedinio anglų-vokiečių ir vokiečių-anglų žodyno (Muret-Sanders Enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch) 2 tomai, išleisti 1900–1901 metais Berlyne.

Dvikalbis žodynas priskirtas leidinių serijai „Methode Toussaint-Langenscheidt” (sutrumpintai „MeTouLa” arba „Metoula”). Šį užsienio kalbų savarankiško mokymosi metodą 19 amžiaus viduryje sukūrė prancūzų kalbos specialistas Charles Toussaint ir vokiečių leidėjas Gustav Langenscheidt. Dovanotas žodynas yra išleistas E. Muret ir D. Sanders beveik 30 metų rengto keturtomio anglų-vokiečių ir vokiečių-anglų žodyno (1891–1897), iki šiol pripažinto kone didžiausiu anglų-vokiečių kalbų žodynu, pagrindu ir naujai parengtas Edmund Klatt (t. 1) ir H. Baumann (t. 2). Leidinyje pateikiamos ne tik trumpos gramatikos pamokos: praktinės asmenavimo ir linksniavimo lentelės su pavyzdžiais, žodžių fonetinė transkripcija, bet ir Anglijos ilgio, svorio, tūrio, vienetinių prekių, piniginių vienetų, kt. matų atitikmenys Vokietijoje. Dovanoto žodyno abiejų tomų antraštiniai lapai paženklinti dr. J. A. Dalinkevičiaus ekslibrisu. Gali būti, jog šių leidinių savininku kurį laiką buvo žymus geologas, akademikas Juozas Dalinkevičius. Šį spėjimą patvirtina ir ekslibrise naudojamas dviejų sukryžiuotų plaktukų, svarbiausių geologo įrankių, simbolis.
J. Jaunius, dovanodamas knygas, paatviravo, jog žodyno abu tomus įsigijo viename Vilniaus antikvariatų dar studentaudamas. Gal didinga knygų išvaizda, leidimo metai, gotikinis šriftas ar pateiktos informacijos gausa tuo metu pakerėjo studentą, jog nebuvo gaila už knygas paaukoti savo stipendiją ir dalį uždirbtų lėšų. O dvitomio žodyno kaina tuo metu prilygo minimaliai mėnesinei algai…
Nors E. Muret ir D. Sanders žodyno laidos buvo ne kartą kartojamos, 1900–1901 metų žodyno egzempliorių sutinkama gana retai – neužregistruota net Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestiniame kataloge.
Susidomėjusius kviečiame leidinį studijuoti, juo naudotis bibliotekos Knygos muziejuje. Paminėtina, jog vienu iš šio žodyno egzempliorių savo laiku naudojosi net Lietuvos prezidentas Antanas Smetona – leidinys buvo rastas tyrinėjant jo asmeninės bibliotekos paveldą.

 

Spausdinti
Facebook komentarai