Šiuolaikinė biblioteka – be sienų

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka neapsiriboja savomis sienomis. Jau ne vienerius metus bibliotekininkai aptarnauja skaitytojus ir vykdo įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas ne tik bibliotekos erdvėse, bet ir už jos  ribų. Tokiu būdu knygos sklaida vykdoma tarp įvairių visuomenės grupių, socialinės atskirties žmonių.

Senyvo amžiaus, negalią turintiems žmonėms, kurie dėl ligos, judėjimo sutrikimų negali patys ateiti į biblioteką, leidiniai pristatomi į namus. Atsižvelgiant į  individualius poreikius garsinėmis knygomis, žurnalais, spaudiniais Brailio raštu aprūpinami regėjimo sutrikimų turintys skaitytojai. Tokio pobūdžio leidinių viešoji biblioteka savo fonduose neturi, todėl bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialu, kuris pagal galimybes juos paskolina. Paslauga naudojasi Šilutės mieste ir rajone gyvenantys žmonės.

1

Skaitymo paslaugos teikiamos ir Šilutės socialinių paslaugų centre. Bibliotekininkai aptarnauja Laikino gyvenimo namų paslaugų gavėjus, jiems atvežamos iš bibliotekos fondų atrinktos knygos, periodiniai leidiniai.  Bendradarbiaujama su Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centru. Organizacinėse veiklose noriai talkina socialinė darbuotoja Nijolė Stankienė, klubo „Sielos paguoda“ pirmininkas Vladas Janavičius. Šilutės žmonių su sielos negalia klubo „Sielos paguoda“ patalpose įsteigta ir pristatyta kilnojamoji bibliotekėlė. Joje galima rasti dvasinius poreikius atitinkančių žurnalų, knygų. Stengiamasi, kad kuo daugiau žmonių pajaustų skaitymo malonumą, knygų pasaulyje atrastų pasaulėžiūrą atitinkantį leidinį, galbūt padėsiantį įveikti kritines gyvenimo situacijas.

Bibliotekininkai ne tik atveža knygas į šias įstaigas, organizacijas, jungiančias įvairių socialinių grupių žmones, bet palaiko nuolatinius glaudžius ryšius, įtraukia į projektines skaitymo skatinimo veiklas: kviečia į kultūrinius, edukacinius renginius, sudaro sąlygas pristatyti savo kūrybinius gebėjimus rengiant autorines parodas.

Vykdant projektą „Prie knygos versmės“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba Skaitymo skatinimo iniciatyvos programos lėšomis, šių metų kovą viešoji biblioteka paskelbė poezijos mėnesiu. Tuo metu viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko skaitymo akcijos, veikė Lietuvos ir pasaulio kūrėjų poetinės literatūros ekspozicijos „Poezija – daugiau nei kalba. Imk ir skaityk“. Tokios ekspozicijos buvo surengtos ir tose įstaigose, kuriose teikiamos skaitymo paslaugos, t.y. Šilutės socialinių paslaugų centre bei Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre. Platus skaitytojų ratas turėjo galimybę gėrėtis eiliuoto žodžio galia su visomis tarp eilučių glūdinčiomis prasmėmis. Be to, buvo organizuotas praktinis poetinės terapijos užsiėmimų ciklas skirtingoms socialinėms visuomenės žmonių grupėms, kurį vedė rašytoja, psichoterapeutė, Klaipėdos universiteto docentė dr. Jūratė Sučylaitė. Užsiėmimuose dalyviai turėjo galimybę reikšti jausmus rašant, buvo aptarinėjami sukurti tekstai, diskutuojama.

Ne tik poezija, bet ir visa literatūra praturtina žmogaus sielą, pakylėja širdį, suteikia išminties, skatina kūrybiškai, kritiškai mąstyti, dažnai – padrąsina, paguodžia, nuramina. Visaip pasitaiko – būna, kad žmogus atranda knygą, o kartais pati knyga suranda žmogų. Šį atradimo procesą skatina ir jame tarpininkauja F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai.

 

Informaciją rengė:
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vyriausioji bibliotekininkė Daiva Jucikaitė,
vyresnioji bibliotekininkė Ignė Zarambaitė

Spausdinti
Facebook komentarai