Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“

Degučių kaimo folkloro  kolektyvas „Pilutė“ gyvuoja jau 16 metų. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių filialas tiek pat metų renka kraštotyrinę  medžiagą   iš rajoninės ir respublikinės spaudos bei  kaupia nuotraukas apie šį kolektyvą.

Šiame folkloro  kolektyve per tiek metų jau užaugo ne viena karta, dalis jau iškeliavo amžinybėn.

Surinkta medžiaga domina ir pačius kolektyvo narius. Juk smagu pavartyti dokumentinę medžiagą, pasižiūrėti į save nuotraukose, mintimis sugrįžti į tas dienas, kai kolektyvas  žengė pirmuosius kūrybinius veiklos  metus. Kolektyvo pirmoji  vadovė buvo Loreta Mieliulytė, o nuo 2004 m. jam vadovauja Adma Baltutienė.  Narių amžius – nuo 6 iki 84 metų.

„Pilutė“ yra kaip viena didelė ir darni šeima, vienijanti bemaž dvidešimt garbaus bei vidutinio amžiaus žmonių, jaunimą, vaikus. Iš tautos lobynų prikėlę senąsias lietuvių liaudies dainas, prisiminę žaidimus ir pasakojimus, kolektyvo nariai juos dalija žiūrovams. Kolektyvas daug koncertuoja ne tik rajono  seniūnijose,  bet ir už rajono ribų.

Surinkta dokumentinė medžiaga bus sudėta į bylą ir saugoma Degučių bibliotekoje. Daug nuotraukų sukaupta elektroninėje erdvėje. Jas belieka aprašyti. Pradėtus darbus planuojama tęsti ir kitais metais.

 

Elena Dragūnienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios  bibliotekos
Degučių filialo vyr. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai