Prasidėję gaidžio metai atnešė fortūną bibliotekai

Šių metų pradžia ypatingai dosni Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai, nes finansuoti dar penki projektai (iš viso – 13 900 Eur).

Tarybos sprendimu finansuoti du projektai, skirti kultūros edukacijai, krašto paveldui gaivinti ir įprasminti. Vykdant projektą „Knygos istorija: nuo rašto ištakų iki ekslibriso“ (vadovė  Virginija Veiverienė, 2 400 Eur) 2017 metais bibliotekininkai vaikams organizuos vasaros edukacinę programą, kurios tikslai ir uždaviniai orientuoti nuodugniam Pamario krašto senosios raštijos ir knygos gimimui ir raidai pažinti, tyrinėti.

Biblioteka vykdys vasaros stovyklą atostogaujantiems jauniesiems šilutiškiams ir miesto svečiams „Jaunieji genijai – menininkai“ (tęstinis projektas, vadovė Vita Gerulienė, 3 000 Eur). Stovykla tris praėjusias vasaras sulaukė itin didelio dalyvių ir jų tėvelių susidomėjimo. Projekto vykdymo metu vyks pažintinis, edukacinis, meninis procesas. Jaunieji stovyklautojai dalyvaus profesionalių aktorių („Lėlė“, Vilnius) patrauklios formos meninėje bei kultūrinėje veikloje, bus supažindinti su lėlininkystės kultūros istorija, raida, tradicijomis, lėlininkystės modernumu ir pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Trys projektai finansuoti iš Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“. Projektas „Trys žingsniai socializacijos link“ (vadovė Sandra Jablonskienė, 2 100 Eur) skirtas telkti ir vienyti vietos bendruomenę, integruoti ją į visuomeninį gyvenimą, siekiant mažinti informacinę, skaitmeninę, kultūrinę ir socialinę atskirtį. Senjorams bus rengiamos Klaipėdos universiteto Trečiojo amžiaus universiteto paskaitos, įvairioms bendruomenių grupėms organizuojami žinių žaidimai, o jaunimas galės savo jėgas išbandyti  orientacinėse varžybose.

Projektas „Išbandymų kambario šturmas“ (vadovė Dalia Vasiliauskytė, 4 500 Eur) skirtas jaunuomenei. Šiuo projektu, diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, Išbandymų kambario paslauga jaunimui bus atnaujinta. Tai turininga, novatoriška laisvalaikio praleidimo forma, sudaranti sąlygas jaunimui kritiškai, logiškai mąstyti, sistemingai siekti tikslo, įgyti naujų žinių apie Šilutės kraštą.

Kultūros tarybos finansuotu bibliotekos projektu „Laike neišdylantys vardai – Hermanas Zudermanas“ (vadovė Inga Radavičiūtė, 1 900 Eur) siekiama iš naujo įvertinti rašytojo H. Zudermano nuopelnus Lietuvai ir akcentuoti, jog jo gimtinė – Macikai (Šilutės r.), o kūryba – Mažosios Lietuvos kultūrinio, ekonominio, istorinio gyvenimo atspindys. Bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija, skirta rašytojo 160-osioms gimimo metinėms. Bibliotekininkai parengs, išleis ir platins laikraštį, skirtą apžvelgti H. Zudermano asmeninio ir kūrybinio gyvenimo žinomus bei mažai publikuotus faktus, veiks kilnojamoji paroda, reprezentuojanti rašytojo kūrybinį palikimą.

Maloniai kviečiame bibliotekos lankytojus ir skaitytojus įsijungti į projektų veiklas. Laukiame Jūsų…

Informacijos skyrius,
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Spausdinti
Facebook komentarai