Bibliotekoje svečiavosi žymus kraštietis

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje nauja darbo savaitė prasidėjo džiugiu susitikimu – balandžio 9 dieną, pirmadienį, čia apsilankė Lietuvos pedagogų ir jų profesinio rengimo bendruomenei žinoma asmenybė, geografijos mokslų žinovas, kraštietis doc. dr. Rimantas Kontvainas. Užsimezgė šiltas ir nuotaikingas pokalbis. Svečias bibliotekai ir jos skaitytojams padovanojo pluoštą savo ir su bendraautoriais išleistų knygų, kurių daugumos viešoji biblioteka neturėjo. Dovanotų leidinių rinkinyje išskirtina naujausia R. Kontvaino knyga „Mano gyvenimo universitetas“ (Vilnius, 2016), kurioje autorius pasakoja apie savo gyvenimo kelią su visais vingiais, pakilimais ir nuolydžiais. Beje, ši knyga pristatyta bibliotekos organizuojamam šių metų literatūrinio rudens konkursui „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ Kelios knygos bus naudingos geografijos specialybę planuojantiems studijuoti ar jau studijuojantiems jaunuoliams bei po Žemaičių žemę ketinantiems keliauti ekskursantams.

Pamaryje R. Kontvaino pavardė labiausiai žinoma tarp švėkšniškių. Tėvams iš Plungės rajono persikėlus gyventi į Šilutės kraštą, būsimasis mokslininkas lankė Pocių pradinę mokyklą. Šiandien Pocių kaimo pavadinimas išlikęs tik archyviniuose dokumentuose ir žmonių atmintyje – XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje dėl sovietmečio melioracijos kaimas išnyko. Šeimai vėliau apsigyvenus Švėkšnoje, R. Kontvainas vidurinę mokyklą baigė šiame miestelyje. Susitikimo metu jis pagarbiai minėjo savo buvusius mokytojus – Petrą Čeliauską, Romualdą Dobranskienę, Medardą Urmulevičių, Danutę Didžiūnienę, kt.

1961 m. gyvenimo kelias švėkšniškį atvedė į Vilniaus pedagoginį institutą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas), kuriame įgytas geografijos-kūno kultūros specialybės diplomas. Praėjus dešimtmečiui likimas dar kartą gražino kraštietį į šią mokslo įstaigą, tik jau kaip docentą, sėkmingai apsigynusį mokslų kandidato (dab. daktaro) disertaciją. Universitetas 45 metams tapo pagrindine gabaus ir iniciatyvaus mokslininko darboviete. Šiuo profesinės veiklos laikotarpiu mokslininkas du kartus buvo išrinktas Gamtos mokslų fakulteto Geografijos katedros vedėju, skaitė paskaitas Šiaulių universiteto studentams, bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, mokė Jaunųjų geografų mokyklos moksleivius. Paskelbė per 170 mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių bei mokymo priemonių, vienas ar su bendraautoriais parengė 14 atskirų leidinių, publikuoti straipsniai Čekijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos ir kitų šalių leidiniuose. Visi darbai ir publikacijos apie R. Kontvainą suregistruotos paties mokslininko parengtoje ir 2013 metais išleistoje bibliografijos rodyklėje, kurią autorius padovanojo bibliotekai.

Po viešnagės bibliotekoje svečias ketino apsilankyti Švėkšnoje, kurią laiko savo gimtine ir į kurią sugrįžta bent kelis kartus per metus.

 

Virginija Veiverienė

Spausdinti
Facebook komentarai