Senosios Usėnų evangelikų liuteronų kapinaitės nepaliekamos užmarščiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senosios kaimų kapinės – svarbus mūsų krašto praeities, dvasinės ir materialinės kultūros pažinimo šaltinis. Tai yra nekilnojamoji kultūros vertybė, saugoma kaip etnokultūrinis, istorinis vertingųjų savybių pobūdį turintis kultūros paveldo objektas.

XVI–XVIII a. kiekvienas kaimas turėjo savo kapines. Usėnų seniūnijoje  jų yra 21. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialas jau ketvirtus metus rengia ekskursiją ir edukacinį užsiėmimą iš ciklo „Senosios Usėnų kapinaitės“. Kartu su grupe Usėnų pagrindinės mokyklos mokinių matuojami antkapiai, užrašomos epitafijos, fotografuojama, nustatoma paminklų, antkapių medžiaga. Surinkta informacija perkeliama į Klaipėdos universiteto doc. dr. Arūno Baublio parengtas aprašų formas.

Birželio 17 dieną bibliotekininkė surengė grupei vaikų vasaros poilsio stovyklos „Auk ir pažink“ dalyvių, 5–10 klasių Usėnų pagrindinės mokyklos mokinių, edukacinį užsiėmimą Strėmenių senosiose evangelikų liuteronų kapinaitėse. Užfiksuoti 57 palaidojimai, užpildytos 86 aprašų formos, padaryta 151 fotografija, užrašyta 15 epitafijų.

Liepos 11 dieną lankytasi Dėkintėlių evangelikų liuteronų kapinaitėse. Jose palaidotų  žmonių artimieji nušienauja, tvarko kapinaites. Nubraižytas kapaviečių detalus planas. Iš viso aptikta ir užfiksuota 15  palaidojimų. Užpildyta 19 aprašų formų, padarytos 54  nuotraukos, užrašytos 6 epitafijos.

Aplankytos ir Kavolių I kapinaitės. Rasta 11 palaidojimų. Užpildyta 14 aprašų formų, padarytos  42 fotografijos, užrašytos 3 epitafijos, nubraižytas detalus kapinaičių planas.

Liepos 18 dieną dalyviai vėl išvyko tęsti pradėto darbo. Lankytasi Aužkykių kapinaitėse, kur  užfiksuoti 25 palaidojimai, užpildyta 31 aprašo forma, padaryta 50 fotografijų, užrašytos 4 epitafijos, nubraižytas detalus kapinaičių planas.

Surinkta medžiaga bus sudėta į bylas ir saugoma Usėnų bibliotekoje. Jau parengta vienuolika bylų: medžiaga apie Kavolių miško, Kavolių I,  Karceviškių I, Svaraitkiemio I ir II, Veržininkų, Reizgių I, Uostiškių, Dėkintėlių, Aužkykių ir Strėmenių kaimų kapinaites.

Edukaciniame užsiėmime dalyvavo Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai Edvinas Jankauskas, Jokūbas Jankauskas, Audrius Jankantas, Mija Macaitė, Urtė Macaitė, Akvilė Visackaitė, Greta Visackaitė ir mama Laura Macienė.

Onutė Miliauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Usėnų filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai