Kraštotyrinė veikla Pašyšių bibliotekoje

Prisidedant prie Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. programos įgyvendinimo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filialas nuo 2015 m. kaupia medžiagą apie Pašyšių bendruomenės bei Pašyšių pagrindinės mokyklos veiklą.

,,Moterų seklyčia“, vadovaujama tuometinės bibliotekininkės Danutės Lisauskienės, 2003 m.  steigiamojo susirinkimo metu nusprendė įkurti Pašyšių bendruomenės organizaciją, galinčią suburti kuo daugiau įvairaus amžiaus  ir pomėgių žmonių. Byloje ,,Pašyšių bendruomenė“ sukaupta medžiaga apie jos veiklą, vykdytus projektus, organizuotus renginius, gyvenvietės gražinimo akcijas. Segtuve surinkta bei aprašyta daugiau nei 200 fotografijų, užfiksuoti bendruomenės narių pasakojimai. Medžiaga noriai pasidalijo, informaciją suteikė buvusios bendruomenės  pirmininkės Elena Venckienė  ir Asta Stonkuvienė. Byla pildoma naujais įrašais, kasmet  fiksuojant jos veiklą.

2018 m. reorganizavus Pašyšių pagrindinę mokyklą į Juknaičių pagrindinės mokyklos skyrių biblioteka  perėmė visą mokyklos istorijos archyvą. Jame sukaupta medžiaga apie mokyklos gyvenimą nuo 1964 m. Šiuo archyvu labai domisi buvę mokyklos mokiniai. Tvarkant ir sisteminant mokyklos archyvus ieškoma naujos informacijos. Deja, nuo 1985 m. jos nėra visai, tad ieškant medžiagos naudojama viešoji informacinė erdvė bei asmeniniai archyvai.

Naudojantis šiuose archyvuose sukaupta medžiaga Pašyšių bibliotekoje surengtos dvi fotodokumentikos parodos  ,,Artimi ir pažįstami vaizdai iš praeities“ bei ,,Praeities aidai“. Kviečiu visus norinčius ateiti į biblioteką ir prisiminti gražias mokyklos laikų akimirkas, susipažinti su archyvo medžiaga, dalintis bet kokia informacija, nuotraukomis su kitais bibliotekos lankytojais. Kraštotyrinę medžiagą  galite atnešti į biblioteką, siųsti el. p. pasysiai.biblioteka@silutevb.lt, dalintis bibliotekos feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/search/top?q=pa%C5%A1y%C5%A1i%C5%B3%20biblioteka.

Danutė Adomavičienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Pašyšių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai