Kristupo Lekšo atminimas

Tradiciškai pagerbtas lietuvininko Kristupo Lekšo atminimas

1872 m. rugpjūčio 31 d. Striluose (Žemaitkiemių vls., Tilžės aps.) prieš 150 metų gimė Kristupas Lekšas – ūkininkas, verslininkas, visuomenės ir valstybės veikėjas, poetas, giesmių kūrėjas, vertėjas, spaudos bendradarbis.

Šis Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas nuo pat jaunystės buvo užsiėmęs šviečiamąja veikla. Įkūrė savo namuose biblioteką, kaimynus ragino skaityti, kūrė lietuviškas giesmes ir dainas, gynė lietuviškumą ir lietuvių teises. 1892 m. su kitais lietuvininkais Pagėgių ir Šilutės apylinkėse rinko parašus po peticijomis Vokietijos imperatoriui dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas ir dėl lietuvių atstovavimo Vokietijos Reichstage.  Kristupas Lekšas buvo Katyčių parapijos bažnytinės tarybos narys. 1911 m. jis padėjo Katyčiuose įsteigti jaunimo draugiją „Vainikas“. 1922 m. Klaipėdos krašte suorganizavo ir Šilutėje įkūrė Mažųjų laukininkų susivienijimą ir jam vadovavo.

Šalia visuomeninės veiklos Kristupas Lekšas rašė eiles. Eilėraščius jis pasirašydavo Vieversėlio slapyvardžiu. Nemažai savo eilių paskelbė periodiniuose leidiniuose: „Kaimyne“, „Naujoje lietuviškoje ceitungoje“, „Saulėtekoje“, „Tilžės keleivyje“. Vėliau poeto rašyti eilėraščiai sugulė į dvi knygeles: „Rūtų vainikėlis, arba Svodbos dainos“, „Ziono varpelis“.

Kristupas Lekšas už nuopelnus kraštui 1928 m. apdovanotas kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu. Mirė 1941 m. kovo 30 d. Klaipėdoje. Palaidotas Laugalių kapinėse.

Tradiciškai paskutinę rugpjūčio dieną pagerbiant šio iškilaus kraštiečio atminimą Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių ir Katyčių filialų bibliotekininkės kartu su bendruomenės nariais lankosi Laugalių kapinėse.

Katytiškiai ir degutiškiai prieš pradėdami atminimo popietę sutvarkė poeto kapą, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakę.

Katyčių bibliotekininkė susirinkusiems priminė Kristupo Lekšo biografiją, nuopelnus Mažajai Lietuvai. Eilių kūrėja Diana Mickienė (Katyčiai) perskaitė savo kūrybos eilėraštį, skirtą šiai iškiliai asmenybei. Irena Tumaitienė (Degučiai) perskaitė poeto eiles, pagiedojo jo sukurtą giesmę. Žymiam kultūros veikėjui skirtas savo kūrybos eiles skyrė ir mokytoja Genovaitė Marksienė (Degučiai): „…Ir sugrįžai iš Mėmelio, jau būdamas 68-erių, į Laugalių kalnelį smėlio, kad amžinai  galėtum savąjį dvarelį  Dėkintuos matyti.“

Marina Lodusova, Elena Dragūnienė
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Katyčių ir Degučių filialų bibliotekininkės

Kristupo Lekšo atminimas Kristupo Lekšo atminimas Kristupo Lekšo atminimas

Spausdinti
Facebook komentarai