Viešųjų erdvių menininko darbai – įamžinti stiklo vitražai Šilutėje

Vitražas2011 vasario 16 d., Dalia Pupšytė

2011-ieji metai ypatingi Šilutei. Miestas mini 500 metų jubiliejų. Šilutės miesto istorijos pradžia siejama su 1511 metais Jurgio Talaičio (Georg Tallat) gauta privilegija pagal Kulmo teisę steigti karčemą. Kraštas įsikūręs Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sandūroje, pavadintas Šilutė-Šilokarčema (vok. Heydekrug).

Šventė ypatinga – šiais metais Šilutės miestas taip pat paskelbtas Lietuvos kultūros sostine, šia proga Šilutėje ir jos apylinkėse numatyta gausa šventinių renginių, dedikuotų reikšmingai sukakčiai paminėti.

Artėjant Šilutės miesto 500 metų jubiliejui bei paskelbus Šilutę Lietuvos kultūros sostine 2011, Eimutis Markūnas, Lietuvos menininkas, klasikinio vitražo, kūrėjas, daugelio simpoziumų, įvairių meno projektų, parodų Lietuvoje ir užsienyje autorius, vienas iš pirmųjų pasveikino Šilutės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėją Vilmą Griškevičienę su Šilutės miesto švente. Kūrybingiausias Lietuvos vitražistas perdavė geriausius linkėjimus šilutiškiams, sveikindamas Šilutę su Lietuvos kultūros sostinės tituluotu vardu.

Paskelbus F. Bajoraičio viešoje bibliotekoje vertingų knygų „Penkių šimtmečių knygų kolekcijos“ dovanojimo akciją, skirtą Šilutės 500 metų jubiliejinei sukakčiai pažymėti, Eimutis Markūnas bibliotekai padovanojo savo biografijos ir kūrybos knygą „Vitražas“, kuri pažymėta jubiliejiniu knygos spaudu, papildė augančią bibliotekos penkių šimtmečių knygų kolekciją.

Daugiau kaip du dešimtmečius kuriantis menininkas išgyvenęs artėjančio politinio ir ekonominio lūžio bei „perestroikos“ sovietinėje Lietuvoje laikotarpį, prasidėjus Atgimimui atrado naujų galimybių kurti naujosiose erdvėse. Menininkas sukūrė per 100 originalių konstruktyvios ritminės kompozicijos vitražų visuomeniniams ir privatiems interjerams. Džiugu, kad Eimučio Markūno vitražai, dvi folklorinių motyvų vitražų kompozicijos Baldų kombinato komplekso sporto salėje (1990) ir Naujųjų apaštalų bažnyčioje (1996) puošia Šilutės miesto pastatų erdves.

Skirtingai nei vyresnės kartos autoriai, atidavę duoklę herojiškoms temoms, E. Markūnas ankstyvuosius darbus siejo su archaine mitologija ir žemės kultūra. Vartant meniniko knygoje publikuotas vitražo darbų reprodukcijas, jo darbuose įžvelgiamos klasikinių elementų kombinacijos aptinkamos Vakarų Europos gotikos stiliaus bažnyčių vitražuose su Bizantiško ir šiuolaikinio moderno elementais.

Suprantama, bet kuriuo metu svarbiausia – meninė kokybė, įtaigumas vitražo mene priklausantis taip pat ir nuo architektųūrinės aplinkos. Folklioriniai motyvai E. Markūno sukurtuose Šilutės baldų kombinato sporto komplekso vitražuose „Kompozicija Nr.1“ ir „Kompozicija Nr.2“ ypač derėjo su medžio atvirų konstrukcijų poilsio namų architektūra. Abstrahuotas geometrinės kompozicijas papildė subtilios Pamario kraštą atspindinčios žuvų ir paukščių figūrėlės. Dailininkas vengė griežtų ir kietų piešinio linijų, stengdamasis sąmoningai palikti autentiškus potėpio netikslumus.

Daugelio tarptautinių vitražo parodų autoriaus, E. Markūno darbai pripažinimo sulaukė tiek Lietuvoje tiek Europoje bei savo išskirtiniu talentu džiugina parodų lankytojus, Jo unikalūs vitražai ir tapybos darbai puošia Lietuvos viešųjų erdvių interjerus.

Spausdinti
Facebook komentarai