Kraštietė Rita Kazakevičiūtė-Juodelienė bibliotekoje pristatė A. Ambraso rinktinę

Rita Kazakevičiūtė-Juodelienė2011 m. gegužės 12 d., Virginija Mažeikaitė

Šilutiškiai, poezijos ir muzikos mylėtojai,  gegužės 12 d. vakarą turėjo progą praleisti F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, kur kraštietė, aktorė, skaitovė Rita Kazakevičiūtė-Juodelienė pristatė Arvydo Ambraso rinktinę „Žeme, nepalik mūsų: poezija, dramos, prisiminimai“. Kraštietė yra viena šios knygos sudarytojų.   
Knyga skirta dailininkui, poetui, dramaturgui, režisieriui ir aktoriui Arvydui Ambrasui (1947–1970) atminti. Leidinyje, šalia jau skelbtų eilėraščių, yra ir nepatekusių į pirmąją knygą, taip pat trys dramos, A. Ambraso sukurtos su bičiuliu Regimantu Midvikiu bei suvaidintos tuometiniame Dailės institute, artimųjų bei Arvydą pažinojusių prisiminimai (M. Martinaičio, A. Šaltenio, A. Dovydėno, R. Midvikio T. Venclovos ir kt.). Tai, ką jaunas talentingas studentas kūrė Dailės instituto „Koridoriaus“ teatre, turėtų būti įrašyta į teatro istoriją kaip vienas ryškesnių sovietmečio teatro reiškinių, kuris anuomet sudomino net patį maestro Juozą Miltinį.
   Rinktinės sudarytoja R. Kazakevičiūtė-Juodelienė atliko didelį darbą ir tai padarė labai gerai. Leidiniui būdinga aiški loginė struktūra: pradžioje dedami tekstai iš pirmosios knygelės, toliau – nespausdinti eilėraščiai, dramos, o pabaigoje – prisiminimai apie poetą ir dramaturgą. Sudarytoja atskleidė pilną A. Ambraso kūrybos vaizdą – tekstus papildo gana gausi vaizdinė medžiaga: nuotraukos, paties Ambraso piešiniai.
   Renginio metu šilutiškiai galėjo susipažinti su A. Ambraso poezija, kurią skaitė R. Kazakevičiūtė-Juodelienė, taip pat paklausyti Žydrės Adomaitienės ir Liudos Kašėtienės atliekamų dainų. Viskas buvo tarsi sulieta – muzika, poezija – į vieną nepaprastai jausmingą visumą. Poezijos mylėtojai išgirdo įdomių biografijos detalių apie A. Ambrasą, taip pat per teletiltą sulaukė ir poeto motinos aktorės Undinės Nasvitytės sveikinimo. Nemažai šiltų žodžių išgirdo knygos sudarytoja Rita, kurios pasveikinti atėjo mokytojai, klasiokai, draugai.
   Renginį atlikėjos skyrė anapilin išėjusių klasės draugų: Dariaus, Ligitos, Gitanos, Genutės atminimui (Šilutės 3-oji vidurinė mokykla (dabar Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla) 1987 m. laida).

Spausdinti
Facebook komentarai