Kintiškių ir saugiškių tremtinių susitikimas

2011 m. birželio 16 d., Ramutė Mačiulaitienė

Būrys kintiškių tremtinių Vilties ir Gedulo dieną aplankė Laisvės kovų ir istorijos tremties muziejų Priekulėje.

Muziejaus sergėtoja, muziejininkė Sabina Vinčiūnienė supažindino su graudžia tautos istorija, pabuvus ten dar labiau nusikeli į tuos laikus kai dundėjo vagonai, gyvuliniai vagonai iš Lietuvos, vežė tautos išsilavinusius, pasiturinčius, nenorėjusius paklūsti tuometei valdžiai, žmones, akivaizdžiai supranti, kad tai buvo kelionė į NEŽINIĄ, o kai kam ir paskutinė, nes daugelis iš Sibiro platybių taip ir nesugrįžo į savo brangiąją tėvynę……

Kelionė tęsėsi į Saugas, ten įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo Kintų ir Saugų skyrių narių susitikimas, paminėtas didžiųjų trėmimų ir Holokausto 70 – metis.

Sveikinimo žodį tremtiniams ir visiems susirinkusiems ąžuolų parke, tarė Saugų seniūnė Anastazija Oželytė, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė., su graudžiais tautos istorijos faktais supažindino Petras Būdvyts (Saugos),, kintiškių tremtinių pirmininkas Stanislovas Būdvytis ne tik skaitė eiles, bet ir kvietė uždegti žvakelę, padėti gėlių, ragino nepamiršti jaunosios kartos atstovams tos dienos, ją prisiminti ir kalbėti apie graudžius istorijos faktus .

Skambėjo Saugų moterų ansamblio „Vakarė” atliekamos dainos, literatė iš Kintų Laimutė Mataitienė prabilo eilėmis, skambėjo eilės apie, grožį, gyvenimą.

Spausdinti
Facebook komentarai