Atnaujintos nemokamos paslaugos F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje

lankytojaiFridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos paslaugos, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, gyventojams teikiamos neatlygintinai. Mokamos paslaugos teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau tai nėra prioritetinė bibliotekos veikla. Biblioteka savo lankytojams siūlo atnaujintas nemokamas paslaugas. Ugdydama visuomenės informacinio raštingumo lygį, biblioteka aktyviai skatina naudotis dokumentų fondu, elektroniniais informacijos šaltiniais, organizuoja kultūrinius ir edukacinius renginius, teikia kitas paslaugas.
Informacinių leidinių skaitykloje yra bevielio interneto niša internautams, turintiems savo nešiojamuosius kompiuterius. Beje, ši paslauga yra teikiama ir lankytojams, neturintiems Skaitytojo pažymėjimo. Viešoji interneto prieiga teikiama prie 10 kompiuterių. Paslaugų vartotojai reikiamą informaciją gali rasti bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse: Infolex. Praktika, EBSCO, Oxford Art Online, Oxford Music Online (daugiau www.silutevb.lt→Duomenų bazės). Bibliotekininkai taip pat organizuoja duomenų bazių ir Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) pristatymus bei mokymus jomis naudotis. Informacijos skyriuje ypač populiari paslauga – kompiuterinio raštingumo pradmenų individualus mokymas bei suaugusių gyventojų grupių mokymai. Mokymai grupėms vyksta kiekvieną mėnesį, išduodami pažymėjimai. Registruotis galima bibliotekoje, tel. 77137 arba el. paštu sandraj@silutevb.lt, dlaima@silutevb.lt. Rengiamos individualios konsultacijos skaitytojams gyventojų pajamų mokesčių deklaravimo klausimais. Ieškantiems darbo teikiamos interneto paslaugos Darbo biržos informacinėje paieškos sistemoje.

Biblioteka plėtoja savitarnos paslaugas. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikia spaudinių išdavimo/grąžinimo savitarnos įrenginys. Šia paslauga kviečiame pasinaudoti skubančius skaitytojus. Jūs savarankiškai galite pasiimti ir grąžinti leidinius. Nesant galimybių grąžinti pasiimtų spaudinių bibliotekos darbo laiku, galima juos bet kuriuo paros laiku palikti knygų grąžinimo dėžėje, įrengtoje prie vidinio bibliotekos kiemelio įėjimo vartų. Pageidaujamus spaudinius galima iš anksto užsisakyti arba prasitęsti bibliotekos interneto svetainėje www.silutevb.lt. Jeigu negavote reikalingo spaudinio, kurį tuo metu skaito kitas skaitytojas, galite jį rezervuoti ir gauti tada, kai bus laisvas. Kai Jūsų rezervuotas leidinys bus grąžintas, jūsų nurodyto elektroninio pašto adresu gausite automatinį elektroninį pranešimą jį atsiimti. Tačiau jei pavėlavote pratęsti leidinius, jų pratęsti internetu negalėsite. Tokiu atveju pratęsti galite paskambinę į Skaitytojų aptarnavimo skyrių tel. 78216, į Vaikų aptarnavimo skyrių tel. 78218 arba atvykę į biblioteką. Skaitytojams, turintiems judėjimo sutrikimų ar dėl kitų priežasčių negalintiems atvykti į biblioteką, jiems pageidaujant, spaudinius pristatome į namus. Paslauga teikiama kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį pagal individualius poreikius. Jeigu pageidaujate šios paslaugos iš anksto, paskambinkite tel. 78216 arba parašykite el. laišką adresu daliap@silutevb.lt arba ritab@silutevb.lt.

Skaitytojai taip pat kviečiami apsilankyti Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus skaitykloje bei Knygos muziejuje, kur veikia senosios raštijos ekspozicija. Jeigu Jūs domitės Mažosios Lietuvos spaustuvėmis ir jų išleistomis knygomis, galite tel. 78214 ar el. p. virginijav@silutevb.lt iš anksto užsisakyti pažintinę valandą, kurios metu skyriaus darbuotojai išsamiai supažindins su Mažosios Lietuvos spaustuvių knygų produkcijos (XIX–XX a.) ekspozicija, veikiančia Knygos muziejuje. Norėdami daugiau sužinoti apie Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus fondus, paslaugas, naudojimosi tvarką, galite užsisakyti pažintines ekskursijas, prieš tai paskambinę tel. 78214 arba parašę el. paštu loretal@silutevb.lt. Taip pat rengiamos edukacinės kultūros ir krašto istorijos pamokos mokinių grupėms. Skyriaus darbuotojai, siekdami jaunuosius Pamario krašto gyventojus supažindinti ir sudominti krašto istorija, kultūra, jos savitumu, pagal išankstinį susitarimą rengia edukacines pamokas mokinių grupėms. Jeigu Jums reikalinga individuali erdvė, kurioje galėtumėte netrukdomi planuoti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, prašome apsilankyti skyriuje esančioje Vienišiaus palėpėlėje.

Mažieji bibliotekos lankytojai įvairiausių užsiėmimų ras užsukę į Vaikų aptarnavimo skyrių, kur jų patogumui įrengta Žaisloteka, 4 kompiuterinės darbo vietos, knygų ir žurnaliukų fondas. Vaikai gali lankyti užsiėmimus jaunųjų knygos bičiulių būrelyje „Galvočiukai”, dalyvauti inscenizacijose su vaidybinėmis lėlėmis. Pedagogams, dirbantiems su vaikais, siūloma užsisakyti paslaugų paketą pagal individualų poreikį: vasaros stovyklautojų užimtumo programas (birželio mėn.); vaikų lopšelių-darželių grupių užimtumo veiklas (rugsėjo–gegužės mėn.); lavinamąsias akcijas su žaismingomis viktorinomis, užduočių knygelėmis, kt. (per mokslo metus). Daugiau informacijos gausite užsukę į Vaikų aptarnavimo skyrių arba paskambinę tel. 78218.

Šilutiškiai bei miesto svečiai laukiami ir nuolat vykstančiuose knygos renginiuose, literatūros, dailės, fotografijų, parodose, kurios eksponuojamas Periodikos skaitykloje, Konferencijų salėje bei Palėpėlėje.

Viešoji biblioteka, teikdama paslaugas, stengiasi orientuotis į bendruomenės poreikius ir pokyčius, todėl yra atvira gyventojų pastaboms ir pasiūlymams dėl paslaugų kokybės tobulinimo.

Informacijos skyrius

Spausdinti
Facebook komentarai