Bibliotekoje – rankraštinio paveldo teorinis-praktinis seminaras

seminaras_201203222012 m. kovo 23 d., Nijolė Budreckienė

Kovo 22 dieną, ketvirtadienį, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje  bibliotekoje surengtas rankraštinio paveldo teorinis-praktinis seminaras, kurį vedė lektorės – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Jolita Steponaitienė, vyriausioji redaktorė Alma Masevičienė, ir Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Birutė Pečiulevičiūtė.

Seminaras organizuotas vykdant Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir jos partnerių –Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros, Vytauto Didžiojo universiteto  Lietuvių kalbos katedros, Lietuvių kalbos instituto, Ilinojaus universiteto PLB Lituanistikos katedros (JAV) projektą „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės kūrimas”. Susirinkusieji, viešosios bibliotekos, jos filialų ir mokyklų bibliotekininkai, Šilutės muziejaus ir Žemaičių krašto etnokultūros centro darbuotojai, turėjo galimybę sužinoti apie šio projekto ypatumus ir svarbą, tikslus, kurie apima asmeninės rašomosios kalbos pavyzdžių (laiškų, atvirlaiškių, atvirukų, nuotraukų užrašų, dienoraščių, atsiminimų ir kitų asmeninio pobūdžio rankraščių) rinkimą bei duomenų bazės, skirtos asmeninės kalbos tyrimams, kūrimą.
Pristatytas projektas ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas” (akronimas LEGODOK), vykdomas 2010-2013 metais. Strateginis  projekto tikslas – atlikus Lietuvos egodokumentinio paveldo, t. y. atsiminimų, dienoraščių, laiškų, autobiografinių tekstų ir pan. inventorizaciją ir istorinės-genetinės tipologijos bei raidos tyrimus, atverti egodokumentus virtualioje erdvėje Europai ir pasauliui.  Taip pat sužinota apie Europos skaitmeninę biblioteką „Europeana”. Joje galima rasti daugybę knygų, laikraščių, filmų, žemėlapių įvairiomis kalbomis. Kiekvienam, turinčiam prieigą prie interneto, tai yra puiki galimybė susipažinti su Europos kultūriniais šaltiniais.
Seminaro metu aptarta rankraštinio paveldo vieta kultūros pavelde,  kalbėta apie rankraštynus ir jų vietą bibliotekoje, rankraštinių dokumentų tipus, sklaidos galimybes ir būtinybes. Analizuota  rankraštinio paveldo kilmė, istorija, tradicijos, aptartos rankraštinių dokumentų sąvokos, ypatybės, asmeninių elektroninių archyvų ateitis. Įgyta naudingų žinių apie virtualių parodų vaidmenį, prieigos, pristatymo, santykio su žiūrovais galimybes, autorių teises, publikavimo aspektus, reklamą, parodų lankomumo stebėseną ir kt.
Seminare perteikta patirtis padės siekti geresnių darbo rezultatų, ieškoti originalių sprendimų ir galimybių plėtojant profesinę veiklą.

Spausdinti
Facebook komentarai