Bibliotekų skaitytojams – nauji periodiniai leidiniai

periodika2012 m. balandžio 6 d., Daiva Jucikaitė

Šiandieniniam žmogui periodikos skaitymas padeda ne tik spręsti kasdienines problemas, bet ir turi reikšmės formuojant požiūrį į įvairius socialinius, politinius, kultūrinius reiškinius.

Kasmet brangstant periodinių leidinių prenumeratos kaštams, miesto ir kaimų gyventojai vis mažiau turi galimybių užsiprenumeruoti savo mėgstamą laikraštį ar žurnalą. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje atrenkami ir komplektuojami patys paklausiausi periodiniai leidiniai, kurie yra operatyvios bei aktualios informacijos šaltiniai. Skaitytojai jau atsirinko ir pamėgo jiems įdomiausius žurnalus ir laikraščius.
Nors kasmet viešosios bibliotekos ir jos filialų skaitytojams stengiamasi užsakyti kuo įvairesnės periodinės spaudos, tačiau visų jų poreikius patenkinti nėra galimybių. Džiugu paminėti, kad šiais metais viešosios bibliotekos periodinių leidinių fondus papildys privačių asmenų ir juridinių įstaigų prenumeratos dovanos (žurnalai ir laikraščiai).
Šilutiškis verslininkas ir aktyvus miesto bendruomenės narys Rimantas Jaruškevičius viešajai bibliotekai dovanojo 2012 metų Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnesinio laikraščio „Gintaro gimtinė” prenumeratą. O kraštietis, žymus verslo bendruomenės atstovas, aktyvus prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemos atkūrimo Lietuvoje iniciatorius ir organizatorius, Baltijos jūros regiono prekybos rūmų asociacijos viceprezidentas Vytautas Šileikis ir šiais metais nepamiršo Šilutės viešosios bibliotekos skaitytojų ir jiems suteikė galimybę toliau domėtis prekyba, pramone ir amatais, skaitant mėnraštį „Rūmų žinos”, kuris kuria atvirą erdvę bendrauti, skatinti verslą, tobulėti, stiprinti partnerystę. Šiuos periodinius leidinius galės skaityti viešosios bibliotekos ir Šilutės miesto filialo skaitytojai.
Šilutiškiai ir rajono miestelių bei kaimų bendruomenės gyventojai užsukę į savo gyvenviečių bibliotekas ras įvairesnės periodinės spaudos. Skaitytojus pasieks viešosios įstaigos „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas” užsakyti 35 pavadinimų kultūros, šviečiamieji ir meno periodiniai leidiniai. Bibliotekų lankytojai, besidomintys kultūros ir meno aktualijomis, turės galimybę paskaityti „Šiaurės Atėnus”, „Naująją Romuvą”, „Kultūros barus”, o susipažinti su naujausia šiuolaikine proza ir poezija bei literatūros kritikų vertinimais galės pasklaidę „Metus”, „Literatūrą ir meną”, „Rubinaitį”. Krikščioniškosios minties, kultūros leidiniai „XXI amžius”, „Artuma”, „Ateitis”, „Kelionė su Bernardinai.lt”, „Tapati” skaitytojui padės orientuotis gyvenimo prasmės, savasties ir dvasiniuose ieškojimuose. Brandaus amžiaus žmones sudomins prasmingi straipsniai jų amžiaus gyvensenos temomis žurnale „40+”. Mokslo naujienos publikuojamos leidinyje „Mokslo Lietuva”, muzikos – „Muzikos baruose”, istorijos – „Vorutoje”. Gamtos mylėtojus ir puoselėtojus sudomins laikraštis „Žaliasis pasaulis” bei „Žurnalas apie gamtą”, o architektūros, namų dizaino ir statybos naujoves bus galima rasti žurnale „Archiforma”. Meno mėgėjams skirti žurnalai „Dailė” ir „Tautodailės metraštis”. Politinės ir pilietinės minties laikraštyje „Atgimimas” skaitytojai ras publikacijų apie aktualius visuomenės reiškinius, o buvę tremtiniai galės paskaityti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos leidžiamą savaitraštį „Tremtinys”. Pedagogai ir kiti švietimo įstaigų specialistai naujų idėjų savo profesinei veiklai ras leidiniuose „Žvirblių takas”, „Gimtasis žodis”, „Dialogas”. Mažieji miesto, miestelių bei kaimų bibliotekų skaitytojai nudžiugs lentynose radę žurnaliukus „Lututė”, „Laimiukas”, „Bitutė”, „Vakaro žvaigždelė”. Na, o jaunimui skirtas kultūros gyvenimo žurnalas „Pašvaistė”.
Viešosios bibliotekos fondus praturtino ir Ventės rago ornitologijos stoties ornitologo Vytauto Jusio padovanotas Lietuvos ornitologų draugijos leidžiamo žurnalo „Paukščiai” 2009–2012 metų komplektas.
Džiugu, kad šilutiškių, kraštiečių bei Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo rūpesčiu Šilutės miesto ir rajono bibliotekų skaitytojai galės paskaityti kuo įvairesnio turinio periodinę spaudą.

Spausdinti
Facebook komentarai