Iš Tarptautinės konferencijos BIBLIO 2012 „Inovatyvi biblioteka” Brašove ( Rumunija) sugrįžus

p042012 m. birželio 20 d., Aldona Norbutienė, Dalia Pupšytė

Birželio 6–8 dienomis Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos deleguoti bibliotekininkai, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aldona Norbutienė ir šio skyriaus bibliotekininkė Dalia Pupšytė, kolegų rumunų iš Georgo Baritiu Brašovo apskrities viešosios bibliotekos kvietimu, pagal praėjusiais metais pasirašytą partnerystės sutartį tarp šių bibliotekų, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „BIBLIO 2012 – Inovatyvi Biblioteka” Brašove (Rumunija). Šilutiškių kelionės išlaidas finansavo Kultūros rėmimo fondas, pagal pateiktą projektą Mokykla+biblioteka=Žinios XXL.

Konferencija BIBLIO 2012 – jau 8-oji, kuri rengiama nuo 2002 metų. Konferencijos organizatoriai – Georgo Baritiu Brašovo apskrities viešoji biblioteka (koordinatorius direktorius dr. Daniel Nazare) kartu su Transilvanijos Universiteto biblioteka (koordinatorė prof. dr. eng. Elena Helerea). Keletą metų BIBLIO konferencija buvo organizuojama nacionaliniame lygmenyje, tačiau nuo 2006 m. išaugo į tarptautinio lygio konferenciją, kurioje dalyvauja per 100 mokslininkų, akademikų ir bibliotekininkų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Prancūzijos, Belgijos, Bulgarijos, Moldavijos, Rumunijos. Šiemet pirmą kartą Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai atstovavo Lietuvą, pristatydami pranešimą „Bibliotekos renginiai – inovatyvus būdas skatinti skaitymą”. Konferencijos tikslas – pristatyti patirtį, mokslinius tyrinėjimus, praktiką, inovacijų taikymą universitetinių, akademinių, viešųjų bibliotekų veikloje ir informacijos mokslų srityse. Konferencijos dalyviai buvo suskirstyti grupėmis, kurių skaitomi pranešimai priskirti vienai iš pagrindinių konferencijos temų: Žinių valdymas – bibliotekos teisės aktai; Žinios ir bibliotekų vadyba; Informacinės technologijos bibliotekose; Informacijos istorija ir jos plėtra; Švietimas ir tyrimai bibliotekose. Trijų dienų konferencija buvo vertinama grupės mokslinio komiteto garbės narių ekspertų, išleista konferencijos pranešimų medžiaga, visiems konferencijos dalyviams įteikti dalyvio diplomai. Konferenciją vainikavo Transilvanijos Universiteto menų fakulteto studentų atliekamos muzikinės miniatiūros ir Universiteto prof. Florea Dudita sudaryta ir išleista aforizmų knyga, kuri dedikuota kolegai, filosofijos mokslų daktarui, profesoriui Liviu Sofonea, minint jo 80 metų gimimo jubiliejų. Šis garbus filosofas taip pat dalyvavo konferencijoje ir į šilutiškiams dovanotą knygą įrašė palinkėjimą: – „ Tvirtai tikėk Dvasios jėga! Jos šviesa yra mūsų Naujųjų namų energija! Vieninga Europa!”
Konferencijos programoje buvo ir pažintinės ekskursijos po Georgo Bartiu Brašovo apskrities viešąją biblioteką, miesto muziejų, Transilvanijos universiteto biblioteką, modernų ir vieną iš didžiausių Pietų-Rytų Europoje mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų universiteto institutą Transilvanijoje su 12 laboratorijų, atvėrusių duris šių metų kovo 1 dieną.
Georgo Baritiu regioninė viešoji biblioteka ( www.bjbv.ro ) įsikūrusi 1923 m. ArtNovo stiliaus pastate. Biblioteka pavadinta George Bariţiu, Rumunijos istoriko, filologo, dramaturgo, politiko, verslininko ir žurnalisto, rumunų spaudos Transilvanijoje įkūrėjo vardu. Biblioteka jungia aštuonis filialus, išsidėsčiusius aplink Brašovo miestą, iš kurių du skirti vaikams. Bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi virš 19 tūkst. skaitytojų. Didžiąją jų dalį sudaro studentai. Bibliotekoje dirba 87 darbuotojai, įdiegtas kompiuterizuotas knygų išdavimas ir grąžinimas skaitytojams, bibliotekos fondų dokumentai apskaitomi elektroniniame kataloge. Čia organizuojamos meno parodos, pristatomos fonduose saugomos vertingos dokumentų, knygų, meno darbų kolekcijos. Apsilankymo metu susipažinome su tuo metu veikiančia ekspozicija, skirta Georgui Baritiu, kurioje eksponuoti XIX a. spaudiniai. Bibliotekoje veikia bendruomenės informacijos centras, kuriame teikiama informacija miesto gyventojams, vyksta knygų naujienų parodos, yra skaitykla. Meno skyriuje saugoma įvairi meno ir muzikos literatūra, natos, mediatekoje galima peržiūrėti video, muzikos CD, vaizdo DVD. Biblioteka turi modernią knygų restauravimui skirtą įrangą, teikia mokamas kopijavimo ir skenavimo paslaugas. Bendras Georgo Baritiu apskrities viešosios bibliotekos spaudinių fondas siekia 1 mln. vnt. įvairių dokumentų. Čia yra gausi XIX a. knygų kolekcija rumunų, bulgarų, vokiečių, graikų, rusų kalbomis, saugoma viena seniausia XV a. Venecijos knyga, išleista italų kalba. Bibliotekos spaudinių fondų komplektavimui lėšas skiria Brašovo miesto municipalitetas. Dažnai unikalias, vertingas, senas, retas knygas bibliotekai dovanoja vietos gyventojai. Fondas taip pat papildomas, ieškant reikalingų ir retų spaudinių antikvariniuose knygynuose. Bibliotekoje veikia bulgarų, prancūzų, anglų kultūros centrai. Šiuose bibliotekos padaliniuose lankosi žmonės, besidomintys šių šalių istorija, kultūra, literatūra, papročiais, kitomis nacionalinėmis vertybėmis. Centruose organizuojami mokami kalbų kursai studentams, vyksta edukacinė veikla, įvairūs meno, kitokio pobūdžio užsiėmimai senyvo amžiaus žmonėms. Kartą per mėnesį vyksta kino filmų pristatymai bei jų aptarimai. Populiariausias tarp lankytojų yra anglų kultūros centras, kadangi visuomenėje yra poreikis mokytis šios kalbos.
Brašovo Georgo Baritiu apskrities viešosios bibliotekos vaikų skyriaus paslaugomis naudojasi apie 10 tūkst. jaunųjų brašoviečių. Čia jie turi galimybę skaityti knygas rumunų, anglų, vokiečių, bulgarų kalbomis. Biblioteka erdvi, yra žaisloteka, kompiuterizuotos darbo vietos, rengiamos vaikų meno darbų, literatūrinės parodos, kasdien vyksta teminiai užsiėmimai, kuriuos lankytojai pasirenka iš anksto pagal bibliotekininkų pasiūlytas temas, skelbiamas internetiniame puslapyje. Užsiėmimų metu vyksta neformalus vaikų mokymas, priartinantis juos prie knygos, skatinantis motyvaciją skaityti, suvokti skaitomą turinį. Biblioteka yra tapusi ta vieta, kur vaikai turi galimybę švęsti savo ir draugų gimtadienius, pasveikinti vieni kitus, dovanojant savo kūrybos atvirukus, kitus darbelius, sukurtus įvairių užsiėmimų metu. Mėgstamiausiais yra tapę stalo strateginiai žaidimai, kuriuos vaikai žaidžia kartu su tėveliais. Vaikų biblioteka dalyvauja UNESCO projektinėje veikloje ir dirba kaip vaikų ir jaunimo informacinis centras. Nuo 2011 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kartu su rumunais dalyvauja IFLA „Sister Libraries” projekte (http://www.ifla.org/en/node/1746 ). Susitikimo metu buvo aptarta tolimesnė projektinės veiklos bendradarbiavimo perspektyva.
Transilvanijos kraštas užburia gamtos grožiu, apsuptas miškų, kalnų, tarp kurių įsikūrusios senovinės gyvenvietės, išlikusios nuo romėnų laikų. Krašte persipina skirtingos kultūros – vokiečių, vengrų, prancūzų, kt. Brašovo miestas, įkurtas kryžiuočių 1211 metais, buvo vienas svarbiausių Transilvanijos miestų. Tai geriausiai išsilaikęs miestas visoje Europoje. Brašovo architektūra įspūdinga savo grožiu ir susipynusių stilių įvairove. Miestas didžiuojasi puikiai išsilaikiusiais viduramžių ir modernios architektūros pastatais, statytais Renesanso, Neobaroko, ArtNovo ir romaniniu stiliumi. Dauguma architektūros paminklų yra miesto administracijos, muziejų ir kitų kultūros židinių būstinės. Miestą juosia gynybinė siena, yra išlikę XIII–XVII a. įtvirtinimai, miesto rotušė, viena didžiausių Europoje nuo Vienos iki Konstantinopolio gotikinė „Juodoji” bažnyčia. Viešnagės metu susipažinta su senaisiais miesto architektūriniais pastatais, Brašovo istorijos muziejumi, apsilankyta Juodojoje bažnyčioje, siauriausioje Rumunijos gatvėje Niti, nuo Timpos kalno grožėtasi Transilvanijos panorama. Teko stebėti Brašovo miesto garbei skirtą renginį, kurio iniciatorius buvo Georgo Baritiu apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus dr. Daniel Nazari. Tai reprezentacinis renginys miesto svečiams ir turistams. Jau treti metai Brašovo miesto Rotušės aikštėje kiekvieną dieną pražygiuoja garbės sargyba. Jos kariūnai pasipuošę XVI a. miesto sargybos kostiumais, sukurtais pagal vokiečių archyvuose rastus istorinius šaltinius, ginkluoti autentiškais to laikmečio ginklais, pagamintais Danijoje. Iškilmingai skambant bulgarų, rumunų ir vokiečių viduramžių epochos muzikai, iš miesto gynybinės sienos bokšto iššaunama garbės salvė. Brašovas yra apskrities centras, kuriame gyvena apie 280 tūkst. gyventojų. Taip pat buvo galimybė apsilankyti XII–XIII a. Rašnov pilyje, aplink kurią XVII a. kūrėsi Rašnov prekybinis miestas. Šiuo metu pagal parengtą projektą vykta autentiškos pilies atstatomieji darbai.
Dalyvavimas BIBLIO 2012 konferencijoje praplėtė bibliotekinio darbo akiratį, sustiprino tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su kolegomis Rumunijoje, suteikė puikią galimybę susipažinti su įvairių šalių bibliotekų veikla, pristatyti savo biblioteką ir jos veiklą tarptautiniame lygmenyje, pasikeisti profesine patirtimi bei vystyti naujus bendradarbiavimo ryšius. Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka gavo pakvietimą dalyvauti BIBLIO 2013 konferencijoje, kuri kaip ir kiekvienais metais vyks Brašove.

p011

p03

p06

p07

Spausdinti
Facebook komentarai