Naujovių greitkeliu: bibliotekininkų idėjoms – 60 449 lt

partnerysteDiegdami bibliotekininkystės naujoves, šįmet F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistai itin aktyviai ieškojo alternatyvaus finansavimo šaltinių. Įvairių šalies  fondų ir  programų konkusų ekspertai šilutiškių idėjoms įgyvendinti skyrė iš viso 60 449 Lt finansavimą. 

Lietuvos kultūros rėmimo fondo atrankos komisijos puikiai įvertino net  keturis šilutiškių projektus ir  skyrė jiems iš viso 24 500 Lt. finansavimą: įgyvendinus projektą „Kultūros paveldo palikimas: praeities akcentai ir novatoriškumas“ (vadovė Nijolė Budreckienė, 7000 Lt) bibliotekininkai išleis pirmąjį Šilutės  knygos ir rašto paveldo meninį leidinį „Biblioteka – kultūros paveldo buveinė“. Bibliotekos metinę knygos renginių programą papildo profesionalių knygininkų ir atlikėjų programos pagal projektą „Knygos šaukinys – kūryba“ (vadovė Aldona Norbutienė, 4000 Lt). Spaly vyksiantis tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ (vadovė Dalia Užpelkienė, 7500 Lt)  į Pamarį sukvies per pusšimtį po Lietuvą ir užsienį išsibarsčiusių šilutiškius į tarptautinę literatūrinės kūrybos šventę-konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…, kurio metu pirmą kartą bus įteikta literatūrinė Fridricho Bajoraičio premija su įspūdingomis regalijomis. Projekto „Skaitmeninės paveldosaugos knygos gyvasties ženklai“ (vadovė Dalia Užpelkienė, 6000 Lt) eigoje toliau skaitmeninama ir virtualiai skelbiama Pamario krašto knygos ir rašto paveldosauginė informacija  išplečia pažinties su Šilutės, jos knygininkų istorine raida galimybes ne tik šilutiškiams, bet ir pasaulio knygininkų bendruomenei (prieiga per http.//www.silute.lt.  Kultūros ministerijos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa finansavo tęstinį  lavinamąjį Vaikų literatūros skyriaus projektą „Mokykla + Biblioteka = Žinios XXL“ (vadovė Vita Gerulienė, 8000 Lt). Ši mažiesiems knyguoliukams skirta ir fondo finansuota idėja leido  bibliotekoje suburti, užimti ir kartu su mokyklų pedagogais ugdyti bei diegti mažųjų knygos bičiulių lavinamuosius įgūdžius. Kultūros ministerijos Literatūros sklaidos programos ekspertai skyrė 11 994 Lt finansavimą bibliotekininkų tarptautinei idėjai „Trys keliaujančios knygų mugės „Lietuviško žodžio akiračiai“ (vadovė Dalia Užpelkienė). Projekto veiklos rugsėjy-spaly bus vykdomos išvykose į Artašato (Armėnija), Kaliningrado (Karaliaučius), Čystye Prudy (buv. Tolminkiemis), Černiachovsko (buv. Įsrutis) municipalinėse bibliotekose ir lietuviškose bendruomenėse, pristatant Šilutės krašto, Vakarų Lietuvos ir Lietuvos knygininkų originaliąją bei verstinę literatūrą, istorinės Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto ir Šilutės knygos ir rašto paveldo akcentus. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje finansavo tradicinės bibliotekininkų Europos dienos idėją „Mes turtingi patirtim, dovanota jauniems“ (vadovė Laima Dumšienė, 4000 Lt). Po viešosios bibliotekos stogu ir jos Vasaros kiemelyje intelektualiam bendravimui suburti trijų kartų šilutiškiai vaikai jaunimas ir senjorai.
Šiuolaikiškos ir modernios Pamario krašto viešosios bibliotekos vartotojiškų paslaugų plėtrai pasitarnaus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskelbtas paraiškų konkursas „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, kuriame sėkmingai tarp 12 Lietuvos viešųjų bibliotekų (iš 62) šilutiškiai bibliotekininkai pripažinti nugalėtojais (vadovė Sandra Jablonskienė, 12000 Lt). F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirta dešimties nešiojamųjų kompiuterių mokymo klasė, kuri leis bibliotekininkams organizuoti kilnojamus bendruomenių gyventojų interaktyvius mokymus visose Pamario miestelių ir kaimo bibliotekose-filialuose.
Per rajono savivaldybės Kultūros plėtros programą finansuoti keturi viešosios bibliotekos projektai  ir strateginis renginys „Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ Skirtas 15 700 Lt finansavimas, arba 25%  nuo bendros visų bibliotekos vykdomų projektų lėšų sumos.

Spausdinti
Facebook komentarai