Šviesos skaitymai subūrė šilutiškius istorijos atminčiai

Diskusija2013 m. sausio 19 d., Žaneta Jokužytė

Sausio 17 d. miestelių ir kaimų bibliotekose vyko Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos inicijuota akcija „Šviesos skaitymai”, skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms paminėti. Tuo pačiu laiku žvakių šviesoje buvo skaitomi tekstai iš Jono Vanagaičio almanacho „Kovos keliais”, išleisto 1938 m. (2012 m. 2-asis leidimas), minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15-kos metų sukaktį. Šioje knygoje gausu atsiminimų apie tuometinius 1923-ųjų metų sausio įvykius Klaipėdos krašte, ji ir šiandien kaip šaltinis išlieka svarbi Klaipėdos krašto istorijai ir kultūrai pažinti.

Šilutės viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale tekstus skaitė bendruomenės atstovai. Dainas atliko Bikavėnų vokalinis moterų ansamblis. Degučių filiale Šviesos skaitymai prasidėjo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleivės Domantės Beinorytės muzikiniu kūriniu. Bibliotekininkė Elena Dragūnienė papasakojo apie Klaipėdos krašto istorinius įvykius, vykusius prieš 90 metų. Jono Vanagaičio almanacho tekstus skaitė mokytojos Asta Liulaitienė, Genovaitė Marksienė ir Šilutės žemės ūkio mokyklos moksleivė Gintarė Talmontaitė. Į Gardamo biblioteką atvykę miestelio gyventojai galėjo susipažinti su Mažosios Lietuvos istorija laiko rodyklėje. Renginio dalyviai buvo pasveikinti daina ,,Nemunais į laisvę”, kurią atliko N. Bendžius ir Vydūno gimnazijos mokinė A. Čerkutė. Skambėjo ištraukos iš atsišaukimų į 1923 metų Klaipėdos sukilimą. Trumpai supažindinti su to meto istorija, gardamiškiai mielai klausėsi ištraukų iš Jono Vanagaičio knygoje publikuotų atsiminimų bei kitų tekstų, susijusių su šia svarbia data. Sveikindamas susirinkusiuosius miestelio klebonas A. Gylys pasidžiaugė 90-ies metų Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos sukaktimi ir linkėjo toliau nestokoti vienybės. Na, o renginio įspūdžius aptarti, pasidalinti mintimis, paklausyti J. Čerkutės atliekamų melodijų ar tiesiog pabūti kartu miestelio gyventojai galėjo prie šiltos arbatos puodelio. Grabupių filiale vykusiuose Šviesos skaitymuose dalyvavo Grabupių bendruomenės nariai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Jaukioje žvakių šviesoje bibliotekininkė Sonata Mockienė pristatė 1923 metų sausio 15 dienos įvykio istorinę reikšmę, Joną Vanagaitį ir jo knygą „Kovos keliais”. Tekstus skaitė vyresniųjų klasių moksleiviai: L. Bajorinaitė, L. Sinkevičiūtė, U. Rupšytė, M. Monstvilaitė ir D. Šidlauskaitė. Inkaklių filiale tekstus iš Jono Vanagaičio knygos skaitė bendruomenės atstovė Česlova Rudienė ir bibliotekininkė Daiva Milkerienė. Gitaros stygomis skambino Saugų pagrindinės mokyklos mokinė, inkakliškė Reda Meilytė. Šviesos skaitymuose dalyvavo ir Juknaičių filialo lankytojai. Tekstus skaitė Juknaičių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Pranevičienė, mokytoja Meilė Žadeikienė ir moksleiviai, taip pat filialo bibliotekininkė Dileta Daujotienė. Renginį paįvairino Šilutės rajono meno mokyklos mokinių atliekami etiudai pianinu (mokyt. Vacė Memėnienė), Juknaičių pagrindinės mokyklos mokinių dainuojamos dainos, skambant gitaros muzikai (mokyt. Jūratė Šukienė). Laučių filiale vykusių Šviesos skaitymų metu patriotines dainas atliko Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta” (vad. Loreta Mieliulytė). Ištraukas iš knygos skaitė bendruomenės pirmininkė Nijolė Peteraitienė ir jaunieji bibliotekos skaitytojai – Šilutės mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Saugų filiale pasiklausyti skaitymų atvyko bendruomenės „Saugų artuma” nariai. Švėkšnos filiale tekstus skaitė Švėkšnos „Saulės” gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Vanda Šimkuvienė, Ramutė Zagurskienė, Rasvita Kundrotaitė, Gitana Žigaitytė, pradinių klasių mokytoja Loreta Ruzgienė, tikybos mokytojai Violeta Stonienė, Remigijus Oželis, technologijų mokytojas Vaidas Didžiūnas, švėkšniškių draugijos „Tėviškė” pirmininkė Ona Pintverienė bei gimnazistai ir „Saulės” gimnazijos bibliotekos bibliotekininkė Rita Šarkienė. Filialo bibliotekininkė Danutė Litvinienė trumpai apžvelgė keletą faktų apie Klaipėdos sukilimą ir jo svarbą, pristatė Jono Vanagaičio knygą „ Kovos keliais”, po skaitymų vyko diskusija. Traksėdžių filiale skaitovais buvo Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Morkevičienė, direktorės pavaduotojas Klemensas Stulga, darželio vedėja Rita Užgalienė, bendruomės narės Aušra Norvaišienė ir Valerija Daukantienė bei mokyklos mokiniai. Muzikinius kūrinius atliko bardas Adas Nausėda. Vilkyčių filiale Klaipėdos krašto istorinius įvykius priminė peržiūrėtas filmas, transliuotas per LRT televiziją. Bibliotekininkė Palmyra Jančauskienė aptarė priežastis, dėl kurių Jono Vanagaičio iniciatyva almanachas „Kovų keliais” buvo išleistas. Pagrindinis tikslas buvo tas, kad 1923 metų sausio 15 dienos įvykiai nebūtų pamiršti. Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokinės Akvilė Drachnerytė, Marija Kudabaitė ir Vitalija Dargužaitė skaitė autoriaus prisiminimus. Žemaičių Naumiesčio filiale vykusiuose skaitymuose dalyvavo Pašyšių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Zina Misevičienė, mokytoja Zofija Žvirblienė, Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejaus muziejininkė Nijolė Stanelienė, Žemaičių Naumiesčio seniūno padėjėja Vaidilutė Dūdienė. Zina Misevičienė supažindino su istorinėmis aplinkybėmis, lėmusiomis Klaipėdos krašto prijungimą prie Didžiosios Lietuvos. Bandonija grojo ir iš tėvų girdėtais prisiminimais dalijosi vietos muzikantas Petras Agintas. Apie pasienio miestelio to meto gyvenimą kalbėjo muziejininkė Nijolė Stanelienė. Virtualią parodą „1923 metų Klaipėdos sukilimas” pristatė bibliotekininkė Nijolė Rimkienė.
Jono Vanagaičio almanacho „Kovos keliais” tekstai taip pat buvo skaitomi Šilutės miesto, Ramučių, Rusnės, Šylių, Usėnų bei Vainuto filialuose.
Tą pačią dieną Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija „XX a. Klaipėdos krašto tarpukario istorija: vertinimai, kontraversijos ir įžvalgos”. Diskusijos centre buvo Jono Vanagaičio almanachas „Kovos keliais”. Renginyje dalyvavo doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas), Klaipėdos universiteto Istorijos fakulteto studentai.

Gardamo biblioteka

Juknaičių biblioteka

Ramučių biblioteka

Šylių biblioteka

Diskusija

 

 

 

Spausdinti
Facebook komentarai