Bibliotekininkų diena sostinėje: žinios, sėkmė ir džiugios naujienos

2014 taryba2014 m. vasario 7 d., Dalia Vasiliauskytė ir Loreta Liutkutė

Prieš porą dienų, vasario 4 d., gausus Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos filialų jaunųjų specialistų būrys išvyko į Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą atstovauti Pamario kraštą IX Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavime, kuriame išrinktas draugijos Pirmininkas, Taryba bei Revizijos komisija.

Lietuvos bibliotekininkų draugiją sudaro 77 skyriai (2653 bibliotekininkai), o suvažiavime dalyvavo 64 skyrių delegatai – 205 bibliotekininkai. Visus susirinkusius sveikino Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, Respublikos Prezidentės patarėja Rūta Kačkutė, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės Audronės Pitrėnienės padėjėja Aistė Laurinavičiūtė bei Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro vadovas Rimantas Kairelis. Svečiai palinkėjo sėkmės tolimesnei LBD veiklai, neišsenkančių idėjų buriant gyventojus įvairioms veikloms, vienijant šeimas, pritraukiant į bibliotekas verslo žmones, kuriant naujus projektus.
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė po įkvepiančių svečių pasisakymų pristatė 2011-2013 m. LBD Tarybos ir Pirmininkės veiklos ataskaitą, kurioje pasidžiaugta tendencingu bibliotekininkų draugijos narių skaičiaus augimu, sėkmingu atstovavimu sprendžiant aktualius klausimus įvairiuose susitikimuose su LR Vyriausybe, LR Prezidentūra ir kitomis institucijomis, LBD narių atstovavimu užsienio šalyse. Pranešėja pabrėžė, kad LBD ateitis – puikūs, motyvuoti jaunieji nariai, kurie su entuziazmu susibūrė ir planuoja įkurti Jaunųjų bibliotekininkų sekciją prie Lietuvos bibliotekininkų draugijos. Į šią jaunųjų bibliotekininkų iniciatyvinę grupę įsijungė ir viena iš šių eilučių autorių – F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Vasiliauskytė.
Po išsamios pirmininkės ataskaitos, kurią palydėjo gausūs aplodismentai, bei Revizijos komisijos ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo, visi delegatai buvo pakviesti užpildyti balsavimo biuletenius dėl LBD Pirmininko bei Tarybos narių kandidatūrų rinkimų.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka kartu su LBD Šilutės skyriumi kandidate į LBD Tarybą buvo pasiūliusi savo skyriaus pirmininkę, nepailstančią idėjų generatorę Sandrą Jablonskienę. Po slapto balsavimo balsų dauguma LBD pirmininke antrai kadencijai perrinkta Alina Jaskūnienė, patvirtinta Revizijos komisija bei išrinkta ir patvirtinta 2014-2016 m. naujoji LBD Taryba, susidedanti iš penkiolikos narių, kurių gretas papildė ir šilutiškė S. Jablonskienė. Ši žinia ypatingai nudžiugino Šilutės bibliotekininkus.
Tuo metu, kai vyko LBD narių suvažiavimas, kita F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų specialistų grupė dalyvavo profesinėje stažuotėje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) centre bei Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre. Šilutiškiai bibliotekininkai sužinojo, kaip yra vykdoma bibliotekos fondų priežiūra, konservavimo ir restauravimo procesai, kaip atliekami dokumentų valymo, būklės įvertinimo, įrišimo ir perrišimo darbai. Bibliotekininkai turėjo galimybę išgirsti ir patys pamatyti, kaip yra restauruojami ir tarsi antram gyvenimui prikeliami bibliotekoje saugomi nacionalinio kultūros paveldo dokumentai; kaip mikrofilmavimui yra paruošiami pažeisti spaudiniai, kokia tvarka vyksta tokios medžiagos skaitmeninimas ir saugojimas. Ne mažiau naudingas buvo ir apsilankymas technologijų apipintoje inovatyviausioje Lietuvos bibliotekoje – Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, kur šilutiškiai susipažino su bibliotekinio darbo ypatumais modernioje erdvėje, sėmėsi naujų įgūdžių bei idėjų.

{gallery}documents/fotogalerija/2014_02_07_suvaziavimas{/gallery}

Spausdinti
Facebook komentarai