Vilties ir tikėjimo keliu

p10408272014 m. balandžio 12 d., Diana Formanikaitė

Balandžio 11 dieną į Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialą rinkosi lankytojai, kad atsimintų ir padėkotų žmonėms, kurie kadaise ištvėrė tremties žiaurumus ir į Tėvynę vėl sugrįžo. Tiesa, kiekvieno jų likimas jau buvo paženklintas netekties skausmu, tačiau dabar jie gali didžiuotis, kad tada sugrįžo į savo gimtąją žemę ir čia kūrė savo ateitį.

Renginyje, prasidėjusiame tylos minute, buvo pristatyta fotodokumentikos paroda „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo 25-metis. 1989–2014 m.”, kurią parengė Šilutės rajono savivaldybė ir F. Bajoraičio viešoji biblioteka. Čia eksponuojami dokumentai iš Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo, Salos etnokultūros ir informacijos centro bei F. Bajoraičio viešosios bibliotekos archyvų ir fondų. Taip pat bibliotekoje eksponuojami du stendai, kuriuos parengė Gardamo pagrindinė mokykla. Juose atsispindi akimirkos iš mokinių ir mokytojų rengiamų minėjimų, skirtų Lietuvos žmonių tremčiai atminti. Viename iš jų yra užrašyti buvusių tremtinių atsiminimai, kuriuos skaitant užgniaužia kvapą. Dar keletą užrašytų atsiminimų bibliotekininkė Diana Formanikaitė rado bibliotekos archyve, juos renginio metu skaitė mokiniai ir mokytojai.

Tremtinių atminimui skirtame renginyje muzikavo Gardamo pagrindinės mokyklos moksleivės (vad. V. Lidžiuvienė, S. Lidžiuvienė, L. Liakšienė). Renginyje dalyvavo ir Regina Tamašauskienė – Gardamo pagrindinės mokyklos direktorė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė. Jai įteikta gėlių už išsaugotą laisvės jausmą. Popietės pabaigoje susirinkusieji pažiūrėjo filmą „Su Lietuva širdyje”.

p1040823

p1040824

Spausdinti
Facebook komentarai