Praeitis, atgimusi grafikos darbuose

 E. Šuldiakovo grafikos darbų paroda „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai"2015 m. gegužės 19 d., Klemensas Stulga

Keliaujantys po Mažąją Lietuva jau pastebi, kad pamažu atgimsta, yra tvarkomos senųjų šio krašto gyventojų kapinės. Vienoje kitoje amžinojo poilsio vietoje nupjauti ir nugenėti medžiai, sutvarkyta aplinka, praeivio akį patraukia tik šiam Lietuvos kraštui būdingi metaliniai kryžiai, lietuviški arba vokiški įrašai, glaustai primenantys ne tik gimimo ir mirties datas, bet ir požiūrį į mirtį bei gyvenimą.
Vienas iš entuziastų, skiriantis daug laiko senųjų kapinių paminklų tyrimui, aprašymui Eugenijus Šuldiakovas neseniai lankėsi Traksėdžių bibliotekoje, susitiko su skaitytojais, mokytojais, mokiniais.

Prieš tai bibliotekoje buvo eksponuojamas E. Šuldiakovo grafikos darbų paroda „Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai”, kurią spėjo apžiūrėti ir įvertinti bibliotekos skaitytojai, mokyklos bendruomenė.
Susitikimo metu autorius įdomiai pasakojo apie Klaipėdos krašte buvusius labai populiarius metalinius kryžius, jų prasmę, dabartinius bandymus juos atrasti, atkurti, komentavo savo grafikos darbus.
Besitęsiant pokalbiui, buvo aptartos ir kitos temos: bandymas tirti ir kūrybiškai pritaikyti savo polinkius ir pomėgius, užsispyrimą siekiant tikslo. Buvo pateikta įdomių sektinų pavyzdžių, kai žmogus, turintis menininko, verslininko gyslelę netikėtai atskleidžia savo kūrybines, verslo organizavimo galimybes, tampa istorine asmenybe. Jeigu ne laki vaizduotė, sugebėjimas įžvelgti perspektyvą, šiuolaikinės aviacijos pionieriai broliai Wilburas ir Orvillas Wrightai būtų žinomi tik kaip dviračių dirbtuvėlės savininkai.
Išvykdamas darbų autorius pažadėjo dar kartą sugrįžti į Traksėdžius – kitą kartą jis mokys tapybos meno paslapčių Traksėdžių bendruomenės narius.

 

Spausdinti
Facebook komentarai