Bibliotekai padovanota knyga apie Klaipėdos krašto aukštaičius

Bibliotekai padovanota knyga apie Klaipėdos krašto aukštaičius2015 m. birželio 12 d., Ignė Zarambaitė

„Įprasti archyvai išlieka ilgai ir po juos surašiusiųjų mirties, o tą minutę, kai miršta paskutinis kalbos vartotojas, neužrašyta ar neįrašyta kalba prarandama negrįžtamai. Tai tas pats, lyg jos niekad nebūtų buvę,” – David Crystal „Kalbos mirtis”.
Tokiais žodžiais prasideda Rimos Bakšienės ir Daivos Vaišnienės knyga „Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai” (Vilnius, 2014 m.), kurios parengimas užtruko daugiau kaip dešimt metų. Šį leidinį Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanojo viena bendraautorių, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė D. Vaišnienė.

Leidinyje, kurį sudaro knyga ir kompaktinis diskas, autorės tiria ir aptaria buvusio Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies XXI a. pradžios tarminį nevienalytiškumą, su senaisiais krašto gyventojais nykstančias tarmes bei randamus naujų šnektų klodus.
Pirmoje knygos dalyje – teorinėje mokslo studijoje – apžvelgiami ankstesnieji Klaipėdos krašto aukštaičių tyrimai, aprašomi trys tarminiai vienetai: jų žymesnieji centrai (Smalininkų-Viešvilės, Pagėgių-Bitėnų ir Katyčių-Juknaičių arealai) bei jų fonetikos ypatybės. Skyriuje apie Katyčių-Juknaičių arealą pažymimi šių kaimų istoriniai faktai, susiję su jų tarmine raida, aptariami atliktos 19 vietinių gyventojų apklausos duomenys apie tautybę ir gimtąją kalbą.
Gramatikos ir leksikos savybės aprašomos atskirame skyriuje, nes yra būdingos beveik visam tiriamajam plotui. Gale pateikiama santrauka anglų kalba bei nuotraukos, susijusios su Klaipėdos krašto aukštaitiškąja dalimi. Keletas knygoje publikuotų nuotraukų – iš F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejaus fondo.
Antroje knygos dalyje surašyti Klaipėdos krašto aukštaičių tarminiai tekstai su moksliniais komentarais. Kompaktinėje plokštelėje pridedami visų knygoje esančių transkribuotų tekstų garso įrašai.
Nuo šiol skaitytojai galės šį leidinį rasti viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje (Etnografinių regionų skaitykloje).

 

Spausdinti
Facebook komentarai