Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas vaikų skaitymo temai

Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas vaikų skaitymo temai2015 m. spalio 28 d., Žaneta Jokužytė

Spalio 21 dieną Kaliningrado apskrities A. P. Gaidaro vaikų bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija „Susidraugauti vaikui su knyga”. Idėją surengti šią konferenciją palaikė Kaliningrado apskrities kultūros ministerija. Renginyje dalyvauti buvo pakviesta ir šių eilučių autorė, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė.

Konferencijoje dalyvavo bibliotekų specialistai iš Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos (Maskvos ir Sankt Peterburgo), Vokietijos, Kaliningrado ir Kaliningrado apskrities rašytojai.
Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas vaikų skaitymo temaiRenginio tikslas – sustiprinti literatūros ir skaitymo įtaką vaikams ir paaugliams, išsiaiškinti vaikų skaitymo prioritetus, sužinoti kas skatina juos domėtis knygomis, kaip knyga įtakoja jų gyvenimą, kaip sąlygoja asmenybės ir intelekto formavimąsi, kaip padeda renkantis tolimesnį gyvenimo kelią.
Visi šie klausimai aptarti konferencijoje, vykusioje Kaliningrado apskrities literatūrinių dienų metu. Bibliotekininkai sužinojo apie užsienio šalyse vykdomus naujus vaikų ir paauglių skaitymo skatinimo projektus, apie darbo patirtį skatinant šeimų skaitymą bei psichologinius vaikų skaitymo aspektus.
Kaliningrado apskrities A. P. Gaidaro vaikų bibliotekos Meno skyriaus vedėja Andželika Viktorovna Zirianova skaitė pranešimą „Kelias pas skaitytoją. Kūrybiškumas, kaip sėkmės komponentas”. Ji kalbėjo, kad bibliotekoje dažnai rengiami vaikų kūrybiškumą skatinantys konkursai. Pavyzdžiui, buvo surengtas fotografijų konkursas, vaikai įamžino žymias Kaliningrado miesto vietas, įspūdingus gamtos vaizdus ir surengė fotografijų parodą. Po kiekviena eksponuojama fotografija buvo užrašytos mintys iš vaikų rašinių. Įdomios veiklos vykdomos bendradarbiaujant su Kaliningrado muzikos mokykla. Viena iš užduočių: vaikams reikėjo pristatyti pasirinktą muzikos instrumentą naudojantis bibliotekos knygomis, jie piešė muzikos instrumentą ir grojo juo.
Skaitymo skatinimo projektus vaikams ir jaunimui pristatė Bauskės centrinės bibliotekos direktorė, Latvijos bibliotekų asociacijos viceprezidentė Baiba Tormanė. Tos pačios bibliotekos bibliotekininkė Mara Kulikanska savo pranešime, remdamasi darbo patirtimi, aptarė būdus, kaip pripratinti mažus vaikus skaityti. Jiems sudominti renginiuose dalyvauja personažas Pelėda. Ji bendrauja su vaikais, kartu su jais mokosi skaityti, žiūri animacinius filmukus. Viename iš latviškų vaikams skirtų filmukų kiekvienas žodis prasideda vis kita abėcėlės raide, žodžiai linksmai išdainuojami, taip mažieji mokosi abėcėlės. Dar vienas svečias iš Latvijos Aigaras Urtanas, Bauskės istorijos muziejaus skyriaus vedėjas, pristatė pranešimą „Laikas žaisti”. Kalbėta apie tai, kaip supažindinti vaikus su Bauskės muziejumi ir jame saugomais eksponatais. Tam vykdomos įvairios edukacinės programos.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykdomą veiklą ugdant jaunųjų skaitytojų kūrybiškumą pristatė šios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė.
Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas vaikų skaitymo temaiMinsko centralizuotos vaikų bibliotekų sistemos direktorė Tatjana Aleksejevna aptarė Minsko vaikų bibliotekų veiklą skatinant šeimų skaitymą. Bibliotekose sudaromos galimybės vaikams visą dieną praleisti kartu su tėvais ir skaityti knygas. Tėveliams rengiami skaitymo konkursai, vyksta šeimų vakarai, renkamos daugiausiai skaitančios šeimos.
Šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybes viešosiose bibliotekose veikiančiose kūrybinėse dirbtuvėse aptarė JAV generalinio konsulato Informacinių išteklių centro Sankt Peterburge direktorė Elena Smirnova. Minėtame centre, naudodamiesi 3D spausdintuvu, vaikai kuria robotus, papuošalus, muzikos instrumentus ir kt. Pranešėja pristatė Amerikos bibliotekų vaikų ir jaunimo veiklą.
Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas vaikų skaitymo temaiDaug dėmesio susilaukė Rusijos valstybinės vaikų bibliotekos vyr. bibliotekininkės, vaikų psichologės Natalijos Grigorjevnos Malachovos pasvarstymai apie šiuolaikines vaikų skaitymo problemas. Anot pranešėjos, neretai vaikai atėję į biblioteką pirmą kartą pamato knygą. Tai jau verčia nerimauti. Akcentuota folkloro svarba vaikų kūrybiškumo ugdymui, nes girdėdamas lopšines, kykavimus, liaudies dainas vaikas pratinasi jausti ritmą, tai tarsi jo pirmasis susitikimas su poezija. Pastebėta, kad mažiau skaitantieji sunkiau bendrauja, jie nebemoka naudotis kalba kaip kultūros perdavimo priemone. Labai svarbu vaiko nepradėti per anksti mokyti, nes vaikas pats turi išmokti klausti, domėtis jį supančiu pasauliu, pats turi ieškoti sprendimo būdų, nes taip ugdosi jo intelektas ir kūrybiškumas. Mokytis atpažinti savo emocijas, jausmus ir juos išreikšti labai padeda grožinė literatūra, ją skaitydamas vaikas atranda jausmų pasaulį. Rusijos valstybinėje vaikų bibliotekoje propaguojami užsiėmimai su vaikais mažose grupelėse. Klubuose, būreliuose aptariamos perskaitytos knygos, vaikai diskutuoja, dalijasi savo mintimis. Šių užsiėmimų pavadinimas – „Auginame skaitytoją”.
Pasidalijimas patirtimi, bendravimas su kolegomis suteikė galimybę gauti naujų žinių vaikų aptarnavimo srityje ir pasisemti idėjų kuriant naujus skaitymo skatinimo projektus. Šiame technologijų amžiuje būtina vaikams padėti nepamiršti knygos, o ypač grožinės literatūros, nes tik ji turtina kalbą, moko geriau išreikšti mintis, bendrauti.

 

Spausdinti
Facebook komentarai