Gyvenimas ,,Naminuko palėpėje”

12469817 737209183080673 1793071353 o2016 m. sausio 5 d., Danutė Adomavičienė

Gruodžio 30 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale į paskutinį neformalaus vaikų švietimo užsiėmimą rinkosi meninės raiškos būrelio ,,Namunuko palėpė” nariai. Prie pačių paruošto vaišių stalo jie aptarė veiklos rezultatus, rinkosi temas kitiems užsiėmimams, prisiminė kartu praleistas akimirkas, pasidžiaugė savo darbais. O prisiminti tikrai buvo ką. Daug smagių, linksmų bibliotekoje praleistų valandų daugelis atsimins ilgai, o trys mėnesiai bendros veiklos pralėkė tarsi viena diena.

Nuo 2015 m. spalio 1 d., pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokiniai turėjo galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas, skirtas mokinių socializacijai, užimtumui ir įvairiems gebėjimams plėtoti. Tokią galimybę turėjo ir Pašyšių bendruomenės vaikai. Kiekvieną šeštadienio popietę visi norintys turiningai praleisti laisvalaikį rinkdavosi Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale. Gausus būrys vaikų (užsiėmimus lankė 16 mokinių) lankė užsiėmimus. Kartu su bibliotekininke jie mokėsi netradicinių meninės raiškos būdų, metodų, įgijo naujų žinių, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu kiekvienas galėjo pasirinkti veiklas, artimesnes jų gebėjimams ir pomėgiams, o gautas finansavimas suteikė vaikams galimybę susipažinti su įvairiomis priemonėmis ir jų galimybėmis. Dalyviai išmoko pinti iš laikraščių, panaudoti buitines atliekas aplinkai puošti, susipažino su siuvinėjimo ant popieriaus technika (simegrafija), gamino įvairias šventines dekoracijas, kuriomis puošė savo ir bibliotekos aplinką. Kartu praleistas laikas visiems teikė daug džiaugsmo, o vaikų darbų parodos bus surengtos ne tik Pašyšių bibliotekoje, bet ir kituose Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose.

Džiugu, kad buvo sudarytos galimybės vesti užsiėmimus, nes dalis jaunimo buvo atitrauktas nuo beprasmio laiko leidimo gatvėje ar prie kompiuterio, kiekvienas moksleivis turėjo galimybę atskleisti savo interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, turtinti akiratį. Apklausoje dalyvavę vaikai ir jų tėvai buvo patenkinti vaikų veikla, todėl kitais metais, pakoregavus neformalaus vaikų švietimo programą, bus stengiamasi užtikrinti pradėtos veiklos tęstinumą, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus įtraukti įvairesnių veiklų.

12459192 737197066415218 1235057684 o

12469753 737196706415254 1194152111 o

12469817 737209183080673 1793071353 o

SAM 3333

SAM 3365

SAM 3373

SAM 3374

Spausdinti
Facebook komentarai