25-toji vydūniečių vasaros stovykla Bitėnuose

Jau kone istorija tapo kasmetinės Lietuvos Vydūno draugijos vasaros stovyklos Bitėnuose. Šiais metais šios draugiškos ir visuomeniškos bendruomenės nariai, vienijami Mažosios Lietuvos filosofo Vydūno gyvenimo bei jo veiklos ir kūrybos pažinimo džiaugsmo, jau 25 kartą stovyklauja prie buvusio Martyno Jankaus muziejaus, kuris 1981 metais buvo įkurtas tuometinėje Bitėnų pradinėje mokykloje.  

Mintis surengti tokią stovyklą 1992 metais kilo Vydūno draugijos vadovams Vaciui Bagdonavičiui, Algiui Jucevičiui bei kitiems, nes reikėjo prieš metus „atrastas“ Bitėnų kapinaites dar gerokai patvarkyti bei paversti jas Mažosios Lietuvos panteonu. Atrastas jas galima pavadinti dėl to, kad iki 1991 metų rudens tik vietos žmonės žinojo, kad Rambyno kalno papėdėje, tankiai apaugusiuose miško brūzgynuose, yra senosios kaimo kapinės, kuriose Amžino poilsio yra atgulę Bitėnų kaimo gyventojai. Siauras, vos įžiūrimas takelis tuomet vedė tik iki Martyno Jankaus bei Grigolaičių šeimų kapų.

Nutarus čia perlaidoti Vydūną, 1991 metų rugsėjo mėnesį buvo surengta kapinių tvarkymo talka, į kurią suvažiavo žmonės iš kone visos Lietuvos. Į pavakare, po labai intensyvaus talkininkų darbo, atsiskleidė tų kapinių grožis. Nors ir pamačius bei vėl į žemės paviršių iškėlus augalų nustelbtus čia buvusius senuosius paminklus bei atkūrus palaidojimo vietas, dabar matomam Bitėnų kapinių vaizdui įgauti reikėjo dar daug darbo. Jo ir ėmėsi Vydūno draugijos nariai.

Plačiau skaitykite čia
Spausdinti
Facebook komentarai