Prisimenant Ievą Simonaitytę

Rugsėjo mėnesį Juknaičių pagrindinės mokyklos devintokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Jovita Kiaupiene apsilankė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių filiale. Mokiniams  pristatyta dokumentikos paroda „Ieva Simonaitytė. Raskime akimirką stabtelti ties ja…“, skirta rašytojos 120-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodos pristatymo metu devintokams papasakota apie  Ievą Simonaitytę. Jie sužinojo, jog tai yra Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja, gimtojo krašto metraštininkė, buities ir išskirtinių lietuvininkų likimų vaizduotoja. Kalbėta apie tai, kad I. Simonaitytė, gimusi 1897 m. sausio 23 d. Vanaguose (Klaipėdos apskr.), patyrė sunkią vaikystę, nes būdama penkerių metų susirgo kaulų tuberkulioze ir visam gyvenimui liko raiša. Augo be tėvo, o nuo dešimties metų prižiūrėjo svetimus vaikus. Mokyklos nelankė, todėl skaityti ir rašyti ją išmokė motina, o ir ji pati mokėsi vartydama Bibliją, maldaknyges, giesmynus, kalendorius. Pramokusi siuvėjos amato, Ieva įstengė pati pragyventi, keliaudama iš kaimo į kaimą pelnė geros siuvėjos vardą.

1921 metais, būdama 24 metų, I. Simonaitytė persikėlė į Klaipėdą, baigė vakarinius mašinraščio ir stenografijos kursus. 1939 m., Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, ji persikėlė gyventi į Kauną. Dirbo Maitinimo valdyboje mašininke ir vertėja. Per Antrąjį pasaulinį karą buvo vokiečių suimta ir tardoma gestapo. Vokiečių okupacijos metais rašytoja buvo persekiojama, jos knygos išimtos iš knygynų ir bibliotekų. Nuo 1963 m. iki mirties I. Simonaitytė gyveno Vilniuje.

Literatūrine kūryba rašytoja pradėjo užsiiminėti veikiama Pirmojo pasaulinio karo įspūdžių. Klaipėdos krašto laikraščiuose paskelbė eilėraščių, apybraižų, apsakymų pasivadinusi Evutės, Eglaitės, Sesutės slapyvardžiais. 1935 m. jai paskirta Lietuvos valstybinė literatūros premija.

Mokiniai sužinojo, kad rašytoja pripažinimą pasiekė knygų skaitymu, gyvenimo patirtimi, įgimta dovana stebėti aplinką ir žmones. I. Simonaitytė buvo  įdomi, spalvinga asmenybė, žavėjusi puikia atmintimi, artistišku pasakojimu, jaunatviška, pakilia nuotaika ir mokėjimu pasišaipyti iš savo negalavimų.

Bibliotekininkei papasakojus apie rašytojos biografiją, gyvenimą ir kūrybą, pasiklausius garso įrašo, kaip rašytoja kalba apie mylimą miestą Klaipėdą, lietuvių kalbos mokytoja paskaitė ištrauką iš I. Simonaitytės romano „Aukštujų Šimonių likimas“, už kurį rašytoja susilaukė pripažinimo literatūros pasaulyje.

 

 

Rasa Vaičiulienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Juknaičių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai