Grabupių skyriuje  įvyko Mokslo metų baigimo šventė

Gegužės 31d. Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriuje  įvyko Mokslo metų baigimo šventė 4 klasių mokiniams, dalyvaujant ir sveikinant 1-3 klasių mokiniams,  mišrios priešmokyklinės grupės vaikams, mokytojoms ir tėveliams.

Paskutinis skambutis šioje mokykloje nuskambėjo ketvirtos klasės mokiniams. Šis skambutis juos pakvietė į klasę paskutinei pamokai, kurioje mokėsi ketverius metus. Ketvirtos klasės mokytoja Drąsutė Vaitkevičienė palinkėjo savo ugdytiniams sėkmės moksle mokantis kitose mokyklose, o svarbiausia užaugti dorais ir garbingais žmonėmis. Pamokos pabaigoje, netikėtai į duris pasibeldė žurnalistės (Lineta Nausėdaitė (3kl.), Skaistė Tunaitytė (3kl.)). Jos atliko ketvirtokų apklausą, kaip jiems sekėsi mokytis šioje mokykloje. Ketvirtos klasės mokiniai turėjo atsakyti į įvairius klausimus ir įrodyti, kad jie verti keliauti į penktą klasę.

Vėliau į  iškilmingai papuoštą salę susirinko mišrios priešmokyklinės grupės vaikai, 1-3 klasių moksleiviai, tėveliai, mokytojos Aldona Bagdonienė, Asta Justienė,  Drąsutė Vaitkevičienė bei paskutinį skambutį girdintys šioje mokykloje ketvirtokai. Šventę pradėjo trečios klasės mokiniai. Jie dainavo, skaitė eiles, o taip pat  pasveikino visus su mokslo metų užbaigimu. Pasveikinti ketvirtokų atvyko ir Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja Ramunė Vaidilienė.  Ji įteikė ketvirtokams ketvirtos klasės baigimo pažymėjimus ir palinkėjo sėkmės mokantis kitose ugdymo įstaigose. Sveikinimus tęsė 1-2 klasės mokiniai, kurie sudainavo linksmą dainelę ir  įteikė dovanėles ketvirtokams. Į sceną įbėgę mažiausieji mokyklos mokiniai kartu su soliste Juste Nausėdaite sudainavo  sveikinimo dainelę ir pasveikino savo didžiuosius draugus paliekančius  šią mokyklą. Išklausę sveikinimus ketvirtokai dėkojo už palinkėjimus, dovanas. Parodė savo programėlę: deklamavo, dainavo, šoko  paruoštus šventei šokius.

Iškilmingai mojuodami ketvirtokai tarė ačiū tėveliams, mokytojoms,  jų švarą prižiūrinčiai valytojai, bibliotekininkei ir visiems padėjusiems jiems mokytis keturis metus šioje mokykloje. Mokytoja Drąsutė Vaitkevičienė padėkojo tėveliams ir mamytėms, kurios daug  prisidėjo padedant,  mokant ir ruošiantis įvairiems renginiams. Šventę vainikavo bendra ketvirtokų ir susirinkusių daina.

 

Ingrida Petrikauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Grabupių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai