Užsiėmimai „Jaunųjų tyrėjų ekspedicija“

Kiekvienam mūsų gimtasis kraštas yra labai svarbus. Tai pats gražiausias ir širdžiai mieliausias lopinėlis visame pasaulyje. Tai vieta, kurioje mes gimėme ir augame, patiriame nepakartojamus įspūdžius. Gimtasis kraštas – namai, kurių negalima pamiršti, kurie palydi išeinant ir pasitinka grįžtant, laukia grįžtančių.

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale vyksta užsiėmimai „Jaunųjų tyrėjų ekspedicija“, kurių tikslas – skatinti vaikus tyrinėti ir pažinti savo gimtąjį kraštą, rinkti informaciją ir susisteminti gautas žinias, dirbti komandoje.

Vaikai ir jaunimas informaciją renka filmuodami, fotografuodami planšetiniais kompiuteriais. Taip užfiksuojami gamtos vaizdai bei Kintų apylinkių lankytinos vietos. Pasitelkiamos  žinios iš įvairių informacijos šaltinių – naudojamasi bibliotekoje esančiomis knygomis, internetu. Užsiėmimų dalyviai sistemina informaciją, ją apipavidalina.

Bendradarbiaujant su Kintų Vydūno kultūros centru jaunieji krašto tyrinėtojai turėjo galimybę susipažinti su minėto centro muziejaus ekspozicija bei veikiančiomis parodomis apie Kintų ir viso Pamario krašto etnografiją bei istoriją. Surinkę medžiagą užsiėmimų dalyviai rengs parodą. Nuotraukos ir surinkta informacija apie gimtąjį kraštą bus panaudota rengiant viktoriną „Jei nežinau, tai sužinosiu“ ir protų mūšiams „Ar pažįsti savo gimtąjį kraštą?“ ir „Mokytojau, ar žinai?“

Užsiėmimai vyksta įgyvendinant Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo projektą „Robotų ir savo krašto tyrinėtojai“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės.

 

 Vitalija Vyšniauskienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Kintų filialo vyresn. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai