Interaktyvioje lietuvių kalbos pamokoje aptarti privačiojo ir viešojo kalbėjimo požymiai

Gruodžio 10 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko interaktyvi lietuvių kalbos pamoka „Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas“, kurioje dalyvavo Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniai (mokyt. Violeta Domanskienė).

Pamokos metu interaktyvioje lentoje buvo pateiktos skaidrės su įvairiomis užduotimis, kurias mokiniams reikėjo atlikti. Pamoką vedusi viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė aptarė privačiojo ir viešojo bendravimo požymius. Mokiniai interaktyvioje lentoje, naudodamiesi jungties įrankiu, vedė rodykles, kai reikėjo pažymėti privačiojo ir viešojo kalbėjimo panašumus bei skirtumus. Akcentuota tai, kad kalbėti reikia atsižvelgiant į adresatą ir komunikacinę situaciją, tinkamai pasirinkti kalbinę raišką ir turinį.

Interaktyvios pamokos pabaigoje mokiniams pristatytos Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės: EBSCO HOST – elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė; Credo Online Reference Service (internetinė informacinė tanyba) – įvairių mokslo šakų žinynų, žodynų, enciklopedijų duomenų bazė; INFOLEX – teisinės informacijos paieškos sistema, kurioje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika; Naxos Music Library – Naxos muzikos biblioteka.

Žaneta Jokužytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai