Interaktyvios lietuvių kalbos pamokos sudomino devintokus

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro devintos klasės mokiniams gruodžio 12 dieną Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtos interaktyvios lietuvių kalbos pamokos  „Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas“ bei „Kalba – gyvas organizmas“.

Devintokus į pamoką atlydėjo lietuvių kabos mokytoja  Saulina Grinčinaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Budvytienė.

Pamoka, kurią vedė viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė, vyko prie interaktyvaus ekrano. Jame buvo rodomos skaidrės ir naudojantis jungties įrankiu reikėjo atlikti įvairias užduotis. Mokiniai turimą patirtį apie bendravimo situacijas pasitikrino lentoje užrašydami teisingus atsakymus. Jiems plačiau papasakota apie tai, kas lemia bendravimo situacijas. Aptarti privačiojo ir viešojo kalbėjimo panašumai ir skirtumai. Įgytos žinios mokiniams padės geriau pažinti savo kalbėjimo gebėjimus ir juos tobulinti.

Kalbos kitimo priežastys aptartos interaktyvioje pamokoje „Kalba – gyvas organizmas“. Paaiškinta, kad yra vidinė kalbos kaita, kai atsiradę nauji reiškiniai, šių dienų aktualijos lemia naujų žodžių atsiradimą.  Kalbos kaitą įtakoja ir kitų kalbų poveikis, emigracija, globalizacija, komunikacijos formų bei būdų kitimas. Devintokams interaktyvioje lentoje reikėjo sugrupuoti veiksnius, lemiančius kalbos kaitą.

Mokiniai aktyviai atliko užduotis, juos patraukė naujoviška lietuvių kalbos pamokos vedimo forma.

Žaneta Jokužytė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai