Renkama medžiaga apie Katyčius puošiančius paminklus

Nepriklausomos Lietuvos istorija yra laikotarpis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. iki šių dienų. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialo bibliotekininkės parengta kraštotyros byla „Nepriklausomybės metais Katyčių miestelyje pastatyti paminklai (statiniai)“ byloja apie tai, kokie paminklai pastatyti šiuo laikotarpiu Katyčių seniūnijos teritorijoje.

Kraštotyros byloje pateikta medžiaga apie devynis paminklus: Katyčių turgaus aikštėje, prie buvusios mokyklos pastato, stovintį koplytstulpį;  2003 m. pastatytą Katyčių sirenos bokštą; 2007 m. pastatytą ir 2019 m. perstatytą lauko sceną; 2012 m. rugsėjo 21 d. Katyčiuose atidengtą stogastulpį, skirtą įamžinti išnykusiems ir esantiems seniūnijos kaimams; paminklinį akmenį Katyčių seniūnijos atkūrimo 20-mečiui; 2015 m. rugsėjo 25 d. atidengtą miestelį reprezentuojantį ženklą (Šilutės gatvėje) ir 2016 m. liepos 9 d. pristatytą antrą Katyčius reprezentuojantį ženklą (Natkiškių gatvėje); 2016 m. pastatytą Šv. Mergelės Marijos skulptūrą ir varpinę prie Katyčių maldos namų; 2018 m. atidengtą kalvio Dariaus Viliaus sukurtą skulptūrinę kompoziciją, kur didesni ir didžiuliai akmenys tarsi byra iš pasvirusio dviračio vežimaičio su aukšta rankena, ant kurios tupi paukštis.

Katyčių bibliotekoje saugomoje kraštotyros byloje yra sudėta medžiaga apie šių statinių iniciatorius, statymo eigą, žmones, prisidėjusius atliekant darbus. Bylą papildo vaizdinė medžiaga  – nuotraukos.

Marina Lodusova,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Katyčių filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai